Pred_ELESUS_EE_2

Embed Size (px)

Text of Pred_ELESUS_EE_2

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)(IZRAVNI I NEIZRAVNI)ISPRAVLJANJE

IZMJENINA PRETVORBA

IZMJENJIVANJE

ISTOSMJERNA PRETVORBA

tok energije

IZRAVNA IZMJENINA PRETVORBA NEIZRAVNA ISTOSMJERNA PRETVORBA

IZRAVNA NEIZRAVNA

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)(IZRAVNI I NEIZRAVNI)- Najjednostavnija izravna izmjenina pretvorba regulator napona, primjerice kod rasvjete, univerzalnih motora. - Sljedea primjena za uputanje asinkronih motora, naponsko upravljanje asinkronim motorima, jednostavnu promjenu smjera vrtnje. - Neizravna izmjenina pretvorba ima 2 stupnja pretvorbe i istosmjerni meukrug. Samo emo je ukratko spomenuti. To je najee struktura pretvorbe kod suvremenih pretvaraa za izmjenine strojeve. - Dodatna literatura TEMA-2

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE R

Radi se o faznom upravljanju. Struja po valnom obliku prati napon na troilu.

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE RBudui da je eljena veliina na izlazu izmjenini napon, upravljaka karakteristika je u ovom sluaju ovisnost efektivne vrijednosti izlaznog napona u kutu upravljanja. Izraz za efektivnu vrijednost izlaznog napona je

Kao i kod usmjerivaa, karakteristika je nelinearna ! Jednostavno se izraunava i snaga na djelatnom troilu R.

Kroz svaki od ventila struja tee samo u jednoj poluperiodi, pa se izraz za efektivnu vrijednost malo razlikuje.

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE RNapon i struja troila bogati su viim harmonicima, to se vidi iz slike. Posljedica je oneienje napojne mree.

FAKTOR SNAGE Zanimljivo je izraunati faktor snage (omjer djelatne i prividne snage). Iako je troilo djelatno, faktor snage manji je od 1 !

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE RL

Ukoliko je troilo induktivno, strujnonaponski odnosi i izraunavanje izraza neto su sloeniji. Ne postoji potpuna sloboda u rasponu kuta upravljanja. Minimalni kut upravljanja jednak je kutu troila .

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE RLStrujno-naponski odnosi kod minimalnog kuta upravljanja jednaki su onima kao da nema tiristora.

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)TROFAZNI REGULATOR NAPONA

U sluaju trofaznog troila i regulatora napona, strujno-naponski odnosi su znatno sloeniji, to se moe vidjeti iz slike.

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)naelo naponskog upravljanja asinkronim motorom (ograniene mogunosti)

Pomou trofaznog regulatora napona mogue je naponsko upravljanje brzinom vrtnje asinkronih motora (uz ograniene mogunosti i svojstva).

Dodavanjem jo dvaju parova tiristora mogua je i promjena smjera vrtnje asinkronog motora. Radise o promjeni redoslijeda faza napona napajanja.

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)CIKLOPRETVARAIRadi se o istoj topologiji (shemi) kao kod dvosmjernog usmjerivaa (vidi primjer IPES kolica), no razliit nain upravljanja daje potpuno drukiju funkciju pretvaraa.

Najsuvremenije rjeenje izravne izmjenine pretvorbe MATRINI PRETVARA (vidi IPES+_on-line)

NEIZRAVNI IZMJENINI PRETVARAITo su danas najee koriteni pretvarai za izmjenine elektromotorne pogone. U ulaznom dijelu nalazi se ispravlja (najee diodni), a iza istosmjernog meukruga nalazi se izmjenjiva.

UG+T1 T3 T5

L1 L2 L3 UDC

RLadeBremschopper

U V WT4 T6 T2

CDC

UG-

Auswertung Steuerkarte

Ogranienje struje punjenja

Prenaponska zatita

Mjerenje izlazne struje

BR1

BR2

Kapacitet meukruga

Izmjenjiva

Koni krug

Ispravlja

Mreani prikljuak

Prikljuak motora

RBrems

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE R, PRIMJER

IZMJENINI PRETVARAI (AC/AC)JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA TROILO JE R, PRIMJER