Pravila odbojkaške igre i njihova primjena - – Sudački seminar 2015. MM: 1/59 Pravila odbojkaške igre i njihova primjena Miroslav Milinović rujan 2015

Embed Size (px)

Text of Pravila odbojkaške igre i njihova primjena - – Sudački seminar 2015. MM: 1/59 Pravila...

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 1/59

  Pravila odbojkake igre i njihova primjena

  Miroslav Milinovirujan 2015.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 2/59

  Sadraj

  Novosti u pravilima igre (2013 2015)

  Primjena pravila igre

  Iz sudake prakse

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 3/59

  Novosti u pravilima igre

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 4/59

  Pregled izmjena u Pravilima (1)

  (1.Borilite) 1.1. Dimenzije (2. Mrea i stupovi) 2.2. Struktura (3. Lopte) 3.3. Sustav triju lopta (4. Momadi) 4.1. Sastav momadi (4. Momadi) 4.2. Mjesto momadi (4. Momadi) 4.5. Zabranjeni predmeti (6. Osvajanje poena ) 6.1.3 Nadigravanje i dovreno nadigravanje (7. Struktura igre) 7.2. Razdoblje zagrijavanja (7. Struktura igre) 7.7. Rotacijska pogreka

  Izdanje 2013. 2016. (Approved by the 33rdFIVB Congress 2012)

  Izdanje 2015. 2016. (Approved by the 34th FIVB Congress 2014)

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 5/59

  Pregled izmjena u Pravilima (1)

  (8. Okolnosti u igri) 8.3. Lopta unutra (9. Igranje loptom) 9.2. Znaajke odigravanja (11. Igra kod mree) 11.3. Dodir s mreom (11. Igra kod mree) 11.4. Pogreka igraa kod mree (15. Propisani prekidi igre) 15.1. Broj propisanih prekida igre (19. Libero igra) 19.1. Odreivanje libera (22. Sudaki kolegij i postupci) 22.2 Postupci

  Izdanje 2013 - 2016 (Approved by the 33rdFIVB Congress 2012)

  Izdanje 2015 - 2016 (Approved by the 34th FIVB Congress 2014)

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 6/59

  (1.Borilite) 1.1. Dimenzije

  Za svjetska i slubena natjecanja FIVB-e dimenzije slobodne

  povrine moraju biti najmanje 5 m od bonih crta i 6,5 m od

  osnovnih crta. Slobodan prostor za igranje mora biti visok

  najmanje 12,5 m mjereno od povrine borilita.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 7/59

  (2. Mrea i stupovi) 2.2. Struktura

  Mrea je iroka 1 m, dugaka 9,50 do 10 m (s 25 do 50 cm s obje

  strane izvan bonih traka) i sastavljena od crnih kvadratnih oka

  dimenzija 10 cm.

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e, a prema posebnim

  pravilima pojedinog natjecanja, struktura mree moe biti

  modificirana kako bi omoguila oglaavanje sukladno marketinkim

  sporazumima.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 8/59

  (3. Lopte) 3.3. Sustav pet lopti

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e obavezna je uporaba

  5 lopti. U tom sluaju postavlja se est skupljaa lopta, po jedan na

  svakom kutu slobodne povrine i po jedan iza svakog suca.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 9/59

  4.1. Sastav momadi 4.1.1.

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e za seniore najvie 14

  igraa moe biti upisano u zapisnik i igrati na utakmici. Najvie 5

  ostalih lanova momadi koje odredi trener (trenersko i medicinsko

  osoblje) ukljuujui i samog trenera moe sjediti na klupi i mora biti

  upisano u zapisnik.

  ako lijenik i fizioterapeut nisu meu 5 ostalih lanova momadi

  na klupi, moraju sjediti unutar kontrolnog prostora i mogu

  intervenirati samo na poziv sudaca; fizioterapeut moe sudjelovati u

  zagrijavanju prije utakmice sve do poetka slubenog zagrijavanja

  na mrei.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 10/59

  4.2. Mjesto momadi

  4.2.4. Tijekom stanke izmeu setova igrai se mogu zagrijavati

  koristei lopte na slobodnoj povrini.

  Za vrijeme produene stanke izmeu 2. i 3. seta (ako se koristi)

  igrai mogu koristiti i svoje polje igralita.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 11/59

  4.5. Zabranjeni predmeti

  4.5.1. Zabranjeno je nositi predmete koji mogu prouzroiti ozljedu ili

  davati umjetnu prednost igrau.

  4.5.2. Naoale ili lee igrai mogu nositi na vlastiti rizik

  4.5.3. Dozvoljeno je nositi steznike ili grijae (eng. compression

  pads) za zatitu ili podrku.

  Za svjetska i slubena natjecanja FIVB-e za seniore ti steznici i

  grijai moraju biti iste boje kao odgovarajui dio opreme.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 12/59

  6. Osvajanje poena

  6.1.3. Nadigravanje i dovreno nadigravanje

  Nadigravanje je slijed akcija u igri od trenutka kad je server odigrao

  loptu do trenutka kad je lopta izvan igre.

  Dovreno nadigravanje je slijed akcija u igri iji je ishod dodjela

  poena. To obuhvaa dodjelu kazne i gubitak servisa zbog pogreke

  pri serviranju kad servis nije izveden u predvienom vremenu.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 13/59

  7.2. Razdoblje zagrijavanja

  Prije poetka utakmice momadi imaju pravo zajedniki se

  zagrijavati na mrei 6 minuta ako su prethodno imale na iskljuivom

  raspolaganju drugo igralite, a ako takve mogunosti nije bilo, imaju

  pravo zagrijavati se 10 minuta.

