of 14 /14
3/4/2018 1 Pregled za izvanredne studente Katedra za marketing Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku E-TRGOVINA Doc.dr.sc. Antun Biloš Dr.sc. Ivan Kelić E-trgovina? Evo zašto… Povijest u 20 godina E-TRGOVINA 3 2014 1,2 milijardi kupaca troši oko 1,18 bilijuna €, a poslovni subjekti 12,4 bilijuna € na kupovinu proizvoda i usluga online E-trgovina ne postoji 1994

PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

1

Pregled za izvanredne studente

Katedra za marketing

Ekonomski fakultet u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

E-TRGOVINA

Doc.dr.sc. Antun Biloš

Dr.sc. Ivan Kelić

E-trgovina?

Evo zašto…

Povijest u 20 godina

E-TRGOVINA 3

2014 1,2 milijardi kupaca troši oko 1,18 bilijuna €, a poslovni subjekti 12,4 bilijuna € na kupovinu proizvoda i usluga online

E-trgovina ne postoji 1994

Page 2: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

2

E-TRGOVINA

Revolucija je tek početak!

4

U POGLAVLJU SE RAZMATRA

E-TRGOVINA

+ Glavne teme cjeline

• Predavači

• Plan i program kolegija

• Način polaganja

• Uvod u e-trgovinu

5

Predavači

E-TRGOVINA

www.efos.unios.hr/abilos/

[email protected]

Izv.prof.dr.sc. Antun Biloš Izvanredni profesor

www.efos.unios.hr/ikelic/

[email protected]

Doc.dr.sc. Ivan Kelić Docent

+ Kratko upoznavanje

6

Page 3: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

3

Nešto o Vama?

UKRATKO

E-TRGOVINA

E-TRGOVINA

E-trgovina

www.efos.unios.hr/e-trgovina

Web-sjedište kolegija

8

E-TRGOVINA

Marketing posebnih područja www.mpp.efos.hr

Facebook profil

www.facebook.com/mpp.efos

PSS Marketing posebnih područja

9

Page 4: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

4

E-TRGOVINA

Usvajanje pojmovnog sustava šireg područja elektroničkog poslovanja te razumijevanje specifičnosti najznačajnijih tehnika i alata e-trgovine.

!

Cilj kolegija

10

Ishodi učenja

1. Razlikovati pojmovni sustav elektroničkog poslovanja

2. Objasniti aktualne trendove e-trgovine

3. Primjenjivati tehnike i alate operativne razine e-trgovine

4. Analizirati ukupnost tržišnih napora poslovnog subjekta na internetu

5. Usporediti osnovne poslovne modele na internetu

6. Objasniti sigurnosne aspekte elektroničkih transakcija

+ Nakon položenog kolegija student će moći

E-TRGOVINA 11

Kako uspješno položiti kolegij?

IDEMO REDOM

Page 5: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

5

Osnovna literatura

• Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014). E-marketing, 3. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

• Laudon, K., Traver, C. (2015). E-commerce 2015. Pearson Higher Ed.

• Chaffey, D. (2011). E-Business and E-Commerce Management Strategy, Implementation and Practice. 5 izdanje. Essex: Prentice Hall.

• Prezentacije s predavanja

E-TRGOVINA 13

Dopunska literatura

• Chaffey, D., Smith, P.R. (2013). Emarketing Exellence: Planing and optimizing your digital marketing. 4. Izdanje. New York: Routledge..

• Barker, M.S., Barker, D.I., Bohrmann, N.F., Neher, K.E. (2013). Social Media Marketing: A strategic approach. Mason: South Western.

