of 48 /48
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia 2 stopnia EUM MSSwE SPPIB UEiIwPP SE IWN SiAE UiIE 1 • Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej • Technika świetlna • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach • Inżynieria wysokich napięć Systemy elektroenergetyczne Sieci i automatyka elektroenergetyczna • Urządzenia i instalacje elektryczne http://www.fee.put.poznan.pl ostatnie 2 semestry

Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie...

Page 1: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

WYDZIAŁ AUTOMATYKI,

ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

KIERUNEK

ELEKTROTECHNIKAstudia 2 stopnia

EUM MSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SE IWN SiAE UiIE

11• Elektryczne układy mechatroniki

• Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice

• Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej

• Technika świetlna

• Układy elektryczne i informatyczne w

przemyśle i pojazdach

• Inżynieria wysokich napięć

• Systemy elektroenergetyczne

• Sieci i automatyka elektroenergetyczna

• Urządzenia i instalacje elektryczne

http://www.fee.put.poznan.pl

ostatnie 2 semestry

Page 2: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się

z opiekunami specjalności lub innymi

osobami reprezentującymi poszczególne

specjalności oraz odwiedzenie stron

internetowych zespołów sprawującymi

merytoryczną opiekę nad specjalnościami.

Na pytania ogólne odpowiedzieć mogą

Państwu również dyrektorzy i zastępcy

dyrektorów instytutów opiekujących się

kierunkiem Elektrotechnika.

Zapraszamy!

222INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: www.iee.put.poznan.pl

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

Page 3: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

pok. 609 WE, tel. 665 21 26,

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.iee.put.poznan.pl

http://zme.iee.put.poznan.pl

ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

Page 4: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Specjalność dotyczy głównie:

konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych

mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych w układach automatyki i

robotyki,

komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz

projektowania, badania i diagnozowania maszyn

elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki,

zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach

systemów mechatronicznych z wykorzystaniem

specjalistycznych programów, takich jak Maxwell,

MagNet, MotorSolve, Comsol, Inventor i innych,

wykorzystania technik informatycznych

i mikroprocesorowych w mechatronice,

budowy maszyn elektrycznych i transformatorów.

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

Page 5: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Możliwości zatrudnienia:

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

➢ projektant i programista w firmach świadczących usługi w zakresieoprogramowania i grafiki komputerowej,

➢ doradca techniczny w ośrodkach naukowo-technicznych i biurachprojektowych,

➢ inżynier działu kontroli i utrzymania

ruchu w zakładach wytwórczych

urządzeń automatyki i mechatroniki,

➢ specjalista w przedstawicielstwach

firm produkujących i wykorzystujących

przetworniki elektromagnetyczne

i elektromechaniczne,

➢ inżynier obsługi urządzeń energetyki

zawodowej i rozproszonej.

Page 6: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

6

Program zajęć:

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

➢ Metody komputerowe w elektrodynamice

➢ Algorytmy optymalizacji w projektowaniu

➢ Nowe technologie w elektromechanice

➢ Grafika komputerowa (np. AutoCad)

➢ Badanie układów napędowych

w mechatronice

➢ Projekt dyplomowy

➢ Seminarium dyplomowe

Page 7: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

7

projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych automatyki,

analizę właściwości i projektowanie układówmechatronicznych z wykorzystaniem tzw. materiałów inteligentnych,

analizę i optymalizację układów z magnesamitrwałymi,

projektowanie i programowanie układówsterowania z wykorzystaniem technikimikroprocesorowej,

projektowanie i analizę układów bezprzewodowego transferu energii.

oprogramowanie do obliczania przetworników elektromagnetycznych, elementówwykonawczych automatyki i mechatroniki oraz systemów odtwarzania ruchu,

projektowanie układów pomiarowych do badania zjawisk w przetwornikachelektromagnetycznych,

Tematyka prac dyplomowych obejmuje:

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zme.iee.put.poznan.pl

Page 8: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY

STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Michał Gwóźdź

pok. 619 WE, tel. 665 26 46

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.iee.put.poznan.pl

http://www.zeis.pl

SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

Page 9: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Analizy, projektowania, badania i wdrażanie układów elektronicznychoraz energoelektronicznych o różnorodnym przeznaczeniu.

