POPIS POLJOPRIVREDE 2010.· • Prosječno porodično poljoprivredno gazdinstvo ima 6ha ukupno raspoloživog

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POPIS POLJOPRIVREDE 2010.· • Prosječno porodično poljoprivredno gazdinstvo ima 6ha ukupno...

Zavod za statistiku Crna Gora

POPIS POLJOPRIVREDE 2010. GODINE

mr Gordana Radojevi mr Jelena Zvizdojevi

Maj, 2014

Zavrna konferencija Popisa poljoprivrede, Subotica

Projekat institucionalnog razvoja i jaanja poljoprivrede Crne Gore

Svjetska banka Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Crne Gore-Midas projekat Ministarstvo finansija Crne Gore Prvi opti Popis, nakon 50 godina

Popis poljoprivrede u Crnoj Gori

Usklaenost sa EU Regulativom 1166/2008; Prirunik o implementaciji FSS i SAPM definicija; Prirunik za tipologiju.

Zakon o sprovoenju popisa poljoprivrede 2010

Biro, Komitet, dravni instruktori, kontrolori, anketari

Vrijeme sprovoenja - Jun 2010. godine

Porodina poljoprivredna gazdinstva - metod intervjua - od vrata do vrata

Poslovni subjekti - potanskom metodom

Post popisno istraivanje

Objavljeno 5 publikacija

I knjiga Kljune varijable zemljini i stoni fond, mart

2011.

II knjiga Korieno zemljite, jul 2011.

III knjiga Stoni fond, jul 2011.

IV knjiga Teme od posebnog interesa, oktobar 2011.

V knjiga Tipologija poljoprivrednih gazdinstava, decembar 2011.

Osnovni rezultati Popisa su podaci o: Zemljinom fondu Stonom fondu Poljoprivrednoj proizvodnji Agrotehnikim mjerama Objektima u gazdinstvu Poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi Licima koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju Drugim korisnim aktivnostima vezanim za gazdinstvo.

Broj gazdinstava po optinama

Legenda

broj optina broj gazdinstava

(3) manje od 500

(5) 501 - 1000

(5) 1001 - 2000

(3) 2001 - 3000

(5) 3001 i vie

veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstva, sa razliitim biljnim kulturama i razliitim vrstama stoke

Raspoloivo i korieno poljoprivredno zemljite

Ukupno raspoloivo zemljite Ukupno korieno poljoprivredno zemljite

Broj poljoprivrednih

gazdinstava

povrina u ha prosjeno ha po gazdinstvu

Broj poljoprivrednih

gazdinstava

povrina u ha prosjeno ha po gazdinstvu

Ukupno 48870 309240,7 6,3 48277 221297,6 4,6 Porodina poljoprivredna gazdinstva

48824 294400,7 6,0 48243 212724,4 4,4

Poslovni subjekti 46 14840,0 322,6 34 8573,2 252,2

Ukupno raspoloivo zemljite je povrina zemljita za svako domainstvo koje posjeduje zemlju, bez obzira da li je koristi ili ne.

Ukupno korieno poljoprivredno zemljite je povrina korienog poljoprivrednog zemljita (okunice, oranice-ukljuujui ugare, vinogradi, vonjaci, rasadnici, livade i panjaci).

95,2% od ukupnog raspoloivog zemljita pripada

porodinim poljoprivrednim gazdinstvima 4,8% pripada poslovnim subjektima Prosjeno porodino poljoprivredno gazdinstvo ima 6ha

ukupno raspoloivog zemljita. Struktura korienog polj. zemljita: viegodinje livade i

panjaci ine 95% ukupne koriene poljoprivredne povrine, a ostale kategorije zemljita kao okunice, oranice, vinogradi, vonjaci i rasadnici ine 5%.

Oko 31% oranine povrine polj. gazdinstava ini povrina pod itima za zrno.

Povrina pod krompirom uestvuje sa 22% u ukupnoj oraninoj povrini poljoprivrednih gazdinstava

Povrina pod povrem gajenim na otvorenom ini 19% ukupne oranine povrine

Najzastupljenije povrtne kulture na oranicama (na otvorenom) su lubenice sa 29,9%, paradajz 16,6%, kupus sa 12,65 % i paprika 9,6%.

Najzastupljenije kulture povra koje se gaje u zatienom prostoru su paprika 32,8%, paradajz sa 25,7% i krastavac sa 16,2%.

66,9% poljoprivrednih gazdinstava uzgaja stoku Od ukupno poljoprivrednih gazdinstava koja se bave

uzgojem stoke, oko 75% su gazdinstva koja uzgajaju goveda

Struktura goveda na polj. gazdinstvima po vrsti i starosti

20,97%

4,6%

74,43%

goveda do 1 godine goveda od 1-2 godine goveda preko 2 godine

Stoni fond

Prosjean broj goveda po polj. gazdinstvu je 3,3 grla

Od ukupno poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem stoke:

18% su gazdinstva koja uzgajaju ovce. Prosjean broj ovaca po poljoprivrednom gazdinstvu je 37,6

11% gazdinstava uzgaja koze

41% gazdinstava uzgaja svinje

Teme od posebnog interesa

2,03 radno angaovana lana po gazdinstvu 23,6% radno angaovanih lanova na porodinim

poljoprivrednim gazdinstvima ine osobe sa preko 65 godina

Preko 60% od ukupnog broja radno angaovanih lanova polj. gazdinstava ine mukarci

U 12,9% porodinih polj. gazdinstava, nosioci su ene

9,1% radno angaovanih lica ima vie ili visoko obrazovanje

Znamo ta imamo!

Hvala na panji!

statistika@t-com.me contact@monstat.org

mailto:statistika@t-com.memailto:statistika@t-com.memailto:statistika@t-com.memailto:statistika@t-com.memailto:contact@monstat.org

Slide Number 1Slide Number 2Popis poljoprivrede u Crnoj GoriSlide Number 4Slide Number 5Broj gazdinstava po optinamaRaspoloivo i korieno poljoprivredno zemljiteSlide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Teme od posebnog interesaZnamo ta imamo!