of 23 /23
Prof. dr. sc. Josip Galić Prof. dr. sc. Josip Galić Životopis, znanstvena i stručna djelatnost OSOBNI PODACI Josip Galić Josip Galić rođen je 30. listopada 1957. godine, u Somboru, općina Sombor, R. Srbija. Po narodnosti je Hrvat, državljanin R. Hrvatske. Aktivno vlada engleskim, njemačkim i ruskim, a služi se talijanskim jezikom. Tijekom Domovinskog rata bio je član kirurškog tima te ima status hrvatskog branitelja. OBRAZOVANJE OBRAZOVANJE Osnovno školovanje završio je u Osijeku. 1976. godine maturirao je u Gimnaziji u Osijeku. 1981. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Liječnički staž obavio je u Domu zdravlja Split. Specijalizacijski staž iz urologije obavio je na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek i na Klinici za urologiju Kliničke bolnice «Sestre milosrdnice» Zagreb. 1989. godine položio je specijalistički ispit iz urologije. 2000. godine završio je program osposobljavanja za primjenu računala. ZAPOSLENJE ZAPOSLENJE Od 1983. do 1985. godine radio je kao znanstveni novak u Znanstvenoj jedinici za kliničko – medicinska istraživanja Opće bolnice Osijek na projektu «Multicentrični program istraživanja urolitijaze u R. Hrvatskoj». 1985. godine zapošljava se na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek kao specijalizant. Od 1989. godine, nakon položenog specijalističkog ispita, specijalist je urologije na osječkoj urologiji. Od 1994. do 1995. usporedo s radom na osječkoj urologiji radi i u Ratnoj bolnici Mostar. FUNKCIJE U SLUŽBI FUNKCIJE U SLUŽBI 1. siječnja 1999. imenovan je pročelnikom Kliničkog odjela za endourologiju s intenzivnom njegom. 2003. godine imenovan je predstojnikom Klinike za urologiju te tu funkciju obnaša i danas. Od 2004. godine pročelnik je Katedre za urologiju na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2004. do 2008. godine bio je zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja za medicinska pitanja, te predsjednik Povjerenstva za unutarnji nadzor. AKADEMSKI STUPNJEVI I NAPREDOVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU AKADEMSKI STUPNJEVI I NAPREDOVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU Magistar medicinskih znanosti je od 1991. godine . 1993. godine izabran je u znanstveno zvanje istraživača Ministarstva znanosti R. Hrvatske. 1

Prof. dr. sc. Josip Galićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1489_2.10.pdfProf. dr. sc. Josip Galić Životopis, znanstvena i stručna djelatnost OSOBNI PODACI Josip Galić rođen

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Josip Galićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1489_2.10.pdfProf. dr. sc. Josip Galić...

 • Prof. dr. sc. Josip GalićProf. dr. sc. Josip Galić

  Životopis, znanstvena i stručna djelatnost

  OSOBNI PODACI

  Josip GalićJosip Galić rođen je 30. listopada 1957. godine, u Somboru, općina Sombor, R. Srbija. Po narodnosti je Hrvat, državljanin R. Hrvatske. Aktivno vlada engleskim, njemačkim i ruskim, a služi se talijanskim jezikom.Tijekom Domovinskog rata bio je član kirurškog tima te ima status hrvatskog branitelja.

  OBRAZOVANJEOBRAZOVANJE

  Osnovno školovanje završio je u Osijeku. 1976. godine maturirao je u Gimnaziji u Osijeku.1981. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Liječnički staž obavio je u Domu zdravlja Split. Specijalizacijski staž iz urologije obavio je na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek i na Klinici za urologiju Kliničke bolnice «Sestre milosrdnice» Zagreb.1989. godine položio je specijalistički ispit iz urologije. 2000. godine završio je program osposobljavanja za primjenu računala.

  ZAPOSLENJEZAPOSLENJE

  Od 1983. do 1985. godine radio je kao znanstveni novak u Znanstvenoj jedinici za kliničko – medicinska istraživanja Opće bolnice Osijek na projektu «Multicentrični program istraživanja urolitijaze u R. Hrvatskoj». 1985. godine zapošljava se na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek kao specijalizant.Od 1989. godine, nakon položenog specijalističkog ispita, specijalist je urologije na osječkoj urologiji. Od 1994. do 1995. usporedo s radom na osječkoj urologiji radi i u Ratnoj bolnici Mostar.

  FUNKCIJE U SLUŽBIFUNKCIJE U SLUŽBI

  1. siječnja 1999. imenovan je pročelnikom Kliničkog odjela za endourologiju s intenzivnom njegom. 2003. godine imenovan je predstojnikom Klinike za urologiju te tu funkciju obnaša i danas.Od 2004. godine pročelnik je Katedre za urologiju na Medicinskom fakultetu u Osijeku.Od 2004. do 2008. godine bio je zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja za medicinska pitanja, te predsjednik Povjerenstva za unutarnji nadzor.

  AKADEMSKI STUPNJEVI I NAPREDOVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETUAKADEMSKI STUPNJEVI I NAPREDOVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU

  Magistar medicinskih znanosti je od 1991. godine .1993. godine izabran je u znanstveno zvanje istraživača Ministarstva znanosti R. Hrvatske.

  1

 • Od 1993. godine je asistent u Katedri za urologiju, za predmet Urologija Područnog studija Medicinskog fakulteta Zagreb u Osijeku.Doktor medicinskih znanosti je od 2000. godine. 2004. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno – nastavno zvanje docenta.2007. godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora.

  ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOSTZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

  Znanstvena djelatnostZnanstvena djelatnost

  Znanstveni i stručni projekti 1. 1981.-1995. Multicentrični program istraživanja urolitijaze u Republici Hrvatskoj (br. 3-

  01-188). SIZ - znanosti R. Hrvatske, član ekipe projekta, angažiranih znanstvenih novaka 9.

  2. 1989.- 1990. Razrada i primjena metoda za određivanje rizika stvaranja mokraćnih kamenaca (br. 7919/1 – 89), Regionalni projekt, Financiran od strane Samoupravne interesne zajednice za znanost SR Hrvatske, član ekipe projekta.

