Prezentacja programu PowerPoint - ?· Celem raportu jest prezentacja dobrych praktyk ... O świetle…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

MIASTO WIATAJak ksztatowa przestrze z mieszkacami?

Zaskakujco wiele wyzwa w przestrzeni miejskiej mona

rozwiza skutecznie projektujc owietlenie. W raporcie

Miasto wiata. Jak ksztatowa przestrze z mieszkacami?

przedstawiamy Pastwu pi inspiracji na iluminacj

w miecie.

Jak zaangaowa mieszkacw

we wspprojektowanie przestrzeni

miejskiej?

Niniejszy raport jest podsumowaniem projektu

Miasto wiata, cyklu warsztatw iluminacyjnych

przeprowadzonych w kilku miastach Polski w 2016

roku. Wsplnie, przy wsppracy firmy Philips

Lighting z Pracowni Miejsk i Fundacj Lux Pro

Monumentis i zaangaowaniu lokalnych wadz,

organizacji pozarzdowych, aktywistw,

architektw, planistw i mieszkacw, powstay

wyjtkowe iluminacje wietlne, adresujce

potrzeby wszystkich grup spoecznych.

Celem raportu jest prezentacja dobrych praktyk

w zakresie wykorzystanie wiata w przestrzeni

publicznej i znalezienie odpowiedzi na kluczowe

pytania zwizane z projektowaniem owietlenia

w miecie.

Jak wiato moe wspiera proces

rewitalizacji miasta?

Jaki wpyw na miasto i jego mieszkacw

ma wiato?

Jak dobrze zadba o przestrze poprzez

uycie wiata?

2

Funkcjonalny design

Tego, jak bardzo wiato jest w stanie oywi

przestrze miejsk, nada jej zupenie nowy

charakter, dynamik i wymow, nie da si opisa

sowami. Trzeba to po prostu zobaczy. Zmieniajc

barw wiata, kolor, jego natenie, mona

wykreowa to, ktre wpisz si w histori danego

miejsca, czynic je jeszcze bardziej atrakcyjnym

wizualnie i przemawiajcym. To bardzo wane, aby

zrozumie, e wiato od dawna przestao spenia

funkcj wycznie praktyczn. Ju nie tylko sprawia,

e czujemy si bezpieczniej i pewniej, zmierzajc do

wyznaczonego celu, ale dziki iluminacji zaczynamy

dostrzega na swojej drodze obiekty, ktrych

wczeniej nie zauwaalimy, ktre zaczynaj silniej

przemawia do nas swoj histori i piknem.

Iluminacje miejskie to idealne poczenie

funkcjonalnoci i designu, oszczdnoci i estetyki.

Na rosnc popularno takich inwestycji wpywa

take coraz powszechniejsze wykorzystanie

technologii LED, ktra pozwala znacznie obniy

wydatki zwizane z zuyciem energii oraz emisj CO2.

Dziki LED miasta staj si jednoczenie pikne

i ekologiczne, redukujc koszty oraz wydobywajc

pikno, cieszc oko.

Bogdan Rogala Prezes Philips Lighting Poland

3

Spis Treci

1. Wprowadzenie str. 5

2. O wietle w duchu dialogu spoecznego str. 6

3. Przykady iluminacji:

3a. Deptak turystyczny str. 8

3b. rdmiejskie zakamarki

3c. Plac miejski

3d. Zabytkowy budynek z parkiem

3e. Park

4. Rekomendacje

4a. Spoeczne

4b. Technologiczne

str. 20

str. 14

str. 26

str. 32

str. 38

str. 40

5

Moliwoci, jakie nios dzi rozwizania technologiczne,

pozwalaj na wykorzystanie wiata do nowych celw.

wiato wpywa nie tylko na popraw bezpieczestwa

mieszkacw, owietlajc miejskie drogi i chodniki. Wydua

ono czas funkcjonowania miasta w skali doby, kreuje nowe

przestrzenie, poprawia estetyk otoczenia. Rozwizania

wietlne angauj uytkownikw do interakcji, zapewniaj

rozrywk i buduj wizi spoeczne. Osiganie tego typu

efektw jest kwintesencj procesu rewitalizacji.

Wyprowadzanie obszarw zdegradowanych z sytuacji

kryzysowych warto wspiera wykorzystaniem wiata.

Mona wpywa na ruch pieszych, aktywno gospodarcz

mieszkacw, sposb korzystania z przestrzeni, ruch

turystyczny. wiato moe kreowa miejsca dla realizacji

potrzeb ssiedzkich, a take kreowa przestrzenie publiczne

dla rnych grup uytkownikw. wiato oddziauje na

architektur, tworzy nowe punkty charakterystyczne, punkty

widokowe, atrakcje. Iluminacje s efektowne i daj

natychmiastowy efekt zmiany, dostrzegalny przez

mieszkacw.

5 Wprowadzenie

Korzyci, jakie dla miast niesie odpowiednie uywanie wiata,

s niezwykle istotne. Wiedza z zakresu operowania wiatem oraz

znajomo moliwoci technologicznych s pomocne, aby te

korzyci osiga. Dlatego te, chcc podnosi jako przestrzeni

publicznych w Polsce, inspirowa miasta i wodarzy do kreowania

nowego wizerunku miast po zmroku, zrealizowalimy wsplnie

cykl warsztatw o tematyce owietleniowej.

