Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena Adresa - euba.sk telef.popl. 80,96 EUR 30. 12. 2011 35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1 01111979 doplnkov tovar

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena Adresa - euba.sk telef.popl. 80,96 EUR 30. 12. 2011 35697270...

 • Evid. s.faktry Popis fak.plnenia Suma s DPH Mena_ slo zmluvy slo objednvky Dola da IO Dodavate Adresa

  01120015 vodne stone 65,21 EUR Z 137 12. 1. 2012 35850370 Bratislavsk

  vodrensk

  spolonos

  Presovska 4 81100

  Bratislava 1

  0646110069 Stravovacie sluby 7,2 EUR 28. 12. 2011 00399957 EU - J Horsk

  park

  Prokopa Vekho 41

  81707 Bratislava 1

  0946110132 Pranie december 2011 15,25 EUR 16. 1. 2012 00399957 EU - D HP Prokopa Vekho 41

  81707 Bratislava 1

  0946110131 Stravovacie sluby

  20.12.2011

  49,8 EUR 30. 12. 2011 00399957 EU - elov

  zariadenie -

  Vila HP

  Dolnozemsk cesta 1

  85235 Bratislava 1

  06110031 potraviny 12,54 EUR 30. 12. 2011 17547521 mehl Jozef -

  DOS

  Hlavn 628 91951

  paince

  01111951 vyhotov. informanch

  tab

  1764,72 EUR 50/KN/2011 30. 12. 2011 11818204 LAUKO INREX Fialkove udolie 33

  84107 Bratislava

  01111961 telef.popl. 25 EUR Dod. 00439948 30. 12. 2011 35697270 ORANGE

  Slovensko, a.s.

  Metodova 8 82108

  Bratislava 1

  01111962 telef.popl. 83,05 EUR 30. 12. 2011 35697270 ORANGE

  Slovensko, a.s.

  Metodova 8 82108

  Bratislava 1

  0946110133 Pranie december 2011 14,62 EUR 30. 12. 2011 00399957 EU - D HP Prokopa Vekho 41

  81707 Bratislava 1

  01111964 spotr. tovar k PC 59,76 EUR 268/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111958 prenjom roho 156,24 EUR 20100391 30. 12. 2011 35850647 MEWA Textil

  service

  Varavsk 29 83102

  Bratislava

  01111965 dopl. tovar, ND do PC 205,56 EUR 262/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111981 ND do PC 250,75 EUR 246/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111968 spotr. tovar do PC 668,4 EUR 238/CIT/2011 30. 11. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111960 medilne aktivity 3480 EUR 420/KN/2011 30. 12. 2011 44870841 MEDIA MEDIA Nov zhrady 11

  84107 Bratislava

  01111970 spotr.mat.k PC 28,99 EUR 266/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111971 spotr.mat.k PC 16,8 EUR 242/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111972 spotr.mat. 36,24 EUR 261/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

 • 01111973 oprava dataprojektora 135,6 EUR 216/CIT/2011 30. 12. 2011 35691883 AP MEDIA Star grunty 7 84104

  Bratislava 1

  01111974 spotr.mat.k PC 4,79 EUR 244/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111954 oprava vahov 440,4 EUR RD z 31.12.2010 30. 12. 2011 11701277 Nmeth

  Dezider

  Stvrtok na Ostrove

  93101 amorin

  0946120001 ;Stravovacie sluby 23,67 EUR 25. 1. 2012 00399957 EU - J Horsk

  park

  Prokopa Vekho 41

  81707 Bratislava 1

  01111977 spotr.mat.k PC 100,8 EUR 258/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111978 telef.popl. 80,96 EUR 30. 12. 2011 35697270 ORANGE

  Slovensko, a.s.

  Metodova 8 82108

  Bratislava 1

  01111979 doplnkov tovar k PC 611,4 EUR 248/CIT/2011 30. 11. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  0646110068 Stravovacie sluby 120 EUR 28. 12. 2011 00399957 EU - J Horsk

  park

  Prokopa Vekho 41

  81707 Bratislava 1

  01111401 stavba Koice-EFRR

  PHF KE II.-Moyzesov

  48928,58 EUR 101W330 4. 11. 2011 43941664 OHL Pozemn

  stavby

  Einsteinova 23 84107

  Bratislava

  01111982 telef.popl. 24,16 EUR 30. 12. 2011 35697270 ORANGE

  Slovensko, a.s.

  Metodova 8 82108

  Bratislava 1

  01111983 spotr.a dopln.mat. k

  PC

  247,14 EUR 247/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111984 dopln.mat.k PC 548,76 EUR 269/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111985 dopln.mat.k PC 1315,2 EUR 260/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111986 dopln.a spotr.mat.k PC 669,29 EUR 272/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111969 kniha,naplenie CD 512,4 EUR 102/VE/11 30. 12. 2011 31331131 EVT a.s. Plynrensk 6 82109

  Bratislava

  01111988 spotr.a dopln.mat. k

  PC

  78,65 EUR 265/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111989 dopln.mat.k PC 6,48 EUR 263/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111990 spotr.a dopln.mat. 1680,72 EUR 259/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111991 spotr.mat.k PC 249,7 EUR 257/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111992 dopln.a spotr.mat. 60,36 EUR 256/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111993 dopln.mat.k PC 228,71 EUR 252/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

 • 01111994 ND k PC 182,16 EUR 250/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111995 dopln.mat.k PC 191,52 EUR 253/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111996 spotr.a dopln.mat. 86,28 EUR 270/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111997 spotreba pohonnch

  hmt,autoumyvrka

  2507,85 EUR 0546618/00CRZ 30. 12. 2011 31322832 SLOVNAFT Vlcie hrdlo 824 12

  Bratislava 1

  01111998 spotr.mat.k PC 6,12 EUR 249/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01111963 opr.po.signaliz. 149,2 EUR 251/15/2011 30. 12. 2011 31353371 UNITEC

  HOLDING spol.

  s r.o.