  3. 1988.-1991. Fizičko-kemijska, elektrofiziološka, metabolička istraživanja za određivanje rizika i prevenciju te praćenje terapije bubrežnih kamenaca, Projekt financiran od strane Saveznog komiteta za nauku i tehnologiju, član ekipe projekta.

  4. 1988. - 1995. Metabolic and the physico-chemical studies underlyng the assessment of the risk and the prevention of Kidney stone formation, (br EEZ C11*-0345-yu(A)) Projekt financiran od EEZ-a, član ekipe dijela projekta.

  5. 1990.-1996. TEMPUS (br. JEP 2503/91). Projekt financiran od EEZ-a, član ekipe projekta, 6 liječnika.

  6. 1997. Regulacija staničnog ciklusa kod karcinoma prostate (br.127005), Projekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske, član ekipe projekta, na projektu rade 2 znanstvena novaka.

  7. 2002.-2007. godine bio je voditelj projekta „Rano otkrivanje i etiopatogeneza karcinoma prostate“, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske.

  8. Od 2008. godine voditelj je projekta: Imunološki čimbenici razvoja i progresije karcinoma prostate, financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske

  Recenzije

  1. 2002. godine imenovan je, od strane Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske, za recenzenta projekta iz područja karcinoma prostate.

  2

 • 2. 2006. godine imenovan je, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske, za recenzenta znanstvenog projekta iz područja dijagnostike i liječenja bolesnika sa sindromom prostatitisa.

  3. 2006. godine imenovan je, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske, za recenzenta Poslijediplomskog specijalističkog studija iz Urologije.

  4. 2006. recenzija znanstveno – stručnog rada „Results of laterally directed sextant biopsy in high volume prostate patients with obstructive voiding symptoms“ objavljenog u Croatian Medical Journal.

  5. 2010. recenzija knjige „Klinika Mayo o inkontinenciji, glavnog urednika dr. Paula Pettisa,

  6. 2010. recenzija prikaza slučaja „Dual Kidney Transplantation“ objavljenog u Collegium Antropologicum

  7. 2010. recenzija prikaza slučaja “Double, Ectopic Blind-end Ureter” objavljenog u Collegium Antropologicum

  Mentorstva

  Diplomski radovi

  1. Ivana Vidošić. Proces zdravstvene skrbi u bolesnika s tumorom testisa. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva; 2009.

  2. Karmela Čukić. Proces zdravstvene skrbi u bolesnika s karcinomom bubrega. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva; 2009.

  Doktorske disertacije

  1. Klaudio Grdović. Povezanost prostatičnih i drugih tumorskih markera u bolesnika s benignom hiperplazijom ili karcinomom prostate, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek; 2010.

  2. Dalibor Šimunović. Povezanost polimorfizama gena za citokine s razvojem i progresijom benigne hiperplazije i karcinoma prostate, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek; 2010.

  Stručna djelatnost i napredovanje u struciStručna djelatnost i napredovanje u struci

  Uža stručna područja interesa su urološka onkologija, transplantacija, endourologija i urolitijaza4. studenog 2003. godine priznat mu je naslov primarijusa. 18. siječnja 2010. godine priznat mu je status uže specijalnosti iz Urološke onkologije.

  ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJEZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE

  3

 • 1981. godine boravio je na znanstveno – stručnom usavršavanju u Kairu.1992. godine boravio je na znanstveno – stručnom usavršavanju na Klinici za urologiju u Essenu, a 2001. godine na Klinici za urologiju u Olomocu. 2006. godine boravio je u Parizu na stručnom usavršavanju iz područja laparoskopsije.

  ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVAORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

  1984. Simpozij o nefrolitijazi, Osijek, član organizacijskog odbora.1985. Simpozij o nefrolitijazi, Osijek, član organizacijskog odbora. 1985. Poslijediplomski tečaj «Urgentna urologija» Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijek, član tečaja.1991. 1. osječki urološki dani, znanstveno-stručni simpozij, Osijek, član organizacijskog odbora. 1993. Ratne ozljede urogenitalnih organa, znanstveni skup, Zagreb, član organizacijskog odbora. 1995. 2. osječki urološki dani, znanstveno-stručni simpozij, Osijek, član organizacijskog odbora. 4. Sabor svjetskog zbora hrvatskih liječnika, Osijek, član organizacijskog odbora. 1995. 1. hrvatski urološki kongres, Zagreb, član organizacijskog odbora. 1995. 3. osječki urološki dani, znanstveno-stručni simpozij, Osijek, član organizacijskog odbora. 1997. 4. hrvatski kongres endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, član organizacijskog odbora.1997. 4. osječki urološki dani, Osijek, član organizacijskog odbora.2006. 6. osječki urološki dani, Osijek, član organizacijskog odbora.2005. Treći hrvatski urološki kongres, Osijek, predsjednik organizacijskog odbora.2007. 7. osječki urološki dani, Osijek, predsjednik organizacijskog odbora.2009. 8 osječki urološki dani, Osijek, predsjednik organizacijskog odbora. 2009. 4. hrvatski urološki kongres, Split, član organizacijskog odbora.

  ZAVRŠENI TEČAJEVI PRVE KATEGORIJE ZAVRŠENI TEČAJEVI PRVE KATEGORIJE

  1992. Essen, tečaj I. kategorije iz područja urološke onkologije 1997. Rotterdam, European School of Urology Symposium, Prostate Carcinoma2008. Osijek, predavač na poslijediplomskom tečaju trajnog usavršavanja liječnika I. kategorije „Dijagnostičke i terapijske dileme kod karcinoma prostate“

  SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ZNANSTVENO –SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ZNANSTVENO – STRUČNIM SKUPOVIMASTRUČNIM SKUPOVIMA

  Simpozij o antropologiji, Dubrovnik 1985.Internacionalni simpozij o urolitijazi, Vancouver, 1988.Jugoslavenski kongres urologa, Bled 1988.Simpozij o nefrolitijazi, Bonn, 1992.Svjetski kongres dječje urologije, Amsterdam, 1992.