Eksploatacji (obsługi, programowania oraz

serwisowania) nowoczesnych układów

elektronicznych i energoelektronicznych, w tym

wykorzystujących: technikę analogową,

klasyczną technikę mikroprocesorową,

specjalizowane procesory sygnałowe, układy

programowalne FPGA oraz sterowniki PLC

Projektowania dedykowanych określonym

zastosowaniom układów przekształtnikowych

oraz ich układów sterowania – w tym OZE.

Diagnostyki urządzeń elektronicznych oraz

energoelektronicznych.

SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

Specjalność dotyczy głównie:

Page 10: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

w firmach i ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem układów automatyki, elektroniki i energoelektroniki;

Program kształcenia na MSSwE umożliwia zatrudnienie absolwentów:

Dotychczasowi absolwenci Specjalności znaleźli

zatrudnienie m.in. w: Kimball Electronics Poland,

Ministerstwie Energii, Mobitum sp. z o.o, Exide,

Thales Polska sp. z o.o., Safli, Phoenix Contact,

Intrex sp. z o.o., Impact Clean Power Technology

S. A., Capgemini.

w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych, wykorzy-stujących w swej działalności: systemy mikroprocesorowe,procesory sygnałowe, układy programowalne i sterowniki PLC,

we własnych firmach – w zakresie usług związanych z elektronikąprzemysłową, energoelektroniką oraz diagnostyką układów.

Możliwości zatrudnienia:

Page 11: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Program zajęć obejmuje przedmioty:

SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

➢ Sterowanie układów energoelektronicznych

➢ Procesory sygnałowe

➢ Dynamika systemów

➢ Układy przekształtnikowe w odnawialnych źródłach energii

➢ Seminarium dyplomowe

W ramach prowadzonych laboratoriów absolwent

nabędzie wiedzy i umiejętności niezbędnej do

zaprojektowania sprzętu i oprogramowania oraz

uruchomienia systemu elektronicznego i energo-

elektronicznego: współpracującego z OZE, dedy-

kowanego napędowi elektrycznemu (wykorzystu-

jącemu także nowoczesne rodzaje silników), a także

współpracą z różnorodnymi magazynami energii.

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych Zakład

Energoelektroniki i Sterowania współpracuje od lat z ame-

rykańską firmą Analog Devices Inc. – jednym z czołowych

producentów układów mikroelektronicznych

Page 12: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

Tematyka prac dyplomowych obejmuje:

SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: http://www.zeis.pl

Badanie nowoczesnych układów

energoelektronicznych, sterowanych

mikroprocesorowo, z zastosowaniem

zaawansowanych technik sterowania

Projektowanie i programowanie

układów sterowania, wykorzystu-

jących systemy PLC i PLD oraz

procesory sygnałowe

Tematy wynikające z własnych zainteresowań dyplomanta lub projektów

proponowanych przez przyszłego pracodawcę

Projektowanie, wykonanie i badania elektronicznych układów

sterowania, wykorzystujących systemy analogowo-cyfrowe

Page 13: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński

pok. 520 WE, tel. 61 665 26 39,

[email protected]

Informacje – internet:

https://www.facebook.com/

SystemyPomiarowe

http:// zm.put.poznan.pl

http://www.iee.put.poznan.pl

Page 14: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

Nasza specjalność to między innymi:

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

sterowniki PLC S7-1200, systemy SCADA i mikrokontrolery w układach sterowania,

projektowanie, wykonywanie, uruchamianie oraz testowanie analogowych

i cyfrowych urządzeń elektronicznych (zajęcia praktyczne, stanowiska lutownicze),

nowoczesna aparatura pomiarowa, przyrządy modułowe, inteligentne czujniki w

praktycznych zastosowaniach, komputerowe laboratorium pomiarowe,

miernictwo przemysłowe, badanie jakości energii elektrycznej, pomiar wielkości

nieelektrycznych,

urządzenia i systemy pomiarowe diagnostyczno-testujące w przemyśle i

medycynie,Możliwość rozwoju osobistego w ramach Koła Naukowego SENSOR

Page 15: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

Możliwość zatrudnienia: działy projektowania urządzeń elektronicznych,

kontrola jakości produkcji (ISO),

kontrola przyrządów i urządzeń pomiarowo-

sterujących,

serwis aparatury przemysłowej i medycznej,

działy utrzymania ruchu,

pomiary instalacji elektrycznej,

dział kontroli jakości w zakładach

elektroenergetycznych.

Laboratoria:

Wojskowe Ośrodki Metrologii,

TUV SUD – biura certyfikacji i badań,

UDT – Urząd Dozoru Technicznego,

Główny Urząd Miar oraz Okręgowe Urzędy Miar,Absolwenci specjalności dotychczas znaleźli zatrudnienie w:

VW Poznań-Antoninek, Merazet, Astat, Kimball, Phoenix

Contact, Enea i wielu innych.

Page 16: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

161616INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Program zajęć:

➢ Wykorzystanie mikrokontrolerów oraz

sterowników PLC w pomiarach

➢ Projektowanie i symulacja układów

elektronicznych

➢ Wybrane problemy oceny jakości energii

elektrycznej

➢ Podstawy inżynierii biomedycznej

➢ Seminarium dyplomowe

Page 17: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

171717INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zm.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE

W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

➢ wykorzystanie sterowników PLC;

➢ projektowanie, budowa i testowanie urządzeń i

systemów przetwarzania sygnałów;

➢ pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;

➢ pozyskiwanie sygnałów optycznych i biologicznych;

➢ testowanie czujników i przetworników pomiarowych;

➢ identyfikacja parametrów obiektów fizycznych i

biologicznych,

➢ ocena niedokładności narzędzi pomiarowych;

➢ badanie wpływu jakości napięcia na zasilane

urządzenia;

➢ aplikacje mikrokontrolerów;

➢ budowa biosensorów;

➢ zagadnienia wskazane przez dyplomanta spójne z

działalnością Zakładu Metrologii i Optoelektroniki

(np. termowizja).

Tematyka prac dyplomowych:

Page 18: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

18INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

TECHNIKA ŚWIETLNA

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

pok. 807 WE, tel. 665 25 85

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.iee.put.poznan.pl

http://lumen.iee.put.poznan.pl

Page 19: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

191919

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

▪ projektowanie i eksploatacji oświetlenia

wnętrz, oświetlenia zewnętrznego,

oświetlenia drogowego,

▪ budowy i projektowania sprzętu

oświetleniowego,

▪ wizualizacje w oświetleniu (3dmax),

▪ procesy elektrocieplne.

Specjalność (program):

Page 20: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

202020

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl202020

▪ biura projektowe,

▪ biura architektoniczne,

▪ działy projektów w firmach

produkujących i

dostarczających sprzęt

oświetleniowy,

▪ zakłady oświetlenia

drogowego w Energetyce,

▪ działy oświetleniowe w

Urzędach Miast i w

Zarządach Dróg Miejskich,

▪ indywidualna działalność

gospodarcza.

Możliwości zatrudnienia:

Page 21: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

212121

Program zajęć (przedmioty):

➢ Sprzęt oświetleniowy

➢ Procesy elektrocieplne

➢ Technika oświetlania

➢Komputeryzacja

projektowania

➢ Projektowanie oświetlenia

➢ Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

Wizualizacja Realizacja

Page 22: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

222222

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : http://lumen.iee.put.poznan.pl

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:

➢ projektowanie oświetlenia (we wnętrzach, na zewnątrz, na drogach),

➢ pomiary i ocena jakości oświetlenia,

➢ badania i analiza pracy układów oświetleniowych,

➢ oprogramowanie w zakresie komputerowo wspomaganych metod projektowania,

➢ układy sterowania oświetleniem,

➢ projektowanie sprzętu oświetleniowego,

➢ iluminacja obiektów,

➢ zagadnienia cieplne w sprzęcie oświetleniowym.

