of 19 /19
INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna Cruz Roja Gurutze Gorria Pertsonengandik gero eta hurbilago

PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA...

Page 1: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

INSTITUTUAGURUTZE GORRIA

2017PRESTAKUNTZA KATALOGOA

Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Cruz RojaGurutze Gorria

Pertsonengandik gero eta hurbilago

Page 2: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua2 01

NOR GARA?XEDEA

IKUSPEGIA

Gure ikasle guztien Lanbide eta Giza Heziketa helburutzat duen ikastetxe bat.

Lanbide-arlo hauetan espezializaturik gaude:• Osasungintza / Gizarte eta Kultur Zerbitzuak.• Profesionaltasun Ziurtagiria.• Astialdiko Begiralea eta Zuzendaria. Gurutze Gorria Prestakuntza Institutua, Lanbide Heziketako Ikastetxea, ibilbide luzea egina da hezkuntzaren arloan. Gizarte -eta osasun-hezkuntzan hiru hamarkadatik gora eman eta gero, lurraldeko ereduzko ikastetxe gisa sendotuta dago.

Gurutze Gorria Institutuko zuzendaritza-taldeak Alberto Ojanguren eta Iranzu Etxebarrieta haren ordezkari direla, bere gain hartzen du agiri honetan aurkezten ditugun printzipio, balio eta proposamenak zaintzeko konpromisoa.

Institutua Bilboko erdialdean dago kokatuta (Abando geltokiaren ondoan), eta heziketa-ziklo hauek ematen ditu:

• ERDI-MAILAKO ZIKLOAK. - Erizaintzaren Laguntza. - Osasun Larrialdiak.

• GOI-MAILAKO ZIKLOAK. - Gizarteratzea. - Laborategi Kliniko eta Biomedikoa. - Dietetika.

• GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK.

• PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK.

• ASTIALDIKO ESKOLA.

GURE LORPENAK• Profesional teknikoak eta goi-mailako

teknikariak gizartean txertatzea. Horietako askok lan-munduan dihardute gaur egun.

• Ikasleak unibertsitatean txertatzea hainbat gradutan.

• Ikasleak enpresa -eta gizarte- ekimenetan parte hartzeko motibatzea.

• Kalitate-ziurtagiriak: ISO 14001.

Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonengandik gero eta hurbilago egotea, Estatuan nahiz nazioartean, prebentzioaren, laguntzaren, errehabilitazioaren eta garapenaren arloko ekintzen bidez, batez ere boluntarioen eskutik”.

Gurutze Gorriak, izaera boluntarioko eta gizartean erabat errotutako erakundea den aldetik, erantzun integralak emango dizkie, garapenaren ikuspegitik, hondamendi eta larrialdien biktimei, gizarte-arazoei, osasun-arazoei zein ingurumen-arazoei”.

Page 3: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua02 03

AURKIBIDEA 01 LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXEA:• ERDI MAILAKO

zikloak.

• GOI MAILAKO zikloak.

03PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK.LANBIDEk akreditatutako ikastetxea.

02GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK.

05GURUTZE GORRIAREN ESKUALDE EGOITZAK.

04“HENRY DUNANT” ASTIALDIKO ESKOLA.

05. orrialdea

25. orrialdea19. orrialdea

32. orrialdea29. orrialdea

Lehen Sorospenak

aurreneko kate-maila dira biziraupenaren

katean.

Ikasleek beharrezko ezaguera, trebetasun eta teknikak

eskuratzen dituzte, uretako sorosle gisa dituen eginkizunak

eraginkortasunez bete ahal izateko. Talde-lana funtsezkoa

da sorosle-lana aurrera eramateko.

Urtero, hamalau milioi pertsonaren biziak salbatzen dituzten gaitasunetarako prestakuntza ematen da.

Gurutze Gorria munduko trebatzaile

nahiz emaile nagusietako bat da lehen sorospenen

arloan.

Page 4: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua04 05

ERIZAINTZAKO ZAINKETAOSAGARRIETAKO TEKNIKARIA

/01/a

OSASUN LARRIALDIETAKO TEKNIKARIA

/01/b

TITULU HOMOLOGATUAK

ERDI MAILAKOZIKLOAK

BEHARREZKOIKASKETAKDBH - LH-1 -IEE-1 - BBBko 2.a -Sarbide-proba.

LANBIDE HEZIKETAKOIKASTETXEA01

Page 5: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua06 07

MODULUAK:

• Administrazio-eragiketak eta osasun-dokumentazioa.

• Erizaintzako oinarrizko teknikak.• Ospitaleko higienea eta materialen garbiketa.• Osasunaren sustapena eta pazientearentzako

laguntza psikologikoa.• Laguntza odontologiko-estomatologikoko teknikak.• Lan-giroko harremanak.• Laneko prestakuntza eta orientabidea.• Kalitatea eta etengabeko hobekuntza.• Lantokiko prestakuntza.

MODULUAK:

• Ibilgailuaren prebentziozko mantentze-lanak.• Osasun-zuzkidura.• Hasierako osasun-laguntza larrialdi-egoeretan.• Pazienteak ebaluatu eta lekualdatzea.• Laguntza psikologikoa, larrialdi-egoeretan.• Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia.• Laneko prestakuntza eta orientabidea.• Ingeles teknikoa.• Osasun-logistika larrialdietan.• Osasun-laguntza berezia, larrialdi-egoeretan.• Osasun-larrialdiak eta aurreikus daitezkeen

arriskuetarako baliabideak.• Telelarrialdiak.• Enpresa eta ekintzailetza.• Lantokiko prestakuntza.

