PROCÉS D’ADAPTACIÓ A L’ESPAI EUROPEU D’ENSENYAMENT SUPERIOR

  • Published on
    19-Jan-2016

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROCS DADAPTACI A LESPAI EUROPEU DENSENYAMENT SUPERIOR. Trobada presencial curs 2007-2008 Bellaterra, 8 de mar de 2008. ORDENACI DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS. REGULACI MITJANANT EL REIAL DECRET 1393/07 DE 29 DOCTUBRE. GRAUS: 240 CRDITS MSTERS UNIVERSITARIS: 60 120 CRDITS - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>PROCS DADAPTACI A LESPAI EUROPEU DENSENYAMENT SUPERIORTrobada presencial curs 2007-2008Bellaterra, 8 de mar de 2008</p></li><li><p>ORDENACI DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARISREGULACI MITJANANT EL REIAL DECRET 1393/07 DE 29 DOCTUBREESTRUCTURACI DE LES TITULACIONS GRAUS: 240 CRDITS MSTERS UNIVERSITARIS: 60 120 CRDITS PROGRAMA DE DOCTORATCRITERIS DACCS ALS GRAUS: ELS EQUIPARABLES A LES DIPLOMATURES, ENGINYERIES I LLICENCIATURES ALS MSTERS UNIVERSITARIS: LA DISPONIBILITAT DUN TTOL UNIVERSITARI OFICIAL AL PROGRAMA DE DOCTORAT (TESI): MSTER UNIVERSITARI, GRAU DE 300 CRDITS O DEAMOBILITAT I EMPLEABILITAT CRDIT ECTS (25 HORES) SUPLEMENT EUROPEU AL TTOL (SET)</p></li><li><p>PROCEDIMENT DAPROVACI DUN TTOL OFICIAL INFORME FAVORABLE SOBRE LOPORTUNITAT I LA VIABILITAT (GENERALITAT DE CATALUNYA) VERIFICACI PRVIA PER CONSEJO DE UNIVERSIDADES AVALUACI PER ANECA RESOLUCI DE VERIFICACI PER CONSEJO DE UNIVERSIDADES APROVACI I INSCRIPCI AL REGISTRE DE TTOLS PEL MINISTERI EDUCACI I CINCIA ACREDITACI POSTERIOR PER ANECA (CADA 6 ANYS)</p></li><li><p>CALENDARI PREVIST DADAPTACI CURS 2008/2009 CURS 2009/2010 ....OFERTA ADAPTADACURS 2008/2009 GRAUS*</p><p> PSICOLOGIA DRET HUMANITATSMSTERS OFICIALS</p><p> EDUCACI I TIC SOCIETAT DE LA INFORMACI PROGRAMARI LLIURE PREVENCI DE RISCOS LABORALS* PENDENTS DEL PROCS DE VERIFICACI I ACREDITACI DANECA I EL CONSEJO DE UNVIERSIDADES</p></li><li><p>LLICENCIATURADIPLOMATURA OENGINYERIA TCNICA+LL. SEGON CICLELL. SEGON CICLETTOLS: PROCEDIMENT DIRECTE DADAPTACIGRAU + MSTER(S) DE CONTINUITATGRAUMSTER(S)MSTER(S)PSICOLOGIA, DRET, HUMANITATS, FILOLOGIA CATALANAEMPRESARIALS, TURISME, ADE, ENG. T. INFORMTICA GESTI, ENG. T. INFORMTICA SISTEMES, ENG. T. TELECOMUNICACIONS, ENG. INFORMTICAPSICOPEDAGOGIA, CINCIES POLTIQUES I ADMINISTRACI, SIA ORIENTAL</p></li><li><p>ADAPTACI DE TTOL PROPITTIOLS: PROCEDIMENT CONDICIONAT DADAPTACIGRAUSEGON CICLEGRAUGRAUSMSTERSNOVES TITULACIONSMULTIMDIAITM, CINCIES DEL TREBALL, COMUNICACI AUDIOVISUAL, PUBLICITAT I RELACIONS PBLIQUES, DOCUMENTACI</p></li><li><p>PROCS DADAPTACI A LA UOCCURS 2008-2009GRAUS DE PSICOLOGIA, DRET I HUMANITATS</p></li><li><p>GRAU</p><p> 240 CRDITS ECTS MNIM 60 CRDITS DE FORMACI BSICA (36+24) ARTS I HUMANITATS CINCIES CINCIES DE LA SALUT CINCIES SOCIALS I JURDIQUES ENGINYERIA I ARQUITECTURACINC BRANQUES DE CONEIXEMENT TREBALL DE FI DE GRAU PRCTIQUES EXTERNES APRENENTATGE DUNA TERCERA LLENGUA CAPACITACI DIGITAL INICIATIVA EMPRENEDORACOMPETNCIES PRPIES I TRANSVERSALS ELEMENTS DE PROGRAMA ELEMENTS DE MOBILITAT ELEMENTS DE