Pravila nogometne igre - hns-cff.hr LoG changes and...آ  Pravila nogometne igre 2019./20. Promjene i

Embed Size (px)

Text of Pravila nogometne igre - hns-cff.hr LoG changes and...آ  Pravila nogometne igre 2019./20. Promjene...

 • Pravila nogometne igre

  2019./20. Promjene i objanjenja Meunarodni odbor nogometnih saveza

  Oujak 2019

 • 2

  Sadraj

  3 Uvod

  5 Saetak promjena Pravila

  8 Promjene Pravila 2019./2020. tekst i objanjenja

 • 3

  Uvod

  Na 133. Opem godinjem sastanku Meunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB), odranom u kotskom Aberdeenu 2. oujka 2019. godine, prihvaen je niz promjena i objanjenja Pravila nogometne igre za sezonu 2019./2020. Tri su promjene odobrene nakon dvije godine eksperimenata diljem svijeta:

  Uvoenje utih i crvenih kartona za nesportsko ponaanje slubenih osoba Igra koji pri zamjeni naputa teren za igru mora izai na najblioj toki granine crte

  Pri udarcu s vrata i slobodnom udarcu za obrambenu momad u vlastitom kaznenom prostoru, lopta je u igri im se udarac izvede (moe se igrati loptom prije nego to izae iz kaznenog prostora)

  Ostale promjene ukljuuju: jasniju definiciju igranja rukom, igrai napadake momadi moraju stajati najmanje jedan metar od obrambenog ivog zida, vratar mora imati samo jedno stopalo na gol-crti pri izvoenju kaznenog udarca i novi postupak sputanja lopte (ukljuujui i sputanje lopte u sluaju da lopta pogodi lana sudakog tima te ue u vrata, promijeni se momad u posjedu lopte ili zapone obeavajui napad).

  Ovaj dokument predstavlja saetak glavnih promjena i objanjenja te donosi precizne definicije svake promjene Pravila, no ne obuhvaa neke urednike izmjene (npr. novi poredak natuknica itd.) koje e biti istaknute u knjizi Pravila nogometne igre 2019./2020. Ovaj je dokument dostupan i na internetskoj stranici IFAB-a (www.theifab.com) zajedno s kraim dokumentom Promjene Pravila 2019./2020. na prvi pogled, koji donosi samo glavne promjene. Pravila nogometne igre 2019./2020. bit e dostupna za preuzimanje sredinom ili krajem svibnja na internetskoj stranici IFAB-a na engleskom, francuskom, njemakom i panjolskom jeziku, zajedno s pojedinostima o novoj aplikaciji IFAB Pravila nogometne igre.

  Sve promjene stupaju na snagu 1. lipnja 2019. godine. Natjecanja koja zapoinju prije tog datuma mogu primjenjivati promjene od poetka natjecanja, od dogovorenog datuma unutar natjecanja (npr. nakon stanke u polusezoni) ili mogu odgoditi primjenu najkasnije do poetka idueg natjecanja.

  http://www.theifab.com/
 • 4

  Uvod

  Podsjetnici

  IFAB i FIFA eljeli bi sve podsjetiti na dva vana aspekta nogometne igre:

  Kapetani

  Pravila nogometne igre navode kako kapetan nosi razinu odgovornosti za ponaanje svoje momadi od kapetana se oekuje da preuzmu tu odgovornost kako bi pomogli primiriti / pozitivno djelovali na ponaanje svojih suigraa, posebno u kontroverznim situacijama ili sukobima koji ukljuuju suparnike ili lanove sudakog tima

  Potovanje prema sucima Igrai moraju potovati sve odluke koje donose suci i drugi lanovi sudakog tima

  Potovanje Pravila nogometne igre i lanova sudakog tima koji ih primjenjuju temelj je korektnosti i ugleda nogometne igre

  Klju

  Glavne promjene Pravila podcrtane su utom bojom, uklonjeni je tekst prekrien

  K = uti karton (opomena), CK = crveni karton (iskljuenje)

 • 5 Saetak promjena Pravila

  Saetak promjena Pravila Slijedi jednostavan saetak glavnih promjena i objanjenja.