  Vidlicova 14 81100

  Bratislava 1

  01111957 revzia EPS 165,8 EUR z 15.10.2010 30. 12. 2011 31353371 UNITEC

  HOLDING spol.

  s r.o.

  Vidlicova 14 81100

  Bratislava 1

  0946120002 Stravovacie sluby

  12.1.2012 Novoron

  stretnutie

  zamestnancov

  109 EUR 27. 1. 2012 00399957 EU - elov

  zariadenie -

  Vila HP

  Dolnozemsk cesta 1

  85235 Bratislava 1

  01112002 revzia EPS 219,08 EUR 10160/23/2011 30. 12. 2011 31353371 UNITEC

  HOLDING spol.

  s r.o.

  Vidlicova 14 81100

  Bratislava 1

  01112003 prenjom roho 31,54 EUR 264/2004 30. 12. 2011 35813130 SKP SERVIS Sch.Trnavskeho 81100

  Bratislava 1

  01112004 spotr.a dopln.mat. 2651,04 EUR 271/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112005 dopln.a spotr.mat. 1023,84 EUR 251/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112006 prsp.na stravu tudenti 2077,2 EUR 1/2008 30. 12. 2011 35818921 BARACUDA Muktov 12 84107

  Bratislava

  01112008 prsp.na stravu

  SR,centov vyrovnanie

  21,75 EUR 1/2008 30. 12. 2011 35818921 BARACUDA Muktov 12 84107

  Bratislava

  01112010 odb.asopis,Centov

  vyrovnanie

  4 EUR 0003924 30. 12. 2011 14006928 PIJTINKOVA

  Lubica Dr.

  Rumanekov 32

  84107 Bratislava

  01120016 pitn voda 872,21 EUR 0553862/00CRZ 12. 1. 2012 31322832 SLOVNAFT Vlcie hrdlo 824 12

  Bratislava 1

  01112011 odb.asopis 22,6 EUR 0003880 28. 12. 2011 31363822 ARES portov 5 83101

  Bratislava 1

  01112013 ubytov.tudentov 245 EUR Rmcov zmluva 30. 12. 2011 35818921 BARACUDA Muktov 12 84107

  Bratislava

 • 01112015 spotr.tovar 153 EUR 275/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112016 serv.prce SPIN 449,1 EUR 129-02/2010 30. 12. 2011 00602311 ASSECO

  SOLUTIONS

  Brdoova 2 84107

  Bratislava

  01112017 doplnkov mat. 243,6 EUR 277/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112018 Doplnkov tovar k PC 561,36 EUR 203/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112019 dopln.mat.k PC 60,24 EUR 243/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112020 letenka Texas 777,34 EUR 120/10-Z/11 28. 12. 2011 31371981 HYDROTOUR Nmestie SNP 15

  84107 Bratislava

  01112021 dopln.mat.k PC 296,4 EUR 274/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112022 opr.kopr.stroja 27,6 EUR 245/15/2011 28. 12. 2011 31331785 IMPROMAT Koceova 9 82109

  Bratislava 2

  01112023 doplnkov mat pre PC 179,76 EUR 279/CIT/2011 28. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112024 knihy 352,65 EUR 0004071 28. 12. 2011 36440531 MARTINUS M R Stefnika 58

  03601 Martin

  01112025 asopis 15 EUR 0003846 28. 12. 2011 31897479 SLOV.-

  SVAJC.ZDRUZ

  ENIE prcr

  Tajovskho 10 97401

  Bansk Bystrica

  01112026 kniha 8,99 EUR 0003970 28. 12. 2011 44396368 SPRINTON Boeny Nemcovej 8

  84107 Bratislava

  01111987 spotr.a dopln.mat.k PC 101,03 EUR 267/CIT/2011 30. 12. 2011 31352138 VOYETT Star grunty 53 84107

  Bratislava

  01112028 knihy 38,59 EUR 0004064 28. 12. 2011 44396368 SPRINTON Boeny Nemcovej 8

  84107 Bratislava

  01112029 knihy 21,75 EUR 0004079 28. 12. 2011 17311527 KALLIGRAM Staromestska 6 81000

  Bratislava 1

  01112030 knihy 80,27 EUR 0004052 28. 12. 2011 44396368 SPRINTON Boeny Nemcovej 8

  84107 Bratislava

  01112031 knihy 172,95 EUR 0004089 28. 12. 2011 36440531 MARTINUS M R Stefnika 58

  03601 Martin

  01112032 knihy 124,26 EUR 0004057 28. 12. 2011 36440531 MARTINUS M R Stefnika 58

  03601 Martin

  01112033 kniha 24,26 EUR 0004025 28. 12. 2011 36657701 EU