44
Beograd 2010 - 2012. god. Primeri višestruke Primeri višestruke diskriminacije, diskriminacije, iskustva sa nacionalnog iskustva sa nacionalnog nivoa nivoa

Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa. Beograd 2010 - 2012. god. Sadr žaj. Zakonodavni okvir “Javno mnjenje o diskriminaciji u Srbiji” Strategic marketing “Istraživanje implementacije rodne ravnopravnosti u NSZ” NAPZ AP zapošljavanja Roma - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Beograd 2010 - 2012. god.

Primeri višestruke Primeri višestruke diskriminacije, diskriminacije,

iskustva sa nacionalnog nivoaiskustva sa nacionalnog nivoa

Page 2: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Sadržaj Zakonodavni okvir “Javno mnjenje o diskriminaciji u Srbiji”

Strategic marketing

“Istraživanje implementacije rodne ravnopravnosti u NSZ”

NAPZ AP zapošljavanja Roma Primeri istaknutih pojedinaca Vežba “Otvoriti 24.01.2012. god.”

Page 3: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Zakonodavni okvir

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti – Osnovne odredbe/ Nečelo jednake dostupnosti, postupanja i

zabrane diskriminacije u zapošljavanju Zakon o radu

– Osnovne odredbe / Član 18. Zabrana diskriminacije

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Zakon o evidencijama u oblasti rada

Page 4: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Javno mnjenje o diskriminaciji u SrbijiStrategic marketing

Istraživanje sprovedeno za potrebe Projekta “Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji” u saradnji sa MRSP i Programa UN za razvoj uz finansijsku podršku EU

Uzorak 1325 ispitanika – Beograd, centralna Srbija, Vojvodina

Page 5: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Šta se podrazumeva pod diskriminacijom

Page 6: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena postojanja diskriminacije u odnosu na pojedine grupe

Page 7: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Faktori koji su uzrok postojanja diskriminacije

Page 8: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Da li je diskriminacija zakonom zabranjena

Page 9: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Oblast ispoljavanja diskriminacije

Page 10: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

U kojoj meri građani najviše osuđuju diskriminaciju

Page 11: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Koje institucije bi mogle uticati na smanjenje pojave diskriminacije

Page 12: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Lične osobine i okolnosti - diskriminacija

Page 13: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Primeri dobre prakse

NSZ-UNIFEM NSZ-UNIFEM Projektat “Unapređenje kapaciteta NSZ za Projektat “Unapređenje kapaciteta NSZ za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava žena na tržištu rada u Republici Srbiji” prava žena na tržištu rada u Republici Srbiji”

Istraživanje implementacije rodne ravnopravnosti u Istraživanje implementacije rodne ravnopravnosti u NSZNSZ

Page 14: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Dugoročni rezultat

Unapređenje kompetencija zaposlenih - celokupno jačanje kapaciteta NSZ za implementaciju nacionalnih i internacionalnih obaveza prema pravima žena. Zaposleni koji su edukovani o rodnoj ravnopravnosti aktivno će uticati na širenje principa rodne ravnopravnosti u okruženju.

Rezultati istraživanja ukazaće na manifestne oblike rodne (ne)jednakosti kako bi se u perspektivi moglo delovati ciljano na njih. Odrediće se smernice u kojima bi trebalo delovati u sledećim fazama Projekta.

Page 15: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Kratkoročni rezultati

Utvrđeno trenutno stanje trenutno stanje na osnovu podataka dobijenih iz Istraživanja zaposlenih u NSZ u oblasti rodne ravnopravnosti.

Izrađen sveobuhvatni pregled potrebapregled potreba i oblasti gde je uočena osnova za dodatno angažovanje u NSZ, u okviru rodne ravnopravnosti.

Utemeljena polazna osnova za planiranje osnova za planiranje daljih aktivnostidaljih aktivnosti u NSZ u oblasti rodne ravnopravnosti.

Page 16: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Ključne aktivnosti na Projektu

Aktivnost 1 – Istraživanje potreba zaposlenih u NSZ u oblasti rodne ravnopravnosti

Aktivnost 2 - Osnovni nivo obuke zaposlenih u filijalama NSZ u oblasti rodne ravnopravnosti

Page 17: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

ISTRAŽIVANJE IMPLEMENTACIJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U NSZ

Predmet

Ispitivanje implementacije principa rodne ravnopravnosti i utvrđivanje manifestnih oblika rodne neravnopravnosti u radu NSZ, kako bi se utvrdio dostignuti stepen razvoja u ovoj oblasti.