LAN-AUKERAK:

Erizaintzako teknikari laguntzaileak bere lana osasun-sektorean egin ahalko du batik bat, erabiltzailearentzako arretaren arloan. lehen mailako arretako, arreta komunitarioko eta/edo arreta espezializatuko lantaldeen barruan.• Erizaintzako/klinikako laguntzailea.• Bainuetxeko laguntzailea.• Lehen mailako arretako eta etxez etxeko

erizaintzako zaintzetako laguntzailea.• Aho-hortzen osasuneko laguntzailea.• Geriatriako laguntzailea.• Pediatriako laguntzailea.• Esterilizazioko laguntzailea.• Unitate berezietako laguntzailea.• Osasun mentaleko laguntzailea.

LAN-AUKERAK:

Osasun-larrialdietako teknikariak bere lana osasun-sektorean egin ahalko du batik bat, erabiltzailearentzako arretaren arloan:• Osasun-garraioko teknikaria.• Osasun-larrialdietako teknikaria• Telelaguntzako operadorea.• Larrialdi eta emergentziak koordinatzeko

zentroetako operadorea.

ERIZAINTZAKO ZAINTZA OSAGARRIETAKO TEKNIKARIA

/01/aOSASUN LARRIALDIETAKO TEKNIKARIA

/01/b

Erizaintzako laguntzaileak zainketa osagarriak ematen dizkie erabiltzaileei, erizaintzako diplomatu edo graduatu batek gainbegiratuta edo diziplina anitzeko lantalde baten barruan lan eginez.

Lanbide-arloa:Osasungintza adarra. 1.400 ordu.

Osasun larrialdietako teknikariak pazientea osasun-zentrora eramango du, eta oinarrizko osasun-laguntzan zein lagunt-za psikologikoa emango du ospitale aurreko ingurunean. Halaber, larrialdi-planak antolatzen eta gauzatzen lagunduko du.

Lanbide-arloa:Osasungintza adarra. 2.000 ordu.

Page 6: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua08 09

Goi-mailako heziketa-zikloek zuzeneko sarbidea ematen dute edozein unibertsitate-gradutarako.

DIETETIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/c

LABORATEGI KLINIKO ETA BIOMEDIKOKOGOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/d

GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/eBEHARREZKOIKASKETAKLOGSE - UBI -LH-2 - IEE-2 -Sarbide-proba.

TITULU HOMOLOGATUAK

01GOI MAILAKOZIKLOAK

LANBIDE HEZIKETAKOIKASTETXEA

Page 7: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua10 11

MODULUAK:

• Dietetikako unitate/kabineteari esleitutako lan-arloa antolatu eta kudeatzea.

• Elikadura orekatua.• Dietoterapia.• Elikaduraren kontrola.• Mikrobiologia eta elikadura-higienea.• Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena.• Dietari aplikatutako fisiopatologia.• Lan-giroko harremanak.• Laneko prestakuntza eta orientabidea.• Kalitatea eta etengabeko hobekuntza.• Lantokiko prestakuntza.

MODULUAK:

• Analisi biokimikoa.• Biologia molekular eta zitogenetikoa.• Enpresa eta ekintzailetza.• Fisiopatologia orokorra.• Laneko prestakuntza eta orientabidea.• Lagin biologikoen kudeaketa.• Ingeles teknikoa.• Mikrobiologia klinikoa.• Laborategi kliniko eta biomedikoko proiektua.• Analisi hematologikokok teknikak.• Immunodiagnosiko teknikak.• Laborategiko teknika orokorrak.• Lantokiko prestakuntza.

LAN-AUKERAK:

Profesional honek elikadura-arduradun gisa lan egin dezake janariak prestatzen dituzten enpresetan; era berean, dietetika eta nutrizioko, eta elikagaien higieneko teknikaria izan daiteke, eta osasun-hezitzaile gisa jardun dezake, lan-esparru hauetan:• Egoitza orokor eta geriatrikoetako jantokiak.• Ikastetxe edo enpresetako jantokiak.• Catering-enpresetako arduraduna.• Lehen mailako eta komunitateko arreta.• Elikagai-industria.• Ospitaleak.• Nutrizio-hezitzailea.

LAN-AUKERAK:

Bera lana eta jarduera honako esparru hauetan garatzen ditu:• Lehen mailako eta komunitateko arretako

zentroak.• Osasun-zentroetako diagnosi klinikoko

laborategiak.• Ospitaleak, mikrobiologiako, hematologia eta

hemoterapiako, biokimikako, immunologiako, eta ospitale-farmaziako zerbitzuetan eta medikuntza eta kirurgia esperimentaleko zerbitzuetako laborategietan.

• Ospitalez kanpoko laborategiak, diagnosi klinikoko laguntzan, analisi-aldakuntzen jarraipen eta kontrola eta prebentziozko analisia enpresako medikuntzan; industrian, elikagaien, botiken, kosmetikaren arloko industrian eta ikerketa-laborategiak dituzten beste industria edo erakunde batzuetan.

• Institutu anatomiko forentseetako laborategiak, toxikologiako institutuak, animalia-esperimentazioko zentroak, ospitaleko eta farmaziako produktuen ordezkari komertzial gisa.

DIETETIKAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/cLABORATEGI KLINIKO ETA BIOMEDIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/d

Pertsona eta/edo kolektibo jakin batzuei egokitutako dietak lantzea eta giza elikaduraren kalitatea kontrolatzea, elikadura-jokabideak eta nutrizio-beharrak aztertuz.

Lanbide-arloa:Osasungintza adarra. 2.000 ordu.

Laborategi kliniko eta biomedikoko teknikariaren eginkizun nagusia da giza lagin biologikoak tratatzea, bai patologien diagnosian, bai ikerketan erabilgarriak diren teknikak aplikaturik.

Lanbide-arloa:Osasungintza adarra. 2.000 ordu.