Studenci realizujący wyróżniające się prace dyplomowe

oraz działający aktywnie w kole naukowym mają

możliwość publikowania m.in. na następujących

konferencjach naukowych:

▪ Lux Junior, Ilmenau, Niemcy.

▪ Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice, Poznań.

▪ Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Polski Komitet

Oświetleniowy, Warszawa.

▪ Energooszczędność w oświetleniu, SEP, Poznań

▪ Badania i Rozwój Młodych Naukowców, Gdańsk, Poznań,

Wrocław, Lublin.

Subiektywne badanie oddawania barw lamp z diodami świecącymi

Michalina Taisner, Natalia Michałowska, Krzysztof Wandachowicz

Streszczenie

W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych, które polegały na obserwacji próbek barwnych

oświetlanych lampami stosowanymi zazwyczaj we wnętrzach mieszkalnych oraz

pomieszczeniach biurowych. Celem badań była subiektywna ocena oddawania barw lamp

diodowych w porównaniu z oddawaniem barw występującym przy zastosowaniu żarówek i

świetlówek. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 10 obserwatorów porównano z wartościami

wskaźników oddawania barw ocenianych lamp. Przedstawiono sposób projektowania stanowiska

badawczego oraz kryterium doboru próbek barwnych i źródeł światła.

Słowa kluczowe: wskaźnik oddawania barw, diody świecące, badania subiektywne

Abstract: Experimental research on colour rendering index of LED sources

The article describes the results of laboratory tests. The research involves the observation of

colorful samples illuminated with lamps used in lighting design. The aim of the study was the

subjective evaluation and comparison of the color rendering by LED lamps, light bulbs and

fluorescent lamps. The results for the group of 10 observers were compared with the values of the

color rendering indexes (CRI) of tested lamps. The design of the laboratory position was

presented, including technical conditions and criteria for the selection of colorful samples and

light sources.

Keywords: colour rendering index, LED, subjective tests

1. Wstęp

Zdolność rozpoznawania barw bazuje na rozróżnianiu odcienia, nasycenia oraz jaskrawości. Te

trzy cechy charakteryzujące przedmioty barwne zmieniają się przy oświetlaniu różnymi źródłami

światła. W 1937 roku, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze świetlówki dr Pieter Bouma

zauważył, iż cechą lamp, która istotnie wpływa na postrzeganie przedmiotów barwnych jest

rozkład widmowy mocy promienistej [1]. Pośród przebadanych przez niego świetlówek,

odnotował takie, które pomimo identycznej wartości temperatury barwowej stwarzały odmienne

wrażenie barwne obserwowanych obiektów. Wywnioskowano zatem, że ważnym zagadnieniem

jest przedstawienie zgodności wrażenia barwy obiektu oświetlanego daną lampą z naturalnym

Badanie świateł do jazdy dziennej

Krzysztof Wandachowicz, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Szymczak

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań trzech typów świateł do jazdy dziennej, które można

samodzielnie zamontować jako dodatkowe wyposażenie pojazdu. Do badań wybrano urządzenia

dostępne na polskim runku i różniące się znacznie ceną zakupu. Wykonano badania światłości

zgodnie z wymaganiami Regulaminu nr 87 [2].

Słowa kluczowe: światła do jazdy dziennej, oświetlenie pojazdów

Abstract: Measurements of daytime running lamps

The article presents the results of three types of daytime running lamps, which can be

independently mounted as additional equipment of the vehicle. The study selected devices

available on the Polish market, representing widely different purchase price. Light tests were

performed in accordance with the requirements of Regulation No 87 [2].

Keywords: daytime running lamps, vehicle lamps

1. Wstęp

Światła do jazdy dziennej umożliwiają kierowanie samochodem zgodnie z obowiązującymi w

Polsce przepisami. Stosowane są w celu poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień.