• Internetski izvori

E-TRGOVINA 14

Polaganje kolegija

ISPIT

• Uvjet je odslušan kolegij

• Mjesečni rokovi

DODATNA MOGUĆNOST

• Izvanredni studenti mogu u dogovoru s predavačem sudjelovati u nastavnom programu za redovite

– Pohađanje nastave

– Mogućnost predroka

• ALI

– Pravila kao i za redovite

E-TRGOVINA 15

+ Poštivanje pravila igre

Page 6: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

6

Struktura kolegija

1. Uvodno predavanje

2. Infrastruktura e-trgovine

3. Izgradnja digitalne prisutnosti

4. Sigurnost i sustavi plaćanja

5. Poslovne strategije e-trgovine

6. Marketinške perspektive e-trgovine

7. Social & mobile & local

8. Etika i pravo

9. Online sadržaj

10. Online zajednice

11. E-trgovina i usluge

+ 11 cjelina

E-TRGOVINA 16

Polaganje na predroku (1)

Predrok Prisutnost Zadaci Konačni

broj bodova

E-TRGOVINA 17

Polaganje na predroku (2)

Naziv Količina Broj bodova Ukupno

Predrok 1 20 20

Prisutnost 10 0,5 5

Zadaci 5 1 5

Max. 30

E-TRGOVINA

Bodovni razred Ocjena

28‐30 Izvrstan (5)

24-27 Vrlo dobar (4)

20-23 Dobar (3)

16-19 Dovoljan (2)

18

Page 7: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

7

Zadovoljstvo kolegijem nakon polaganja 19

Uvodno o e-trgovini

GO

E-TRGOVINA

PRVIH 30 SEKUNDI

• Prvih 20 godina e-trgovine – Tek početak

– Snažan razvoj i kontinuirane promjene

• Tehnologija napreduje eksponencijalnom brzinom – „Disruptivne” poslovne promjene

– Nove prilike

E-TRGOVINA 21

Page 8: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

8

TRENDOVI E-TRGOVINE

• Maloprodajna e-trgovina raste za više od 15%

• Ekspanzija mobile/social/local utjecaja

• Mobilne platforme rame uz rame s desktop platformama

• Računalstvo u oblaku

• Big data

• Rast korisničkog sadržaja kroz društvene mreže, blogove, wikije

Jučer / danas / sutra

E-TRGOVINA 22

E-TRGOVINA VS E-POSLOVANJE

E-TRGOVINA 23

POJMOVNA ODREĐENJA

E-trgovina

• Uža operativna razina e-poslovanja

– trgovački vid elektroničkog poslovanja

• Korištenje digitalne tehnologije za omogućavanje transakcijskih aktivnosti prodaje i kupnje

• Održavanje poslovnih veza i prodaja informacija, usluga i proizvoda preko računalnih telekomunikacijskih mreža

E-poslovanje

• Skup alata, metoda i tehnika podržanih informatičkom tehnologijom, zajedno s poslovnom strategijom i uspostavljenim poslovnim procedurama potrebnim za suvremeno vođenje poslovanja elektroničkim sredstvima

• Kontinuirano usklađivanje poslovanja tvrtke pomoću digitalne tehnologije

E-commerce VS E-business

E-TRGOVINA 24

Page 9: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

9

ZAŠTO IZUČAVAMO E-TRGOVINU?

• Tehnologija e-trgovine je značajno drugačija, snažnija od prethodnika

• Suštinske promjene u trgovini

• Tradicionalna trgovina – Pasivni kupci/potrošači

– Masovno tržište

– Vodstvo prodaje

– Fiksne cijene

– Informacijska asimetrija

E-TRGOVINA 25

8 JEDINSTVENIH OBILJEŽJA TEHNOLOGIJE E-TRGOVINE

26

8 JEDINSTVENIH OBILJEŽJA TEHNOLOGIJE E-TRGOVINE

1. Ubiquity – sveprisutnost

2. Global reach – globalni doseg

3. Universal standards – opći standardi

4. Information richness – bogatstvo

informacija

5. Interactivity – interaktivnost

6. Information density – gustoća informacija

7. Personalization/customization –

personalizacija / prilagodba

8. Social technology – društvena tehnologija

E-TRGOVINA 27

Page 10: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

10

E-TRGOVINA 28

TIPOVI E-TRGOVINE (1)