Page 8: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua12 13

MODULUAK:

• Hezkuntzan esku hartzeko laguntza.• Bizikidetza-unitateentzako arreta.• Esku-hartze sozialaren testuingurua.• Gizarteratzea eta laneratzea.• Enpresa eta ekintzailetza.• Laneko prestakuntza eta orientabidea.• Trebetasun sozialak.• Ingeles teknikoa.• Komunitate-bitartekotza.• Esku-hartze sozialaren metodologia.• Lehen sorospenak.• Autonomia pertsonalaren sustapena.• Gizarteratze-proiektua.• Komunikazio sistema handigarriak eta

alternatiboak.• Lantokiko prestakuntza.

LAN-AUKERAK:

Profesional honek bere lana pertsonentzako zerbitzuen sektorean egiten du: laguntza-zerbitzuak zein zerbitzu psikosozialak emanez. Gizartearentzako zerbitzuen sektorean, laguntza psikosoziala ematen die desabantaila sozialean dauden kolektibo eta pertsonei, komunitate-bitartekotza, lan-munduratzea eta laneratzea, eta aukera-berdintasunaren sustapena. Honako hauek izaten dira lanbide eta lanpostu nagusiak:• Prebentzioko eta gizarteratzeko programetako

teknikaria.• Lan-munduratzeko teknikariak.• Hainbat motatako egoitza-ekipamenduetako

hezitzailea.• Desgaituen (fisiko, psikiko eta sentsorialak)

hezitzaileak.• Familia-langilea.• Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.

GIZARTERATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

/01/e

Gizarteratze-teknikariak gizarteratzeko esku-hartzeak programatzen, abian jartzen eta ebaluatzen ditu. Bizikidetza-unitateei arreta emateko jarduerak antolatzen eta gainbegiratzen ditu; lan-munduratzeko jarduerak gainbegiratzen ditu; lagundutako pertsona prestatzen du, autonomia pertsonal eta sozialeko trebetasunak bereganatu ditzan.

Lanbide-arloa:Gizarte eta Kultur Zerbitzuak. 2.000 ordu.

Aurrez aurreko eskolak – Ebaluazio jarraitua.

Laborategiko diagnosi klinikoko goi-mailako

teknikariak, duen eginkizun nagusia da giza lagin biologikoak

tratatzea, bai patologien diagnosian, bai ikerketan

erabilgarriak diren teknikak aplikaturik.

Page 9: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua14 15

Praktikak egiteko lankidetza-hitzarmenak ditugu enpresekin eta lan-poltsekin

1. OSPITALEAK

2. GURUTZE GORRIAREN OSPITALEA

3. ZAHAR-EGOITZAK

4. DIETETIKAKO ZENTROAK ETA CATERING-ENPRESAK

5. DESGAITUEN ELKARTEAK

6. IKASTETXEAK (ESKOLA-LAGUNTZA)

7. ARAZOAK DITUZTEN ADINGABEENTZAKO ZENTROA

8. GIZARTE-LAGUNTZAKO ZENTROAK

9. LABORATEGI PRIBATUAK

10. BIOTEKNOLOGIA-ENPRESETAKO LABORATEGIAK

Lan-munduan eta unibertsitatean sartzea.

POLTSAENPLEGU

PRAKTIKAK EGITEKO ZENTRO ETA ENPRESAK

Page 10: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua16 17

DBH-KOGRADUKOTITULUA

BATXILERTITULUA

GRADUTITULUA

GOI-MAILAKOTEKNIKARI

TITULUA

MASTERTITULUA

DOKTORETITULUA

GOI-MAILAKO HEZKUNTZA

UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZADBH BATXILERGOA

BIGARREN HEZKUNTZA

Sarbide-proba Sarbide baldintzatua

1.a

2.a

3.a

4.a

HEZKUNTZAKO ETAPAK

Gurutze Gorriaren Prestakuntza Plana balio argiko estrategia eta erreferentzia da, bai kolektibo kalteberekin edo, oro har, herritarrekin esku-hartze egokian aritzeko hainbat jarduera-eremutan (sorospenak eta larrialdiak, ingurumena, garapenerako lankidetza, enplegua, osasuna, esku-hartze soziala), bai erakundearen antolakuntzarako eta barne-kudeaketarako.

Bizkaiko Gurutze Gorriak esperientzia luze eta zabala du, hainbat eremutako prestakuntza-ikastaroetanGIZARTE- ETA OSASUN-ARLOAN.

Gurutze Gorria LANBIDEK AKREDITATUTAKO IKASTETXEA da, PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRI hauek emateko:

OSASUN-LAGUNTZA:

SANT0208Osasun-garraioa. (710/2011 ED, maiatzaren 20koa).560 h.

SANT0108Biktima askoko eta hondamendietako egoeretan osasun-laguntza ematea. (710/2011 ED, apirilaren 20koa). 460 h.

GIZARTE-LAGUNTZA:

SSCS0208Mendetasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea. (1379/2008 ED, abuztuaren 1ekoa, maiatzaren 20ko 721/2011 EDk aldatua).450 h.

PREBENTZIOA ETA ERREKUPERAZIOA:

AFDP0109Ur-instalazioetako sorospena. (711/2011 ED, apirilaren 20koa).370 h.

AFDP0209Ur-eremu naturaletako sorospena. (711/2011 ED, apirilaren 20koa).420 h.

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA:

SSCB0209Haur eta gazteen hezkuntza-astialdiko jardueren dinamizazioa.(1537/2011 ED, urriaren 31koa). 310 h.

SSCB0211Haur eta gazteen hezkuntza-astialdiko jardueren zuzendaritza eta koordinazioa.(1697/2011 ED, azaroaren 18koa).410 h.

