PROBLEMES D’ESTEQUIOMETRIA PROPOSATS EN i qumica 1r Batxillerat 1/8 PROBLEMES D’ESTEQUIOMETRIA PROPOSATS EN LES PROVES DE SELECTIVITAT 1. Juny 2003 PROBLEMA 2 Reaccions combusti

Embed Size (px)

Text of PROBLEMES D’ESTEQUIOMETRIA PROPOSATS EN i qumica 1r Batxillerat 1/8 PROBLEMES D’ESTEQUIOMETRIA...

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 1 / 8

  PROBLEMES DESTEQUIOMETRIA PROPOSATS EN LES PROVES DE SELECTIVITAT

  1. Juny 2003 PROBLEMA 2 Reaccions combusti

  Si disponemos de una bombona con 4 kg de butano.

  2. Juny 2003 PROBLEMA 3 Clcul de la frmula emprica per anlisi de la combusti

  3. Setembre 2003 PROBLEMA 1 Reaccions, dissolucions

  Feu noms lapartat b) i c)

  4. Setembre 2003 PROBLEMA 3 Determinaci de la frmula emprica i molecular

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 2 / 8

  5. Juny 2004 PROBLEMA 4 Determinaci de la frmula emprica i molecular

  6. Setembre 2004 PROBLEMA 3 Dissolucions

  7. Juny 2005 PROBLEMA 2 Reaccions, puresa, gasos

  8. Juny 2005 PROBLEMA 4 Determinaci de la frmula emprica i molecular

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 3 / 8

  9. Setembre 2005 PROBLEMA 4 Determinaci de la frmula emprica i molecular

  10. Juny 2006 PROBLEMA 3 Reaccions, dissolucions

  11. Juny 2006 PROBLEMA 4 Clcul de la frmula emprica per anlisi de la combusti

  12. Setembre 2006 PROBLEMA 1 Reaccions, puresa, gasos

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 4 / 8

  13. Setembre 2006 PROBLEMA 4 Clcul de la frmula emprica per anlisi de la combusti

  14. Juny 2007 PROBLEMA 2 Dissolucions

  15. Juny 2007 PROBLEMA 2 B Reactiu limitant

  16. Juny 2008 PROBLEMA 2A Reactiu limitant

  17. Setembre 2008 PROBLEMA 2 B Reaccions combusti

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 5 / 8

  18. Juny 2009 PROBLEMA 2A Reaccions, gasos

  19. Juny 2009 PROBLEMA 2 Reactiu limitant

  20. Setembre 2009 PROBLEMA 2 A Reaccions, dissolucions, gasos

  21. Setembre 2009 PROBLEMA 2 B Reaccions, gasos.

  22. Juny 2010 PROBLEMA 2 Reaccions, gasos.

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 6 / 8

  23. Juny 2011 PROBLEMA 2 Reaccions, puresa.

  24. Setembre 2011 PROBLEMA Reaccions, gasos.

  25. Setembre 2011 PROBLEMA Reaccions, dissolucions.

  26. Juny 2011 PROBLEMA 2 Reaccions, puresa.

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 7 / 8

  27. Setembre 2012 Reaccions, gasos.

  28. Juny 2013 Reaccions gasos, rendiments.

  29. Juny 2014 Frmules empriques i moleculars

  30. Juliol 2014 Reaccions gasos, rendiments i riquesa

 • Fsica i qumica 1 r Batxillerat 8 / 8

  31. Juny 2015. Reaccios gasos.

  32. Juny 2015. Riquesa, dissolucions.