Požiadavky na tvorbu FYZICKÉHO PROSTREDIA (FP)

  • Published on
    28-Jan-2016

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

doc. Ing. arch. Lea Rollov, PhD. Poiadavky na tvorbu FYZICKHO PROSTREDIA (FP). PREO FP?. fyzick bariry v prostred s zsadnou prekkou zalenenia klientov do ivota v komunite, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Poiadavky na tvorbu FYZICKHO PROSTREDIA

Poiadavky na tvorbuFYZICKHO PROSTREDIA (FP)doc. Ing. arch. Lea Rollov, PhD.

PREO FP?fyzick bariry v prostred s zsadnou prekkou zalenenia klientov do ivota v komunite,

nesta klientovi poskytn humnnejie bvanie, mus ma ancu vzdelva sa, pracova a oddychova rovnako ako ostatn,

Cie DI : plnohodnotn ivot v komunite

legislatva SR, EU a ex ante kondicionalityUNIVERZLNE NAVRHOVANIEUniverzlne navrhovanie je navrhovanie produktov, prostred, programov asluieb tak, aby ich mohli vyuva vo najvej monej miere vetci udia bez nevyhnutnosti prav

UNIVERZLNE NAVRHOVANIEUplatnenie UN v procese DI: Diverzita prostredie komunity pre ud s rznymi schopnosami, resp. druhmi a stupami ZP, Individulne nroky klientov -upraviten bvanieUniversal Learning Design prstupn vzdelvanieE-Accessibility - univerzlne prstupn informan systmy FP - medzirezortn problm - systmov prstup vo vetkch oblastiach ivota Cie: socilna udratenosLOHY TMU FPprprava vzdelvacch kurzov realizcia kolen urench pre: - manament (VC, DSS) - 4 hod. - tvorcov a posudzovateov projektov iROP - 32 hod.hodnotenie kvality novho prostredia prprava vstupov projektu: - metodickej prruky o tvorbe FP - prpadov tdie FP prklady dobrej praxespoluprca pri tvorbe tandardov kvality pre komunitn slubyKOLENIE VUC2 x 4 hod. kurz pre manarov VUC

Osveta humnnych prstupov pri tvorbe prostredia, produktov a sluieb UN

Ako postupova pri tvorbe investinch projektov DI

Nutnos spoluprce s konzultantmi FP

Odporui ud na kolenie pre budcich konzultantov iROP (zamestnanci so stavebnm vzdelanm)2 x 32 hod. kurz - cca 15 absolventi kurzu bud schopn poskytova konzultcie pri tvorbe projektov iROP

veobecn poiadavky na tvorbu bezbarirovho prostredia v zmysle metdy univerzlne navrhovanie (tvorba verejnch priestorov, dopravy...)

pecifick poiadavky na univerzlnu tvorbu zkladnch typologickch druhov stavieb (stavby pre vzdelvanie, zamestnvanie, zdravotnctvo, kultru...)

pecifick poiadavky na podmienky zariaden svisiacich s projektom deintitucionalizcie (tvorba upravitenho bvania a socilnych komunitnch sluieb)OBSAH KURZU O FPHODNOTENIE KVALITY FPposudzovanie zrealizovanch investinch projektov z hadiska fyzickej prstupnosti a uvatenosti pre vetkch,

spracovanie podnetov pre tvorbu transformanch plnov,

odporania na odstrnenie prpadnch nedostatkov.

FP: METODICK PRRUKAuren pre tvorcov a hodnotiteov investinch projektov iROP

bude praktickm nvodom ako postupova pri tvorbe fyzickho prostredia s osobitnm zreteom na bvanie a na poskytovanie komunitnch socilnych sluieb

v zvere bud zverejnen domce a zahranin prklady zrealizovanch stavieb DIlea.rollova@gmail.comKONTAKTY:

Vskumn a koliace centrum bezbarirovho navrhovaniaCEDA FA STU

Recommended

View more >