Pravila Igre Za Fudbal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fudbalska pravila

Text of Pravila Igre Za Fudbal

PRAVILA IGRE ZA FUDBAL 7 (1998

PRAVILA IGRE PRAVILO 1 TEREN ZA IGRU

1. dimenzije teren za igru ima oblik pravougaonika ija je duina 60 metara, a irina 40 m

2. obeleavanje teren za igru je obeleen vidljivim linijama (granine due linije zovu se uzdune a krae linije

poprene).

3. taka sa koje se izvodi kazneni udarac na zamiljenoj liniji koja je upravna sredini linije gola izmeu stativa jasno je obeleena taka na udaljenosti 6 m sa koje se izvodi kazneni udarac.

4. zona zamene igraa - na uzdunoj liniji na strani na kojoj se nalazi veliki gol stoje rezervni igrai, Povrina izmeu velikog gola i ovih dveju linija prostor je gde igra treba da napusti teren ili da ue u teren u momentu kada se vri svaka izmena.

5. vrata (gol) na sredini svake poprene linije su postavljena vrata koja se sastoje od dve vertikalne stative na udaljenosti od 5 m, a visinu vrata oznaava horizontalna preka ija se unutranja ivica nalazi na visini od 2 m od terena. irine i debljine stativa i preke su 8 cm. Na vratima je ostavljena mrea.

6. povrina terena povrina terena je pokrivena prirodnom travom.

7. mrea na golu PRAVILO 2 LOPTA

Lopta je okrugla, spoljanji omota lopte je od koe, obim lopte oko 65 cm, teina lopte na poetku igre iznosi 440 grama

(lopta broj 5)

PRAVILO 3 BROJ IGRAA

1. utakmicu igraju dve ekipe gde svaka ekipa ima po 7 igraa, od kojih je jedan golman.Maksimalan broj igraa u ekipi je 15.2. broj rezervnih igraa je neogranien. Igrai prijavljeni za nastup u jednoj ekipi nemaju pravo nastupa za bilo koju drugu ekipu u istoj ligi tj. kategoriji. To isto vai i za klubove koji prijavljuju dve i vie ekipa u istoj kategoriji.

3. dozvoljen je neogranien broj "leteih" izmena. Igra koji je zamenjen moe se ponovo vratiti u igru da bi zamenio drugog igraa.4. Ekipa utakmicu moe poeti sa najmanje 5 igraa 5. Utakmica se ne moe nastaviti ako ekipa ima manje od 5 igraa u igri.PRAVILO 4 OPREMA IGRAA

Oprema igraa podrazumeva: dres ekipe za koju igra nastupa sa brojem na leima i orc ekipe za koju nastupa sa brojem na orcu, tucne sa kostobranima i kopake. Kopake za igru moraju biti sa sitnim ili krupnim gumenim kramponima. Klub je duan pre poetka takmienja prijavi boju dresova i rezervnu varijantu.

PRAVILO 5 SUDIJA

Za svaki teren odreuje se sudija koji vodi utakmicu. Njegov autoritet i njegovo pravo kanjavanja koji su mu povereni na osnovu pravila igre nastaju kada on doe u objekat na kojem se nalazi teren za igru i sve dok ga ne napusti. Njegove odluke vezana za prekraje su bez pogovora kao i odluka koja se odnosi na rezultat. U sluaju primedbi od strane ovlaenih predstavnika klubova vezanih za suenje, promenu odluka sudije moe doneti samo ovlaena komisija turnira na osnovu izjave i predstavnika protivnike ekipe. Utakmice sude lanovi UFS FS Grada Kragujevca.

PRAVILO 6 TRAJANJE IGRE

Regularni deo utakmica se sastoji iz dva dela koja su jednaka i traju po 15 minuta. Odmor izmeu ova dva dela (poluvreme) ne moe biti dui od 5 minuta. Ekipa ima pravo na jedan time out po poluvremenu.

PRAVILO 7 POETNI UDARAC (pravilo FIFA)PRAVILO 8 LOPTA U IGRI I IZVAN IGRE (pravilo FIFA)PRAVILO 9 POSTIZANJE POGOTKA (pravilo FIFA)PRAVILO 10 PREKRAJI I NESPORTSKO PONAANJEZa otar,nameran start ili nesportsko ponaanje igra se udaljava iz igre u trajanju od 2 minuta.

Ako ekipa iskljuenog igraa primi pogodak pre isteka kazne igraa, drugi igra automatski ulazi u igru.

PRAVILO 11 SLOBODNI UDARCIPrilikom izvodjenja prekida, protivniki igrai se moraju udaljati na rastojanju od 5,5m.