  4

 • XIV Europski urološki kongres, Stockholm, 1999.XV Europski urološki kongres, Brisel, 2000.XVIII Europski urološki kongres, Madrid, 2003.Drugi kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju, Opatija, 2003.5. Sabor svjetskog zbora hrvatskih liječnika, Split, 2004.XIX Europski urološki kongres, Wien, 2004.2. kongres hrvatskog onkološkog društva i Četvrti centralni Europski onkološki kongres, Opatija, 2004.Strokovno srečanje ob 30 obletmici Oddelka za urologijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 2004.Limfadenektomija u urologiji, Zagreb, 2004.4th Central European Meeting, Bucharest, 2004.XX Europski urološki kongres, Istanbul, 2005.5th Central European Meeting, Budapest, 2005.XXI Europski urološki kongres, Paris, 2006.6th Central European Meeting, Prague, 2006.1. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj mediciniKongres u organizaciji Mayo Clinic Alumni Association, Dubrovnik, 2006.10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lisabon, 2007.XXII Europski urološki kongres, Milan, 2008.1st Surgical Course of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery In Adulthood, Beograd, 2008.Simpozij hrvatskog urološkog društva, Zagreb, 2008.Simpozij o darivanju i presađivanju organa, Zagreb, 2008.2nd Surgical Course of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery In Adulthood, Beograd, 2009.2. hrvatski urološki kongres, Split, 2009.XXIII Europski urološki kongres, Barcelona, 2010. I. hrvatski simpozij ginekologa i urologa, Plitvička jezera, 2010.

  NASTAVNA DJELATNNASTAVNA DJELATNOST OST

  Sudjelovanje u nastavi Dodiplomska nastavaUrologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studij medicine u Osijeku, od 1993. do 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Medicinska etika, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine je predavač.Klinička anatomija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2002. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 26. travnja 2004. godine docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za urologiju.Ratna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2006. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 29. listopada 2007. je izvanredni profesor u kumulativnom radnom odnosu.

  5

 • Poslijediplomska nastavaOd 2002. godine je predavač u poslijediplomskoj nastavi iz Urologije na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

  ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMAČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

  1983. Hrvatski liječnički zbor (HLZ), član Podružnice Osijek. 1989. Hrvatsko urološko društvo, član Društva.1991. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, član Društva. Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990-1991., član za Osječko – baranjsku županiju.2001. Europsko urološko društvo, član Društva.2006. Član Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju

  POPIS PUBLIKACIJA

  6

 • a ) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu:

  1. Cvijetić S, Milhofer F H, Babić I V, Tucak A, Galić J, Dekanić O D. Bone mineral density loss in patients with urolithiasis: A follow-up study. Archives of Medical Research 2002; 33(2): 152-7.

  Riječ je o izvornom znanstvenom radu, objavljenom u časopisu s dvostrukom recenzijom. Tema rada je proučavanje povezanosti hiperkalciurije i gubitka gustoće kosti u bolesnika s urolitijazom. Rad predstavlja znanstveni doprinos urologiji i to stoga što ovaj rad nije potvrdio da povećana ekskrecija kalcija doprinosi godišnjem gubitku gustoće kosti u bolesnika s urolitijazom, a što je bilo navedeno u mnogim prijašnjim radovima.Pristupnik je koautor u ovom radu i isti je sudjelovao u formiranju ciljeva ovog rada, formiranju protokola ispitivanja, zatim u obradi podatak i zajedno s autorom i koautorima u pisanju samog rada.

  2. Habek D, Barbir A, Galić J, Čerkez-Habek J. Autosectio of the prolapsed uterus and vagina. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;103:99-100.

  Riječ je o prikazu slučaja objavljenom u časopisu s dvostrukom recenzijom. Značaj ovog rada je u tome što prikazuje vrlo rijedak slučaj genitalne autoagresije kod žena, te nas upozorava da prolaps uterusa i dugo prisutne tegobe uzrokovane tim stanjem mogu biti provocirajući čimbenik za suicid, naravno uz uvijek prisutan psihoorganski sindrom.Pristupnik je u ovom radu koautor i on je, s obzirom da je konzultiran tijekom operacije od strane autora ovog rada, zajedno s autorom predložio da se ovaj slučaj objavi, a onda je s autorom i preostala dva koautora napisao ovaj rad.

  3. Galić J, Karner I, Čenan Lj, Tucak A, Vranješ Ž, Bilandžija-Peranović M, Hegeduš I. Role of screening in detection of clinically localized prostate cancer. Coll Antropol 27 Suppl 1 (2003) 49-54.

  Rad je izvorno znanstveni, objavljen je u časopisu Collegium Antropologicum s dvostrukom međunarodnom recenzijom, u kojem se pristupnik prvi autor. Tema rada je uloga skrininga u ranom otkrivanju karcinoma prostate. Ova studija predstavlja znanstveni doprinos u urologiji jer je pokazana velika vrijednost i korisnost skrininga u otkrivanju značajnog postotka bolesnika s bolesti koja je u izlječivom stadiju, a i dana je preporuka u kojim skupinama muškaraca treba raditi skrining i u kojem vremenskom razdoblju. Pristupnik je autor ovog rada, on je postavio hipotezu, a zajedno s koautorima je formirao protokol, izvršio preglede ispitanika i analizu podataka, te na koncu i napisao ovaj rad.

  4. Galić J, Karner I, Čenan Lj, Tucak A, Hegeduš I, Pasini J, Bilandžija-Peranović M, Mihaljević S. Comparison of digital rectal examination and prostate specific antigen in early detection of prostate cancer. Coll Antropol 27 Suppl 1(2003) 61-6.