TRANSVERSALITAT</p></li><li><p>ACCS NOUS ESTUDIANTSSETEMBRE 2008ADAPTACI ESTUDIANTS UOCA PARTIR DE FEBRER 2009 ADMISSI DE TRASLLATS DEXPEDIENTS A LLICENCIATURES ACCS AL PRIMER CURS NOMS PER GRAUS TAULES DEQUIVALNCIES (SIMULADOR) DESPLEGAMENT DELS GRAUS (OFERTA DASSIGNATURES)CALENDARI DADAPTACIONS DELS NOUS GRAUS 2008/2009</p></li><li><p>ALTRES GRAUS I MSTERS?INFORMACI A PARTIR DE SETEMBRE 2008</p><p>IMPLEMENTACI A PARTIR DE SETEMBRE 2009CALENDARI DADAPTACIONS DELS NOUS GRAUS 2008/2009</p></li><li><p>ADAPTACI ALS GRAUSNOMS A PETICI DE LESTUDIANT SOLLICITUD GRATUTA INCORPORACI AL NOU EXPEDIENT GRATUTA DASSIGNATURES MATRICULADES I SUPERADES TRACTAMENT DE LA LLIURE ELECCILEXPEDIENT ADAPTATCONSERVA LES QUALIFICACIONS DORIGEN ASSIGNATURES RECONEGUDES </p><p> ASSIGNATURES TRANSFERIDESPROCEDIMENT DADAPTACI</p></li><li><p>FINS A LA MATRCULA DEL PROPER SEMESTRE(juliol 2008)</p><p>ASSESSORAMENT DEL TUTOR EN LA PROPOSTA DE MATRCULA</p><p>PLA DE COMUNICACI UOC ESPAI INFORMATIU PERMANENT AL CAMPUS VIRTUAL BUTLLET DE SECRETARIA MONOGRFIC PUBLICACI DE FAQ AL SERVEI DATENCI INFORMACI ESPECFICA PER ALS ESTUDIANTS I DOCENTS COLLABORADORS DE DRET, HUMANITATS I PSICOLOGIA</p></li><li><p>A PARTIR DE LINICI DEL PROPER SEMESTRE(SETEMBRE 2008)</p><p>ASSESSORAMENT PERSONALITZAT DEL TUTOR EN LA PRESA DE DECISI DE LADAPTACI / NO ADAPTACI AL GRAU</p><p>PLA DE COMUNICACI ESTUDIANTS UOC RENOVACI ESPAI INFORMATIU PERMANENT AL CAMPUS VIRTUAL INFORMACI GENERAL DESPLEGAMENT DASSIGNATURES INFORMACI GENERAL TAULES DEQUIVALNCIES INFORMACI DEL PROCEDIMENT DADAPTACI</p></li><li><p>PRIMER SEMESTRE EEES PER ALS ESTUDIANTS DE NOU ACCS: </p><p>SETEMBRE 2008</p><p>PRIMER SEMESTRE EEES PER ALS ESTUDIANT QUE SADAPTIN DES DE LES TITULACIONS ACTUALS: </p><p>FEBRER 2009</p><p>RESUM: CALENDARI DADAPTACIONS- DRET, PSICOLOGIA I HUMANITATS -</p></li><li><p>RESUM: PROCEDIMENT DADAPTACISollicitud dadaptaci</p><p>Ladaptaci no s obligatria (els plans destudis actuals continuaran desplegant-se durant el perode de temps mxim perms) es far a petici de lestudiant i en el semestre docent que esculli.</p><p>Aquells estudiants que es vulguin adaptar a una titulaci EEES caldr que facin una sollicitud: </p><p>tan en els casos dadaptaci directa (per exemple llicenciatura en Dret a Grau de Dret)com en els casos dadaptaci af (per exemple : Diplomatura de Cincies Empresarials cap a Grau en Administraci i Direcci dEmpreses o Grau en Marketing) en els quals lestudiant haur dindicar expressament a quin nou pla es vol adaptar de les opcions possibles.</p><p>En la sollicitud dadaptaci lnica aportaci possible ser des del pla destudis actual. Si es volen incorporar altres elements, caldr fer una sollicitud dAEP en els terminis i procediments ja establerts.</p><p>Es construiran unes taules dequivalncia entre titulacions actuals i noves titulacions EEES que permetin a lestudiant (amb el suport del seu/va tutor/a) simular el procs dadaptaci.</p></li><li><p>Aspectes econmics</p><p>No saplicar cap taxa a la sollicitud dadaptaci a lEEES</p><p>La matricula per la incorporaci a lexpedient EEES de les assignatures reconegudes ser gratuta.