Prezentacja multimedialna "Kochać dziecko jak Janusz Korczak" (pps)

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Prezentacja multimedialna "Kochać dziecko jak Janusz Korczak" (pps)

 • Kocha dziecko jak Janusz Korczak

  Marzena TargoskaWojewdzka Biblioteka Publicznaim. Hieronima opaciskiego w Lublinie

 • Janusz Korczak waciwie Henryk Goldszmit

  ps. Stary Doktor, Pan Doktor

  Pedagog, publicysta, pisarz, myliciel,

  lekarz, dziaacz spoeczny

  Prekursor dziaa na rzecz praw dziecka

  i cakowitego rwnouprawnienia dziecka

  Pionier w dziedzinie resocjalizacji nieletnich,

  diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym

 • Dziecistwo i modo

  Urodzony 22 lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie

  1886-1897 r. - szkoa pocztkowa

  Augustyna Szmury w Warszawie

  Nauka w Gimnazjum Praskim

  Henryk Goldszmit w wieku 10 lat

 • Wyjtkowy lekarz

  Studia na Wydziale Lekarskim

  Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

  1905 r. - dyplom lekarza

  By dobrym lekarzem, wyjtkowym, leczy nie tylko ciaa, czsto miewa lekarstwo na dusz dla swoich pacjentw (Tak bardzo Go nie ma. Almanach Poetycki / wybr, red., wstp, posowie Urszula Gierszon)

  Janusz Korczak w mundurze szkoy medycznej

 • Wychowawca, dziaacz spoeczny ABC wychowania: 1) Ksztaci serce, 2) Ksztaci umys, 3) Poczy to wszystko z ukadnoci form. 1) Rozumie dodatnie cechy wrodzonego charakteru dzieci, 2) Stumi ujemne, 3) Tworzy nabyty charakter dziecka. 1) Uczyni z dziecka czowieka poytecznego, szlachetnego, 2) Szczliwego. Na koloniach letnich w Michawce (1907)

  Koloniom letnim zawdziczam wiele. Tu po raz pierwszy spotkaem si z gromad dzieci i w samodzielnej pracy poznaem abecado praktyki wychowawczej

 • Prekursor emancypacji dziecka

  samostanowienia i poszanowania jego praworaz pionier resocjalizacji i opieki

  nad dziemi z marginesu spoecznego

  Dziecko jest autonomiczn osob, ktra posiada godno, zainteresowania, potrzeby i prawa

  Samorzdy Wychowankw May Przegld - pierwsze na wiecie

  pismo publikowane dla i przez dzieci Pomnik Korczaka w Warszawie

 • Wsptwrca domw dziecka

  Dom Sierot dla dzieci ydowskich w latach 1912-1942 Nasz Dom - zakad opiekuczy dla dzieci polskich

  Dom Sierot, Warszawa 1935 r.

  Daj dzieciom dobr dol, wysikom ich pomoc, ich trudom bogosawiestwo. Nie najatwiejsz prowad ich drog, ale NAJPIKNIEJSZ (J. Korczak: Modlitwa wychowawcy)

 • Popularyzator praw dzieci

  Gadaninki Starego Doktora w Radiu Polskim

  Publicystyka

  Korczak w latach 30. XX w. Tablica na Nowolipkach upamitniajca May Przegld"

 • Pisarz myliciel - pedagog

  Publikacje nt jak mdrze kocha i wychowywa dzieciO swoich przemyleniach, poruszeniach duchowychO przeyciach w Getcie Warszawskim

  Odznaczony Zotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1937)

 • Przewodnik po zaczarowanym wiecie dzieci Werbalizacja problemw dziecicych - ich rozwizywania,kierunki dojrzaoci

  Z wnikliwej obserwacji doli i niedoli dziecicej, z rozmw z maymi gazeciarzami, z obserwacji nocnej ebraniny, pracy w szpitaliku, powstaj ksiki i artykuy (M. Jaworski: Janusz Korczak)

 • Ponadczasowo idei

  Korczak - Czowiek bdcy uosobieniem najwyszych wartoci humanistycznych, bdcy symbolem "prawdziwej religii i moralnoci" (B. Jan Pawe II) Konwencja Praw Dziecka (1989)Wkad w rozwj wielu dziedzin naukiOstatnia droga z dziemi1978 UNESCO - Rok KorczakaMidzynarodowy Komitet im. Korczaka (1978)Orodek Dokumentacji i Bada KORCZAKIANUM (1993)(od 2001 r. Oddzia Muzeum Historycznego m. st. Warszawy)Niemieckie Towarzystwo Janusza Korczaka Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka w Polsce

 • W prezentacji wykorzystano:

  Cytaty z dzie Janusza Korczaka Marek Jaworski, Janusz Korczak, Wyd. 2, Warszawa: Wydaw. Interpress, 1977Stefan Wooszyn, Janusz Korczak, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978Wspomnienia o Januszu Korczak /wybr i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesaw Milewicz, Warszawa: Nasza Ksigarnia, 1981Tak bardzo go nie ma. Almanach poetycki /wybr, red., wstp, pos. Urszula Gierszon, Lublin: Liber Duo, 2008 Zdjcia, button, informacje ze stron: www.przystanekkorczak.pl; www.pskorczak.org.pl; http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak; http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82a_Janusza_Korczaka