  Rad je izvorno znanstveni, objavljen je u časopisu Collegium Antropologicum s dvostrukom međunarodnom recenzijom, u kojem je pristupnik prvi autor. Tema rada je usporedba dvaju metoda u ranom otkrivanju karcinoma prostate. Ova studija predstavlja znanstveni doprinos u urologiji, i to stoga jer pokazuje da PSA (prostatični specifični antigen) detektira značajan broj tumora propuštenih prilikom digitorektalnog pregleda, ali i pokazuje da usprkos takvoj razlici nije dostatno određivanje samo PSA u programu

  7

 • skrininga jer je ta metoda nedostatno osjetljiva da bi se sama radila. U kombinaciji s digitorektalnim pregledom povećava mogućnost otkrivanja karcinoma prostate. Pristupnik je autor ovog rada, on je postavio hipotezu, a zajedno s koautorima je formirao protokol, izvršio preglede ispitanika i analizu podataka, te na koncu i napisao ovaj rad.

  5. Knežević M, Galić J, Tucak A, Ebling Z. The results after transrectal biopsy with 12 biopsy cores taken. Coll Antropol 28 Suppl 2 (2004) 243-250.

  Rad je izvorno znanstveni, objavljen u časopisu s dvostrukom međunarodnom recenzijom, a u kojem je pristupnik drugi autor. Tema rada je opravdanost primjene biopsije prostate s uzimanjem 12 uzoraka. Rad predstavlja znanstveni doprinos u urologiji jer pokazuje da povećanje broja bioptičkih uzoraka ne dovodi do razmjerno veće incidencije komplikacija, ali dovodi do značajno veće detekcije karcinoma prostate. Pristupnik je koautor u ovom radu, on je uveo ovu metodu na Kliniku za urologiju KB Osijek, zajedno s autorom rada uradio je biopsije kod svih bolesnika koji se navode u radu. Također je zajedno s autorom postavio cilj ovog rada, obradio je podatke s preostala dva koautora, te je u konačnici zajedno s autorom napisao ovaj rad.

  6. Galić J, Šimunović D. Serum concentration of nine hormones in aging male population and association with potency and libido problems. Coll. Antropol. 2006;30(4):735-9.

  Rad je objavljen u časopisu s dvostrukom međunarodnom recenzijom, izvorno je znanstveni i u njemu je pristupnik prvi autor.Tema rada je povezanost serumske razine hormona s poremećajem libida i potencije. Ovo istraživanje predstavlja znanstveni doprinos jer je pokazalo nižu vrijednost slobodnog testosterona u grupi bolesnika s oslabljenom potencijom i libidom.Pristupnik je prvi autor u ovom radu. On je formirao hipotezu, izvršio preglede ispitanika, analizu podataka te s koautorom i napisao ovaj rad.

  7. Galić J, Šimunović D. Prostate Disease Prevalence with Epidemiological and Hormonal Analysis in Randomly Selected Male Population in Croatia. Collegium Antropologicum. Coll Antropol. 2008 Dec;32(4):1195-202.

  Radi se o originalnom znanstvenom radu, a publiciran je u časopisu s dvostrukom međunarodnom recenzijom i u njemu je pristupnik prvi autor.Tema rada su učestalosti bolesti prostate i njihove epidemiološke i hormonske karakteristike. Važnost ovog istraživanja je u tome što je pokazalo stope učestalosti bolesti prostate i trend povećanja istih u Hrvatskoj. Također je pokazano da su pojedini rizični čimbenici poput uživanja alkohola, povišene razine testosterona i estrogena češći u bolesnika s benignom hipreplazijom prostate i karcinomom prostate. Pristupnik je prvi autor u ovom radu. On je formirao hipotezu, izvršio preglede ispitanika i analizu podataka te s koautorom napisao ovaj rad.

  8. Polašek O, Gunjača G, Kolčić I, Zgaga L, Džijan S, Smolić R, Smolić M, Milas-Ahić, J, Šerić V, Galić J, Tucak-Zorić S, Tucak A, Rudan I, Lauc G. Association of Nephrolithiasis and Gene for Glucose Transporter Type 9 (SLC2A9) : Study of 145 Patients. Croatian medical journal. 51 (2010) ; 48-53.

  8

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445187http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445187http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445187

 • Rad je objavljen u časopisu s dvostrukom recenzijom i isti je izvorno znanstveni. Važnost ovog rada je u tome što su rezultati ovog istraživanja pokazali povezanost nefrolitijaze i SLC2A9 gena, a što predstavlja dobru osnovu za daljnja istraživanja i eventualno razjašnjenje uloge SLC2A9 gena kao poveznice između mokraćne kiseline i nefrolitijaze. Pristupnik je u ovom radu koautor, a sudjelovao je u formiranju cilja ovog rada, formiranju protokola ispitivanja, zatim u obradi podataka i zajedno s autorom i koautorima u pisanju rada.

  b ) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u međunarodnim indeksnim publikacijama Science Citation Indeks Expanded

  1. Tucak A, Kalem T, Cvijetić S, Galić J, Prlić D, Zorić I, Dekanić-Ožegović D. The incidence and risk factors of urolithiasis in active working population of the Osijek community: an epidemiological study. Per Biol 2000;102(4):431-5.

  Ovaj rad je objavljen u časopisu s dvostrukom recenzijom, izvorno je znanstveni, a u njemu je pristupnik jedan od koautora. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi incidenciju i rizične čimbenike urolitijaze kod radno aktivne populacije u Osijeku. Znanstveni doprinos ovog rada je u nađenoj stopi incidencije urolitijaze i utvrđenim rizičnim čimbenicima za nastanak urolitijaze. Pristupnik je sudjelovao u stvaranju cilja ovog istraživanja, izvršio je preglede ispitanika, te analizu podataka.

  2. Jakić M, Rupčić V, Jakić M, Samardžija G, Mihaljević D, Galić J, Milas J, Tucak A, Ebling Z. Peritoneal membrane function and dialysate leukocyte count. Per Biol 2000;102(1):83-8.

  Riječ je o orginalnom znanstvenom radu, objavljen je u časopisu s dvostrukom recenzijom, a pristupnik je jedan od koautora rada.Tema rada je povezanost funkcije peritonejske membrane i broja leukocita u dijalizatu, a važnost rada je u tome što nije dokazan poremećaj rada peritonejske membrane u slučaju povećanog broja leukocita u dijalizatu, odnosno u slučaju peritonitisa. Pristupnik je jedan od koautora u ovom radu, a sudjelovao je pregledu ispitanika i analizi podataka.