ESPERIENTZIA BIKAIN BATETIK, PRESTAKUNTZA BIKAIN BAT

LHko erdi-mailako

heziketa-zikloak

LHko goi-mailako

heziketa-zikloak

Doktorego-ikasketak

Zientzia eta Teknologiako

Giza eta Gizarte

ZientzietakoArteetako

Gradu-ikasketak

Graduondoko ikasketak

1.a 2.a

TEKNIKARITITULUA

eta

Page 11: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua18 19

Agiri guztiak aurkeztu arte, inor ez dago ofizialki matrikulatuta eta

EZ DA PLAZARIK ERRESERBATZEN.

Matrikula egiteko modu hau instituturako da, baina, batzarren kasuan, eskualdeko egoitza bakoitzean kontsultatu beharko da. Horregatik, atal honetan

jarri beharko litzateke, matrikula egiteko, dagokion batzarrarekin jarri behar dela harremanetan.

02 GURUTZEGORRIARENTITULU PROPIOAK

MATRIKULA EGITEAPrestakuntza Institutuan ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da, edo posta elektronikoko helbide honetara bidali, [email protected]:• Diru-sarrera egin izanaren banku-ziurta-

giria. (LABORAL KUTXAko kontu-zenbakia: 3035-0070-15-0700001086 adierazi izen-deiturak eta ikastaroaren izena).

• NANaren fotokopia bat.

• Nortasun agirikoaren neurriko argazki bat (ikastaro hauetan bakarrik: Lehen sorospenak+Desfibrilazio erdiautoma-tikoa; uretako sorospena; elikagaien ma-nipulazioa; profesionaltasun-ziurtagiria).

• Izen-emate fitxa (beteta eta sinatuta).

Page 12: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua20 21

OINARRIZKO PRESTAKUNTZA INSTITUZIONALAAstearteetan, 17:00etatik 20:00etaraUrtarrilaren 17a / otsailaren 7a / martxoaren 7a / apirilaren 4a / maiatzaren 9a /ekainaren 6a / uztailaren 4a / irailaren 19a / urriaren 10a /azaroaren 7a / abenduaren 12a

3 ORDU

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK16:00etatik 21:00etaraEkainaren 29a09:30etik 14:30eraAbenduaren 28a

5 ORDU | 20 €.

ZAILTASUN SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN EMAKUMEAK16:00etatik 21:00etaraAzaroaren 16a

5 ORDU | 20 €.

ZAILTASUN SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN HAUR ETA GAZTEAK16:00etatik 21:00etaraEkainaren 22a09:30etik 14:30eraAbenduaren 26a

5 ORDU | 20 €.

LANKIDETZA-JOLASAK16:00etatik 21:00etaraUztailaren 609:30etik 14:30eraAbenduaren 27a

5 ORDU | 20 €.

ESTRESAREN KUDEAKETARAKO PRESTAKUNTZA17:00etatik 20:30era (azken egunean, 17:00 - 20:00)Apirilaren 18, 19 eta 20a09:00etatik 14:30era (azken egunean, 09:00 - 14:00)Uztailaren 11, 12 eta 13aAbenduaren 27, 28 eta 29a

10 ORDU | 40 €.

Jende guztiarentzat, oro har. Estres-motak, etab.

DOLUAN LAGUNTZEKO PRESTAKUNTZA09:00etatik 14:30era (azken egunean, 09:00 - 14:00)Urtarrilaren 3, 4 eta 5a17:00etatik 20:30era (azken egunean, 17:00 - 20:00)Ekainaren 26, 27 eta 28a

10 ORDU | 40 €.

Dolu-faseak, dolu patologikoa, esku hartzeko jarraibideak.

GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK02

ALZHEIMERDUN GAIXOAK ZAINTZEA09:00etatik 14:00etaraUztailaren 17, 18, 19 eta 20aAbenduaren 26, 27, 28 eta 29a

20 ORDU | 60 €.

Alzheimer motako dementzia duten pertsonen zaintzaile, familiarteko eta profesionalentzat.

NAZIOARTEKO LANKIDETZARI BURUZKO OINARRIZKO PRESTAKUNTZAAsteburuan, 09:30etik 14:30era.Martxoaren 18 eta 19a

10 ORDU | 40 €.

KEINU-HIZKUNTZA09:00etatik 15:00etaraApirilaren 18a, 19a, 20a, 21aUztailaren 17a, 18a, 19a, 20a16:00etatik 21:00etaraUrriaren 23a, 24a, 25a, 26a

20 ORDU | 60 €.

MINAREN PSIKOHEZIKETA10:00etatik 13:00etaraMartxoaren 31 eta apirilaren 7a

5 ORDU | 25 €.

ELIKAGAIEN MANIPULAZIOAAsteazken eta ostegunetan, 18:00etatik 21:00etaraOtsailaren 22 eta 23a / maiatzaren 17 eta 18a /irailaren 20 eta 21a / azaroaren 15 eta 16a Asteazken eta ostegunetan, 10:00etatik 13:00etaraUztailaren 19 eta 20aLarunbatetan, 09:00etatik 15:00etaraUrtarrilaren 28a / martxoaren 25a / apirilaren 29a / ekainaren 24a / urriaren 21a / abenduaren 16a

6 ORDU | 45 €.

Elikagaiak manipulatzen dituzten sukaldeko eta ostalaritzako langileak. Gomendioa da ikastaroa egin eta 5 urtera eguneratzea.

ESKOLA-JANTOKIETAKO BEGIRALEAGoizetan Uztailaren 13tik 20raArratsaldez Abenduaren 26a, 27a, 28a, eta 2018ko urtarrilaren 2a, 3a

25 ORDU | 120 €.

Ordutegiak modulu bakoitzaren iraupenaren araberakoak dira:• Nutrizioa, 7 h.• Psikologia, 7 h.• Jolas-pedagogia, 6 h.• Lehen sorospenak, 5 h.

GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK 02

Page 13: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua22 23

URETAKO SOROSPENAOtsailaren 11tik martxoaren 19ra

• Teoria:Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 21:00etara

• Igerilekuko praktikak: 2 larunbat goizetan

SARBIDE- PROBA: 16:00etatik 18:00etaraOtsailaren 11

• Teoria osagarria: Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 21:00etara Otsailaren 13tik 21era(otsailaren 21ean, 18:00 - 20:00)

• Ur-teoria:18:00etatik 21:30eraOtsailaren 22tik 27ra(azterketa: martxoaren 6an, 18:00 - 20:00)

• Igerilekuko praktikak:16:00etatik 20:00etaraOtsailaren 18a, 19aMartxoaren 4a, 5a, 18a, 19a

• Hondartzako praktikak:09:30etik 14:30eraOtsailaren 25a, 26a

• Itsaso eta hondartzarako irteera:09:30etik 14:30eraLarunbatetan, martxoaren 11 eta 12a

80 ORDU | 30 € (sarbide-proba) + 280 €.

URETAKO SOROSPENAUrriaren 21etik abenduaren 3ra

• Teoria:Astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 21:00etara

• Igerilekuko praktikak:Igandean, 15:30etik 20:30era, eta 2 larunbat goizetan

SARBIDE- PROBA: 16:00etatik 18:00etaraUrriaren 21a

• Teoria osagarria:18:00etatik 21:00etaraUrriaren 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 30a, 31(urriaren 31n, 18:00 - 20:00)

• Ur-teoria:18:00etatik 21:30eraAzaroaren 2a, 3a, 6a, 7a(azterketa: azaroaren 14an, 18:00 - 20:00)

• Igerilekuko praktikak:16:00etatik 20:00etaraUrriaren 28a, 29a / azaroaren 11, 12a eta abenduaren 2a, 3a

• Hondartzako praktikak:09:30etik 14:30eraAzaroaren 4a, 5a

• Itsaso eta hondartzarako irteera:09:30etik 14:30eraLarunbatetan, azaroaren 18a eta 19a

80 ORDU | 30 € (prueba de acceso) + 280 €.

GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK02 GURUTZE GORRIAREN TITULU PROPIOAK 02

LEHEN SOROSPENAK ETA DESFRIBILAZIO ERDIAUTOMATIKOAAstelehenetik ostegunera, 18:30etik 21:30eraUrtarrilaren 16tik otsailaren 9ra / martxoaren 6tik 30eraAstelehenetik ostegunera, 17:30etik 20:30eraEkainaren 19tik uztailaren 13raAstelehenetik ostegunera, 18:30etik 21:30eraIrailaren 18tik urriaren 16ra / urriaren 30etik azaroaren 27ra

40+8 ORDU | 210 €.

Ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzekoa.

LEHEN SOROSPENAK ETA DESFRIBILAZIO ERDIAUTOMATIKOAAstelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:30eraApirilaren 18tik 28ra / uztailaren 3tik 14ra / uztailaren 17tik 28raAstelehenetik ostiralera, 09:00etatik 15:00etaraAbenduaren 26a, 27a, 28a, 29a / 2018ko urtarrilaren 2a, 3a, 4a, 5a

40+8 ORDU | 210 €.

Ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzekoa.

LEHEN SOROSPENAK ETA DESFRIBILAZIO ERDIAUTOMATIKOAAsteburuan, 09:30etik 14:30era.Apirilaren 29tik maiatzaren 28ra / urriaren 21etik azaroaren 12ra

40+8 ORDU | 210 €.

Ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzekoa.

OINARRIZKO LEHEN SOROSPENAKAstelehenetik ostegunera, 18:00 - 21:00 (azken egunean, 18:00 - 20:00)Otsailaren 20a, 21a, 22a, 23a, 27a, 28a eta martxoaren 1aMaiatzaren 8a, 9a, 10a, 11a, 15a, 16a, 17a Irailaren 18a, 19a, 20a, 21a, 25a, 26a, 27a

20 ORDU | 75 €.

HAURTXO ETA HAURRENTZAKO LEHEN SOROSPENAKAstelehenetik ostegunera, 18:00 - 21:00 (azken egunean, 18:00 - 20:00)Martxoaren 27a, 28a, 29a30a eta apirilaren 3a, 4a, 5a10:00etatik 13:00etara (azken egunean 10:00 -12:00)Uztailaren 10a, 11, 12a, 13a, 17a, 18a, 19a2017ko abenduaren 26a, 27a, 28a, 29a eta 2018ko urtarrilaren 2a, 3a, 4a

20 ORDU | 75 €.

URETAKO SOROSPENEKO BIRZIKLATZE-IKASTAROATeoria:Larunbatean, 09:00etatik 14:00etara; eta igandean, 10:00etatik 12:00etara Praktika:Igandean, 16:00etatik 19:00etaraApirilaren 1 eta 2a / apirilaren 8 eta 9a

10 ORDU | 90 €.

Nahitaezkoa da lehen sorospenetako eta desfribilazio erdiautomatikoko titulua indarrean edukitzea.

Sarbide-proba gainditu behar da (200 metro 4 minutuan baino gutxiagoan, eta 25 metroko luze bat murgilean egitea). Ariketarako gaitasuna izatea. Lehen sorospenetako eta desfibrilazio erdiautomatikoko ikastaroa indarrean. Gomendioa da ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzea.

Nahitaezkoa da 16 urtetik gorakoa izatea. Nahitaezkoa da 16 urtetik gorakoa izatea.

Page 14: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua24 25

Agiri guztiak aurkeztu arte, inor ez dago ofizialki matrikulatuta eta

EZ DA PLAZARIK ERRESERBATZEN.

Matrikula egiteko modu hau instituturako da, baina batzarren kasuan eskualdeko egoitza bakoitzean kontsultatu beharko da. Horregatik, atal honetan

jarri beharko litzateke, matrikula egiteko, dagokion batzarrarekin jarri behar dela harremanetan.