• Business-to-Consumer (B2C)

• Business-to-Business (B2B)

• Consumer-to-Consumer (C2C)

• Mobile e-commerce (M-commerce)

• Social e-commerce

• Local e-commerce

E-TRGOVINA 29

TIPOVI E-TRGOVINE (2)

E-TRGOVINA 30

Page 11: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

11

RAST B2C E-TRGOVINE U SAD

E-TRGOVINA 31

RAST B2B E-TRGOVINE U SAD

E-TRGOVINA 32

RAST M-TRGOVINE U SAD

E-TRGOVINA 33

Page 12: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

12

SMRT WEBA?

E-TRGOVINA 34

• Koje su prednosti i nedostaci aplikacija u usporedbi s web-sjedištima za mobilne korisnike?

• Koje su pogodnosti za vlasnike/developere?

• Hoće li aplikacije dugoročno učiniti web nepotrebnim? Zašto da/ne?

IMA LI PROSTORA ZA RAST E-TRGOVINE?

E-TRGOVINA 35

KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (1)

E-TRGOVINA 36

Page 13: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

13

KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (2)

• 1995–2000: Stvaranje – Razvijanje ključnih koncepata

– Ograničeni promet i mogućnosti

– Euforične vizije

• Trgovina bez „trenja” (friction-free)

– Snižavanje troškova pretrage, cjenovna transparentnost, eliminacija nepravedne konkurentske prednosti

• Prednost prvoga (first-mover)

– Mrežni profiti

– Dot.com slom 2000. g.

E-TRGOVINA 37

KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (3)

• 2001–2006: Konsolidacija – Naglasak na poslovno orijentirani pristup

– Tradicionalne velike kompanije šire prisutnost

– Financiranje start-upa se smanjuje

– Prodaja složenijih proizvoda i usluga

– Rast oglašavanja na tražilicama

– Digitalna prisutnost poslovnih subjekata se širi na e-poštu, display oglašavanje, oglašavanje na tražilicama i ograničenu interaktivnost sa zajednicama

E-TRGOVINA 38

KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4)

• 2007–danas: Ponovno stvaranje – Snažni rast:

• Društvenih mreža

• Mobilne platforme

• Mikrolokacijske trgovine (local)

– Zabavni sadržaj se razvija kao izvor prihoda

– Transformacija marketinga

• Integrirane aktivnosti na social / mobile / local platformama

• Analitičke tehnologije, mjerljivost

E-TRGOVINA 39

Page 14: PowerPoint Presentation...KRATKA POVIJEST E-TRGOVINE (4) •2007–danas: Ponovno stvaranje –Snažni rast: •Društvenih mreža •Mobilne platforme •Mikrolokacijske trgovine

3/4/2018

14

Q&A

KORIŠTENA LITERATURA

• Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014) E-marketing - III. izmijenjeno i prošireno izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

• Laudon, K., Traver, C. (2015). E-commerce 2015. Pearson Higher Ed.

• Chaffey, D. (2011). E-Business and E-Commerce Management Strategy, Implementation and Practice. 5 izdanje. Essex: Prentice Hall.

• Chaffey, D., Smith, P.R. (2008) eMarketing eXellence. 3. izdanje, Burlington: Butterworth-Heinemann

• Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Johnston, K., Mayer, R. (2009) Internet Marketing: Stategy, Implementation and Practice. 4. Izdanje. New Jersey: Prentice Hall

• Chaffey, D., Smith, P.R. (2013) eMarketing eXcellence. 4. Izdanje. Abingdon: Routledge

+ Izvori

E-TRGOVINA 41

Hvala na pažnji!

E-TRGOVINA

Izv.prof.dr.sc. Antun Biloš

Katedra za marketing

Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

www.efos.unios.hr/abilos

[email protected]

42