  Pravilo 3 Igra koji pri zamjeni naputa teren za igru mora izai na najblioj toki granine linije,

  osim ukoliko ga sudac drugaije uputi

  Pravilo 4

  Podmajice mogu biti viebojne ili s uzorkom ukoliko su identine rukavu glavnog dresa

  Pravilo 5

  Sudac ne moe promijeniti odluku o nastavku igre nakon to je igra nastavljena, ali u odreenim okolnostima moe pokazati uti ili crveni karton za raniji incident

  Ukoliko sudac napusti teren za igru radi pregleda snimke (VAR) ili kako bi pozvao igrae natrag na teren na kraju poluvremena, odluka jo uvijek moe biti promijenjena

  Slubenoj osobi moe biti pokazan uti ili crveni karton zbog nesportskog ponaanja; ukoliko se ne moe identificirati poinitelja, uti ili crveni karton bit e pokazan glavnom treneru u tehnikom prostoru

  Ukoliko je dosuen kazneni udarac, izvoa moe primiti lijeniku pomo i potom ostati na terenu kako bi izveo kazneni udarac

  Pravilo 7

  Objanjenje razlike izmeu stanke za rashlaenjem tijela i stanke za osvjeenje piem

  Pravilo 8

  Momad koja pobijedi u bacanju novia moe izabrati izvoenje poetnog udarca Sputanje lopte sudac sputa loptu vrataru (ukoliko je igra zaustavljena u kaznenom

  prostoru) ili jednom igrau momadi koja je posljednja dirala loptu, na mjestu posljednjeg dodira, svi ostali igrai (obje momadi) moraju biti udaljeni najmanje 4 metra

 • 6 Saetak promjena Pravila

  Pravilo 9

  Ukoliko ga lopta dodirne sudac sputa loptu (ili drugog lana sudakog tima) te ue u vrata, promijeni se posjed lopte ili zapone napadaka akcija

  Pravilo 10

  Vratar ne moe postii pogodak bacanjem lopte u suparnika vrata

  Pravilo 12

  Definicija igranja rukom ponovno je napisana radi jasnoe i dosljednosti s jasnim smjernicama kada nenamjerno igranje rukom (ne) treba sankcionirati

  Potvrda da se vratarevo nepropisno igranje rukom u vlastitom kaznenom prostoru ne sankcionira utim ili crvenim kartonom

  Ukoliko nakon ubacivanja ili namjernog suigraevog dodavanja vratar neuspjeno udari loptu ili je pokua udariti kako bi je vratio u igru, smije igrati rukom

  Sudac moe odgoditi pokazivanje utog ili crvenog kartona do idueg zaustavljanja igre ukoliko momad koja nije poinila prekraj brzo izvede slobodni udarac i stvori priliku za postizanje pogotka

  uti karton za nepropisno slavlje pogotka ostaje na snazi ak i ako pogodak ne bude priznat

  Popis prekraja slubenih osoba za upozorenje, uti karton i crveni karton Svi verbalni prekraji sankcioniraju se neizravnim slobodnim udarcem

  Udaranje predmeta sankcionira se na isti nain kao i bacanje predmeta

  Pravilo 13

  Nakon to je izveden neizravni slobodni udarac, sudac moe prestati pokazivati znak za neizravni slobodni udarac ukoliko je jasno da pogodak ne moe biti postignut izravno (npr. pri veini neizravnih slobodnih udaraca zbog zalea)

  U sluaju slobodnih udaraca koje izvodi obrambena momad u vlastitom kaznenom prostoru, lopta je u igri nakon to je udarena i jasno pomaknuta; ne mora napustiti kazneni prostor

