of 97 /97
Osnovi elektronike PREDAVANJE BR. 2 PROVODNOST POLUPROVODNIKA DIODE - UVOD Mr. sc. Alma Šećerbegović, dipl. ing. el.

Predavanje - Osnovi Elektronike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OE

Text of Predavanje - Osnovi Elektronike

Page 1: Predavanje - Osnovi Elektronike

Osnovi elektronike

PREDAVANJE BR. 2. 2PROVODNOST POLUPROVODNIKA

DIODE - UVOD

Mr. sc. Alma Šećerbegović, dipl. ing. el.

Page 2: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija dioda

Statička karakteristika diode 2

Page 3: Predavanje - Osnovi Elektronike

OSVRT NA PRETHODNO PREDAVANJE

3

Page 4: Predavanje - Osnovi Elektronike

OSVRT NA PRETHODNO PREDAVANJE

4

Page 5: Predavanje - Osnovi Elektronike

OSVRT NA PRETHODNO PREDAVANJE

5

Page 6: Predavanje - Osnovi Elektronike

OSVRT NA PRETHODNO PREDAVANJE

6

Page 7: Predavanje - Osnovi Elektronike

OSVRT NA PRETHODNO PREDAVANJE

7

Page 8: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja

8

Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode

Page 9: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 1/6

E = 0

9

Page 10: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 1/6

Haotično kretanjeI = 0

E = 0

10

Page 11: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 1/6

11

Page 12: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 1/6

E = 0Haotično kretanje

I = 0

12

E ≠ 0

Page 13: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 1/6

Haotično kretanjeI = 0

E = 0

13

nn m

qE

m

Fa

qEF

==

=

Efektivna masa elektrona

E ≠ 0

Page 14: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja brzina nosioca u pravcu polja

srednje vrijeme između 2 sudara

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 2/6

14

2

lE

av

τ=

Page 15: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja brzina nosioca u pravcu polja

srednje vrijeme između 2 sudara

qa ττ

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 2/6

15

Em

qav

n

llE

22

ττ==

Page 16: Predavanje - Osnovi Elektronike

qa ττ

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 2/6

Srednja brzina nosioca u pravcu polja

srednje vrijeme između 2 sudara

16

EEm

qav n

n

llE µ

ττ===

22

=

Vs

m

m

q

n

ln

2

2

τµ

pokretljivost elektrona

Page 17: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja brzina nosioca u pravcu polja

srednje vrijeme između 2 sudara

qa ττ

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 2/6

17

pokretljivost elektrona

pokretljivost šupljina

EEm

qav n

n

llE µ

ττ===

22

=

Vs

m

m

q

n

ln

2

2

τµ

=

Vs

m

m

q

p

lp

2

2

τµ

Page 18: Predavanje - Osnovi Elektronike

Zavisnost brzine nosilaca od jačine električnogpolja

dv

Evd µ=

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 3/6

18

dv

E

Page 19: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 3/6

dv Za elektronZa elektronee

Evd µ=

Zavisnost brzine nosilaca od jačine električnogpolja

19

dv

E E

Za elektronZa elektronee

Za šupljineZa šupljine

Page 20: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 4/6

Evd µ=

Zavisnost brzine nosilaca od jačine električnogpolja

20

E E

Page 21: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 5/6

Zavisnost pokretljivosti nosilaca od temperature

21elektroni šupljine

Page 22: Predavanje - Osnovi Elektronike

PROVODNOST POLUPROVODNIKA 6/6

Zavisnost pokretljivosti nosilaca od koncentracije primjesa

22

Page 23: Predavanje - Osnovi Elektronike

STRUJA U POLUPROVODNIKU

Driftna struja

23

Page 24: Predavanje - Osnovi Elektronike

STRUJA U POLUPROVODNIKU

Driftna struja

Difuziona struja

24

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

Page 25: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode 25

Page 26: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 1/3

Nastaje uslijed djelovanja električnog polja E

26

Page 27: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 1/3

Nastaje uslijed djelovanja električnog polja E

Pokretni naboji unutar poluprovodnika se pomjeraju srednjombrzinom koja je proporcionalna jačini polja E

27

Page 28: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 1/3

Nastaje uslijed djelovanja električnog polja E

Pokretni naboji unutar poluprovodnika se pomjeraju srednjombrzinom koja je proporcionalna jačini polja E