W pojeździe, który ma zamontowane światła do jazdy dziennej nie trzeba używać w ciągu dnia

świateł mijani. Wymagania dotyczące montażu tych świateł opisane są w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury [1]. Natomiast wymagania homologacyjne zawarte są w Regulaminie nr

87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych [2].

Badania przeprowadzono dla urządzeń, które mogą być zainstalowane dodatkowo na pojeździe

jeżeli nie jest on fabrycznie wyposażony w światła do jazdy dziennej. Urządzenia te najczęściej

montuje się wtedy w miejscu przeznaczonym na światła przeciwmgłowe, we wlotach powietrza

lub pod zderzakami. Do badań wybrano trzy modele dostępne na polskim rynku. Pierwsze

urządzenie (oznaczone w dalszej części artykułu literą A) jest produkowane przez bliżej

nieznanego wytwórcę. Można je kupić w sklepach i na aukcjach internetowych w cenie poniżej

trzydziestu złotych. Z analizy sprzedaży kilkunastu aukcji internetowych można wywnioskować,

że ten rodzaj świateł do jazdy dziennej cieszy się największym popytem, który znacznie

przekracza popyt na dwa pozostałe urządzenia. Drugie urządzenie (oznaczone jako B) jest

Page 23: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

UKŁADY ELEKTRYCZNE

I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski,

pok. 614 WE, tel. 665 27 88,

ryszard.nawr[email protected] do kontaktu: Jarosł[email protected]

Informacje – internet:

http://www.iee.put.poznan.pl

http://zetis.iee.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zetis.iee.put.poznan.pl/

Page 24: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

242424

budowy, projektowania, badania oraz

diagnostyki układów elektrycznych,

elektronicznych i informatycznych w

przemyśle, budownictwie i pojazdach

samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych,

eksploatacji układów technicznych,

automatyki i elektroniki przemysłowej,

projektowania instalacji budynków

inteligentnych i kompatybilności elektro-

magnetycznej,

systemów wizualizacji procesów

technologicznych SCADA oraz sterowników

PLC,

wszechstronnego zastosowania techniki

komputerowej i mikroprocesorowej w

obszarze inżynierii elektrycznej.

Specjalność dotyczy głównie:

SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zetis.iee.put.poznan.pl/

Page 25: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

252525

Możliwość zatrudnienia:GPS

ASR

ABS

SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

w zakładach wytwarzających elementy

wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i

informatycznego dla przemysłu i pojazdów, w

stacjach diagnostycznych i zakładach

wytwarzających urządzenia do diagnostyki

technicznej, w tym pojazdów samochodowych i

trakcyjnych,

w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo-

badawczych zajmujących się projektowaniem

instalacji i urządzeń elektrycznych,

w obszarze sterowania mikroprocesorowego w

technice oraz usług informatycznych,

we własnych firmach świadczących usługi

elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz

diagnostyczne np. pojazdów samochodowych.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zetis.iee.put.poznan.pl/

Page 26: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

262626

Program zajęć obejmuje przedmioty:

➢ Układy elektryczne i elektroniczne

w przemyśle i pojazdach

➢ Automatyka i informatyka w

przemyśle i pojazdach

➢ Budynek inteligentny

➢ Technologie internetowe

➢ Pojazdy hybrydowe

➢ Systemy SCADA i sterowniki PLC

➢ Techniki zabezpieczenia mienia

➢ Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zetis.iee.put.poznan.pl/

Page 27: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

272727

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:

SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE

W PRZEMYŚLE I POJAZDACH

wykonanie i badania wybranych

elementów elektrycznego i elektronicznego

wyposażenia w przemyśle i pojazdach,

takich jak: KNX, systemy zabezpieczenia

mienia, układy sterowania

mikroprocesorowego itp.,

prace z zakresu zastosowań komputerów i

informatyki w technice: sieci

teleinformatyczne, bazy danych, sterowanie i

usługi internetowe.

