of 43 /43
10.03.2011. МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА На основу члана 201. тачка 1) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка и 64/2010), Министар животне средине и просторног планирања доноси ПРАВИЛНИК О ЕНЕРГЕТСКОЈ СЕРТИФИКАЦИЈИ ЗГРАДА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником ближе се прописује поступак сертификације зграда и садржина, начин и поступак израде енергетског сертификата зграде (у даљем тексту: енергетски пасош), енергетски разреди зграда, као и вођење регистра издатих енергетских пасоша. Енергетски пасош зграде је документ који садржи израчунате вредности потрошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, енергетски разред и препоруке за побољшање енергетских својстава зграде. Члан 2. Овим Правилником прописује се обавезност издавања енергетског пасоша, као и изузеци. 1

Pravilnik o Energetskoj Sertifikaciji Zgrada-mart 2011

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o Energetskoj Sertifikaciji Zgrada-mart 2011

10.03.2011.

201. 1) ( , . 72/2009, 81/2009- 64/2010),

I 1. , ( : ), , . , . 2. , . 3. : 1. , , , , , , , ; 1

;

2. ; 3. , ; 4. , , : / , , 4; 10% ; , , / ; 5. , , , 2 250m ; 6. , , , , , ( ), ( ) ; 7. , , ( ), ; 8. ( ), ; 9. ( : ) , ;2

10. ; 11. , () ; 12. ( : ) , ; 13. , , , , , , , , , , ; 14. ;

15. , ; 16. : , , , ; ; 17. . [%], 2 QH,nd [kWh/m a] QH,nd,max 2 [kWh/m a] ;

II 3

4. , , , , , , , e . , , , . 5. : 1. , , , , 50 m; 2. ; 3. , ; 4. , , , , , ; 5. ; 6. , ; 7. , ; 8. +12C.

III 6. + G, + , G . . 7. 6. 1. , 1. 4

, , 2 . IV 8. , . , . , . . 9. , , . 10. , ( , .), , , . , . .

11. , 5

, , , , ( ), . V 12. , . 13. , , , , , , , . , . , , , , . . 2. , .

14. : 6

1. : ( ); ( , , , ); , , ; ; // ; ; ; + G; ; ; . 2. : , , . 3. : , , , ; 4. . 5. . 2.1 .

15. : 1. : ( ); ( , , , ); , , ; ; // ; ; ; + G; ; ; . 2. : , , . 3. : 7

, , ; 4. . 5. . 2.2 . 16. : 1. : ; ( , , , ); , , ; ; ; ; ; ; . 2. : , , . 3. . 2.3 .

17. 3. o 10 11. 2.1 2.2 . . 6. . . 18. 8

. 1. , . 1. , , , , , , . . . 10 .

VI 19. , ; ; ; 2 250m . 1. : 1. , 2. , , , 3. , 4. , , , 5. , , , 6. , , 7. , , , 8. , , , 9. , , , ., 10. ., , , , ., , 11. , , 12. : ,, ., 13. - . 9

20. 18. , 2 250 m , . , 18. , , , . 2. , 4. . , .

21. , . , , .

VII , , , 22. , , , : , ; ; ;, , ; , . 10

VIII 23. : 1) , 2) , ( ), 3) . 24. : 1. ( ), 2. , 3. , 4. / , . 25. , : 1. ; ; . 2. : ; , ; ; , ; ; ; ; 3. ( ) ; 4. ; 5. CO2, ; 6. ; 7. . , 1. , 11

, : in situ / - , U- , .

26. : 1) , 2) , , , , .

IX 27. . . 15 . , . 4. .

X 28. , 2 QH,nd [kWh/(m a)]. 29. 12

, , 1. 2012. , , . , , , 36 . , , , , .

30. .

31. .

13

1

1.1 1.2

2

2.1 2.2 2.3

3

3.1

14

1

2 [kWh/(m a)], ( 7.11 7.11), . 2 QH,nd,max [kWh/(m a)] C.

. [%], QH,nd 2 2 [kWh/(m a)] QH,nd,max [kWh/(m a)] :

QH,nd,rel = (QH,nd / QH,nd,max) x 100%1.1

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 10 17 33 65 98 130 163 > 1632

QH,nd [kWh/(m a)] 12 20 38 75 113 150 188 > 1882

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 9 15 30 60 90 120 150 > 1502

QH,nd [kWh/(m a)] 10 18 35 70 105 140 175 > 1752

15

1.2

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 8 14 28 55 83 110 138 > 1382

QH,nd [kWh/(m a)] 10 17 33 65 98 130 163 > 1632

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 10 17 33 65 98 130 163 > 1632

QH,nd [kWh/(m a)] 12 20 38 75 113 150 188 > 1882

QH,nd,rel

QH,nd [kWh/

QH,nd [kWh/ 16

+ B C D E F G

[%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

(m a)] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

2

(m a)] 18 30 60 120 180 240 300 > 300

2

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 14 23 45 90 135 180 225 > 2252

QH,nd [kWh/(m a)] 15 25 50 100 150 200 250 > 2502

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 12 20 40 80 120 160 200 > 2002

QH,nd [kWh/(m a)] 14 23 45 90 135 180 225 > 2252

17

QH,nd,rel + B C D E F G [%] 15 25 50 100 150 200 250 > 250

QH,nd [kWh/(m a)] 10 18 35 70 105 140 175 > 1752

QH,nd [kWh/(m a)] 12 20 40 80 120 160 200 > 2002

18

2

2.1 , : : // : : : / : AN [m ]:2

1. 2.

