Prezentacja programu PowerPoint - ?· napisałem tę opowieśd dla ciebie, ale kiedy zaczynałem ją…

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu PowerPoint - ?· napisałem tę opowieśd dla ciebie, ale kiedy zaczynałem...

SKRYPTORIUM

Skryptorium to pomieszczenie w redniowiecznych

klasztorach przeznaczone dla zakonnikw zajmujcych

si przepisywaniem ksig. Zazwyczaj bya to osobna

sala, czasem poczona z bibliotek. Podstawowym

sprztem w skryptorium by pulpit zaopatrzony w

pochy powierzchni suc jako podstawa do

rozoenia ksiki przy czytaniu lub pisaniu. Byy te

pki na ksiki i szafa z przyborami pisarskimi.

Liczba kopistw zaleaa od zamonoci klasztoru.

INICJA

Inicja to pierwsza litera tekstu lub jego partii (np.

rozdziau), wyrniajca si wielkoci, barw,

czsto ozdobiona, ujta w pole (owal lub kwadrat)

lub ujmujca ilustracj, ornament.

INICJA

BORDIURA

BORDIURA

CZYTA OD DESKI DO DESKI

Do Lucy Barfield

Moja Droga Lucy,

napisaem t opowied dla ciebie, ale kiedy zaczynaem j pisad, nie zdawaem sobie

sprawy, e dziewczynki rosn szybciej ni ksiki. W rezultacie jeste ju za stara na

bajki, a kiedy t ksik wydrukuj i oprawi, bdziesz jeszcze starsza. Pewnego dnia

bdziesz jednak dostatecznie stara, aby znowu do bajek wrcid. Moesz wtedy zdjd

t ksik z jakiej wysokiej pki, odkurzyd i powiedzied mi, co o niej mylisz.

Prawdopodobnie bd wtedy tak guchy, e nie bd nic sysza i tak stary, e nie

bd niczego rozumia, ale na pewno bd wci twoim kochajcym ci ojcem

chrzestnym,

CS Lewis

DEDYKACJA

DEDYKACJA

Ani Nowak,

uczennicy klasy V Szkoy Podstawowej nr 1 w Gdaosku,

za wybitne osignicia sportowe i godne reprezentowanie szkoy w zawodach

midzyszkolnych

wychowawca

Jan Kowalski

Gdaosk, 23.09.2011 r.

JAK CZYTA OBRAZY

Powiedz, co obraz przedstawia

Ustal gwny temat obrazu i odnie go do tytuu

Zastanw si, co znajduje si na jego gwnym planie

Opisz to obrazu

Okrel kolorystyk i wiato a take wyjanij ich funkcj

Scharakteryzuj nastrj obrazu

Zidentyfikuj rodzaj obrazu, wyjaniajc, czy jest to pejza, portret,

martwa natura czy scena rodzajowa

Jean-Honor Fragonard Czytajca moda dziewczyna

Rafa Olbioski Caa Polska czyta dzieciom

Ksiki s lustrem:

widzisz w nich tylko to, co

ju masz w sobie

CYTATY O KSIKACH

Carlos Ruiz Zafn

Cie wiatru

W P R E Z E N T A C J I W Y K O R Z Y S T A N O F O T O G R A F I E O B I E K T W

Z A R C H I W U M P A S T W O W E G O W P O Z N A N I U