  3. Mihaljević S, Šakić K, Stambolija V, Majerović M, Mihaljević Lj, Galić J. Haemodynamic effects of epidural anaesthesia with 0,5 % bupivacaine and S–(+)- ketamine. Period Biol 109(3); 2007:331-334.

  Rad je obavljen u časopisu s dvostrukom recenzijom u kojem je pristupnik jedan od koautora.Značaj ovog rada je u tome što pokazuje da epiduralna anestezija s bupivacainom i ketaminom ne utječe na hemodinamiku, odnosno ne utječe na povišenje krvnog tlaka i pogoršanje funkcije srca. Značaj ovog rada je i u tome što je to važno kliničko iskustvo, prije svega, za anesteziologe, ali i za kirurge.Pristupnik je sudjelovao u obradi podataka i pisanju rada.

  9

 • 4. Canjuga I, Mravak Stipetić, M, Kopić V, Galić J. Oral Acanthosis nigricans:case report and comparison with literature reports. Acta dermatovenerologica Croatica. 16 (2008) , 2; 91-95.

  Riječ je o radu objavljenom u časopisu s dvostrukom recenzijom, a pristupnik je u ovom radu jedan od koautora.Važnost ovog rada je u prikazu bolesnice s rijetkom, ali teškom bolesti Acanthosis nigricans, te u prikazu mogućih uzroka i načinu liječenja. Pristupnik je jedan od koautora u ovom radu, a sudjelovao je u liječenju bolesnice i u pisanju rada.

  c ) Objavljeni ostali znanstveno-stručni radovi

  1. Tucak A, Matković B, Mesarić Š, Galić J, Milter I, Koprolčec D. Analiza bubrežnih kamenaca bolesnika liječenih na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek. Med Vjesn 1984;16:87-90.

  2. Peljhan V, Tucak A, Galić J, Koprolčec D, Dojčinov Lj, Butković S, Venžera Z, Matoš I, Valek M. Učestalost urolitijaze u uvjetima visoke temperature radne okoline. Med Vjesn 1984;16(2):99-101.

  3. Grahovac B, Grahovac S, Galić J. Urolitijaza u djece operirane na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek od 1973-1983. godine. Med Vjesn 1984; 16(2): 159-62.

  4. Vančura K, Tucak A, Galić J, Koprolčec D, Dlouhy B. Učestalost bubrežnih kamenaca u bolesnika liječenih na Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek tijekom 1983. godine. Med Vjesn 1984;16(2):111-4.

  5. Valek M, Tucak A, Marijanović D, Mutavdžić R, Barišić I, Galić J, Peljhan V, Butković S, Vranješ Ž, Šimundić D, Matoš I. Učestalost urolitijaze u nekoliko populacijskih skupina sjeveroistočne Slavonije i Baranje. Med Vjesn 1984;16(2):123-6.

  6. Tucak A, Mesarić Š, Vlašić F, Galić J, Dlouhy B. Sastav bubrežnih kamenaca na pojedinim područjima Socijalističke Republike Hrvatske. Med Vjesn 1985;17(4):169-74.

  7. Matoš I, Tucak A, Galić J, Kuveždić M, Dlouhy B, Tominac Č, Dekanić D. Indeksi tubularne ekskrecije i reapsorpcije fosfata u bolesnika s urolitijazom i zdravih osoba s područja sjeveroistočne Slavonije i Baranje. Med Vjesn 1985;17(4):175-8.

  8. Venžera Z, Tucak A, Kuveždić M, Galić J, Vagner J, Kozmar D, Dlouhy B, Cetina N, Dekanić D. Kalcij i fosfati u serumu i 24-satnoj mokraći u odnosu na spol i dob. Med Vjesn 1985;17(4):179-82.

  9. Ugrai V, Tucak A, Galić J, Gall D, Ruška A, Dlouhy B, Dekanić D. Dob i vrijednosti paratireoidnog hormona u zdravih osoba. Med Vjesn 1985;17(4):183-5.

  10. Galić J, Tucak A, Mesarić Š, Ugrai V, Gall D, Kozmar D, Venžera Z, Dlouhy B, Matković V, Dekanić D. Primarni hiperparatireoidizam u bolesnika s nefrolitijazom u sjeveroistočnoj Slavoniji i Baranji. Med Vjesn 1985;17(4):187-9.

  10

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414567http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=414567

 • 11. Dragila M, Tucak A, Vranješ Ž, Škrinjarić S, Lenz D, Galić J, Ebling Z, Dlouhy B, Koščić O. Prilog epidemiološkom ispitivanju urolitijaze u selu Ernestinovu. Med Vjesn 1985;17(4):195-7.

  12. Grahovac B, Koščić O, Lukačević T, Vančura K, Rupčić B, Koprolčec D, Galić J, Zelenka B. Kontraindikacije za operaciju prostate. Med Vjesn 1986; 2: 65-8.

  13. Tucak A, Mesarić Š, Galić J, Vančura K. Analiza 265 kalcij-oksalatnih kamenaca uropoetskog trakta u bolesnika s područja osječke regije. Med vjesn 1987;19(3):79-81.

  14. Tucak A, Lukačević T, Grahovac B, Petek Ž, Rupčić B, Galić J, Kuveždić H, Perić N. Ratne ozljede urogenitalnog sustava u Osijeku od svibnja 1991. do studenoga 1992. godine. Med Vjesn 1994;26(1-4):59-6.

  15. Tucak A, Kuveždić H, Galić J, Perić N. Ozljede donjeg mokraćnog trakta (mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi). Med Vjesn 1994;26 (1-4):71-3.

  16. Galić J, Ebling Z, Dekanić D, Ilakovac V, Tucak A. Idiopatska hiperkalciurija s kamencima i hiperparatireoidizam. Liječ vjes 1996;(Suppl 2):79-81.

  17. Galić J, Karner I, Dekanić D, Prlić D, Tucak A. Hiperparatireoidizam i nefrolitijaza. Liječ vjes 1996;(Suppl 2):75-78.