Profesionaltasun-ziurtagiria jabearen gaitasun pro-fesionala egiaztatzen duen agiri ofiziala da. Espainia osoan balio du.

Hala, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalak lanbide-kualifikazioak egiaztatzeko duen tresna ofi-ziala da lan-administrazioaren esparruan, eta enple-gurako garrantzia duen lan-jarduera bat gauzatzeko gaitasuna egiaztatzen du, eta gaitasun hori eskurat-zeko beharrezko prestakuntza ziurtatzen du, Lanbi-de Heziketako enplegurako azpisistemaren barruan, martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuan arautu-ta dagoenez (2007/11/4ko BOE).

Lanbide-ziurtagiriak “Konpetentzia-unitateak” dei-tutako bloke batzuetan banatuta daude, eta unitate horiek “prestakuntza-moduluetan” antolatuta daude, ikaskuntza eta prestakuntza hobetze aldera

Ziurtagiri horiek Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (INEM) eta autonomia erkidegoetako lan-administra-zioak ematen dituzte.

Ziurtagiria lortuko da ikasleak ziurtagiri hori osatzen duten konpetentzia-unitateen ziurtagiri partzialak es-kuratzen dituenean.

03 LANBIDEK AKREDITATUTAKO IKASTETXEA

PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIAK

MATRIKULA EGITEAPrestakuntza Institutuan ondorengo dokumenta-zioa aurkeztu beharko da, edo posta elektronikoko helbide honetara bidali goi[email protected]:• Diru-sarrera egin izanaren banku-ziurtagiria.

(LABORAL KUTXAko kontu-zenbakia: 3035-0070-15-0700001086 adierazi izen-deiturak eta ikastaroaren izena).

• NANaren fotokopia bat

• Nortasun agirikoaren neurriko argazki bat (ikastaro hauetan bakarrik: Lehen sorospenak+Desfibrilazio erdiautomatikoa; uretako sorospena; elikagaien manipulazioa; profesionaltasun-ziurtagiria).

• Izen-emate fitxa (beteta eta sinatuta).

Page 15: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua26 27

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK03 PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK 03

UF0679LAN-INGURUNEA ANTOLATZEAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraUrtarrilaren 20a, 21a, 22a, 27a, 28a, 29a eta otsailaren 3a, 4a40 ORDU

UF0680IBILGAILUAREN PREBENTZIO-DIAGNOSIAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraOtsailaren 10a, 11, 12a, 17a, 18a, 19a, 24a, 25a, 26a eta martxoaren 3a, 4a, 5a 60 ORDU

UF0682INGURUNEA SEGURTATZEAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraMartxoaren 17a, 18a, 19a, 24a, 25a, 26a, 31 eta apirilaren 1a 40 ORDU

UF0683PAZIENTEA LEKUALDATZEAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraMaiatzaren 5a, 6a, 7a, 12a, 13a, 14a, 19a, 20a, 21a, 26a, 27a, 28a60 ORDU

MF0072_2LAGUNTZA PSIKOLOGIKO ETA SOZIALAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraEkainaren 2a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11, 16a, 17a40 ORDU

UF0681HASIERAKO BALORAZIOAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraIrailaren 22a, 23a, 24a, 29a, 30a etaurriaren 1a, 6a, 7a, 8a, 13a50 ORDU

UF0677OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraUrriaren 27a, 28a, 29a eta azaroaren 3a, 4a, 5a, 10a, 11, 12a, 17a, 18a, 19a60 ORDU

UF0678BIZI-EUSKARRI AURRERATURAKO LAGUNTZAOstiraletan, 16:00etatik 21:00etaraLarunbat-igandeetan, 09:00etatik 14:00etaraAzaroaren 24a, 25a, 26a eta abenduaren 1a, 2a, 3a, 15a, 16a, 17a, 22a50 ORDU

OSASUN-GARRAIOASANT0108

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea. Prezioa, kontsultatu.

SSCS0208 GIZARTE-ERAKUNDEETAN GIZARTE- ETA OSASUN-ARRETA EMATEA

MF1017_2 HIGIENE- ETA ELIKADURA-ARRETAN ESKU HARTZEAAstelehenetik ostegunera, 16:00etatik 20:00etaraUrtarrilaren 23tik otsailaren 21era70 ORDU

MF1018_2 ERAKUNDEETAKO GIZARTE- ETA OSASUN-ARRETAN ESKU HARTZEAAstelehenetik ostegunera, 16:00etatik 20:00etaraMartxoaren 6tik apirilaren 4ra70 ORDU

MF1016_2 ESKU-HARTZEEN ANTOLAMENDUAN LAGUNTZEA Astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 20:00etaraApirilaren 24tik ekainaren 5era100 ORDU

MF1019_2 LAGUNTZA PSIKOSOZIALA,HARREMAN- ETA KOMUNIKAZIO-ARRETAAstelehenetik ostegunera, 16:00etatik 20:00etaraUrriaren 2tik azaroaren 27ra130 ORDU

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAko titulua edukitzea. Prezioa, kontsultatu.

(370 h teoria eta 80 h praktika) (400 h teoria eta 160 h praktika)

MF0269_2 IGERIKETA• Teoria: Astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 21:00etara

Urtarrilaren 16tik 25era• Igerilekuko praktikak: Asteburuan, 16:00etatik 20:00etara

Urtarrilaren 21etik martxoaren 12ra• Hondartzako praktikak: Sábado de 9:30 a 12:30 h.