PRAVILO 12 KAZNENI UDARACKazneni udarac se izvodi sa bele take udaljene od gola 7 metara.PRAVILO 13 UBACIVANJE LOPTE U IGRUUbacivanje lopte u teren iz auta je rukom. Protivniki igra je obavezan da se udalji 2 m od igraa koji vri ubacivanje lopte u igru.

Pogodak postignut direktno iz ubacivanje lopte u igru ne priznaje se .

PRAVILO 14 UDARAC SA UGLA Kod udarca sa ugla protivniki igrai moraju biti udaljeni najmanje 5,5 metaraPRAVILO 15 IDENTIFIKACIJA IGRAA

Predstavnici timova duni su da pre poetka takmienja dostave kompletnu dokumentaciju organizatoru takmienja. U sluaju novih igraa trener je duan da pred nastup ekipe dostave dokumentaciju delegatu takmienj a. Dokumenta za izradu identifikacionog materijala sadre takmiarsku knjiicu ili djaku knjicu sa overenom slikom. Identifikacioni materijal ostaje kod organizatora takmienja, Igra bez identifikacionog materijala nema pravo nastupa.

PRAVILO 16 - OFF SIDENe postoji off side pozicija. TEREN ZA IGRU

SLIKA 2 POMONI TEREN br. 1 CIKA DACA

SLIKA 3 specijalizovani teren CIKA DACAFK,,umadija Radniki 1923 KragujevacUl. Kralja Milana IV 21

Potanski fah 65

34 000 Kragujevac-Srbija

tel/fax :+381 34/ 353-530; 353-540; 353-550 www.fkradnicki1923.com

Veliki uskrnji turnir 7+

klubova i kola

KRAGUJEVAC 2010FORMULAR ZA PRIJAVU

UZRASNA KATEGORIJA KLUB GRAD

OTVARANJE TURNIRA

ZATVARANJE TURNIRA

ROK ZA PRIJAVU

05.04.2010.g. /9h06.04.2010.g. /18h31.03.2010.g.

INFORMACIJE O KLUBU KOJI PRIJAVLJUJE IGRAA

IME KLUBA

KONTAKT OSOBAKONTAKT TELEFON (EMAIL)

MOLIMO VAS DA POTUJETE ROK ZA PRIJAVU I PROVERITE PRISPEE ISTE

EKIPA - PRIJAVA

PREZIMEIMEDATUM ROENJA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Uesnici turnira preuzimaju sopstvenu odgovornost za eventualne povrede i oteenja zdravalja to potvruju potpisom prijave.

Overom prijave ekipa potvruje da je igrae prijavila prema propozicijama takmienja.

Na zahtev takmiarske komisije ekipa je duna da dostavi traenu dokimentaciju

____________________________________

predstavnik ekipe (trener)

PROPOZICIJE TAKMIENJA

1. Ime turnira je USKRSNJI FESTIVAL FUDBALA.2. Organizator turnira je FK Sumadija Radniki 1923-Kragujevac u saradnji sa Skupstinom grada Kragujevca3. Turnir se odrava dana 05.04 i 06.04. 2010.godine4. Mesto odravanja turnira su pomoni tereni FK Radniki umadija 1923-Kragujevac i specijalizovani mini fudbalski teren za fudbal 7 na terenima stadiona Cika Daca5. Na turniru uestvuju igrai rodjeni 1998,1999,2000,2001.godine6. U jednom takmienju uestvuju igrai rodjeni iste kalendarske godine i mladji s tim sto pravo nastupa na turniru ima igra samo za jednu takmiarsku ekipu.7. Dana 05.04. 2010.godine takmice se ekipe sa igraima rodjenim 1998.,1999.god. a dana 06.04.2010.godine ekipe sa igraima rodjenim 2000.,2001.godine.8. Takmienje se odigrava po sistemu grupa u i delu turnira (broj ekipa u jednonj grupi zavisice od ukupnog broja prijaveljinih ekipa za turnir) a u drugom delu se igra po sistemu eliminacija.9. Ekipe sa igraima rodjenim 1998.,1999.godine igraju Fudbal 6 igraa+1 golman,a generacije rodjene 2000.,2001.god. igraju Fudbal 7+1.10. Broj igraa po ekipi je maksimalno 1511. Kotizacija po ekipi iznosi 4.000 dinara

Kontakt :

E mail

festivalfudbala@gmail.comTelefon

034 35 35 30, 034 35 35 40 FK Sumadija Radnicki 1923

FAX 034 35 35 30

Kontakt osobe:

Samardzic Milan,direktor omladinske skole, 063 623 983

Stojanovic Darko,generalni sekretar, 063 788 96 00

Organizator turnira