Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning Syftet med presentationen

 • View
  33

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning Syftet med presentationen - PowerPoint PPT Presentation

Text of Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning Syftet med presentationen

 • Presentation Lag och rtt kemisk bekmpning

  Syftet med presentationenKemisk bekmpning regleras av ett antal lagar, frordningar, frfattningar och allmnna rd. Syftet med presentationen r att utifrn ett anvndarperspektiv visa var man kan hitta och vad som str i frfattningarna. Ett frsk har allts gjorts att strukturera materialet utifrn de olika momenten som ingr i bekmpningsmedels-hanteringen.

  Fr exakt frfattningstext hnvisas till frfattningenBeroende p utrymmesskl har frfattningstexter i presentationen ibland kortats ner. Vid behov av den exakta frfattningstexten, hnvisas drfr alltid till frfattningen.

  rjan FolkessonJordbruksverket,Alnarp i mars 2004040-415295, 0706-967064orjan.folkesson@sjv.se

 • Miljbalken 1998:808www.notisum.sewww.naturvardsverket.se2 kap. Allmnna hnsynsregler:3 Frsiktighetsprincipen6 Substitutionsprincipen

  7 kap. Skydd av omrden:21 Bildande av vattenskyddsomrde.22 Meddelande om skyddsfreskrifter fr vattenskyddsomrde.

  14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer:5 Definition kemiskt bekmpningsmedel.10 Produktregister.14 Godknnande av bekmpningsmedel.18 Sker spridning. Spridning frn luften frbjuden.

 • 15 kap.Avfall och producentansvar:1 Definition p avfall.3 Definition p hantering av avfall.18, 21 Hantering av avfall.25, 27 Bemyndigande att meddela tillstndsplikt.

  Miljbalken 1998:808www.notisum.sewww.naturvardsverket.se

 • Lagar, frordningar, freskrifter och allmnna rd

  Transport avFrvaring avTomemballageRester/bekmpn.medelbekmpn.medelFarligt avfall

  Lagar,frordningar(SFS SFS SFS www.notisum.se 2006:1010) 2001:1063 2001:1063KEMIKIFS 1998:8www.kemi.se

  Naturvrds-AR 97:3NFS 2001:13verketH-bok 2001:5www.naturvardsverket.seNFS 1997:4NFS 1999:8

  Arbetsmilj-AFS 1998:6AFS 1998:6(AFS 1998:6)Verket(AFS 2000:4)www.av.se

  Jordbruksverketwww.sjv.se

  RddningsverketSRVFS 2006:7www.sr.se

 • RddningsverketSRVFS 2002:1 www.sr.se Ej transportklassade bekmpningsmedel(Flera medel finns, ex. Roundup, fenoxisyror mfl.)Transportklassade ADR bekmpningsmedel Traktor eller motorredskap: Obegrnsad mngd. Biltransport: Begrnsad mngd: Begrnsad frpackningsstorlek och kollimngd i sammansatt frpackning mrkt med UN-nummer eller LQ inom kvadrat stlld p spets. Vrdeberknad mngd: Begrnsad totalmngd 333 eller 1000 l/kg i typgodknd frpackning med mrkning och etikettering. 2 kg pulverslckare, godsdeklaration, samlastningsbestmmelser och utbildningskrav from 03-07-01, sk 1.3 utbildning. Arbetsmiljverket AFS 1998:6 www.av.se AR Det r viktigt att frar/passagerarutrymme r avskilt frn frvaringsutrymmet. Det r viktigt att frpackningarna r skrade s de inte kan falla eller frskjutas.