</p><p>No tindr efecte el recrrec por segona o posterior matrcula, ja que les assignatures no superades en lexpedient vell no son objecte de ladaptaci.RESUM: PROCEDIMENT DADAPTACI</p></li><li><p>La legislaci indica:</p><p>Com a ms tard, durant el curs 2010-2011 ja no hi haur accs a cap pla destudis actual</p><p>Com a ms tard, el 30 de setembre de 2015 sextingir loferta de les titulacions actuals </p><p>Lextinci dels plans actuals s a ra dun any per curs</p><p> En el cas de la UOC, es mantindr loferta complerta durant tants semestres com estiguin definits en el pla destudis publicat al BOE ms dos anys complementaris amb sistema de superaci sense docncia.</p><p>EXTINCI DELS PLANS DESTUDIS ACTUALS</p></li><li><p>PLANIFICACI ACADMICA</p></li><li><p>Itinerari(Aproximadament entre 48 i 60 ECTS de loferta dassignatures optatives i obligatries)</p><p>Assignatures obligatriesELEMENTS DE PROGRAMA</p></li><li><p>Menci(Aproximadament entre 16 i 36 ECTS en loptativitat del programa per a reforar un determinat perfil de competncies)</p><p>ELEMENTS DE PROGRAMA</p></li><li><p>Minor(Aproximadament 24 ECTS del creditatge doptativitat del programa, seleccionat entre matries daltres programes)</p><p>Assignatures obligatriesAssignatures optativesPrcticum +TFGMatries bsiques</p><p>GRAU</p><p>MINOR</p><p>ELEMENTS DE PROGRAMA</p></li><li><p>Objectiu fonamental de ladaptaci a lEEES</p><p> FOMENTAR LA MOBILITAT DESTUDIANTS A TOTS ELS NIVELLS</p><p>Mobilitat en diferents mbits mitjanant la incorporaci de minors (oferta actualitzada anualment):</p><p> mobilitat interna </p><p> mobilitat destudiants</p><p> mobilitat de programes i institucionsELEMENTS DE MOBILITAT</p></li><li><p>Oferta de competncies transversals</p><p>ELEMENTS DE TRANSVERSALITAT</p><p>s i Aplicaci de les TICs en lmbit acadmic i professional Crdits Tipus dassignaturaCarcter1 assignatura6 ECTSFormaci BsicaObligatria2 assignatura6 ECTSFormaci avanadaOpcional (a escollir segons titulaci)</p><p>Comunicaci en Llengua estrangera CrditsTipus dassignaturaCarcterNivell1 assignatura 6 ECTSFormaci BsicaObligatriaIntermig-Alt A2 assignatura6 ECTSFormaci ComplementriaObligatriaIntermig-Alt B3 assignatura6 ECTSFormaci avanadaOpcional (a escollir segons titulaci)Especialitzaci o general</p></li><li><p>Reconeixement dactivitats universitries(article 12.8 del RD 1393/2007) Els estudiants poden obtenir reconeixement acadmic en crdits per la seva participaci en activitats universitries</p><p>Els programes tindran previst el reconeixement de fins a un mxim de 6 ECTS dins dels crdits optatius </p><p>Tipologia dactivitats: de carcter participatiu, esportiu, cultural, de representaci, solidries, de cooperaci</p><p>Procediment de revisi anualment del catleg UOCELEMENTS DE TRANSVERSALITAT</p></li><li><p>SUPORT A LEQUIP DOCENT COLLABORADOR PLA DE COMUNICACI I FORMACI ESPECFIC ACTUALITZACI DEL SISTEMA DENCRRECS PROCS DACREDITACI DE LEXPERTESA (AQU)</p></li><li><p>MOLTES GRCIES!!!!!Si teniu preguntes... Aprofiteu!</p></li></ul>