Page 18: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Ciljevi

Utvrditi: stepen opšte informisanosti o rodnoj ravnopravnosti dostignuti nivo implementacije principa rodne

ravnopravnosti u NSZ stavove zaposlenih prema rodnoj ravnopravnosti da li zaposleni u NSZ pružaju podršku planiranim

aktivnostima u oblasti rodne ravnopravnosti

Page 19: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Praktični značaj istraživanja

Povećanje senzibilnosti zaposlenih u NSZ za probleme rodne ravnopravnosti

Bolju procenu razvojnog statusa pojedinih oblasti rodne ravnopravnosti i njihove upotrebne vrednosti u radu sa klijentima NSZ

Uticaj na otklanjanje predrasuda i stereotipa o rodnim ulogama u NSZ

Redizajn sadržaja obuke koje se realizuje u okviru Projekta Definisanje budućih aktivnosti u oblasti rodne

ravnopravnosti u NSZ

Page 20: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Uzorak

Istraživanje– 32 filijale NSZ, na teritoriji Srbije,– 303 zaposlena - oko 20% zaposlenih u

filijalama NSZ – zaposleni koji rade sa klijentima– polna struktura reprezentuje strukturu NSZ

Page 21: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Upitnik

I deo - opšti podaci o ispitaniku II deo - informisanost o rodnoj ravnopravnosti III deo - implementiranost principa rodne ravnopravnosti IV deo - stavovi prema rodnoj ravnopravnosti V deo - stavovi prema budućim aktivnostima u NSZ u oblasti

rodne ravnopravnosti

Page 22: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena poznavanja aspekata rodne ravnopravnosti

Aspekt rodne ravnopravnostiProsečna

ocena

Zakonodavni i strateški okvir rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

2,67

Institucinalni mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

2,51

Dosadašnja praksa uvođenja rodne ravnopravnosti u NSZ i rad Tima NSZ za postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada

2,79

Page 23: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena važnosti pitanja rodne ravnopravnosti prema aspektima društva

Aspekti društva Prosečna ocena

Uspešan razvoj društva u celini 4,37

Ostvarivanje ljudskih prava 4,49

Ostvarivanje prava žena 4,45

Ostvarivanje prava muškaraca 4,15

Kredibilitet i odgovornost vlasti 4,29

Page 24: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Predrasude o rodnoj ravnopravnosti

Oblasti za koje su vezane predrasude %

Zapošljavanje i rad 19,2

Sposobnosti 17,4

Porodične uloge 15,3

Društvene uloge 15,1

Fizičke karakteristike 7,5

Osobine ličnosti 6,6

Ekonomsku zavisnost 3,0

Obrazovanje 2,3

Nasilje 0,9

Ostalo 12,8

Ukupno 100,0

* tabela rađena na osnovu broja odgovora ispitanika

Page 25: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena spremnosti poslodavaca da zapošljavaju žene i muškarce u različitim oblastima rada

Oblast rada% spremnijih da

zaposle muškarce

% spremnijih da zaposle

žene

% spremnih da zaposle lice

bez obzira na pol

Poljoprivreda proizvodnja i prerada hrane 36,5 15,0 48,5

Šumarstvo i obrada drveta 93,4 1,3 5,3

Geologija, rudarstvo i metalurgija 92,1 0,7 7,2

Mašinstvo i obrada metala 93,8 0,7 5,6

Elektrotehnika 73,0 1,3 25,7

Hemija, nemetali i grafičarstvo 40,0 11,0 49,3

Tekstilstvo i kožarstvo 10,9 60,8 28,3

Komunalne, tapetarske i farbarske usluge 85,9 2,0 12,2

Geodezija i građevinarstvo 78,6 1,0 20,5

Saobraćaj 69,2 3,0 27,8

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam 3,3 49,2 47,5

Ekonomija, pravo i administracija 3,3 39,2 57,5

Vaspitanje i obrazovanje 1,3 60,1 38,5

Društveno-humanističko područje 2,3 41,2 56,5

Prirodno-matematičko područje 19,8 5,6 74,6

Kultura, umetnost i javno informisanje 3,3 25,0 71,7

Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita 4,4 31,1 64,6

Fizička kultura i sport 45,0 1,7 53,3

Ostalo (lične usluge, verska zanimanja) 14,0 11,7 74,2

Page 26: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena spremnosti poslodavaca da zapošljavaju muškarce i žene prema poziciji

Naziv pozicije % spremnih da

zaposle muškarce

% spremnih da zaposle

žene

% spremnih da zaposle lice bez

obzira na pol

Pripravnik/ca, početna pozicija

10,0 13,7 76,3

Radnik/ca 28,4 8,4 63,2

Stručna pozicija 38,2 3,4 58,4

Niži menadžment 13,4 28,9 57,7

Srednji menadžemnt 32,1 12,7 55,2

Top menadžment 67,4 2,7 29,9

Page 27: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Procena spremnosti poslodavaca da zapošljavaju muškarce i žene prema tipu preduzeća