wszelkie prace sugerowane przez przyszłego pracodawcę np. z zakresu

elektrotechniki, automatyki, elektroniki, sterowników programowalnych, budynków

inteligentnych, systemów zabezpieczenia mienia, układów OŹE itp.

projektowanie, badanie i diagnostykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych

stosowanych w przemyśle i technice samochodowej: np. magistrali CAN, systemów

SCADA, układów KNX oraz zapłonowych, wtryskowych, ABS, ASR, ESP, GPS itp.

symulacje pojazdów elektrycznych, hybrydowych i trakcyjnych oraz ich współpracę

z magazynami energii (superkondensatory, akumulatory),

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zetis.iee.put.poznan.pl/

Page 28: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Krzysztof Walczak,

pok. 833 WE., tel. 61 665 2797

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl/

Page 29: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

292929

budowy i analizy pracy systemów

elektroenergetycznych,

budowy i eksploatacji urządzeń

energetycznych w elektrowniach i

elektrociepłowniach zawodowych i

przemysłowych,

zagadnień analizy pracy źródeł wytwórczych

w systemie elektroenergetycznym,

zagadnień współczesnej energetyki jądrowej,

analiz techniczno-ekonomicznych pracy

hybrydowych systemów wytwórczych,

racjonalnej gospodarki energią elektryczną

i innymi nośnikami energii w przemyśle

i jednostkach gospodarki komunalnej.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl/

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Specjalność dotyczy głównie:

Page 30: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

303030

w zakładach przemysłowych zajmujących się

produkcją energii elektrycznej oraz energii

elektrycznej i ciepła,

w zakładach energetycznych zajmujących się

produkcją oraz przesyłem energii elektrycznej,

w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo-

badawczych zajmujących się projektowaniem

systemów wytwarzania energii elektrycznej,

w przedsiębiorstwach zajmujących się

projektowaniem odnawialnych systemów

wytwarzania energii elektrycznej,

w zakładach przemysłowych na stanowisku

głównego energetyka.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl/

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Możliwości zatrudnienia:

Page 31: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

313131

Program zajęć obejmuje przedmioty:

➢ Praca i sterowanie systemem

elektroenergetycznym

➢ Wytwarzanie energii elektrycznej

➢ Praca elektrowni w systemie

elektroenergetycznym

➢ Elektrownie jądrowe

➢ Przedmiot obieralny

o Nowoczesne technologie

w przesyle i rozdziale energii

elektrycznej

o Współpraca elektrowni

w mikrosieciach

➢ Seminarium dyplomowe

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl/

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Page 32: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

323232

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim zagadnienia:

wykorzystania ekonomii w energetyce,

pracy źródeł rozproszonych w

systemie elektroenergetycznym i

energetyki prosumenckiej,

zastosowania biomasy i biogazu

w energetyce,

energetyki wodorowej i magazynowania

energii.

pracy elektrowni i elektrociepłowni w systemie elektroenergetycznym,

audytu energetycznego,

wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych oraz

gazowych i gazowo-parowych,

efektywności energetycznej technologii konwersji energii pierwotnej w

elektryczną,

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl/

SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Page 33: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

pok. 835 WE, tel. 61 665 2018,

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.epe.put.poznan.pl

http://zwnime.put.poznan.pl

http://mldt.pl

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zwnime.put.poznan.pl

Page 34: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

343434

projektowania wysokonapięciowych układów

izolacyjnych,

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych takich

jak: transformatorów, przekładników, kabli, baterii

kondensatorów i izolatorów,

miernictwa wysokonapięciowego obejmującego

sposoby pomiaru wysokich napięć i prądów

przemiennych, stałych i udarowych oraz

nowoczesnych technik badawczych urządzeń

elektroenergetycznych,

projektowania i tworzenie systemów pomiarowych i

diagnostycznych z wykorzystaniem środowiska

programowania graficznego LabView,

zagadnień związanych z przesyłowymi i

dystrybucyjnymi liniami napowietrznymi i kablowymi

prądu przemiennego i stałego.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zwnime.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