  Kada je postavljen obrambeni ivi zid od najmanje tri (3) igraa, svi igrai napadake momadi od njega moraju biti udaljeni najmanje jedan metar; ukoliko prekre ovo pravilo dosuuje se neizravni slobodni udarac

 • 7 Saetak promjena Pravila

  Pravilo 14

  Vratnice, preka i mree ne smiju se pomicati pri izvoenju kaznenog udarca, a vratar ih ne smije dodirivati

  Vratar mora stajati sa najmanje jednim dijelom stopala na gol-crti ili u liniji gol-crte pri izvoenju kaznenog udarca; ne smije stajati iza gol-crte

  Ukoliko se prekraj dogodi nakon to je sudac oznaio poetak izvoenja kaznenog udarca, a udarac ne bude izveden, mora se izvesti nakon pokazivanja utog ili crvenog kartona

  Pravilo 15

  Suparnici moraju biti najmanje dva (2) metra udaljeni od toke granine crte na kojoj se izvodi ubacivanje lopte u igru, ak i ukoliko izvoa stoji udaljen od granine crte

  Pravilo 16

  Pri udarcu s vrata, lopta je u igri nakon to je udarena i jasno pomaknuta; ne mora napustiti kazneni prostor

 • 8 Promjene pravila 2019./20. tekst i objanjenja

  Promjene Pravila 2019./2020.

  tekst i objanjenja Pravilo 3 Igrai

  3. Postupak zamjene

  Izmijenjeni tekst

  Pri zamjeni igraa zamjenskim igraem, treba se pridravati sljedeeg:

  ()

  igra koji e biti zamijenjen:

  dobiva doputenje suca za naputanje terena za igru, osim ako se ve nalazi izvan

  |njega, i mora izai kod najblie toke granine crte osim ukoliko sudac pokae da igra

  moe odmah izai izravno na sredinjoj crti ili nekoj drugi toki (npr. zbog sigurnosti ili

  ozljede)

  || igra koji e biti zamijenjen nije obvezan napustiti teren za igru na sredinjoj crti i mora

  odmah otii u tehniki prostor ili svlaionicu te nikako ne sudjeluje u nastavku utakmice, osim

  ukoliko su doputene povratne zamjene

  || ukoliko igra koji treba biti zamijenjen odbije napustiti teren, igra se nastavlja

  Objanjenje

  Kako bi se onemoguilo igraa koji e biti zamijenjen da zadrava vrijeme polaganim

  izlaskom na sredinjoj crti (to nije propisano Pravilima), igra mora izai na najblioj toki

  (kao pri ozljedi) osim ako sudac pokae drugaije, primjerice ukoliko igra moe brzo izai na

  sredinjoj crti, postoji sigurnosni problem ili igra naputa teren za igru na nosilima. Igra

  mora odmah otii u tehniki prostor ili svlaionicu kako bi se izbjegli problemi sa zamjenskim

  igraima, gledateljima ili lanovima sudakog tima. Igra koji kri smisao ovog Pravila treba

  biti sankcioniran zbog nesportskog ponaanja, tj. odugovlaenja s nastavkom igre.

 • 9 Promjene pravila 2019./20. tekst i objanjenja

  Pravilo 4 Oprema igraa

  3. Boje

  Dodatni tekst

  Podmajice moraju biti:

  | jednobojne i u boji glavne boje na rukavu majice ili | s uzorkom/u bojama koji u potpunosti odgovara rukavu majice

  Objanjenje

  Proizvoai opreme danas izrauju podmajice s uzorkom iji su rukavi jednaki rukavima

  glavne majice; te podmajice trebaju biti doputene s obzirom da lanovima sudakog tima

  olakavaju postupak donoenja odluka.

  4. Ostala oprema

  Elektroniki sustav mjerenja i praenja (EPTS)

  Uklonjeni tekst

  | Profesionaln