  18. Habek D, Čerkez-Habek J, Galić J, Goll-Barić S. Acute abdomen as first symptom of acute leukemia. Archives of Gynecology and Obstetrics. Accepted: 21 October 2002.

  19. Šimunović D, Galić J, Tucak A, Koprolčec D, Perić, N. A first review: analysis of performed nephrectomy in urology clinic of "Osijek" university hospital in 1994-2004 // Programme book 4th Central European Meeting. Bucharest, 2004. 157 (pregledni rad).

  20. Galić J, Šimunović D. Učestalost bolesti prostate i analiza odabranih hormona u starije muške populacije dvaju slavonskih sela // 5th Central European Meeting. Programme Book. (sažetak, znanstveni rad).

  21. Šimunović D, Galić J, Tucak A., Koprolčec D. Pregled liječenih bolesnika sa rakom mokraćnog mjehura i prijelaznog epitela pijelona i uretera u zadnjih 10 godina na našoj klinici // Treći hrvatski urološki kongres. Knjiga sažetaka (sažetak, pregledni rad).

  22. Šimunović D, Galić J, Tucak A. Pregled liječenja i epidemioloških obilježja u bolesnika liječenih zbog tumora mokraćnoga mjehura, pijelona i uretera u zadnjih 10 godina na Klinici za urologiju, Kliničke bolnice Osijek. Med Vjesn 2005;37 (1-4):63-66

  23. Šimunović D, Galić J, Tucak A. Iskustva u liječenju tumora bubrega i prostate u zadnjih 10 godina na Klinici za urologiju, Kliničke bolnice Osijek. Med Vjesn 2005; 37 (1-4): 115-118.

  24. Galić J. Epidemiologija, čimbenici rizika i rano otkrivanje karcinoma prostate. Med. Vjesn. 2009; 41 (1-107):37-46.

  d/ Sažeci kongresnih priopćenja koja su objavljena u časopisima koji se indeksiraju u Current

  11

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211387http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211387http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211387http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211389http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211389http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=192189http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=192189

 • Contentsu i Science Citation Indexu

  1. Galić J. Tucak A, Lenz D, Dekanić D. Primary Hiperparathyreoidism in Patients with Nephrolithiasis in North-East Slavonia and Barania. Vith International Symposium on urolithiasis and Related Clinical Research, Vancouver, 1988. Abstract, Urol. Res. 1988;16(13):180.

  2. Tucak A, Mesarić Š, Galić J. Vančura K. Renal Stone Structure in the Yugoslav Regions of Slavonia and Barania. Vith International Symposium of Urolithiasis and Related Clinical Research, Vancouver, Canada Abstract Urol Res. 1988;16(3):201.

  3. Galić J, Šimunović D. Correlation of 25(OH) and 1, 25(OH)2 vitamin D serum levels and development of benign prostate hyperplasia and prostate cancer. European Urology Meetings. 1 (2006.), 1; 131

  4. Zibar L, Barbić J, Pasini J, Šimunović D, Galić J. Low interferon gamma producer genotype and acute kidney allograft rejection. European urology meetings 2007 (2); 7: 90

  5. Šimunović D, Kuveždić H, Terzić V, Pavlović O, Lanc V, Cosić I, Sudarević B, Galić J. Complication rate and efficacy of extracorporeal shock wave lithotripsy in elderly patients. European Urology Meetings 2008;3(19):124

  6. Sudarević B, Prlić D, Šimunović D, Galić J. Experience in hypospadias surgery at the Department of Urology of University Hospital Osijek: A ten-year review. European Urology Meetings 2008;3(10):50

  7. Ćosić I, Galić J, Šimunović D, Kotlar D. Millin’s prostatectomy – our experience between 2002 and 2007. European Urology Meetings 2008;3(10):42

  8. Galić J, Mrčela M, Šimunović D. Primary osteosarcoma of bladder treated with cystectomy. Virchows Archiv (2009) 455 (Suppl 1): S234;

  9. Mrčela M, Blažičević V, Galić J, Šimunović D, Koprolčec D. Sarcomatoid carcinoma of the ureter. A case report. Virchows Archiv (2009) 455 (Suppl 1): S226;

  10. Šimunović D, Sudarević B, Kuveždic H, Koprolčec D, Galić J. Working hard in a small-volume center: Our experiences with percutaneus nephrolithotomy. European Urology suppl. 8 (2009): 685

  11. Radoja I, Perković I, Simunovic D, Galic J. Experience in Cryptorchidism and Retractile Testicles Surgery at the Department of Urology of University Hospital Osijek: A Ten-Year Review. European Urology suppl. 8 (2009): 701

  12. Sudarević B, Kuvezdic H, Simunovic D, Galic J. Ureterorenoscopy in treating ureteral calculi: experience of Croatian Reference Center for Urolithiasis. European Urology suppl. 8 (2009): 682;

  CITIRANOST RADOVACITIRANOST RADOVA

  12

 • Broj citata (SCI ili SSCI) po WoS-u: 20

  1. Galić J. Urolithiasis 1989;240, broj citata 12. Galić J. Periodicum Biologorum 2000; 102:431-435, broj citata 2 3. Galić J. Archives of Medical Research 2002; 33:152-157, broj citata 74. Galić J. Collegium Antropologicum 2003; 27:49-54, broj citata 25. Galić J. Collegium Antropologicum 2003; 27:61-66, broj citata 66. Galić J. Acta Dermatovenerologica Croatica 2008;16:91-95, broj citata 17. Galić J. Croatian Medical Journal 2010;51(1):48-53, broj citata 1