Czynnikiem, ktry zadecydowa o sukcesie projektu Miasto

wiata by model jego realizacji. Postawilimy na cis

wspprac rnych grup spoecznych, szukajc porozumienia

i wypracowujc jedn, spjn wizj zmiany przestrzeni miejskiej.

Efektem tego zaangaowania bya za kadym razem

niepowtarzalna i wyjtkowa iluminacja danego obszaru lub

budynku miejskiego.

Justyna Krl, Pracownia Miejska

O wietle w duchu dialogu spoecznego

6

Miasto wiata to przedsiwzicie, ktre zgromadzio w jednym

miejscu, w jednym czasie, ludzi zajmujcych si wiatem na co

dzie, architektw, projektantw, specjalistw z zakresu technologii,

z odbiorcami ich pracy - mieszkacami miast oraz kreatorami

i zarzdcami miejskiej przestrzeni. Dziki poszerzaniu wiedzy

teoretycznej i umiejtnoci praktycznych uczestnikw warsztatw,

dzi Polskie miasta maj szans na odkrycie swojego nowego

oblicza po zmierzchu.

7

1. Wybr obszaru

2. Spacer Badawczy

3. Warsztaty

praktyczne

4. Iluminacja

ETA

PY

PR

OJE

KTU

Deptak

turystyczny

8

Prz

ed il

umin

acj

Po

ilum

inac

ji

Dlaczego ten obszar?Reprezentacyjna, wieo odnowiona ulica, zamknita dla

ruchu koowego, doprowadzajca do Starego Rynku.

Otwarcie mao reprezentatywnych lokali wpywa na

postpujc degradacj ulicy.

Wodarze i mieszkacy chc zmiany funkcji ulicy, zmiany

najemcw lokali i tym samym zmiany profilu odwiedzajcych.

Ulica z nowymi funkcjami ma podnie estetyczn jako

przestrzeni, otworzy j dla szerszej grupy uytkownikw,

stworzy miejsce, ktre chce si odwiedzi i spdzi w nim

czas.

11

Opinia MieszkacwPo zmroku mam negatywne odczucia, chc jak najszybciej wej do miego wntrza.

Wieczorem jest tu niebezpiecznie ze wzgldu na sabe owietlenie i tum pijanych osb

Czuj zagroenie jak mijam ciemne przecznice ulic.

Miasto zadbao o nasz ulic. Mielimy nadziej, e wrci na ni ycie. Tymczasem zrobia si uciliwa,

gona i brudna. Sklepy i bary z tanim alkoholem robi z reklam naszej okolicy.

Wyzwania dla projektuZa dnia deptak jest ulic przejciow, w nocy natomiast zamienia si w przestrze imprezow,

zwaszcza w okresie letnim. Duy haas i panujcy czsto nieporzdek powoduje bezporednio zauwaalne

zmniejszenie si liczby mieszkacw na tej ulicy.

Ciemne skrzyowania, bramy i podwrka to miejsca, ktre kady omija szerokim ukiem, w trosce o swoje

bezpieczestwo. Duym problemem byy rwnie krzykliwe reklamy, wprowadzajce chaos wizualny

i obniajce jako przestrzeni, zarwno za dnia, jak i w nocy. Ze wzgldu na brak zieleni ulica jest

w odbiorze szara i betonowa.

12

Cele projektu

owietleniowegoPropozycje wydobycia uroku ulicy dotyczyy gwnie otwarcia tej

przestrzeni na aktywno kulturaln. Poczenie tego typu dziaa

z wyranym podkreleniem architektury kamienic ulicy (zwaszcza

w nocy), mogoby stworzy miejsce, w ktrym turyci

i mieszkacy zatrzymywaliby si na duej, spdzajc czas po

pracy, goszczc w lokalnych punktach gastronomicznych.

Przytulna i gocinna atmosfera, ktra zmieniaby profil osoby

odwiedzajcej okolic, wpynaby w duej mierze na popraw

jakoci i estetyki przestrzeni, jak rwnie na wzrost

bezpieczestwa goci i mieszkacw. Poprawa jakoci przestrzeni i poczucia bezpieczestwa

Zatrzymanie przechodniw na duej

Otwarcie przestrzeni

Ekspozycja zabudowy

Zmiana profilu odwiedzajcych

13Otwarte witryny sklepw, barw i restauracji zachcayby

do zatrzymania si zarwno w cigu dnia, jak i po zmierzchu,

elementy maej architektury wysokiej jakoci i ziele nadayby

zupenie nowego wygldu ulicy, powikszajc obszar

urokliwego Rynku.

rdmiejskie

zakamarki

14

Prz

ed il

umin

acj

Po

ilum

inac

ji

Dlaczego ten obszar?Ulica przylegajca do gwnej ulicy handlowo-rozrywkowej

w miecie, peni obecnie przede wszystkim rol parkingu.

Mimo tego, e jest estetyczna i ssiaduje z atrakcyjn

przestrzeni w centrum miasta, nie jest w peni doceniana

przez okolicznych mieszkacw i uytkownikw. Wadze