Urtarrilaren 21etik martxoaren 5era120 ORDU

MF1082_2 ISTRIPUEN PREBENTZIOA• Teoria: Astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 21:00etara

Urtarrilaren 30etik otsailaren 16ra60 ORDU

MF1083_2 ISTRIPUA IZAN DUTENEN ERRESKATEA• Teoria: Astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 21:00etara

Martxoaren 6tik 23ra (martxoaren 23a, 16:00 - 18:00) • Igerilekuko praktikak: Larunbat-igandeetan,

16:00etatik 20:00etara Martxoaren 18tik apirilaren 9ra• Hondartzako praktikak: Larunbatetan, 09:30etik 12:30era

Martxoaren 18a, 25a eta apirilaren 1a, 2a (apirilaren 2a, 09:30 - 11:30) • Ontzietako praktikak: 15:30etik 19:30era apirilaren 3tik 7ra120 ORDU

MF027_2 LEHEN SOROSPENAK• Teoria: Astelehenetik ostegunera 16:00etatik 21:00etara

Otsailaren 20tik martxoaren 2ra40 ORDU

AFDP0209 UR-EREMU NATURALETAKO SOROSPENA

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAko titulua edukitzea. Prezioa, kontsultatu.

(340 h teoria eta 80 h praktika)

Page 16: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua28 29

Henry Dunant astialdiko eskola 1993. urtean sortu zen, Gurutze Gorriko astialdi-taldeetako boluntarioak prestatzeko.

Urteekin, herritar guztientzat ireki zen, oro har. Eskolaren helburuak balio-hezkuntzan eta Gurutze Gorriaren beraren printzipioetan oinarritzen dira.

Astialdiko eskolak begiraleak prestatzen ditu, aisialdi eta astialdiari loturiko jarduerak antolatu eta aurrera eraman ditzaten, hala nola, kanpamentuak, udalekuak, lan-kanpamentuak, gazte-elkarte eta taldeen, aisialdi-zentroen jarduerak, eta abar.

HENRY DUNANT (1828-1910)

El hombre cuya visión Gizon honen ikuspegiak Gurutze Gorriaren eta Ilargi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduaren sorrera eragin zuen; dirudun izatetik eskale izatera igaro zen, eta Bakearen Nobel Saria eman zioten

04 ESKOLAASTIALDIKO“HENRY DUNANT”

MATRIKULA EGITEAPrestakuntza Institutuan ondorengo dokumenta-zioa aurkeztu beharko da, edo posta elektronikoko helbide honetara bidali, goi[email protected]:• Diru-sarrera egin izanaren banku-ziurtagiria.

(SANTANDER bankuko kontu-zenbakia: 0049-0018-452212427921, adierazi izen- deiturak eta ikastaroaren izena).

• Nortasun agirikoaren neurriok bi argazki.• NANaren fotokopia bat.• Izen-emate fitxa (behar bezala beteta eta

sinatuta).

Gure iritziz, hurkoa anai-arreba gisa tratatzen badugu, mundu guztia izango da gure familia”.

Page 17: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua30 31

ASTIALDIKO ESKOLA04 PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK | ASTIALDIKO ESKOLA 04

MF1869_3PLANGINTZA, ANTOLAKUNTZAAstegunetan, 18:00etatik 21:00etaraAsteburuan, 09:00etatik 15:00etara.Otsailaren 2tik 5era, 9tik 12ra, 16tik 19ra, 23tik 26ra eta martxoaren 1etik 3ra

60 ORDU

MF1867_2ASTIALDIKO TALDE- ETA HEZKUNTZA-PROZESUAKAsteburuan, 09:00etatik 15:00etara.Apirilaren 8a, 9a, 29a, 30a eta maiatzaren 6tik 21era

30 ORDU

MF1868_2ANIMAZIOKO TEKNIKA ETA BALIABIDEAK ASTIALDIANAsteburuan, 09:00etatik 15:00etara.Maiatzaren 27tik ekainaren 25era

60 ORDU

MF1870_3KOORDINAZIOA ETA DINAMIZAZIOAAstegunetan, 18:00etatik 21:00etaraAsteburuan, 09:00etatik 15:00etara.Martxoaren 4tik 31ra / Apirilaren 1a eta 2a

80 ORDU

ASTIALDIKO BEGIRALEA ASTIALDIKO JARDUEREN DINAMIZAZIOASSCB0209

ASTIALDIKO JARDUEREN ZUZENDARITZA ETA KOORDINAZIOASSCB0211

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta BATXILER-titulua edukitzea. Prezioa, kontsultatu.

MF1868-2ANIMAZIOKO TEKNIKA ETA BALIABIDEAK, ASTIALDIKO JARDUERETANAsteburuetan09:00etatik 15:00etaraMaiatzaren 27tik ekainaren 25era

60 ORDU

MF1867-2ASTIALDIKO TALDE- ETA HEZKUNTZA-PROZESUAKAsteburuetan09:00etatik 15:00etaraApirilaren 8a, 9a eta 29a, 30a / maiatzaren 6tik 21era

30 ORDU

MF1866_2ASTIALDIRAKO HEZKUNTZA-JARDUERAK HAUR ETA GAZTEENTZAT Asteburuetan09:00etatik 15:00etaraMartxoaren 4tik apirilaren 2ra

60 ORDU

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea eta DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAko titulua edukitzea. Prezioa, kontsultatu.

ASTIALDIKO BEGIRALEA, IKAST. TRINKOAAstelehenetik ostegunera, 10:00 - 14:00 eta 16:00 - 21:00Ekainaren 12tik uztailaren 18ra

340 ORDU teoria + 120 ORDU praktika | 350 €

Nahitaezkoa da 18 urtetik gorakoa izatea.