Elektroni

28

Elektroni

E

Jdn

→→

−= Ev nn µ

Page 29: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 1/3

Nastaje uslijed djelovanja električnog polja E

Pokretni naboji unutar poluprovodnika se pomjeraju srednjombrzinom koja je proporcionalna jačini polja E

Elektroni Šupljine

29

Elektroni Šupljine

E

Jdn

E

Jdp

→→

−= Ev nn µ→→

= Ev pp µ

Page 30: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )(

DRIFTNA STRUJA 2/3

30

Page 31: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )( EJ ndn σ=

DRIFTNA STRUJA 2/3

31

Page 32: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

Gustina driftne struje šupljina

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )( EJ ndn σ=

DRIFTNA STRUJA 2/3

32

EqpJ pdp µ=

Page 33: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

Gustina driftne struje šupljina

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )( EJ ndn σ=

DRIFTNA STRUJA 2/3

33

EqpJ pdp µ= EJ pdp σ=

Page 34: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

Gustina driftne struje šupljina

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )( EJ ndn σ=

DRIFTNA STRUJA 2/3

Ukupna gustina driftne struje

34

EqpJ pdp µ= EJ pdp σ=

EqpEqnJJJ pndpdnd µµ +=+=

Page 35: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina driftne struje elektrona

Gustina driftne struje šupljina

EqnEqnJ nndn µµ =−−= )( EJ ndn σ=

DRIFTNA STRUJA 2/3

Ukupna gustina driftne struje

35

EqpJ pdp µ= EJ pdp σ=

EqpEqnJJJ pndpdnd µµ +=+=

EEpnqJ pnd σµµ =+= )(

Page 36: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 3/3

Električna provodnost poluprovodnika

+=

cm

Spnq pn )( µµσ

36

Page 37: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 3/3

Električna provodnost poluprovodnika

Električna otpornost (specifični otpor) poluprovodnika

+=

cm

Spnq pn )( µµσ

37

[ ]cmpnq pn

Ω+

=)(

1

µµρ

Page 38: Predavanje - Osnovi Elektronike

DRIFTNA STRUJA 3/3

Električna provodnost poluprovodnika

Električna otpornost (specifični otpor) poluprovodnika

+=

cm

Spnq pn )( µµσ

38

Logaritamska zavisnost

provodnost od recipročne

vrijednosti temperature

[ ]cmpnq pn

Ω+

=)(

1

µµρ

Page 39: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode 39

Page 40: Predavanje - Osnovi Elektronike

Za razliku od driftne struje, može nastati iukoliko ne postoji električno polje

Pretpostavka – linearna ovisnost koncentraciješupljina po dužini

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 1/3

šupljina po dužini

40

Page 41: Predavanje - Osnovi Elektronike

Za razliku od driftne struje, može nastati iukoliko ne postoji električno polje

Pretpostavka – linearna ovisnost koncentraciješupljina po dužini

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 1/3

šupljina po dužini

41

lpp

qJl

pτ6

21 −=

Page 42: Predavanje - Osnovi Elektronike

Za razliku od driftne struje, može nastati iukoliko ne postoji električno polje

Pretpostavka – linearna ovisnost koncentraciješupljina po dužini

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 1/3

šupljina po dužini

42

lpp

qJl

pτ6

21 −=

l

pp

dx

dptg 21 −

=−=α

Page 43: Predavanje - Osnovi Elektronike

Za razliku od driftne struje, može nastati iukoliko ne postoji električno polje

Pretpostavka – linearna ovisnost koncentraciješupljina po dužini

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 1/3

šupljina po dužini

43

lpp

qJl

pτ6

21 −=

l

pp

dx

dptg 21 −

=−=α

dx

dplqJ

l

pτ6

2

−=

Page 44: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuziona konstanta šupljina

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

=

s

cmlD

l

p

22

DIFUZIONA STRUJA 2/3

44

Page 45: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuziona konstanta šupljina

Gustina difuzione struje uslijed kretanja šupljina

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 2/3

=

s

cmlD

l

p

22

45

dx

dpqDJ pp −=

Page 46: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuziona konstanta šupljina