( )

QH,nd,rel

QH,nd [kWh/(m a)]342

[%]45 15 25 50 100 150 200 250 > 250

: : ____________________________ () : EE : ..

____________________________

..

19

() :

/ :

AN [m ] 3 Ve [m ] -1 f0 [m ] 2 . HT [W/(m K)] 2 QH,nd [kWh/(m a)] HDD HD H,mn [ ] H,i [ ] (, , , ) (, , ) (, , , ) (, , ) 2

20

[%] o , , U [W/(m K)]2

Umax [W/(m K)]

2

/

(, , ) [kW] , [%] 3 [kWh/kg] [kWh/m ] CO2 [kg/kWh] / ( / ) ( / ) ( / ) ( ) ( ) ( )

21

, QH,nd , QW , QH,ls , QW,ls , QH , Edel , E prim CO2 [kg/a] [kg/m a] * [kWh/a]2

[kW]

[kWh/a]

[kWh/m a]

2

[kWh/m a]

2

*

1. 2. 3. 4. 5. 6.

22

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

, AN [m ], . 3 , Ve [m ], . -1 = /V, (m ), ( ) .2

23

K , H [W/], . , HD ("heating days") . , HDD ("Heating degree days"). , H,i [C], . , H,mn [ ], . , QH,nd [kWh/], . , QW [kWh/], T . , QC,nd [kWh/], o . , QV [kWh/], () , . , L [kWh/], . , QH [kWh/], . , QH,ls [kWh/] . , QW,ls [kWh/], . del [kWh/], , , , , . , prim [kWh/], , , , . , C2 [g/], , . 2.2

24

1.

2. 3. . 4. 5. 6. .

( )

: , : : // : : / : AN [m ]:2

QH,nd,rel

QH,nd [kWh/(m a)]542

[%]45 15 25 50 100 150 200 250 > 250

: : ____________________________ () : : ____________________________ () : ..

..

25

/ :

AN [m ] 3 Ve [m ] -1 f0 [m ] 2 . HT [W/(m K)] 2 QH,nd [kWh/ (m a)] HDD HD H,mn [ ] H,i [ ] (, , , ) (, , ) (, , , ) (, , ) [%] o , , U [W/(m K)]2 2

Umax [W/(m K)]

2

/

26

(, , ) [kW] , [%] 3 [kWh/kg] [kWh/m ] CO2 [kg/kWh] / ( / ) ( / ) ( / ) ( ) ( ) ( ) , QH,nd , QW , QH,ls , QW,ls , QH QC,nd QC,ls QV EL , Edel , Eprim 2 CO2 [kg/a] [kg/m a] * [kWh/a] [kWh/m a]2

[kWh/a]

[kWh/m a]

2

27

*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

28

17. 18. 19. 20.

, AN [m ], . 3 , Ve [m ], . -1 = /V, (m ), ( ) . K , H [W/], . , HD ("heating days") . , HDD ("Heating degree days"). , H,i [C], . , H,mn [ ], . , QH,nd [kWh/], . , QW [kWh/], T . , QC,nd [kWh/], 2

29

o . , QV [kWh/], () , . , L [kWh/], . , QH [kWh/], . , QH,ls [kWh/] . , QW,ls [Wh/], . del [kWh/], , , , . , prim [kWh/], , , , . , C2 [g/], , .

2.3 : , : : // : : , , : 2 AN [m ]:

30

: : ____________________________ () : : ..

____________________________ () : / :

..

AN [m ] 3 Ve [m ] -1 f0 [m ] 2 . HT [W/(m K)] 2

31

HDD HD H,mn [ ] H,i [ ] (, , , ) (, , ) (, , , ) (, , ) [%] o , , U [W/(m K)]2

Umax [W/(m K)]

2

/

32

, AN [m ], . 3 , Ve [m ], . -1 = / Ve, (m ), ( ) . K , H [W/], . , HD ("heating days") . , HDD ("Heating degree days"). , H,i [C], . , H,mn [ ], .

2

33

3

3.1 : , // 6. 2 7. AN [m ] 8. 9. 10. 11. 12. 13. ( /// // )

1. 2. 3. 4. 5.

.

34