ASTIALDIKO BEGIRALEAAstelehen, asteazken, eta ostiraletan, 18:30 - 21:30Urriaren 16tik martxoaren 24ra

340 ORDU teoria + 120 ORDU praktika | 350 €

(290 h teoria eta 120 h praktika)

((150 h teoria eta 160 h praktika)

Page 18: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Gurutze Gorria InstitutuaGurutze Gorria Institutua32 33

05 ESKUALDE EGOITZAKGURUTZE GORRIAREN

AMOREBIETA-ETXANO ETA DURANGOKarmen, 31 (Amorebieta-Etxano)Tel.: 600 989 [email protected]

LEHEN SOROSPENAK +DESFIBRILAZIO ERDIAUTOMATIKOA (48 ORDU, 48+8) 210 €.Martxoaren 4tik apirilaren 2ra / uztailaren 3tik 17ra /urriaren 7tik azaroaren 5era

URETAKO SOROSPENA Urtarrilaren 16tik martxoaren 18ra /urriaren 7tik abenduaren 9raSarbide-proba: 200 metro 4 minutuan baino

gutxiagoan, eta 25 metroko luze bat murgilean

egitea. 16 urtetik gorakoa, ariketarako gaitasuna,

eta lehen sorospenetako eta desfibrilazio

erdiautomatikoko ikastaroa indarrean. Gomendioa

da ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzea.

ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA (6 ORDU) 45 €.Martxoaren 7a / maiatzaren 2a / urriaren 3a

BERMEOKai Bidea z.g.Tel.: 94 688 36 [email protected]

LEHEN SOROSPENAK +DESFIBRILAZIO ERDIAUTOMATIKOA (48 ORDU, 48+8) 210 €.Otsailaren 13a / urriaren 2a

URETAKO SOROSPENA Martxoaren 20a / azaroaren 13aSarbide-proba: 200 metro 4 minutuan baino

gutxiagoan, eta 25 metroko luze bat murgilean

egitea. 16 urtetik gorakoa, ariketarako gaitasuna,

eta lehen sorospenetako eta desfibrilazio

erdiautomatikoko ikastaroa indarrean. Gomendioa

da ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzea.

BILBAO (PAUSOKA)Concha Jenerala, 34-36Tel.: 94 410 39 [email protected]

Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

ENKARTERRILlantada auz., 6 (Zalla)Tel.: 94 667 05 [email protected]

Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

GERNIKAJuan Kaltzada, z.g.Tel.: 94 625 19 [email protected]

Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

MUNGIABerteiz, 7 (Mungia)Tel.: 94 615 55 32 - 662 139 [email protected]

Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

EZKERRALDEAGiako Andra Maria, 2 (Portugalete)Tel.: 94 462 83 [email protected]

LEHEN SOROSPENAK +DESFIBRILAZIO ERDIAUTOMATIKOA (48 ORDU, 48+8) 210 €.Apirilaren 8tik 29ra / urriaren 2tik 26ra

LEHEN SOROSPENEN HASTAPENAK (5 ORDU) Kontsultatu prezioa.Martxoaren 25a / irailaren 9a09:00etatik 14:00etara

LEHEN SOROSPENEN SARRERA (10 ORDU) Kontsultatu prezioa.Martxoaren 13tik 17ra / irailaren 25etik 29ra18:00etatik 20:00etara

LEA-ARTIBAIEgidazu Kaia, s/n (Ondarroa)Tel.: 94 683 19 [email protected] Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

URIBE ALDEAArriluze kaia, z.g. (Getxo)Tel.: 94 460 92 [email protected]

LEHEN SOROSPENAK +DESFIBRILAZIO ERDIAUTOMATIKOA (48 ORDU, 48+8) 210 €.Otsailaren 6tik 23ra / ekainaren 12tik 23ra / uztailaren 3tik 14ra

URETAKO SOROSPENA Otsailaren 27tik apirilaren 8ra /urriaren 16tik azaroaren 25eraSarbide-proba: 200 metro 4 minutuan baino

gutxiagoan, eta 25 metroko luze bat murgilean

egitea. 16 urtetik gorakoa, ariketarako gaitasuna,

eta lehen sorospenetako eta desfibrilazio

erdiautomatikoko ikastaroa indarrean. Gomendioa

da ikastaroa egin eta 4 urtera eguneratzea.

ESKOLA-JANTOKIETAKO BEGIRALEA(25 ORDU) 120 €.Maiatzaren 1etik 11raOrdutegiak, modulu bakoitzaren iraupenaren arabera:

• Nutrizioa, 7 h.

• Psikologia, 7 h.

ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA (6 ORDU) 45 €.Maiatzaren 25a eta 27a / azaroaren 27a eta 29a

ARRATIASabino Arana, 20 (Igorre)Tel.: 94 673 62 [email protected]

LEHEN SOROSPENAK +DESFIBRILAZIO ERDIAUTOMATIKOA (48 ORDU, 48+8) 210 €.Martxoaren 4tik apirilaren 9ra / azaroaren 4tik abenduaren 10era

NERBIOI IBARRAAzbarren, 2 (Basauri) Tel.: 94 426 37 30 [email protected] Kontsultatu prestakuntza-eskaintza

• Jolas-pedagogia, 6 h.

• Lehen sorospenak, 5 h.

Page 19: PRESTAKUNTZA KATALOGOA GURUTZE GORRIA...INSTITUTUA GURUTZE GORRIA 2017 PRESTAKUNTZA KATALOGOA Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

BIZKAIKO GURUTZE GORRIA INSTITUTUAJosé Mª Olabarri, 648001 BilboRenferen geltokiaren (Indalecio Prieto) atzean

Lanbide Heziketa94 424 76 14

Gurutze Gorriaren tituluak / Profesionaltasun-ziurtagiriak / Astialdiko eskola 94 423 89 22

[email protected]

www.institutocruzrojabizkaia.orgwww.cruzrojabizkaia.orgwww.cruzroja.es/bizkaia

CRUZ ROJA BIZKAIABIZKAIKO GURUTZE GORRIA

Gizatasuna Inpartzialtasuna Neutraltasuna Independentzia Boluntariotza Batasuna Unibertsaltasuna

Cruz RojaGurutze Gorria

Pertsonengandik gero eta hurbilago