prof . dr . sc . Jasna Šoštarić

  • Author
    claus

  • View
    111

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAVODNJAVANJE NAPNAV i suša. prof . dr . sc . Jasna Šoštarić. Sunce. Voda. Biljka. Tlo. Hranjive tvari. Mesnica. Korištenje vode u svijetu. Poljoprivreda70%. Industrija 22%. Domaćinstva 8%. NAVODNJAVANJE. ODVODNJA. Suvišak vode u tlu. Nedostatak vode u tlu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of prof . dr . sc . Jasna Šoštarić

Slajd 1

prof. dr. sc. Jasna otariNAVODNJAVANJENAPNAV i sua

Sunce Voda Tlo BiljkaHranjive tvari

Mesnica

3

Koritenje vode u svijetuPoljoprivreda70%Domainstva 8%Industrija 22%

Suviak vode u tluNedostatakvode u tluODVODNJANAVODNJAVANJE

1,5 milijardi ha zasijanih povrina navodnjava se oko 250 milijuna ha (17 %)

NAVODNJAVANJE U SVIJETU40% svjetske hrane

Navodnjavanje u Europi13% ukupno obradivih povrinaItalija 13%Grka, Bugarska, RumunjskaMaarska ~ 5%20-30%

Koliko se povrina navodnjava u Hrvatskoj??9 264 ha = 0,8 % (2003)

obradivih poljoprivrednih povrina

- Sustavi navodnjavanja su neorganizirani- Nedefinirana prava i obveza sudionika i korisnika sustava navodnjavanja- Mjesto navodnjavanja u vodnom gospodarstvu Nedefinirani planovi razvojaUzroci loeg stanja navodnjavanja!!- Usitnjenost poljoprivrednih povrina

Prosjeno ha / kuanstvu Prosjena veliina parcele (ha)RH 1,90,45Usitnjenost poljoprivrednih povrina

.

FAO strunjaci su analizirali stanja navodnjavanja (2005.) u 186 zemalja iz cijelog svijeta

Hrvatska je ocjenjena vrlo loe u kategoriji sa:

AngolomBosnom i HercegovinomEstoniomFinskomGuineom (zapadna Afrika) Liberiom (zapadna Afrika)

12

Postoje li uvjeti za veu primjenu navodnjavanja?VODNI RESURSIKVALITETNO TLO240 000 ha pogodnih tala 500 000 ha umjerenopogodnih tala UNESCO izvjee ovodnim zalihama1.Norveka2.Island3.Croatia

Glavni kriterij koji odreuje da li je treba navodnjavati je potreba biljaka za vodom i koliina raspoloive vode za biljke.

1970 20121993. Ekstremno sune godine (6)Suhe godine (9)Prosjene godine (11) (5)Ekstremno vlane godine (8)2012Hidrotermiki koefocijent prema Seljaninovu

Pojava prosjenih godina (1981-2010)378912

Pojava sunih godina (1981-2010)13187

Pojava ekstremno sunih godina (1981-2010)00043

24. VIII. 2012.

Ima li opravdanja za provedbu navodnjavanja?SUA je kompleksa meteoroloka pojava koja nastaje pri duem odsustvu oborina kada biljka tijekom vegetacije nema na raspolaganju dostatne koliine vode, to se odraava na rast, razvoj i smanjen prinos.

SUAPROLJETNAJESENSKALJETNAZIMSKA

U prosjenim klimatskim uvjetima u Hrvatskoj prinosi variraju od 10% do 60%, a u sunim uvjetima i do 90% , ovisno o tlu, kulturi i podruju.

NavodnjavanjeNAPNAV

NACIONALNI PROJEKT NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJITEM I VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Agronomski fakultet Sveuilita u Zagrebu (22)Zavod za pedologiju (6)Zavod za melioracije (8) Zavod za opu proizvodnju bilja (1)Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva (2)Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju (1) Zavod za specijalnu proizvodnju bilja (2)Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (1)Zavod za povrarstvo (1)Voditelj projekta Prof. dr. sc. Davor Romi

