pozivno pismo - ffh.bg.ac.rs - pozivno ¢  Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu
pozivno pismo - ffh.bg.ac.rs - pozivno ¢  Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu
pozivno pismo - ffh.bg.ac.rs - pozivno ¢  Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu

pozivno pismo - ffh.bg.ac.rs - pozivno ¢  Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pozivno pismo - ffh.bg.ac.rs - pozivno ¢  Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na...

 • StES P o w e r e d b y S c i e n c e

  10. Naučno - stručna konferencija “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem

  www.stes.unibl.org

  POZIVNO PISMO

  27 - 30. Banja Luka NOV, 2017

 • Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-struč- na konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih nauč- no-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine.

  Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja.

  Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici StES-a: www.stes.unibl.org ili putem e-mail adrese: stes@unibl.org

  StES KONFERENCIJA

  Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisci- plinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u parksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja. Konferencija StES je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajed- nice, razmjenjuju mišljenja i sklapaju nova prijateljstva.

  ORGANIZACIONI ODBOR Banja Luka, 16. juni 2017.

  TEMATSKE OBLASTI

  • PRIRODNE NAUKE: Matematika, Računarke i informacione nauke, Hemijske nauke, Fizičke nauke, Nauka o Zemlji i povezane nauke o životnoj srednini, Biološke nauke i sl.

  • INŽINJERSTVO I TEHNOLOGIJA: Građevinarstvo, Geodezija, Arhitektura, Elektrotehnika, Elektronika, Informaciono inžinjerstvo, Mašinsko ižinjerstvo, Hemijsko inžinjerstvo, Materijali, Biotehnologija životne sredine, Industrijska biotehnologija, Nanotehnologija i sl.

  • MEDICINSKE NAUKE: Osnovna medicina, Klinička medicina, Zdravstvene nauke, Medicinska biotehnologija i sl.

  • BIOTEHNIČKE - POLJOPRIVREDNE NAUKE: Poljoprivredne biljne nauke, Šumarstvo i ribarstvo, Nauka o životinjama i mlaijeku, Veterinarske nauke, Poljoprivredna biotehnologija i sl.

  • DRUŠTVENE NAUKE: Ekonomija i poslovanje, Sociologija, Pravne nauke, Političke nauke, Mediji i komunikacija, Društvena i ekonomska geografi- ja, Bezbjednost i kriminalistika i sl.

  • HUMANISTIČKE NAUKE: Istorija i arheologija, Jezici i knjizevnost, Filozofija, Etika i religija, Psihologija, Pedagogija, Umjetnost i sl.

  Powered by Science

 • Powered by Science

  PRIJAVE/SLANJE RADOVA

  Slanje prijava/radova putem e-mail adrese: paper.stes@unibl.org

  Prijava mora da sadrži: • Naziv rada • Ime i prezime autora i koautora • Naziv ustanove sa koje dolazi student (Fakultet i Univerzitet) • Ime, prezime, zvanje i titula mentora • E-mail odgovornog autora • Tematska oblast rada • Apstrakt (do 250 riječi) • Ključne riječi (3 – 6 riječi) • Navedeno dostaviti i na engleskom jeziku)

  Radovi će biti recenzirani. Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova StES 2017. Zbornik radova biće objavljen neposredno prije konferencije.

  ZVANIČNI JEZICI:

  Jezik srpskog naroda Jezik bošnjačkog naroda Jezik hrvatskog naroda Engleski jezik

  VAŽNI DATUMI

  Dostavljanje prijave/rada najkasnije do: 10.9.2017.

  Obavještenje o prihvatanju radova do: 10. 10. 2017.

  Agenda konferencije do: 20. 11. 2017.

  Mjesto i vrijeme održavanja: Univerzitet u Banjoj Luci 27-30.11.2017, godine

  Adresa: Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

  Kontakt: + 387 51 321 188 + 387 65 217 387 + 387 65 637 200 stes@unibl.org

  Organizator: Studentski parlemant Univerziteta u Banjoj Luci

  Suorganizator: Univerzitet u Banjoj Luci

  Pokrovitelji: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

  MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE

  REPUBLIKE SRPSKE,

  UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

  MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE