Požiadavky na Internet Explorer:

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  44

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronick podpisovanie hodnotenia tudentov v systme AIS Postup pre prehliada Internet Explorer. Poiadavky na Internet Explorer:. V systmovom loisku certifiktov MS Windows muste ma naintalovan V osobn certifikt a certifikt CA Disig. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Elektronick podpisovanie hodnotenia tudentov v systme AIS

  Postup pre prehliada Internet Explorer

 • Poiadavky na Internet Explorer:V systmovom loisku certifiktov MS Windows muste ma naintalovan V osobn certifikt a certifikt CA Disig.

  Na Vaom potai potrebujete ma naintalovan kninicu CAPICOM. Intalciu spustte prostrednctvom nasledujceho odkazu:http://www.disig.sk/ca/vszp/capicom/capicom.exe

 • Poiadavky na Internet Explorer:Ak mte aj po naintalovan kninice CAPICOM problmy s elektronickm podpisovanm hodnotenia, tak si strnku https://ais2.upjs.sk pridajte medzi dveryhodn lokality. alej oznate na karte "Zabezpeenie" dialgovho okna "Monosti siete Internet" monos "Dveryhodn lokality " a kliknite na tlaidlo "Vlastn rove". Votvorenom dialgovom okne zabezpete, aby bolo "Inicializovanie askriptovanie ovldacch prvkov ActiveX, ktor nie s oznaen ako bezpen" povolen.

 • Vaim loginom a heslom sa prihlste do AIS:

 • Zvote sekciu Evidencia tdia:

 • Vyberte formulr VSES040 - Evidencia hodnotenia tudentov:

 • Nastavte postupne Fakultu, Stredisko, Akademick rok, Semester a Predmet:

 • Vyberte tudenta, ktorho hodnotenie chcete elektronicky podpsa:Kliknutm na vyznaen tlaidlo sa otvor okno formulru VSES041 Aktualizcia hodnotenia ...

 • Hodnotenie jednho aj viacerch tudentov mete elektronicky podpsa aj priamo z okna formulru VSES040 - Evidencia hodnotenia tudentov, sta ich oznai a:

 • Podpsa mete len hodnotenie, ktor ste sami udelili, inak sa zobraz nasledujce upozornenie:Podpsa mete len zaevidovan hodnotenie, inak sa zobraz nasledujce upozornenie:

 • Ak s splnen vetky predpoklady, zobraz sa nasledujce okno:Vyberte certifikt, ktorm chcete podpsa hodnotenie a svoju vobu potvrte tlaidlom OK.V prpade potreby budete musie potvrdi prstup webovej strnky k Vmu skromnmu ku. Opakovanmu zobrazeniu tohto okna zabrnite zakrtnutm poa.

 • Elektronick podpisovanie ukonte kliknutm na tlaidlo Odosla podpis:

 • spen podpsanie hodnotenie tudenta indikuje psmeno A v stpci Podpsan:v prpade podpsania hodnotenia jednho tudenta:aj v prpade podpsania hodnotenia viacerch tudentov:

 • Shrnn informcie o pote elektronicky podpsanch hodnoten si mete prezrie prostrednctvom formulra VSES261 tatistick prehady v sekcii Evidencia tdia:

 • Po spresnen dajov o vube sa poty podpsanch a nepodpsanch hodnoten zobrazia v odpovedajcom stpci:

Recommended

View more >