18
Erasmus+ Radionica za ECTS koordinatore Zagreb, 8. lipnja 2018. AMPEU, Jasmina Skočilić Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi

Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Erasmus+ Radionica za

ECTS koordinatore

Zagreb, 8. lipnja 2018.AMPEU, Jasmina

Skočilić

Priznavanje

ishoda Erasmus

mobilnosti i novi

trendovi

Page 2: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Sadržaj prezentacije

• O Agenciji

• Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti

• “Mobility windows”

• Digitalizacija Erasmusa

• Međunarodna suradnja unutar osiguravanja kvalitete

u visokom obrazovanju

Page 3: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

O Agenciji

Vlada RH osniva AMPEU 2007.

Obrazovanje, mladi, sport i znanost

PODRUČJARADA

Unaprjeđenje sustava internacionalizacijom

SVRHA

Međunarodna mobilnost i suradnja

INSTRUMENTI

MZO i MDOMSPNADLEŽNA

MINISTARSTVA

Akreditacija Europske komisije za LLP i YiA

2010.

RH punopravno pristupa programima

2011.

Nacionalna agencija za program Erasmus+

1. SIJEČNJA 2014.

VIZIJA

• Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, Agencija pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

MISIJA

• Podupirati internacionalizaciju u svrhu unaprjeđenja kvalitete sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja mladih u Republici Hrvatskoj, a sukladno potrebama građana, društva i gospodarstva.

Page 4: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

O Agenciji- programi

MLADI

Eurodesk

ODGOJ I OPĆE

OBRAZOVANJE

eTwinning

STRUKOVNO

OBRAZOVANJE I

OSPOSOBLJA-VANJE

ECVET

OPĆE OBRAZOVANJE

ODRASLIH

MREŽE I INICIJATIVE

Europass

Euroguidance

Europska oznaka

jezika

VISOKO OBRAZOVANJE: E+ mobilnosti s

programskim i partnerskim zemljama, Strateška

partnerstva

CEEPUSBILATERALNE

STIPENDIJE

OBZOR 2020.

EURAXESS

Nacionalne kontakt osobe

Uslužni centar za mobilnost

istraživača

Page 5: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

ECTS User Guide 2015

Zlatno pravilo priznavanja razdoblja studija (u sklopu među-institucijskih

ugovora):

Automatsko priznavanje ugovorenih i ostvarenih obveza iz sporazuma

o učenju ako su dokumentirane prijepisom ocjena!

Page 6: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Priznavanje studentskih mobilnosti

Zadnji cjeloviti obrađeni podaci (mogući kada su sva završna izvješća zatvorena):

Podaci o akademskom priznavanju za natječajnu godinu 2015. za mobilnost studenata

(projekti mobilnosti između programskih zemalja – KA103)

Studenti su na pitanja vezana uz priznavanje odgovarali u svom završnom izvješću nakon perioda mobilnosti.

Priznavanje mobilnosti za većinu studenata u razdoblju kad su ispunjavali završno izvješće još nije bilo završeno.

Mobilnost u svrhu studijaNiže u tablici prikazani su rasponi priznatih ECTS bodova te broj studenata kojima su priznati ECTS bodovi u određenom rasponu.

Većini studenata (nešto više od 55%) matično visoko učilište priznalo je više od 20 ECTS bodova.

Podatke o broju priznatih ECTS bodova dostavili su Erasmus koordinatori s visokih učilišta.

Page 7: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Priznavanje studentskih mobilnosti

Mobilnost u svrhu stručne prakse

Stručna praksa je dio kurikuluma samo na nekim VU. Niže u tablici prikazani je postotak studenata kojima je priznat

minimalno jedan ECTS bod prema podacima koje su dostavili Erasmus koordinatori:

Priznavanje u aktivnosti KA107 Mobilnosti između programskih i

partnerskih zemalja?