  Broj citata (SCI ili SSCI) po Scopus-u: 26

  1. Galić J. Periodicum Biologorum 2000;102 (1):83-8, br. citata 12. Galić J. Periodicum Biologorum 2000; 102:431-435, br. citata 13. Galić J. Archives of Medical Research 2002; 33:152-157, br. citata 64. Galić J. Collegium Antropologicum 2003; 27:61-66, br. citata 115. Galić J. Collegium Antropologicum 2003; 27:49-54, br. citata16. Galić J. Archives of Gynecology and Obstetrics 2004;270 (2): 122-123, br. citata 27. Galić J. Collegium Antropologicum 2004;28 (2):243-250, br. citata 18. Galić J. Collegium Antropologicum 2006;30(4):735-738, br. citata 19. Galić J. Acta Dermatovenerologica Croatica 2008;16:91-95, br. citata 110. Galić J. Croatian Medical Journal 2010;51(1):48-53 x 1, br. citata 1

  AUTORSTVO I SUAUTORSTVO UDŽBENIKA, KNJIGA I POGLAVLJA U KNJIZIAUTORSTVO I SUAUTORSTVO UDŽBENIKA, KNJIGA I POGLAVLJA U KNJIZI

  1. Galić J, Tucak A, Ugrai V, Stipanić I. Primarni hiperparatireoidizam kod nefrolitijaze. U: Tucak A. eds. Urolitijaza. Osijek JC revija 1989;240-3.

  2. Galić J, Perić N, Prlić D. Sprečavanje i rano otkrivanje karcinoma bubrežnog parenhima. Knjiga Ebling Z, Budak A. Osijek-Zagreb 1993.

  3. Tucak A, Petek Ž, Galić J. Ratne ozljede uretera. U: D. Kröpfl, R. Novak, A. Tucak. Rekonstrukcijska urološka kirurgija. Osijek, 1999.

  4. Tucak A, Petek Ž, Galić J. Verletzungen des Harnleiters U: D. Kröpfl, R. Novak, A. Tucak. Rekonstruktive urologische Chirurgie. Berlin, Bremen, Riga, Rom, Viernheim, Wien, Zagreb; Pabst science publishers Lengerich; 2002.

  MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanjaOsijek, 23. ožujka 2011.

  13

 • FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć Eo provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

  profesora za predloženika izv. prof. dr. sc. Josipa Galića

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku klasa:112-02/10-02/2 ur.broj: 2158-60-01-10-236 od 18. listopada 2010. god. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 1. redovitoj sjednici u ak. 2010/2011. godini od 25. listopada 2011. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 05. studenoga 2010. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu urologija u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek.Na natječaj se prijavio prof. dr. sc. Josip Galić, izvanredni profesor u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 03. veljače 2011. god. u postupku koji je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

  Slijedom navedenog, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), sukladno članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek i odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

  Uža stručna područja interesa pristupnika su urološka onkologija, transplantacija, endourologija i urolitijaza4. studenog 2003. godine priznat mu je naslov primarijusa. 18. siječnja 2010. godine priznat mu je status uže specijalnosti iz Urološke onkologije.

  14

 • Prof. dr. sc. Josip Galić objavio je 48 znanstvenih ili stručnih radova, od čega dva kvalifikacijska, 8 u međunarodno indeksiranim CC časopisima, 4 znanstvena rada u časopisima koji se indeksiraju u SCI Expandedu, 12 sažetaka kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima indeksiranim u CC i SCI, te 24 stručna rada i 4 poglavlja u knjizi. Radovi su mu citirani 28 puta.

  Autor je i koautor u četiri udžbenika, odnosno znanstvene knjige. 2002.-2007. godine bio je voditelj projekta „Rano otkrivanje i etiopatogeneza karcinoma prostate“, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske.Od 2008. godine voditelj je projekta: „Imunološki čimbenici razvoja i progresije karcinoma prostate“, financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske. Ranije je sudjelovao u 7 znanstvenih projekata.

  Pod njegovim mentorstvom obranjene su 2 doktorske disertacije, i dva diplomska rada.

  Otvaranje i ustrojstvo novih odjelaTijekom svog dosadašnjeg rada dao je veliki doprinos, kako unapređenju Urologije,

  tako i osječke bolnice, tim više što je od 2004. do 2008. godine bio zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja za medicinska pitanja. Za vrijeme njegovog mandata osnovan je Odjel kardiokirurgije i Odjel invazivne kardiologije, a svakako je jedno od njegovih najvećih postignuća osnivanje Transplantacijskog centra za bubrege pri Klinici za urologiju, te utemeljenje Centra za tipizaciju tkiva pri Zavodu za nuklearnu medicinu.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Održavanje nastave na dodiplomskim i poslijediplomskim doktorskim studijima

  Dodiplomska nastava

  Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studij medicine u Osijeku, od 1993. do 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Medicinska etika, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine je predavač.Klinička anatomija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2002. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 26. travnja 2004. godine docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za urologiju.Ratna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2006. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 29. listopada 2007. je izvanredni profesor u kumulativnom radnom odnosu.Voditelj je izbornog predmeta urolitijaza na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine.

  Poslijediplomska nastava

  15

 • Od 2002. godine je predavač u poslijediplomskoj nastavi iz Urologije na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

  Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka

  Doktorske disertacije

  3. Klaudio Grdović. Povezanost prostatičnih i drugih tumorskih markera u bolesnika s benignom hiperplazijom ili karcinomom prostate, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek; 2010.

  4. Dalibor Šimunović. Povezanost polimorfizama gena za citokine s razvojem i progresijom benigne hiperplazije i karcinoma prostate, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek; 2010.

  Diplomski radovi

  3. Ivana Vidošić. Proces zdravstvene skrbi u bolesnika s tumorom testisa. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva; 2009.

  4. Karmela Čukić. Proces zdravstvene skrbi u bolesnika s karcinomom bubrega. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva; 2009.

  KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA

  Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženika prof. dr. sc. Josipa Galića – izvanrednog profesora u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to:

  I. Prof. dr. sc. Josip Galić ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja nastavnog rada i pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete,

  II. U svojstvu nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvodio je nastavu na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine kontinuirano od 1998. god. te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo s ukupno više od 600 norma sati nastave

  III. ispunjava i sljedeće uvjete Rektorskog zbora:1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene

  knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio

  16

 • svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva; (koautor je u 4 sveučilišna udžbenika)

  2. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij; (koautor je sa studentom poslijediplomskog studija u dva znanstvena rada indeksirana u CC publikacijama )

  3. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu; (aktivno je sudjelovao na preko 30 međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu).