Graevinski fakultet Sveuilita u Zagrebu (5)Zavod za hidrotehniku (5)Graevinsko- arhitektonski fakultet Sveuilita u Splitu (6)Graevinski fakultet Sveuilita J. J. Strossmayer u Osijeku (1)Zavod za hidrotehniku i zatitu okolia (1)Rudarsko geoloko naftni fakultet Sveuilita u Zagrebu (2)Poljoprivredni fakultet Sveuilia J. J. Strossmayer u Osijeku (2)Institut za jadranske kulture i melioraciju kra, Split (1)Poljoprivredni institut Osijek (1)Voarski centar Zagreb (1)Hidroing d.o.o. Osijek (2)Meunarodni konsultanti (2)Institute for Agricultural and ForestMediterranean Systems Nepal, Italy Department of Agricultural Engineering and Agronomy, Italy

Cilj projekta je stvoriti uvjete za poveanje navodnjavanih povrina i odrivo gospodarenje vodom i tlom. U izradu projekta navodnjavanja ukljueno je 43 domaa strunjaka iz raznih znanstvenihinstitucija i 2 meunarodna konzultanta.Agronomska struka je predloila Vladi Republike Hrvatske izradu plana i strategije navodnjavanja, to je prihvatila Vlade Rh.

NATIONAL NI PROJEKT NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJITEM I VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

2005.

KRATKORONI CILJEVI izrada upanijskih planovaprilagodba zakonodavstvaizrada pilot-projekata navodnjavanja

DUGORONI CILJEVI NAPNAV-aIzgraditi infrastrukturu za primjenu navodnjavanja u Hrvatskoj Razviti potrebne zakonske, organizacijske, institucijske, strune i upravne okvire za osiguravanje odrivosti sustava Prema planiranim aktivnostima do kraja 2020. godineizgradnja infrastrukture i primjene navodnjavanjatrebala bi biti na65 000 ha (6%) ukupno obradivih povrina.

Vrsta sustava za navodnjavanje i njihova veliina ovise o i potencijalnim korisnicimaZbog usitnjenosti posjeda, uvoenje sustava navodnjavanja je ORGANIZACIJSKI i FINANCIJSKI vrlo zahtjevnoTei se okrupnjavanjem i boljem organiziranjem proizvoaa Prema veliini navodnjavane povrine, koliini zahvaene vode sustavi su podijeljeni u 4 kategorije

VELIINA SUSTAVA I POTENCIJALNI KORISNICIVRLO MALI < 5 ha MALI 5-10 haSREDNJI 10-200haVRLO VELIKI > 200 ha< 20 000m3 20 000m3- 50 000m3 50 000m3 - 1 000 000m3 > 1 000 000m3Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) Komercijalno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Jedno ili vie OPG Jedna li vie zadruga Trgovako drutvo(potrebna suglasnost svih sudionika) Vie OPGJedna li vie zadrugaJedno ili vie trgovakih drutava(potrebna suglasnost 70% sudionika) FINANCIRANJE IZGRADNJE DOVODA VODE DO PARCELE UZ POTPORU DRAVE %Buenje bunara 30%Ureenje vodozahvata 30%Buenje bunara 50%Ureenje vodozahvata 50%Drava 70%Krajnji korisnik ili lokalna uprava 30% Drava 80%Krajnji korisnik ili lokalna uprava 20% Koje su institucije ukljuene u provedbu projekta navodnjavanja?VLADA RHMPVGNacionalno povjerenstvo za projekt navodnjavanjaStruni tim za navodnjavanjeUPANIJAObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zadruge/udrugePravni subjektiHrvatske vodeAgencija za navodnjavanje

RADNJE POTREBNE KOD GRADNJE NOVIH SUSTAVA NAVODNJAVANJAIzrada idejnog projekta ili idejnog rjeenjaIzrada strune podloge za ishoenje lokacijske dozvolePodnoenje zahtjeva i ishoenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvoleIzrada glavnog projekta Podnoenje zahtjeva i ishoenje graevinske dozvoleIzrada izvedbenog projektaUgovaranje radova, nadzora, nabava strojeva i opreme Izgradnja objekata, montaa i putanje opreme u rad uz stalni nadzorTehniki pregled funkcionalnog sklopa navodnjavanja prema graevinskoj dozvoliUporabna dozvola

Plan i realizacija navodnjavanja u Hrvatskoj20039 725 ha (0,8% obradivih povrina)2013202019 000 ha ostvareno40 000 ha planirano65 000 ha (6% obradivih povrina)

Poljoprivredni institut P O K U S

36STRUKA

K O R I S N I K

P O L I T I K A

NOVAC

s prvom kiomzaboravi se na navodnjavanje

HVALA NA PANJI!