19

Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

  • Upload
    dillian

  • View
    103

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praksisopphold i Tanga - Tanzania -. Tanzania. Ligger i østre del av Afrika, sør for ekvator Grenser mot; Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratiske republikk av Kongo, Zambia, Malawi og Mosambique Hovedstad: Dodoma . Klima. Tropisk med høy temperatur og høy luftfuktighet. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -
Page 2: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Praksisopphold i Tanga- Tanzania -

Page 3: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

TanzaniaLigger i østre del av Afrika, sør for ekvatorGrenser mot; Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratiske republikk av

Kongo, Zambia, Malawi og MosambiqueHovedstad: Dodoma

Page 4: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Klima

• Tropisk med høy temperatur og høy luftfuktighet.

• Mai- sept: 23-29C, nov- mars: 30-36C

Page 5: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Fakta

• Befolkning: 46 mill • Statsform: republikk• 120 ulike etniske grupper• Språk: Swahili, engelsk, tallrike stammespråk• Analfabetisme: Menn 20%, Kvinner 34%• Religion: hovedsakelig islam og kristendom

Page 6: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

• BNP per innbyger:• Tanzania: 1.400 USD• Sør-Afrika: 10.700 USD (rikeste)• Kongo/Burundi: 300 USD (fattigst)• Norge: 54.600 USD

• Næringsgrunnlag: • -Landbruk, fiske 80%

(kaffe, te, bomull, sisal, tobakk, gull, diamanter m.m.)• -Industri 7%• -Servicefag 13%

Page 7: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Helse• Gjennomsnittlig levealder (2012)• Tanzania: Kvinner 54 år, Menn 51 år• Norge: Kvinner 83,4 år, Menn 79,4 år

• Tz: Største helseproblemene; Under- og feilernæring, alkohol- og rusproblemer, HIV (Kvinner: 6,2%, Menn: 3,8%)

• 3 av 10 innbyggere har tuberkulose• Malaria og gulfeber

• Det er sykehus og helsesentre i alle større byer, men disse er ofte dårlig utstyrt

Page 8: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

TICCTanga Internationel Competence Centre

Eies delvis av NSF (70%)Drives av det norske (fantastiske) ekteparet Odd og Ruth NesjeRuth er utdannet sykepleier og Odd er ingeniør- Har mange viktige kontakter opp i systemeneSenteret jobber med samfunnsutvikling i de

nærmeste tre landsbyene Samt annen bistand i områdene i og rundt Tanga

Page 9: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

TICC forts.

• Ideologi: Baserer seg på Ruth og Odds 30 år lange erfaring fra Tanzania.

• Utgangspunktet er FN`s milleniumsmål

”We do this through CONNECTING people, COMBINING knowledge and experience and CREATING new possibilities.”

Page 10: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Programområder

• Utdanning: ansetter lærlinger under utdanning i praksisplass (primært de som har vanskelige sosiale forhold, f.eks fra barnehjem).Dersom de gjør en god jobb her tilbys de fast stilling

• Helse: er i ferd med å utvide et eksisterende helsesenter på kommunalt nivå til å få opprettet et fødetilbud der. Dette skal være et pilotprosjekt for å vurdere framtidig organisering av fødetilbudet i Tanzania.

• Sosial omsorg: Fanger opp ”drop-out”- ungdommer og gir disse et alternativt tilbud i TICC-regi. For eksempel sang, drama og dans.

Page 11: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

• Entreprenørskap: Hjelper lokalbefolkningen med tiltak for å kunne sette i gang prosjekter for å livnære seg selv.

• Demokrati: Korrupsjon er et veldig vanlig samfunnsproblem. TICC mener korrupsjon undergraver demokratiske prinsipper. De må med sin virksomhet gå foran som et godt eksempel med gode holdninger.

• Infrastuktur: senteret deltar i planleggingsarbeid ved bl.a. veiutbygging/ utvikling.

Page 12: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Boforhold på TICC

• Det er veldig fint inne på senteret• Fine boforhold, hovedsakelig tomannsrom med

felles bad• Restaurant hvor alle studentene spiser frokost,

lunsj og middag samtidig• Det er mange studenter med ulik faglig bakgrunn

Hovedsakelig fra Norge(Kurs i tropemedisin, sykepleie- og jordmorstudenter, ernæringsstudenter med mer)

Page 13: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -
Page 14: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

• Senteret ligger landlig til ca. 10 km fra Tanga sentrum. Det tar 25 min til sentrum med bil

• Senteret organiserer transport til og fra jobb • Det er sol/ bademuligheter • Senteret er behjelpelige med bestilling og

planlegging av diverse turer for å oppleve Tanzania. Eks: Safari, tur til Massailandsby, båttur til sandbank med mer

Page 15: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Praksis for jordmorstudenter• Flere muligheter:• Lokalt helsesenter med svangerskapskontroller, helsestasjon

for barn til 1,5 år, familieplanlegging og jordmorstyrt fødestue. Kvinnene som føder på helsesenteret er selektert i forhold til risiko(Ikke para 0, para >4, ingen bakenforliggende sykdom som kan medføre komplikasjoner, eller tidligere fødselskomplikasjoner)

• Regionsykehus: Bombo Hospital. Kan ha opp mot 20-30 fødsler per dag på to fødestuer, med 7 senger til sammen. Ingen seleksjon, men langt større andel kompliserte fødsler. Styres av leger og jordmødre

Page 16: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Læringsutbytte

• Kulturforståelse• Trening i klinisk blikk og grunnleggende

jordmorferdigheter pga lite bruk av tekniske hjelpemidler

• Mange observasjoner og erfaringer med patologiske tilstander

• Mange gode læringssituasjoner, men ikke forvent at dere får mange fødsler

• Selvstendighet • Kommunikasjon på tvers av språkbarrierer

Page 17: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -
Page 18: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

Tips• Det kreves at studenten er trygg i jordmorrollen og litt robust

som person grunnet tøft arbeidsmiljø og krevende situasjoner

• Anbefaler å reise etter patologieksamen• Fint å kunne noen gloser Swahili • Det er muligheter til å jobbe seg inn slik at man kan reise bort

i langhelger. Benytt muligheten til å se Tanzania! • Tanga og TICC er etter vår formening ikke spesielt velegnet

for familieferie da det er mye fokus på praksis• Ta gjerne kontakt med noen som har hatt jordmorprakis i

Tanga før dere reiser

Page 19: Praksisopphold i Tanga - Tanzania -

GOD TUR!