of 35/35
Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra

  • View
    34

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poruchy autistického spektra. O nás. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek) Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka, Svitavska, Pardubicka a Královehradecka. Našich akcí se účastní cca 80 rodin s dětmi s postižením ročně, vítány jsou rodiny z celé ČR. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poruchy autistického spektra

Poruchy autistickho spektra

Poruchy autistickho spektraJsme neziskov organizace (obansk sdruen, spolek) Mme cca 50 rodin len, pevn z steckoorlicka, Svitavska, Pardubicka a Krlovehradecka.Naich akc se astn cca 80 rodin s dtmi s postienm ron, vtny jsou rodiny z cel R.Poradenstv vyuije cca 150 rodin ron z cel R.

O nsDt anci dtem, dospvajcm i dosplm s poruchami autistickho spektra t co nejkvalitnj ivot a provat pocit tst. Pomhat rodinm s dtmi s postienm.Osvta veejnosti.

PoslnJedn se nejsp o vrozenou poruchu nkterch mozkovch funkc.Dsledkem poruchy je, e dt, dospl dobe nerozum tomu co vid, sly a prov. Vvoj dtte je naruen v oblasti komunikace, sociln interakce a pedstavivosti, emonho chovn, porozumn, soustedn.Jde o nevyliteln postien. Vhodnmi pstupy lze ale s dtmi s autismem pracovat, rozvjet je.

AutismusLid s: autismem, Aspergerovm syndromemmentlnm postienmtlesnm postienmporuchami uen a chovn, ADHDkombinovanm postienm

Clov skupina

Poruchy autistickho spektra (o.s. , spolek)Mgr. Zuzana Polkov, DiS. pedsedkyn PASslo tu: 237820867/0300,10.5. 2010, I: 22868810, adresa: Kosteln ulice .19,st nad Orlic 1, 56201email: [email protected], [email protected]: 777882337web: proautisty.cz (ve vstavb)facebook: Obansk sdruen Poruchy autistickho spektra

Kontakty: PASHonzkova cesta- Osvta autismu- Think bigHonzkova cesta- osvta autismuSpolu to dokemeVolnoasov aktivity pro rodiny s dtmi s postienm.Ozdravn pobyty pro dti autismem.Pobyty pro rodiny s dtmi s postienm.Herna a centrum pro dti s autismemA dal..

Projekty PAS v roce 2014

Aktivizan a volnoasov aktivity

den otevench dvevletydtsk den, karneval..tvoiv dlniky a vstavy pracpednky a poradenstvsetkvn rodin s dtmiosvtov akcebenefin akce na podporu klient .Rozpoet projektu: 94 000 K ron

Aktivizan a volnoasov aktivity

Ozdravn pobyty pro dti s postienm bez rodi

Jsou to 7 denn pobyty pro dv skupiny dt1 ) tbor pro dti s tm postienm -mentlnm postienm, autismem, kombinovanm postienm-zpravidla pro 10 dt a 10 asistent-dobrovolnk2) tbor pro dti s lehm postienm- lehk mentln postien, poruchy uen, poruchy chovn, Aspergerovm syndromem.. 15 dt a 10 asistent

Letn ozdravn pobyty pro osoby s postienm bez rodiBhem pobytu je pro klienty pipraven asistenty bohat program pln her a sout, dle poteb dt.Tbor se astn:- osobn asistenti, pedagogit asistenti dt s PAS-dobrovolnci, studenti V, VO obor na praxi.- masr, canisterapeut, aromaterapeut- zdravotnk, vedouc tbora, speciln pedagog.. Bvaj v letnch mscch.Rozpoet 152 000 K ron

tboryJsou t a sedmidenn pobyty. 2x-3x ronJsou ureny rodinm s dtmi s autismem, mentlnm, tlesnm, kombinovanm postienm Rodie zde zskaj informace, jak s dttem pracovat (pednka, poradenstv) a odpoinou si.Dti se astn her, sout a canisterapie spolu s asistenty.Asistenti pomhaj dtem se sebeobsluhou.Psychorelaxan pobyty pro rodiny s dtmi s postienmastn se jich:psycholog Pemysl Mikolspeciln pedagogcanisterapeut, masr, aromaterapeutlogoped, ergoterapeutzdravotnk, vedouc asistent a rodiosobn, pedagogit asistenti, dobrovolnciRozpoet cca 94 000 ron

Pobyty

Psychorelaxan pobytytermn realizace: leden a prosinec 2014rozpoet projektu 66 000 Krealiztoi projektu- o.s. PAS Mgr. Zuzana Polkov, DiS.- koordintor projektIva Hjkov- studentka UHK, uitelstv Speciln pedagogiky, dobrovolnk a asistentka o.s. PASLucka Biu Thi Thou Huong - studentka gymnzia, dobrovolnk a asistentka Honzka a o.s. PASSoa wajnochov, maminka Honzka s autismem.HONZKOVA CESTA- osvta autismu

Honzkova cesta- osvta autismu

Osvtu a porozumn rodinm s dtmi s autismem.Chceme aby si lid uvdomili, e i kdy dt vypad normln, nemus bt jen rozmazlen, ale me bt nemocn.Chceme doshnout toho e budou mt lid povdom o autismu a dokou tuto diagnzu tolerovat se vm vudy.Informovat irokou veejnost o autismu a o.s. PASVize projektu1 ) leden, nor 2014,- tvorba informanch letk o projektu, o o.s. PAS, - webov strnky..- nvrhy text na trika- facebookov strnka Honzkova cesta osvta autismu, trika pro autisty a dal

asov harmonogram projektu2) bezen 2014-tisk modrch triek s npisy a symboly pro dti s autismem, s postienm, rodie, dobrovolnkyen informac o projektu, osvta student V, VO, en informac do kol pro dti s postienm. poradnmen informac k rodinm s dtmi s postienmNavzn spoluprce s neziskovmi organizacemi peujcimi o autisty v Ren informac v rmci komunitnho plnovn UO, Pardubice

Harmonogram projektu3) 16.2.- 13.3. vtvarn a foto sout pro osoby s autismem tma doprava , cestovn a Vstavy prac dt s autismem putuj po R i s informacemi o autismu, o.s. PAS do konce roku 144)13.3. Pednka v Suici- Autismus 1 a dal pednky v jinch echch5)18.3. Pednka Zuzana Polkov, O autismu pro laiky st nad Orlic

Harmonogram projektu6)29.3. Vlakov vlet do krlovstv eleznic v Praze v modrch trikch7) 1-2.4. Svtov den autismu, rozsvtit do modra jako symbol porozumn autismu msta, budovy v R, modr obleen8) 26.4. Modr dtsk den, Vyhlen vtvarn a foto soute, st nad Orlic

Harmonogram projektu9) 30.5.- 1.6. Pobyt pro rodiny s dtmi s postienm s psychologem Pemyslem Mikolem10) 19.9.- 21.9. Pobyt pro rodiny s dtmi s postienm s psychologem Pemyslem MikolemPednky o autismu na rznch mstech v RPrezentace o. s. PAS na Komunitnch plnovn pro neziskov organizace, na veletrhu socilnch slueb..Osvtov a benefin akce, rozhovory, lnky mdim.

Harmonogram projektuMsto st nad Orlic 20 000 KSponzoi 25 000 KMsto Pardubice 18 000 K-3 000 K na kancelsk poteby-5 000 K na propagan materily, bannery, letky- 10 000 K na OON mzdy na DPPKlienti a drobn drci 3 0000 K

Zdroje financovnKancelsk poteby -8 000 KPropagan materil, bannery, letky, trika- 22 000 KTelefony 30 000 KOstatn nklady -8 000KOON- mzdy na DPP-25 000 KCelkem 66 000 K rok.Rozpoet projektu

Spolu to dokemeTermn realizace: leden a prosinec 2014Rozpoet projektu: 157 000 K

Realiztor projektu: o.s. PASdobrovolnci, osobn a pedagogit asistentipsycholog, speciln pedagog, logoped, ergoterapeut, masr, zdravotnk, vedouc dt a rodi, koordintor asistent, koordintor dobrovolnk

Spolu to dokemeClem projektu je zskat co nejvce financ na zaplacen jdla, ubytovn, cestovnho, zdravotnch prohldek, vpis z rejstku trest , koordintora dobrovolnk.Zskat finance za odvedenou prci na mzdy, pro psychologa, ergoterapeuta, specilnho pedagoga, masra a dal odbornky.Zskat finance za prci pro koordintora asistent, koordintora rodi a zdravotnka

Vize projektuUmonit rodinm s dtmi s postienm astnit se naich volnoasovch aktivit, pobyt pro rodiny s dtmi.Umonit rodim poslat dt s postienm na tbor a odponout si od nron pe.Zskat informace jak pracovat s dtmi s postienm, vyut poradenstv.Aby se mohly astnit cel rodina- ni ceny pobyt

Vize projektuAktivity- 20 dobrovolnkTbory- 25 dobrovolnkPobyty pro rodiny s dtmi 20 dobrovolnkOdbornciKoordintor dobrovolnkKoordintor rodin a projektuZdravotn dozor, etn

Poet osob ronAktivity- 80 rodin ronPoradenstv- 150 rodin ronTbory- 20- 25 dt ronPobyty pro rodiny s dtmi- 30 dt ron s rodii

ast klient

Msto st nad Orlic 68 000 KMsto Pardubice 38 000 K- 10 000 K - ubytovn, strava-4 000K- cestovn zamstnanci- 8000 K- terapie, mase, pednky-16 000 K- OON- mzdy koordintor a zdravotnkaSponzoi, jin zdroje 19 000 KPardubick kraj 10 000 KKlienti 20 000 KZdroje financovn70 000 K- ubytovn a stravn pro dobrovolnky, odbornky a koordintory projekt14 000 K- cestovn zamstnanc4000 K- cestovn klient 38 000 K- pednky a terapie, mase 26 000 K- OON pro koordintory a zdravotnka3000 K- pojitnCELKEM 155 000 KRozpoet projektuNaim studentm, dobrovolnkmNeziskovm organizacm Komunitnch plnovn socilnch slueb Msta st nad Orlic, Pardubicekolskm zazenm, kter pracuj s klienty s autismem.Speciln pedagogick centra, Stediska ran pe, poradny.Neziskovm organizacm pracujcm s autisty v R.Dkujeme za spoluprci:Msto PardubiceMsto st nad OrlicPardubick krajVbor dobr vle Nadace Olgy HavlovKonzum st nad OrlicDalm drobnm sponzorm a drcmDkujeme za podporuTme se na spoluprci i na podporu naich projekt v tomto roce.

Autor: Mgr. Zuzana Polkov, DiS. Speciln pedagog, koordintor projekt , pedsedkyn Dkuji za pozornost