  Transport av bekmpningsmedel

 • KEMIKIFS 1998:8 www.kemi.se5 Bekmpningsmedel skall frvaras s att hlso- och miljrisker frebyggs.6 Bekmpningsmedel skall frvaras s att de r svrtkomliga fr sm barn och vl tskilda frn produkter avsedda att frtras.7 Klass 1, bekmpningsmedel skall frvaras s att inte obehriga kan komma t dem. Arbetsmiljverket AFS 1998:6 www.av.se AR Frrdet br ha avloppslst golv. (Invallning kan behvas. AFS 2000:4, AR till 19 ) Bekmpningsmedel br frvaras avskilt frn andra varor och inte i lokaler dr mnniskor vistas. Utgngna bekmpningsmedel br inte frvaras i frrdet. Lmnas lmpligen till destruktion. Det r olmpligt att frvara personlig skyddsutrustning i frrdet. Det r viktigt att frrdet r utformat s att det gr att hlla god ordning och att det hlls rent och har god ventilation. Det r bra om det r angivet hur spill skall tas om hand. Frvaring av bekmpningsmedel

 • Frvaring av bekmpningsmedelArbetsmiljverket AFS 2000:4 www.av.se AR22 : Farliga kemiska mnen fr inte frvaras i sdan frpackning som pga frvxling kan medfra risk fr ohlsa eller olycka.25 : Skyltar med varselmrkning skall sttas upp i den utstrckning som behvs fr att frebygga att kemiska mnen franleder ohlsa eller olycksfall.

 • www.notisum.seSFS 2001:1063 AR 2001:52.1.2: Farligt avfall upphr att vara farligt nr det saknar farliga egenskaper, enligt bilaga 3 i SFS 2001:1063.Bilaga 3: Avfall klassificeras som farligt om koncentrationen r lika med eller hgre n: Mycket giftigt eller cancerogent mne0,1 % Frtande eller cancerogent mne1,0 % Giftigt eller frtande mne 3 5 % Hlsoskadligt eller irriterande mne 20 25 %

  Naturvrdsverket SNFS 1997:2 www.naturvardsverket.se AR 97:3 Tomemballage r inte farligt avfall om det skljts minst tre ggr i vatten.

  Rent tomemballage

 • Rent tomemballagewww.notisum.seSFS 2001:1063 AR 2001:539 : Avfallslmnaren r skyldig att kontrollera att transportr har tillstnd eller har anmlt eller r undantagen frn anmlningsplikt.

  Naturvrdsverket NFS 1999:8www.naturvardsverket.se

  5 : Transport av icke-farligt avfall frn egen verksamhet krver anmlan till lnsstyrelsen om mngden r strre n 10 ton eller 50 m3. per r.. Skall anmlas vart 10:e r.

 • www.notisum.seSFS 2001:1063AR 2001:5 Bilaga 3: Avfall klassificeras som farligt om koncentrationen r lika med eller hgre n: Mycket giftigt eller cancerogent mne0,1 % Frtande eller cancerogent mne1,0 % Giftigt eller frtande mne 3 5 % Hlsoskadligt eller irriterande mne 20 25 %

  Avfallskod fr bekmpningsmedel:20 01 19*

  Rester/Farligt avfall

 • www.notisum.seSFS 2001:1063 43 : Anteckningar skall fras om farligt avfall uppkommer i verksamheten. Anteckna mngd, slag och anlggning som avfallet transporteras till. Spara anteckningarna i fem r.34 : Anmlan om transport av farligt avfall skall gras till lnsstyrelsen om kommunen inte har eller vill utnyttja sitt transportmonopol och om mngden vrigt farligt avfall inte verstiger 100 kg. Grs vart 5:e r.44 : Anteckningar skall fras av den som transporterar farligt avfall. Anteckna varifrn och till vilken anlggning som avfallet transporteras, hur ofta och p vilket stt avfallet transporteras. Spara anteckningarna i ett r.

