4
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo www.unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE KONTAKT www.unidu.hr e-mail: [email protected] Tel.: +385 20 445 704, 445 709 MENADŽMENT U SESTRINSTVU I INTEGRATIVNOJ MEDICINI KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINSKA GENETIKA NEUROLOGIJA SPECIJALNA ZDRAVSTVENA NJEGA I KLINIČKE VJEŽBE I METODOLOGIJA IZRADE I PISANJA ZNANSTVENOG RADA DERMATOVENEROLOGIJA INTERNA MEDICINA U KLINIČKOM SESTRINSTVU KLINIČKO SESTRINSTVO U KIRURGIJI ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA PEDIJATRIJA PEDIJATRIJSKA PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU SPECIJALNA ZDRAVSTVENA NJEGA II OFTAMOLOGIJA IZBORNI KOLEGIJI PRINCIPI POUČAVANJA I UČENJA U SESTRINSKOJ PRAKSI OSNOVE NEUROZNANOSTI I NEUROREHABILITACIJE UPRAVLJANJE STRESOM METODE PODUČAVANJA BOLESNIKA SESTRINSTVO U OBITELJI ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA STOMOM GINEKOLOGIJA I PORODILJSTVO UROLOGIJA BOLNIČKE INFEKCIJE I NJIHOVA KONTROLA HEMATOLOGIJA KLINIČKA ONKOLOGIJA U SESTRINSTVU NEUROONKOLOGIJA PSIHOONKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA TEMELJENA NA DOKAZIMA GERIJATRIJA - MEDICINA STARIJE DOBI PALIJATIVNA SKRB UBLAŽAVANJE BOLI POVIJEST MEDICINE I SESTRINSTVA LIJEČENJE I NJEGA KRONIČNE RANE KLINIČKE VJEŽBE II DIPLOMSKI RAD IZBORNI KOLEGIJI ZDRAVSTVENA NJEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA UPRAVJANJE RIZIKOM I KONTROLA KVALITETE INVAZIVNI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI NEURODEGENERATIVNE BOLESTI URGENTNA TRAUMATOLOGIJA - POSTUPCI I PROTOKOLI PRAKTIČNE VJEŠTINE KONCIPIRANJA I PROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH DESKRIPTIVNIH I INFERENCIJALNIH NACRTA ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI KOLEGIJI I. GODINA II. GODINA

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/sestrinstvo-2015.pdf · povijest medicine i sestrinstva lijeČenje i njega kroniČne rane kliniČke

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/sestrinstvo-2015.pdf · povijest medicine i sestrinstva lijeČenje i njega kroniČne rane kliniČke