Page 8: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Priznavanje razdoblja mobilnosti

• Priznavanje temeljem Prijepisa ocjena i Sporazuma o učenju

• Evidencija u dopunskoj ispravi o studiju i Europass mobilnosti

Razlozi nepriznavanja/djelomičnog priznavanja iz perspektive studenata:

• razlike u sadržaju predmeta

• nekompatibilnost studijskih programa

• samoinicijativno odustajanje studenata od priznavanja

• razlike u broju dodijeljenih ECTS za slične kolegije

• razlike u sustavu ocjenjivanja

• obveza slušanja obveznih kolegija na matičnom VU

• stručne prakse većinom nisu ugrađene u kurikulum

Page 9: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Odjeljci:

VJEŠTINE STEČENE TIJEKOM

ISKUSTVA MOBILNOSTI

provedene aktivnosti

poslovne, jezične, digitalne,

organizacijske, komunikacijske

vještine

potvrđuje ih mentor ili druga

odgovorna osoba

ECVET/ECTS bodovi za mobilnosti

učenika i studenata

Bilježenje znanja i vještina stečenih u inozemstvu:

• razmjene, stručna praksa, stažiranje i mobilnosti u sklopu programa Erasmus+

• volontiranje u inozemstvu

• rad u inozemstvu

Europass Mobilnost

Page 10: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

ONLINE OBRASCI I UPUTE dostupni su na:

https://www.europass.hr/europass-dokumenti/mobilnost

1. Dokument službeno izdaje i izradu dokumenta započinje (u obrascu na

engleskom) partner pošiljatelj

2. Kada se unesu i spreme svi potrebni podaci ("SAVE and SEND“) automatski se

generira broj dokumenta i obrazac se šalje partneru domaćinu (na e-mail

adresu navedenu u rubrici Host partner) koji nastavlja ispunjavati obrazac.

3. partner domaćin konačnu verziju dokumenta na engleskom jeziku ispiše,

potpiše, ovjeri pečatom i pošalje natrag partneru pošiljatelju (skenirana verzija

mailom ili original dokumenta zemaljskom poštom)

4. partner pošiljatelj stavlja konačan potpis i pečat ustanove te daje dokument na

potpis nositelju/ici dokumenta

Dokument na hrvatskom jeziku u cijelosti izrađuje partner pošiljatelj - potrebno

prevesti podatke koje je unio partner domaćin; Oba partnera potpisuju i stavljaju pečat

na ispunjen dokument.

Europass Mobilnost

Page 11: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Revizija Dopunske isprave o studiju

• Pariško priopćenje s EHEA ministarske konferencije 2018dodatna pojašnjenja uputa za izradu dopunske isprave o studiju:

- Cjelina 2.3: Akreditacija visokog učilišta koji dodijeljuje kvalifikaciju (ESG)

- Cjelina 3: smještaj kvalifikacije u NKO/EQF/QF-EHEA

- Cjelina 4.2. navesti ishode učenja (na razini programa)

Page 12: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Što je “Mobility window”?

Razdoblje predviđeno za međunarodnu mobilnost ugrađeno u studijski program

• Tradicionalni ili združeni program

• 1 ili više međunarodnih partnera

• Fizička mobilnost

• Razdoblje studija, stručna praksa, kombinacija, istraživački boravak

Garancija priznavanjamobilnosti

Veća kvaliteta mobilnosti

Porast broja mobilnosti

Zahtjevnost provedbe

Upitna održivostpartnerstva

Page 13: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

„Mobility windows”- tipologija

Izvor: Mobility windows- From concept to practice

Page 14: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Mobility windows -primjer

Primjer Sveučilišta Tartu- preddiplomski studij strojarstva,

neobavezni „mobility window”

Page 15: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Erasmus+ is going digital!

U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene

• Erasmus+ Mobile App

• Erasmus+ Dashboard povezan sa Online Learning Agreement sistemom – podržava

procese mobilnosti (uključuje nominacije, upravljanje podacima i komunikaciju sa studentima)

= prema prvim podacima Uredi za međunarodnu suradnju koji su bili uključeni u testnu fazu,

vrijeme rada na Learning Agreementima se prepolovilo

• Erasmus Without Paper 2.0 projekt

Page 16: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Standardi za vrednovanje kvalitete-

2018 Azvo

Page 17: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Standardi za vrednovanje kvalitete-

2018 Azvo

Page 18: Priznavanje ishoda Erasmus mobilnosti i novi trendovi · Erasmus+ is going digital! U svrhu pojednostavljivanja administrativnih procesa za sve uključene • Erasmus+ Mobile App

Hvala na

pozornosti!

Kontakt: [email protected]