Tip preduzeća prema vlasničkoj strukturi

% spremnih da zaposle muškarce

% spremnih da zaposle

žene

% spremnih da zaposle lice bez

obzira na pol

Privatno domaće preduzeće

53,0 8,0 39,0

Privatno strano preduzeće 22,7 7,0 70,2

Državno preduzeće 7,7 10,7 81,6

Page 28: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Sugestije za povećanje učešća žena u oblastima rada u kojima su nedovoljno zastupljene

Sugestije %

Obuke 29,6

Informisanje, promocija 15,8

Subvencije za poslodavce (AMTR) 14,7

Zakon, zakonska akt 11,5

Primeri dobre prakse 4,6

Poštovanje postojećih propisa 4,3

Ostalo 19,5

Ukupno 100,0

* tabela rađena na osnovu broja odgovora ispitanika

Page 29: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Oblasti rodne neravnopravnosti

Oblasti %

Zapošljavanje i rad 59,4

Porodične uloge 10,0

Društvene uloge 9,4

Nasilje 6,1

Fizičke karakteristike 3,9

Sposobnosti 2,8

Ekonomska zavisnot 1,7

Obrazovanje 1,1

Ostalo 5,6

Ukupno 100,0

* tabela rađena na osnovu broja odgovora ispitanika

Page 30: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Prepoznavanje specifičnosti područja za implementaciju principa rodne ravnopravnosti

Prepoznavanje specifičnosti područja

%

Prepoznaje specifičnosti područja

60,8

Ne prepoznaje specifičnosti područja

31,4

Bez odgovora 7,8

Ukupno 100,0

Specifičnosti područja za implementaciju principa

rodne ravnopravnosti%

Patrijarhalna sredina 8,5

Područje kulture 6,2

Područje rada 1,0

Područje obrazovanja 1,0

Vrednosti, stavovi, uverenja 4,2

Diskriminacija generalno 0,7

Tradicionalne porodične uloge 2,0

Ostalo 3,6

Bez odgovora 72,9

Ukupno 100,0

* tabela rađena na osnovu broja odgovora ispitanika

Page 31: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Predlog mera i programa iz domena rodne ravnopravnosti za unapređenje rada sa klijentima

Naziv mere %

Aktivne mere tržišta rada (AMTR) 32,9

Obuke 16,9

Finansijska pomoć 15,7

Ciljano zapošljavanje žena 14,7

Promocija 7,0

Pomoć drugih institucija 2,6

Ostalo 9,6

Ne zna 0,6

Ukupno 100,0

Page 32: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Predlog mera

Kontinuirano održavati obuke iz rodne ravnopravnosti za zaposlene u NSZ Unaprediti obuke novim sadržajima (institucionalni mehanizmi za ostvarivanje

prava iz oblasti rodne ravnopravnosti, rodno budžetiranje i sl.) Dizajnirati obuke koje bi bile struktuirane po modulima za ciljne grupe polaznika Osnažiti postojeće trenere/trenerice i regrutovati nove Oformiti mrežu aktivista/aktivistkinja koji bi bili stručni saradnici/ce za pitanja rodne

ravnopravnosti u svim organizacionim jedinicama NSZ Predložiti reviziju dokumenata NSZ iz perspektive rodne ravnopravnosti Pripremiti i distribuirati informativne materijale Proširiti saradnju sa drugim institucijama u oblasti prava i položaja žena Promovisati fleksibilne oblika rada u cilju povećanja zapošljavanja žena Podržati ciljano zapošljavanje žena u oblastima gde su manje zastupljenje preko

subvencija ili drugih olakšica za poslodavce Uvesti rodno budžetiranje u aktivne mere zapošljavanja.

Page 33: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011 god.

NAPZ - osnovni instrument sprovođenja APZ u 2011. godini. Njime se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, kako bi se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti.

Pri izradi NAPZ-a za 2011. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice evropske strategije 2020.

Page 34: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Prioriteti politike zapošljavanja

usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada otvaranje novih radnih mesta poboljšanje obrazovanja i obuka u cilju razvijanja

kvalifikovane radne snage podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih lica i

ranjivih kategorija decentralizacija i podsticanje razvoja regionalne i lokalne politike zapošljavanja.

Page 35: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Položaj roma na tržištu rada

Posebno osetljiva grupa na tržištu rada - nezaposlena lica romske nacionalnosti.

Visoka stopa nezaposlenosti i niska stopa participacije i zaposlenosti karakterišu položaj Roma na tržištu rada, koji je znatno lošiji u odnosu na ukupnu populaciju. Poseban problem je dugoročni karakter nezaposlenosti.