Gustina difuzione struje uslijed kretanja šupljina

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

DIFUZIONA STRUJA 2/3

=

s

cmlD

l

p

22

46

dx

dpqDJ pp −=

Page 47: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina difuzione struje uslijed kretanja elektrona

difuziona konstanta elektrona

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

dx

dnqD

dx

dnDqJ nnn =−−= )(

DIFUZIONA STRUJA 3/3

difuziona konstanta elektrona

47

Page 48: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina difuzione struje uslijed kretanja elektrona

difuziona konstanta elektrona

Poluprovodnik

Neravnomjerna koncentracija nosilaca

dx

dnqD

dx

dnDqJ nnn =−−= )(

DIFUZIONA STRUJA 3/3

difuziona konstanta elektrona

U trodimenzionalnom prostoru

48

)(→

−= rgradpqDJ pp

)(→

= rgradnqDJ nn

Page 49: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode 49

Page 50: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina struje elektrona

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 1/3

)(→

+= rgradnqDEqnJ nnn µdx

dnqDEqnJ nnn += µ

50

Page 51: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina struje elektrona

Gustina struje šupljina

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 1/3

)(→

+= rgradnqDEqnJ nnn µdx

dnqDEqnJ nnn += µ

51

dx

dpqDEqpJ ppp −= µ)(

−= rgradpqDEqpJ ppp µ

Page 52: Predavanje - Osnovi Elektronike

Gustina struje elektrona

Gustina struje šupljina

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 1/3

)(→

+= rgradnqDEqnJ nnn µdx

dnqDEqnJ nnn += µ

52

Ukupna gustina struja

dx

dpqDEqpJ ppp −= µ)(

−= rgradpqDEqpJ ppp µ

pn JJJ +=

Page 53: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja termička brzina nosioca

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 2/3

l

T

lv

τ=

53

Page 54: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja termička brzina nosioca

Kinetička energija čestica na temperaturi T

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 2/3

l

T

lv

τ=

kTmvT

2

3

2

2

=

54

Page 55: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja termička brzina nosioca

Kinetička energija čestica na temperaturi T

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 2/3

l

T

lv

τ=

kTmvT

2

3

2

2

=

kTl 3

2

=

55

kTml

=

τ

Page 56: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja termička brzina nosioca

Kinetička energija čestica na temperaturi T

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 2/3

l

T

lv

τ=

kTmvT

2

3

2

2

=

kTl 3

2

=

Difuziona konstanta

56

kTml

=

τ

µµτ

τ

τ

τT

l

l

l

l

Uq

kTkT

m

llD =====

3

6662

22

Page 57: Predavanje - Osnovi Elektronike

Srednja termička brzina nosioca

Kinetička energija čestica na temperaturi T

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 2/3

l

T

lv

τ=

kTmvT

2

3

2

2

=

kTl 3

2

=

Difuziona konstanta

Termički napon

57

kTml

=

τ

q

kTUT =

µµτ

τ

τ

τT

l

l

l

l

Uq

kTkT

m

llD =====

3

6662

22

Page 58: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuzione konstante

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 3/3

nTn UD µ=

pTp UD µ=

58

Page 59: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuzione konstante

Einstein-ova relacija

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 3/3

nTn UD µ=

pTp UD µ=

59

p

p

n

nDD

µµ=

Page 60: Predavanje - Osnovi Elektronike

Difuzione konstante

Einstein-ova relacija

UKUPNA STRUJA U POLUPROVODNIKU 3/3

nTn UD µ=

pTp UD µ=

Na sobnoj temperaturi (300K)

60

p

p

n

nDD

µµ=

mVq

kT26≅

Page 61: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna i inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode 61

Page 62: Predavanje - Osnovi Elektronike

Spajanje dva tipa poluprovodnika n-tip (većinski nosioci elektroni) p-tip (većinski nosioci šupljine)

PN SPOJ

62

Page 63: Predavanje - Osnovi Elektronike

Spajanje dva tipa poluprovodnika n-tip (većinski nosioci elektroni) p-tip (većinski nosioci šupljine)

PN SPOJ

63

Page 64: Predavanje - Osnovi Elektronike

Spajanje dva tipa poluprovodnika n-tip (većinski nosioci elektroni) p-tip (većinski nosioci šupljine)

Pri prelasku šupljina u n-tip i elektrona u p-tip dolazi dorekombinacije i formiraju se joni donora i akceptora koji stvarajuelektrično polje E