Specjalność dotyczy głównie:

Page 35: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

353535

spółki dystrybucyjne i obrotu energią np.: Enea,

Energa, Tauron, innogy, PGE, PKP Energetyka,

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA,

elektrownie i elektrociepłownie,

firmy zajmujące się diagnostyką urządzeń

elektroenergetycznych,

firmy produkujące urządzenia elektroenergetyczne,

konstrukcje wsporcze, osprzęt energetyczny,

firmy budujące obiekty elektroenergetyczne (linie,

stacje rozdzielcze, elektrownie, itp.),

biura projektów energetycznych,

działy energetyczne przedsiębiorstw

przemysłowych,

własna działalność gospodarcza w zakresie szeroko

pojętej elektrotechniki.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zwnime.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

Możliwości zatrudnienia:

Page 36: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

363636

Program zajęć obejmuje przedmioty:

Miernictwo wysokonapięciowe

Projektowanie wysokonapięciowych

układów izolacyjnych

Projektowanie systemów

pomiarowych w elektroenergetyce

Przesył i rozdział energii elektrycznej

Eksploatacja urządzeń wysokiego

napięcia

Pole elektromagnetyczne w układach

wysokiego napięcia

Seminarium dyplomowe

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zwnime.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

Page 37: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

373737

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:

zagadnienia związane z przepięciami –

ochrona przepięciowa i odgromowa,

eksploatację wysokonapięciowych urządzeń

elektroenergetycznych,

zagadnienia związane z przesyłem i

rozdziałem energii elektrycznej.

zagadnienia związane z diagnostyką wysokonapięciowych urządzeń

elektroenergetycznych – tworzenie nowych narzędzi i systemów diagnostycznych,

poprawa istniejących metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników badań,

badania zjawisk zachodzących przy wysokim napięciu oraz ich oddziaływań na

układy izolacyjne,

badania właściwości materiałów elektroizolacyjnymi oraz opracowywanie nowych

materiałów na drodze nanomodyfikacji,

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://zwnime.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ

Page 38: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

SIECI I AUTOMATYKA

ELEKTROENERGETYCZNA

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Jarosław Gielniak, prof. PP

pok. 842 WE, tel. 61 665 2024,

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SIECI I AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl

Page 39: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

393939

zasad projektowania, wykonawstwa i

eksploatacji oraz optymalnej pracy sieci

elektroenergetycznych

pracy i sterowania systemem

elektroenergetycznym w warunkach pracy

normalnej oraz w stanach zakłóceniowych

zasad nowoczesnych konstrukcji automatyki

zabezpieczeniowej i syntezy algorytmów

pomiarowo-decyzyjnych z wykorzystaniem

elementów techniki cyfrowej

komputerowych symulacji warunków pracy

zabezpieczeń

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SIECI I AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Specjalność dotyczy głównie:

Page 40: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

404040

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

spółki dystrybucyjne – Enea Operator Sp.

z o.o., Enea S.A., Enea Serwis Sp. z o.o., PGE

S.A., Enea Pomiary Sp. z o.o., Energa S.A.,

Tauron S.A., Innogy S.A.

elektrownie i elektrociepłownie,

biura projektowe,

firmy związane z branżą elektroenergetyczną

np. Mikronika, ABB, Schneider Electric itp.

własna działalność gospodarcza.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SIECI I AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Możliwości zatrudnienia:

Page 41: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

414141

Praca systemu elektroenergetycznego

Przetwarzanie sygnałów w pomiarach

i automatyce elektroenergetycznej

Elektroenergetyczna automatyka

zabezpieczeniowa

Projektowanie sieci i układów EAZ

Przedmiot obieralny specjalnościowy:

o Wybrane zagadnienia eksploatacji

sieci dystrybucyjnych

o Algorytmy pomiarowo-decyzyjne

w elektroenergetycznej automatyce

zabezpieczeniowej

Seminarium dyplomowe

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SIECI I AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Program zajęć obejmuje przedmioty:

Page 42: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

424242

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:

analizy zjawisk przepięciowych

w sieciach średniego napięcia,

dobór i konfigurację

zabezpieczeń w sieciach

średniego napięcia,

badania wpływu OZE na

zwarciowe warunki pracy sieci.

badania symulacyjne (ma modelach komputerowych i fizycznych)

zjawisk zachodzących w różnych układach sieci

elektroenergetycznej,

wielokryterialne analizy porównawcze dotyczące budowy i pracy linii

elektroenergetycznych,

analizy pracy zabezpieczeń w wypadkach występowania różnego

rodzaju zwarć dla różnych konfiguracjach sieci,

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://epe.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: SIECI I AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Page 43: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

URZĄDZENIA

I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opiekun naukowy:

dr hab. inż. Jerzy Janiszewski, prof. PP

pok. 846 WE, tel. 61 665 2028,

[email protected]

Informacje – internet:

http://www.epe.put.poznan.pl

http://www.uriel.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://uriel.put.poznan.pl

Page 44: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

444444

sieci dystrybucyjnych i układów

zasilania odbiorców,

systemów nadzoru i sterowania

w sieciach elektroenergetycznych,

budowy, działania i projektowania

stacji elektroenergetycznych,

urządzeń elektroenergetycznych

niskiego i wysokiego napięcia,

projektowania, realizowania,

i modernizacji instalacji

elektrycznych w budynkach,

automatyki i sterowania

w instalacjach elektrycznych.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://uriel.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Specjalność dotyczy głównie:

Page 45: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

454545

projektowanie i diagnostyka urządzeń

elektroenergetycznych,

projektowanie i wykonawstwo nowoczesnych

instalacji elektrycznych,

zatrudnienie w zakładach produkujących

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

zatrudnienie w zakładach przesyłu i dystrybucji

energii elektrycznej,

doradca techniczny w ośrodkach naukowo-

technicznych oraz biurach projektowych,

kontrola utrzymania ruchu w zakładach

przemysłowych,

specjalista/przedstawiciel firm produkujących

urządzenia elektryczne i osprzęt instalacyjny,

własna działalność związana z świadczeniem

usług elektrycznych, instalacyjnych oraz

diagnostycznych.

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://uriel.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Możliwości zatrudnienia:

Page 46: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

464646INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://uriel.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

➢ Systemy instalacji elektrycznych

w budynkach

➢ Projektowanie i diagnostyka

urządzeń rozdzielczych

➢ Automatyka w budynkach

➢ Procesy wielkoprądowe

➢ Przedmiot obieralny:

oStany nieustalone w obwodach

elektroenergetycznych

oKomputerowe wspomaganie

projektowania urządzeń i instalacji

➢ Seminarium dyplomowe

Program zajęć obejmuje przedmioty:

Page 47: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

474747

Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:

projektowanie i programowanie

nowoczesnych układów sterowania z

wykorzystaniem programowalnych

przekaźników PLC,

prace z zakresu zastosowań systemów

komputerowych w projektowaniu

i zarządzaniu urządzeniami i

instalacjami elektrycznymi:

sterowanie, diagnostyka, pomiary,

poprawa efektowności energetycznej,

wszelkie pomysły studentów.

prace związane z tematyką sieci dystrybucyjnych i układów zasilania odbiorców

indywidualnych, użyteczności publicznej i przemysłowych,

prace związane z tematyką stacji elektroenergetycznych i urządzeń

rozdzielczych,

prace związane z tematyką instalacji elektrycznych, teletechnicznych,

alarmowych, a także sterowaniem i automatyką w instalacjach elektrycznych,

prace dotyczące aparatów rozdzielczych,

projektowanie, budowa i diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,

INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: http://uriel.put.poznan.pl

SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Page 48: Prezentacja programu PowerPoint · 2020-04-23 · Badanie układów napędowych ... projektowanie przetworników elektromagnetycznych, układów mechatroniki i elementów wykonawczych

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

NASZYCH SAL LABORATORYJNYCH

484848INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: www.iee.put.poznan.pl

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