  27 : Tillstnd fr transport av farligt avfall skall skas hos lnsstyrelsen om mngden vrigt farligt avfall verstiger 100 kg eller om det r fr annans rkning. Skall skas vart 5:e r.41 : Transportdokument skall upprttas av avsndare av farligt avfall som transporteras med tillstnd. Anteckna avsndare, mottagare, transportr, avfallsslag och avfallsmngd.Rester/Farligt avfall

 • Lagar, frordningar, freskrifter och allmnna rd

  Pfyllning avBekmpningRengring avsprutaspruta

  FrordningarSFS 2006:1010www.notisum.se

  KEMIwww.kemi.se

  NaturvrdsverketSNFS 1997:2SNFS 1997:2 SNFS 1997:2 www.naturvardsverket.seAR 97:3AR 97:3 (AR 97:3) Arbetsmilj-AFS 1998:6 AFS 1998:6 AFS 1998:6verketwww.av.se

  Jordbruksverketwww.sjv.se

  Rddningsverketwww.sr.se

 • NaturvrdsverketSNFS 1997:2 www.naturvardsverket.seAR 97:35 : Den som bekmpar och hanterar bekmpningsmedel r skyldig att iaktta de skyddsavstnd som krvs fr att skydda omgivningen. Biobdd, platta med uppsamling eller bevuxen mark med ordentligt matjordslager rekommenderas. Fr aldrig ske p platta eller hrdgjord mark med fri avrinning. Direkt tankning av vatten frn vattendrag, brunn eller liknande fr endast ske med separat pump och p sdant stt att baksug frn spruttanken inte kan ske. Skyddsavstndet till diken, drneringsbrunnar, sjar, vattendrag och vattentkter br vara ca 30 m om det inte r uppenbart att ett mindre skyddsavstnd rcker. Arbetsmiljverket AFS 1998:6 www.av.se AR Preparatpfyllare eller sugspjut rekommenderas fr att f lmplig arbetshjd. Bra tilltrdesleder inkl. fotsteg rekommenderas nr preparatpfyllare saknas.

  Tankning och tillredning av spruta

 • NaturvrdsverketSNFS 1997:2 www.naturvardsverket.seAR 97:37 : Sprututrustningen skall vara vlanpassad och vl underhllen och kalibrerad. Funktionstest br utfras varje r om strre anvndning n 25 ha/m arbetsbredd, annars vartannat r.5 : Den som bekmpar r skyldig att iaktta de skyddsavstnd som krvs fr att skydda omgivningen.6 : Vid bestmning av skyddsavstnd skall srskild hnsyn tas till: Temperatur och vind, fltets utbredning i vindriktning, markfrhllande och topografi, bekmpnings- medlets egenskaper och omgivningens knslighet. Nyutvecklad hjlpreda fr bestmning av vindanpassade skyddsavstnd finns. Distribueras via Skert Vxtskydd, www.lrf.se/sv/ 8 : Lmplig utrustning skall finnas fr mtning av temperatur, vindhastighet (+- 0,5 m/s) och vindriktning. Bekmpning br inte utfras om vindhastigheten r hgre n 3 m/s (5 m/s med speciell avdriftsreducerande utrustning).Bekmpningsarbetet

 • BekmpningsarbetetNaturvrdsverketSNFS 1997:2 www.naturvardsverket.seAR 97:3

  Fljande markanpassade skyddsavstnd br hllas: 1 m till dike och drneringsbrunnar. 6 m till sjar och vattendrag rknat frn hgvattenyta. 12 m till vattentkt. Strre avstnd kan behvas om marken sluttar (> 1 m, max 25 m eller max 36 m).

  Arbetsmiljverket AFS 1998:6 www.av.se AR Rening av tilluft till traktorhytt kan behvas vid stor risk fr sprutdimma, tex flktspruta. Risken fr att utsttas fr bekmpningsmedel kan minskas genom tripletter, droppskydd och hydrualiskt manvererad ramp. Manverering av sprutan br g att gra inifrn stngd traktorhytt. Det r direkt olmpligt att dra in slangar som innehller bekmpningsmedel i traktorhytten. Sprutning br inte ske nr vinden blser sprutvtska mot fraren.

 • Rengring av sprutaNaturvrdsverketSNFS 1997:2 www.naturvardsverket.seAR 97:3

  5 : Den som bekmpar och hanterar bekmpningsmedel r skyldig att iaktta de skyddsavstnd som krvs fr att sky