Pregled Rada Izvannastavne Aktivnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

slobodne aktivnosti

Text of Pregled Rada Izvannastavne Aktivnosti

 • KOLA:

  MJESTO:

  PREGLED RADA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  KOLSKA GODINA: ___________/___________

  PRIA-H

 • Evidencija o radu uenika u izvannastavnim aktivnostima

  kolska 20..../20.... godina

  Naziv izvannastavne aktivnosti

  (Voditelj aktivnosti)

 • Datum Smotre, izlobe, natjecanja i sl.

  Dani

  Ponedjeljak

  Utorak

  Srijeda

  etvrtak

  Petak

  Subota

  satiod do od do od do od do od do od do

  sati sati sati sati sati

  Datum planiranih aktivnosti (smotre, izlobe, natjecanja i sl.)

 • P l a n r a d a

  Rujan Radnih sati ...............................

  Listopad Radnih sati ...............................

  Studeni Radnih sati ...............................

  Prosinac Radnih sati ...............................

  Sijeanj Radnih sati ...............................

 • P l a n r a d a

  Veljaa Radnih sati ...............................

  Oujak Radnih sati ...............................

  Travanj Radnih sati ...............................

  Svibanj Radnih sati ...............................

  Lipanj Radnih sati ...............................

 • Evidencija o prisutnosti i izostancima uenika

  Red.broj

  Ime i prezime Prisutan (+)Izostao (-)Svega izostao

  opr. n. sv.

 • Evidencija o prisutnosti i izostancima uenika

  Red.broj

  Ime i prezime Prisutan (+)Izostao (-)Svega izostao

  opr. n. sv.

 • Evidencija o prisutnosti i izostancima uenika

  Red.broj

  Ime i prezime Prisutan (+)Izostao (-)Svega izostao

  opr. n. sv.

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Dnevnik rada

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

  Voditelj:.......................................

  Prisutno: ..........................

  Odsutno: ..........................

  Sadraj rada:

  Dan: .............................. Datum: ............................

  Tema - radni zadatak: ................................................

 • Zapaanja o radu pojedinih uenika

 • Zapaanja o sklonostima, sposobnostima irazvoju uenika; nagrade, pohvale i sl.Ime i prezime

  Red.broj

 • Zapaanja o sklonostima, sposobnostima irazvoju uenika; nagrade, pohvale i sl.Ime i prezime

  Red.broj

 • Zapaanja o sklonostima, sposobnostima irazvoju uenika; nagrade, pohvale i sl.Ime i prezime

  Red.broj

 • Zapaanja o sklonostima, sposobnostima irazvoju uenika; nagrade, pohvale i sl.Ime i prezime

  Red.broj

 • Zapaanja o sklonostima, sposobnostima irazvoju uenika; nagrade, pohvale i sl.Ime i prezime

  Red.broj

 • Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

  Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

 • Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

  Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

 • Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

  Podaci o uspjesima uenika u okviru izvannastavnih aktivnosti (nagrade, pohvale, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i sl.)

 • Zapisnici sa sastanaka vodstva izvannastavne aktivnosti

 • Zapisnici sa sastanaka vodstva izvannastavne aktivnosti

 • Zapisnici sa sastanaka vodstva izvannastavne aktivnosti