Preddiplomski stručni studij

Sestrinstvo

www.unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku

ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

KONTAKT

www.unidu.hr

e-mail: [email protected].: +385 20 445 704, 445 709

MENADŽMENT U SESTRINSTVU I

INTEGRATIVNOJ MEDICINI

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

MEDICINSKA GENETIKA

NEUROLOGIJA

SPECIJALNA ZDRAVSTVENA

NJEGA I

KLINIČKE VJEŽBE I

METODOLOGIJA IZRADE I PISANJA

ZNANSTVENOG RADA

DERMATOVENEROLOGIJA

INTERNA MEDICINA U KLINIČKOM

SESTRINSTVU

KLINIČKO SESTRINSTVO U

KIRURGIJI

ANESTEZIOLOGIJA,

REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA

MEDICINA

PEDIJATRIJA

PEDIJATRIJSKA PSIHOLOGIJA

KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU

SPECIJALNA ZDRAVSTVENA

NJEGA II

OFTAMOLOGIJA

IZBORNI KOLEGIJI

PRINCIPI POUČAVANJA I UČENJA U

SESTRINSKOJ PRAKSI

OSNOVE NEUROZNANOSTI I

NEUROREHABILITACIJE

UPRAVLJANJE STRESOM

METODE PODUČAVANJA

BOLESNIKA

SESTRINSTVO U OBITELJI

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA

SA STOMOM

GINEKOLOGIJA I PORODILJSTVO

UROLOGIJA

BOLNIČKE INFEKCIJE I NJIHOVA

KONTROLA

HEMATOLOGIJA

KLINIČKA ONKOLOGIJA U

SESTRINSTVU

NEUROONKOLOGIJA

PSIHOONKOLOGIJA

ZDRAVSTVENA NJEGA TEMELJENA

NA DOKAZIMA

GERIJATRIJA - MEDICINA STARIJE

DOBI

PALIJATIVNA SKRB

UBLAŽAVANJE BOLI

POVIJEST MEDICINE I SESTRINSTVA

LIJEČENJE I NJEGA KRONIČNE

RANE

KLINIČKE VJEŽBE II

DIPLOMSKI RAD

IZBORNI KOLEGIJI

ZDRAVSTVENA NJEGA ONKOLOŠKIH

BOLESNIKA

UPRAVJANJE RIZIKOM I KONTROLA

KVALITETE

INVAZIVNI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

NEURODEGENERATIVNE BOLESTI

URGENTNA TRAUMATOLOGIJA -

POSTUPCI I PROTOKOLI

PRAKTIČNE VJEŠTINE

KONCIPIRANJA I PROVOĐENJA

JEDNOSTAVNIH DESKRIPTIVNIH I

INFERENCIJALNIH NACRTA

ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI

KOLEGIJII. GODINA II. GODINA

Page 2: Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/sestrinstvo-2015.pdf · povijest medicine i sestrinstva lijeČenje i njega kroniČne rane kliniČke

www.unidu.hr

:

a a

a

TRAJANJE STUDIJA

Specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo traje , ili

četiri semestra (120 ECTS bodova ).

dvije godine

Nakon završenog diplomskog studija studenti stječu stručni naziv

diplomirana medicinska sestra / Dipl. med. techn.

NAKON DIPLOME

Nakon završetka studija diplomirana medicinska sestra je osposobljena da

stečena znanja i vještine upotrijebi pri obavljanju sestrinske prakse, te za

kontrolu i nadzor u različitim domena rada u sestrinstvuBiti će educirana prema različitim područjima zdravstvene njege i kliničkih,

medicinskih grana, te moći provoditi cjelovitu skrb fokusiranu na kliničkim

znanjima u provođenju zdravstvene njege sa svim svojim specifičnostima,

sve sukladno potrebama. Imat će mogućnosti istraživanja u sestrinstvu i

sudjelovanja u obrazovanju medicinskih sestara.

ZVANJE KOJE SE STJEČE

Page 3: Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/sestrinstvo-2015.pdf · povijest medicine i sestrinstva lijeČenje i njega kroniČne rane kliniČke

• Primijeniti stečena teorijska znanja u radu s bolesnicima

• Detaljno poznavanje propisa, granskih normi i standarda u sestrinstvu

• Poznavanje osnovne zakonske regulative u domeni sestrinstva

• Usavršavanje komunikacijskih vještina s bolesnicima i obiteljima oboljelih

Specifični ciljevi programa

• Usvojiti znanja iz specijaliziranih kliničkih grana u sestrinstvu

• Razviti široki krug specijaliziranih i primjenjivih vještina koje uključuju znanja u

radu na bolničkim odjelima, hitnoj medicinskoj pomoći, jedinicima intenzivne

i poluintenzivne njege i liječenja, onkološkim bolesnicima, bolesnicima u

terminalnim stadijima bolesti, palijativnoj skrbi i pomoći u obitelji, zatim u radu

s osobama s invaliditetom te djecom s poteškoćama u razvoju

• Stjecanje operativnih znanja u širokoj domeni sestrinstva

• Planirati i definirati organizacijske, stručne, kadrovske i financijske potrebe

• Razvijanje vještina vođenja grupa, radnih timova i ophođenja s ljudima

• Osposobiti se za kontrolu i nadzor u različitim domena rada u sestrinstvu

www.unidu.hr

Opći ciljevi programa

• Proširiti teorijska znanja iz kliničkog sestrinstva

• Primjenjivati naučene vještine u svakodnevnom radu s bolesnicima

• Organizirati i voditi jedinice ustroja u javnozdravstvenim ustanovama I

zdravstvenim ustanovama privatnog sektora

Page 4: Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo - web.cz.unidu.hrweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/sestrinstvo-2015.pdf · povijest medicine i sestrinstva lijeČenje i njega kroniČne rane kliniČke

www.unidu.hr Sveučilište u Dubrovniku

Specijalistički diplomski stručni studij

„Kliničko sestrinstvo“

U zdravstvu postoji jasno izražena potreba za obrazovanim medicinskim

sestrama koje bi, pored usvojenih osnovnih znanja i vještina opće

zdravstvene njege, imale i posebna stručna znanja u posebnim područjima

zdravstvene njege, te u tom smislu jedno od tih područja predstavlja i kliničko

sestrinstvo.