Prema podacima ARS stopa nezaposlenosti Roma u 2009. godini iznosila je 28%.

Najvećem broju radno sposobnih Roma, nedostaje adekvatno obrazovanje

Page 36: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Nastavak aktivnosti na podsticanju zapošljavanja Roma unaprediti informacioni sistem NSZ i formirati bazu podataka nastavak aktivnosti AP koji prati Strategiju za unapređivanje

položaja Roma u Republici Srbiji (2011.) uključivanje Roma u mere APZ biće zasnovano na individualnim

planovima zapošljavanja podsticanje poslodavaca da zapošljavaju Rome podizanje kapaciteta lokalnih vlasti i saveta za zapošljavanje za

kreiranje AM namenjenih romskoj populaciji i organizovanje javnih radova usmerenih na romsku populaciju

Page 37: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Akcioni plan Formiranje evidencije i relevantne baze podataka o

nezaposlenim Romima– Medijska kampanja i podizanje svesti o značaju izjašnjavanja Roma po

nacionalnoj pripadnosti.– Evidencija i izrada baze podataka o nezaposlenim licma romske

nacionalnosti.

Unapređenje preduzetništva kod Roma i Romkinja– Informisanje nezaposlenih Roma o mogućnostima i uslovima za

započinjanje sopstvenog posla. – Subvencija za samozapošljavanje.– Sturt up i mikro krediti Fonda za razvoj.– Uspostavljanje održivih mehanizama za unapređenje preduzetništva i

zapošljavanja Roma i Romkinja.

Page 38: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Podsticaji i podrška poslodavcima za otvaranje i opremanje radnih mesta namenjenih zapošljavanju Roma i Romkinja

– Podizanje svesti poslodavaca o značaju zapošljavanja Roma i Romkinja.– Subvencije poslodavcima za otvaranje i opremanje novih radnih mesta.– Subvencija doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Prevencija viškova zaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine

– Primena zakonskih mera poslodavaca u postupku rešavanja viška zaposlenih pre otpuštanja.

– Primena programa dodatnog obrazovanja i obuke.– Podsticanje udruživanja otpremnine u cilju zapošljavanja.

Page 39: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Povećanje zapošljivosti Roma i Romkinja- Informisanje lica romske nacionalnosti u oblasti radnog prava i

zapošljavanja.- Realizacija motivacionog seminara namenjenog nezaposlenim licima

romske nacionalnosti.- Uključivanje nezaposlenih Roma i Romkinja u program dodatnog

obrazovanja i obuka.- Kreiranje posebnih programa obuka namenjenih Romima i Romkinjama.- Uključivanje nezaposlenih Roma i Romkinja za aktivno traženje posla,

klubove za traženje posla i sajmove zapšljavanja. Organizovanje i uključivanje nezaposlenih Roma i Romkinja u

programe javnih radova- Informativna kampanja i motivisanje nezaposlenih Roma i Romkinja za

zapošljavanje u javnim radovima.- Informisanje jedinica lokalne samouprave i podizanje svesti o značaju

javnih radova.- Pružanje pomoći u pripremi predloga projekata javnih radova.

Page 40: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Povećanje broja zaposlenih Roma i Romkinja u državnim institucijama

Zagovaranje i afirmativna akcija zapošljavanja Roma i Romkinja u institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou.

Formalizovanje radno-pravnog statusa i zapošljavanje sakupljača sekundarnih sirovina

– Uvođenje zanimanja sakupljača sekundarnih sirovina u jedinstvenu nomenk laturu zanimanja.

– Klasifikacija delatnosti reciklaže i sakupljanja sekundarnih sirovina Organizovanje donatorske konferencije u cilju prikupljanja

sredstava namenjenih zapošljavanju Roma i Romkinja– prikupljanje pozitivnih iskustava zemalja uključenih u Dekadu Roma i

zemalja EU– realizacija konferencije

Page 41: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Specijalista opšte medicine

Ramadan Kajtazi, specijalista opšte medicine, za sebe kaže da je jedini lekar u Beogradu koji se izjašnjava kao rom.

Radi u Domu zdravlja Vračar u Beogradu.

Page 42: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Đaci za primer

Ukupno 69 mališana, koji su nekad živeli ispod "Gazele", uspešno završilo školsku godinu.

Ajnuh Dubović uspešno je završio IV razred vrlo dobrim uspehom.

Dobri đaci su i Abraham (II) i Leon (I)...

Page 43: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Vežba

Vežba “Otvoriti 24.01.2012. god.”

Page 44: Primeri višestruke diskriminacije, iskustva sa nacionalnog nivoa

Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!

Promena je jedina trajna stvar.Promena je jedina trajna stvar.

ŠŠopenhaueropenhauer