PN SPOJ

64

Page 65: Predavanje - Osnovi Elektronike

Struje difuzije šupljina i elektrona

PN SPOJ - JEDNAČINE

dx

dpqDJ pp −=

dx

dnqDJ nn = Dp, Dn – difuzione konstante

65

Page 66: Predavanje - Osnovi Elektronike

Struje difuzije šupljina i elektrona

Zbog električnog polja, javljaju se i struje provodnosti

dx

dpqDJ pp −=

dx

dnqDJ nn = Dp, Dn – difuzione konstante

pPnP II ,

PN SPOJ - JEDNAČINE

66

Page 67: Predavanje - Osnovi Elektronike

Struje difuzije šupljina i elektrona

Zbog električnog polja, javljaju se i struje provodnosti

Struje difuzije su struje većinskih nosilaca, dok su struje

PN SPOJ

dx

dpqDJ pp −=

dx

dnqDJ nn = Dp, Dn – difuzione konstante

pPnP II ,

Struje difuzije su struje većinskih nosilaca, dok su struje provodnosti struje manjinskih nosilaca

67

Page 68: Predavanje - Osnovi Elektronike

Ukupna struja

PN SPOJ

0=+++= nPpPnDpD IIIII

68

Page 69: Predavanje - Osnovi Elektronike

Ukupna struja

Sloj d – zaporni sloj, prelazni sloj, potencijalna barijera

PN SPOJ

0=+++= nPpPnDpD IIIII

Fermijevi nivoi PN spoja kada nema priključenog vanjskog napajanja

69

Page 70: Predavanje - Osnovi Elektronike

PN SPOJ

70

Page 71: Predavanje - Osnovi Elektronike

Koncentracija šupljina u PN spoju u p-tipu poluprovodnika u n-tipu poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

kT

WW

vP

Fp

V

eNp

=

)(

kT

WW

vN

Fn

V

eNp

=

)(

PpNp

71

Page 72: Predavanje - Osnovi Elektronike

Koncentracija šupljina u PN spoju u p-tipu poluprovodnika u n-tipu poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

kT

WW

vP

Fp

V

eNp

=

)(

kT

WW

vN

Fn

V

eNp

=

)(

PpNp

Koncentracija elektrona u PN spoju u p-tipu poluprovodnika u n-tipu poluprovodnika

72

kT

WW

sN

nSF

eNn

)(−

=kT

WW

sP

pSF

eNn

)(−

=

Pn Nn

Page 73: Predavanje - Osnovi Elektronike

Ako podijelimo izraze za koncentracije šupljina u p i n-tipu poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

kT

WW

kT

WW

kT

WW

v

N

P

nV

pV

Fn

V

Fp

V

e

eN

eN

p

p)()(

)(

)(

==

73

kTveN

Page 74: Predavanje - Osnovi Elektronike

Ako podijelimo izraze za koncentracije šupljina u p i n-tipu poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

kT

WW

kT

WW

kT

WW

v

N

P

nV

pV

Fn

V

Fp

V

e

eN

eN

p

p)()(

)(

)(

==

Logaritmiranjem izraza slijedi da je

74

kTveN

kT

WW

p

pn

Vp

V

N

P)()(

ln−

=

=−

N

PnV

pV

p

pkTWW ln

)()(

Page 75: Predavanje - Osnovi Elektronike

Energiju možemo zapisati kao proizvod naelektrisanja i napona

gdje je kontaktni napon tj. napon između n i p-tipa poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

= Pk

pkTU ln

kn

Vp

V qUWW =−)()(

kU

75

=N

Pk

pqU ln

Page 76: Predavanje - Osnovi Elektronike

Energiju možemo zapisati kao proizvod naelektrisanja i napona

gdje je kontaktni napon tj. napon između n i p-tipa poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

= Pk

pkTU ln

kn

Vp

V qUWW =−)()(

kU

Analogno, vrijedi i za elektrone

76

=N

Pk

pqU ln

=

P

Nk

n

n

q

kTU ln

Page 77: Predavanje - Osnovi Elektronike

Energiju možemo zapisati kao proizvod naelektrisanja i napona

gdje je kontaktni napon tj. napon između n i p-tipa poluprovodnika

PN SPOJ – KONCENTRACIJE NOSILACA

= Pk

pkTU ln

kn

Vp

V qUWW =−)()(

kU

Analogno, vrijedi i za elektrone

77

=N

Pk

pqU ln

=

P

Nk

n

n

q

kTU ln

T

k

U

U

PN epp

= T

k

U

U

NP enn

=

Page 78: Predavanje - Osnovi Elektronike

PN SPOJ - DIODA

78

Page 79: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna polarizacija diode