Obzirom da su medicinske sestre temeljni nositelji u sustavu pružanja

zdravstvene njege, njihovo visoko obrazovanje i trajna edukacija predstavlja

temelj uspješnosti napretka profesije sestrinstva kako bi se, savladavanjem

suvremene tehnologije i doprinosom najnovijih dostignuća, pacijentu mogla

pružiti najbolja moguća njega.

O STUDIJU

ANATOMIJA

OSNOVE MEDICINSKE

KEMIJE I BIOKEMIJE

DIJETETIKA

MIKROBIOLOGIJA S

PARAZITOLOGIJOM

OSNOVE ZDRAVSTVENE

NJEGE I/1

PROCES ZDRAVSTVENE

NJEGE I/1

ENGLESKI JEZIK I/1

FIZIOLOGIJA

FILOZOFIJA I ETIKA U

SESTRINSTVU

INFORMATIKA U

ZDRAVSTVENOJ NJEZI

KLINIČKE VJEŽBE I

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

OSNOVE ZDRAVSTVENE

NJEGE II.

PROCES ZDRAVSTVENE

NJEGE I/2.

ENGLESKI JEZIK I/2

OSNOVE FIZIKE,

RADIOLOGIJE I ZAŠTITE OD

ZRAČENJA

SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO

ZAKONODAVSTVO

FARMAKOLOGIJA

IZBORNI KOLEGIJI

BIOLOŠKE OSNOVE

PONAŠANJA

IZABRANA POGLAVLJA IZ

POVIJESTI MEDICINE I

SESTRINSTVA

PSIHOLOGIJA BOLI

KLINIČKA PROPEDEUTIKA

OSNOVE GENETIKE U

MEDICINI

ZDRAVSTVENA NJEGA

UTEMELJENA NA DOKAZIMA

PATOFIZIOLOGIJA

PATOLOGIJA

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO

INTERNA MEDICINA

INFEKTOLOGIJA

HIGIJENA I EPIDEMIOLOGIJA

PEDIJATRIJA

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA

ENGLESKI JEZIK II/1

ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE I

NOVOROĐENČETA

ZDRAVSTVENA NJEGA

ODRASLIH I/1

NEUROLOGIJA

DERMATOLOGIJA

JAVNO ZDRAVSTVO

KLINIČKE VJEŽBE II.

ZDRAVSTVENA NJEGA

ODRASLIH I/2

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I

ADMINISTRACIJA U

ZDRAVSTVENOJ NJEZI

ENGLESKI JEZIK II/2

IZBORNI KOLEGIJI

SESTRINSTVO I MEDIJI

ZDRAVSTVENA NJEGA

OVISNIKA

ZDRAVSTVENA NJEGA

UMIRUĆIH

ZAŠTITA MENTALNOG

ZDRAVLJA DJECE I

ADOLESCENATA

ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA

U JEDINICI INTENZIVNOG

LIJEČENJA

ZDRAVSTVENA NJEGA

KRONIČNO BOLESNOG

DJETETA

JAVNO ZDRAVSTVO I.

KLINIČKA MEDICINA IV.

KOORDINACIJA I SUPERVIZIJA

ZDRAVSTVENE NJEGE I.

ZDRAVSTVENA NJEGA

GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA

ZDRAVSTVENA NJEGA ODRASLIH III.

ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA S

POSEBNIM POTREBAMA

ZDRAVSTVENA NJEGA

PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA I.

ZDRAVSTVENA NJEGA

U ZAJEDNICI I.

PRAKTIČNE VJEŠTINE ZA PISANJE

ZNANSTVENIH I STRUČNIH

PUBLIKACIJA

JAVNO ZDRASTVO II.

KLINIČKA MEDICINA III.

KLINIČKA MEDICINA V.

KOORDINACIJA I SUPERVIZIJA

ZDRAVSTVENE NJEGE II.

ZDRAVSTVENA NJEGA ODRASLIH IV.

KLINIČKE VJEŽBE III.

ZDRAVSTVENA NJEGA

PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA II.

OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U

SESTRINSTVU

ZDRAVSTVENA NJEGA U

ZAJEDNICI II

IZBORNI KOLEGIJI

ZDRAVSTVENA NJEGA

ONKOLOŠKIH PACIJENATA

IZABRANA POGLAVLJA IZ

DERMATOVENEROLOGIJE

KOLEGIJII. GODINA II. GODINA III. GODINA