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e momadi imaju pravo

  na zajedniko zagrijavanje na mrei u trajanju od 10 minuta.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 14/59

  7.7. Rotacijska pogreka

  7.7.1. Rotacijska pogreka uinjena je kad SERVIS nije izveden

  prema redoslijedu rotacije. To uzrokuje redom sljedee posljedice:

  7.7.1.1. momad se sankcionira dodjeljivanjem poena i prava

  serviranja protivniku;

  7.7.1.2. ispravlja se redoslijed rotacije igraa.

  7.7.2. Dodatno, zapisniar treba utvrditi toan trenutak kad je uinjena

  pogreka i svi kasnije upisani poeni momadi koja je pogrijeila

  moraju se ponititi. Poeni protivnike momadi ostaju valjani.

  Ne moe li se utvrditi taj trenutak, ne ponitavaju se osvojeni poeni i

  jedina je sankcija dodjela poena i prava serviranja protivniku.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 15/59

  8.3. Lopta unutra

  Lopta je "unutra" ako u bilo kojem trenutku njenog dodira s podom,

  neki njen dio dodiruje pod igralita ukljuujui i granine crte.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 16/59

  9.2. Znaajke odigravanja

  9.2.4. Uhvaena lopta ili dvostruki dodir prilikom prijema servisa prstima je pogreka.

  U travnju 2013. FIVB Board of Administrationsuspendirao je primjenu ovoga pravila

  U izdanju 2015. 2016. ovoga pravila nema

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 17/59

  11.3. Dodir s mreom

  11.3.1. Dodir igraa s mreom izmeu antena, za vrijeme akcije odigravanja loptom, je pogreka.

  Akcija odigravanja loptom ukljuuje (uz ostalo) odskok, dodir lopte (ili pokuaj dodira) i doskok.

  Video primjer

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 18/59

  11.4. Pogreka igraa kod mree 11.4.4. Igra ometa igru (izmeu ostalog):

  - dodirivanjem mree izmeu antena ili samih antena za vrijeme njegove akcije odigravanja loptom- koristei mreu izmeu antena kao potporu ili sredstvo stabilizacije- stvarajui dodirom mree nepotenu prednost u odnosu na protivnika- akcijom koja onemoguava protivnikov pokuaj odigravanja lopte- hvatanjem ili dranjem mree.

  Smatra se da su igrai blizu lopte u trenutku njenog odigravanja ili oni koji je pokuavaju odigrati, u akciji odigravanja loptom ak i ako je nisu dodirnuli.

  Meutim, dodirivanje mree izvan antena ne smatra se pogrekom (osim kod Pravila 9.1.3.).

  Video primjer

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 19/59

  15.1. Broj propisanih prekida igre

  Svaka momad ima pravo na najvie dva odmora i est zamjena

  igraa u jednom setu.

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e za seniore, FIVB

  moe smanjiti, za jedan, broj odmora momadi i/ili tehnikih odmora

  sukladno sporazumima vezanim uz sponzorstva, marketing ili

  prijenose.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 20/59

  19.1. Odreivanje libera

  19.1.1. Svaka momad ima mogunost odrediti s popisa igraa, do

  dva (2) specijalizirana obrambena igraa: libera.

  Na svjetskim i slubenim natjecanjima FIVB-e za seniore, momad

  koja ima vie od 12 igraa upisanih u zapisnik, mora imati 2 libera

  na popisu igraa.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 21/59

  (22. Sudaki kolegij ...) 22.2 Postupci

  22.2.3.1. Ako je pogreku zvidukom oznaio prvi sudac, on e

  pokazati:

  a) momad koja treba servirati,

  b) vrstu pogreke,

  c) igraa koji je pogrijeio (ako je potrebno).

  Drugi sudac slijedi znakove prvog suca ponavljajui ih.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 22/59

  (22. Sudaki kolegij ...) 22.2 Postupci

  22.2.3.4. Ako je dolo do obostrane pogreke, oba suca e pokazati:

  a) vrstu pogreke,

  b) igrae koji su pogrijeili (ako je potrebno).

  Momad koja treba servirati pokazat e prvi sudac.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 23/59

  Primjena pravila igre

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 24/59

  Crte i zone Crta ogranienja trenera Zona nadomjetanja liberom Zona za serviranje 3 6,5 m

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 25/59

  Momad

  17 lanova momadi: 12 igraa + 5 (C, AC1, AC2, T, M) Propozicije HOS-a (10+2)

  Brojevi 1-20 4.3.3. Kapetan trai prekide (TO, zamjena) u odsustvu

  trenera 5.1.2.3. Pomonik trenera 5.3.2.

  Mora li trener napustiti svoju momad zbog bilo kojeg razloga ukljuujui i sankcije, pomonik trenera moe, na zahtjev kapetana u igri i uz odobrenje prvog suca, preuzeti funkciju trenera za vrijeme trajanja odsustva.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 26/59

  Postava momadi

  7.3.5.3. Utvrdi li se neslaganje pozicija igraa na igralitu i na listiu postave kasnije, pozicije igraa momadi koja je pogrijeila moraju se ispraviti. Svi poeni koje je osvojila ta momad od trenutka pogreke do trenutka u kojem je pogreka utvrena, ponitavaju se. Protivnika ekipa zadrava osvojene poene te dodatno osvaja poen i pravo serviranja.

 • HOS Sudaki seminar 2015. MM: 27/59

  19. Libero igra Moma