Primjena dioda 79

Page 80: Predavanje - Osnovi Elektronike

Napon barijere se smanjuje UUU KB −=

DIREKTNA POLARIZACIJA

80

Page 81: Predavanje - Osnovi Elektronike

Napon barijere se smanjuje UUU KB −=

U−

DIREKTNA POLARIZACIJA

Uvrštavanjem u izraz

81

T

K

T

B

U

UU

U

U

P

N eep

p)(

)0(−

−−

==

T

k

U

U

PN epp

=

Page 82: Predavanje - Osnovi Elektronike

Napon barijere se smanjuje UUU KB −=

U−

DIREKTNA POLARIZACIJA

Uvrštavanjem u izraz

82

T

K

T

B

U

UU

U

U

P

N eep

p)(

)0(−

−−

==

T

k

U

U

PN epp

=

TT

K

T

B

U

U

U

U

P

U

U

PN eepepp−−

==)0(TU

U

NN epp =)0(

Page 83: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Smanjenjem barijere smanjuje se i električno polje

p

NNp

p

NNppDiffPP

L

ppqD

L

ppqD

dx

dpqDJJ

−=

−−=−==

)0()0(

83

Page 84: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Smanjenjem barijere smanjuje se i električno polje

difuziona dužinap

NNp

p

NNppDiffPP

L

ppqD

L

ppqD

dx

dpqDJJ

−=

−−=−==

)0()0(

lpp DL τ=

84

−= 1TU

U

N

p

p

p epL

qDJ

−= 1TU

U

P

n

nn en

L

qDJ

Page 85: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Smanjenjem barijere smanjuje se i električno polje

difuziona dužinap

NNp

p

NNppDiffPP

L

ppqD

L

ppqD

dx

dpqDJJ

−=

−−=−==

)0()0(

lpp DL τ=

Ukupna gustina struja

85

−= 1TU

U

N

p

p

p epL

qDJ

−= 1TU

U

P

n

nn en

L

qDJ

pn JJJ +=

Page 86: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Ukupna struja

gdje je S poprečni presjek PN spoja

+=⋅= 1TU

U

P

n

nN

p

pen

L

Dp

L

DSqJSI

86

Page 87: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Ukupna struja

gdje je S poprečni presjek PN spoja

+=⋅= 1TU

U

P

n

nN

p

pen

L

Dp

L

DSqJSI

pnn ⋅=2 Uvođenjem zakona termodinamičke ravnoteže

87

PNi pnn ⋅=2

A

i

P

iP

N

n

p

nn

22

==

D

i

N

iN

N

n

n

np

22

==

Page 88: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Ukupna struja

gdje je S poprečni presjek PN spoja

+=⋅= 1TU

U

P

n

nN

p

pen

L

Dp

L

DSqJSI

pnn ⋅=2 Uvođenjem zakona termodinamičke ravnoteže

88

PNi pnn ⋅=2

A

i

P

iP

N

n

p

nn

22

==

D

i

N

iN

N

n

n

np

22

==

+=⋅= 1

2 TU

U

An

n

Dp

p

i eNL

D

NL

DSqnJSI

Page 89: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Ukupna struja

gdje je Is inverzna struja zasićenja

−= 1TU

U

S eII

Shockley-eva jednačina

89

Page 90: Predavanje - Osnovi Elektronike

DIREKTNA POLARIZACIJA

Ukupna struja

gdje je Is inverzna struja zasićenja

−= 1TU

U

S eII

Shockley-eva jednačina

Za područja malih i srednjih napona, statička karakteristika diode I=f(U) se može prikazati u obliku

* Faktor m uzima vrijednosti 1 ≤ m ≤ 2

90

−= 1TmU

U

S eII

Page 91: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna polarizacija diode

Inverzna polarizacija diode

Statička karakteristika diode91

Page 92: Predavanje - Osnovi Elektronike

INVERZNA POLARIZACIJA

Napon barijere

Struja kroz diodu se može aproksimirati

92

UUU KB +=

S

mU

U

S IeII T −≈

−= 1

Page 93: Predavanje - Osnovi Elektronike

SADRŽAJ

Provodnost poluprovodnika

Driftna struja

Difuziona struja Difuziona struja

Ukupna struja u poluprovodniku

PN spoj

Direktna polarizacija diode

Statička karakteristika diode 93

Page 94: Predavanje - Osnovi Elektronike

STATIČKA KARAKTERISTIKA DIODE

94

Page 95: Predavanje - Osnovi Elektronike

SNIMANJE STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODE

95

Page 96: Predavanje - Osnovi Elektronike

SNIMANJE STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODE

96

Page 97: Predavanje - Osnovi Elektronike

HVALA NA PAŽNJI!

97