  4. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu; (voditelj je dva znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa)

  Z A K L J U Č A K:

  Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženik izv. prof. dr. sc. Josip Galić udovoljava svim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

  Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere prof. dr. sc. Josipa Galića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane urologija u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Predsjednik Povjerenstva

  Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

  Članovi Povjerenstva:

  1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović 2. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

  SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITOG PROFESORA

  I Pristupnik: Prof. dr. sc. Josip Galić – znanstveni savjetnik izabran temeljem Odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih

  17

 • znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 03. veljače 2011. god.

  II. UVJETI KOJE ISPUNJAVA PRISTUPNIK PO MJERILIMA MEDICINSKOG FAKULTETA OSIJEK ZA IZBOR U ZNANSTVENO- NASTAVNO ZVANJE REDOVITOG PROFESORA

  1. Broj radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u CC: 8 radova 2. Broj radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u SCI: 4 rada

  3. Novi radovi nakon izbora u prethodno zvanje (da/ne): DA

  4.Ima li u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) ukupno šesto (600) norma sati nastave DA5. Ispunjava li četiri od sljedećih uvjeta (zaokružiti redni broj uvjeta koje ispunjava):

  1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva; (koautor je u 4 sveučilišna udžbenika)

  2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom;

  3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij; (koautor je sa studentom poslijediplomskog studija u dva znanstvena rada indeksirana u CC publikacijama )

  4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu; (aktivno je sudjelovao na preko 30 među narodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu).

  5. da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga;

  6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova;

  7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu; (voditelj je dva znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa)

  8. da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine, od čega barem godinu kontinuirano, na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja.

  6. Priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište. - priloženo

  III. PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG INTERESA, NASTAVNA

  18

 • DJELATNOST I NAJVAŽNIJA POSTIGNUĆA PRISTUPNIKA (SAŽETAK)

  Uža stručna područja interesa pristupnika su urološka onkologija, transplantacija, endourologija i urolitijaza4. studenog 2003. godine priznat mu je naslov primarijusa. 18. siječnja 2010. godine priznat mu je status uže specijalnosti iz Urološke onkologije.

  Prof. dr. sc. Josip Galić objavio je 48 znanstvenih ili stručnih radova, od čega dva kvalifikacijska, 8 u međunarodno indeksiranim CC časopisima, 4 znanstvena rada u časopisima koji se indeksiraju u SCI Expandedu, 12 sažetaka kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima indeksiranim u CC i SCI, te 24 stručna rada i 4 poglavlja u knjizi. Radovi su mu citirani 28 puta.

  Autor je i koautor u četiri udžbenika, odnosno znanstvene knjige.2002.-2007. godine bio je voditelj projekta „Rano otkrivanje i etiopatogeneza

  karcinoma prostate“, financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske.Od 2008. godine voditelj je projekta: „Imunološki čimbenici razvoja i progresije karcinoma prostate“, financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske. Ranije je sudjelovao u 7 znanstvenih projekata.

  Pod njegovim mentorstvom obranjene su 2 doktorske disertacije, i dva diplomska rada.

  Tijekom svog dosadašnjeg rada dao je veliki doprinos, kako unapređenju Urologije, tako i osječke bolnice, tim više što je od 2004. do 2008. godine bio zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja za medicinska pitanja. Za vrijeme njegovog mandata osnovan je Odjel kardiokirurgije i Odjel invazivne kardiologije, a svakako je jedno od njegovih najvećih postignuća osnivanje Transplantacijskog centra za bubrege pri Klinici za urologiju, te utemeljenje Centra za tipizaciju tkiva pri Zavodu za nuklearnu medicinu.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Dodiplomska nastava

  Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studij medicine u Osijeku, od 1993. do 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine asistent u Katedri za urologiju.Medicinska etika, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 1998. godine je predavač.Klinička anatomija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2002. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 26. travnja 2004. godine docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za urologiju.Ratna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 2006. godine je predavač.Urologija, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od 29. listopada 2007. je izvanredni profesor u kumulativnom radnom odnosu.Voditelj je izbornog predmeta urolitijaza na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine.

  Poslijediplomska nastava

  19

 • Od 2002. godine je predavač u poslijediplomskoj nastavi iz Urologije na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

  IV. SAŽETO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVA (Navesti zadovoljava li pristupnik uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006); ako ne, navesti zašto)

  Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženik prof. dr. sc. Josip Galić udovoljava svim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere izv. prof. dr. sc. Josipa Galića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane urologia u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Predsjednik Povjerenstva

  Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

  Članovi Povjerenstva:

  1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović 2.Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

  Klasa: 003-06/11-04-03Ur.broj: 2158-61-05-11-09Osijek, 28. ožujka 2011.

  20

 • Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04. i 46/07) i sukladno članku 47. stavku 1. podstavku 6. i članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijeku i članku 19. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 23. ožujka 2011. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 6. redovitoj sjednici u akademskoj 2010./2011. godini održanoj 28. ožujka 2011. godine pod točkom 7.1.2. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  1. Prof. dr. sc. Josip Galić, dr.med., izvanredni profesor, bira se u znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog - profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane urologija u Katedri za urologiju na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek

  2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07 ). 3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).

  Obrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku klasa:112-02/10-02/2 ur.broj: 2158-60-01-10-236 od 18. listopada 2010. god. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 1. redovitoj sjednici u ak. 2010/2011. godini od 25. listopada 2011. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ od 04. studenoga 2010.god. i „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Medicinskog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 05. studenoga 2010. god. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu urologija u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

  Na natječaj se prijavio prof. dr. sc. Josip Galić, izvanredni profesor u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje

  21

 • temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 03. veljače 2011. god. u postupku koji je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

  U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i dostavilo pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Josipa Galića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu urologija u Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

  Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da prof. dr.sc. Josip Galić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora te je odlučilo kao u izreci.Pouka o pravnom lijekuProtiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

  DEKAN

  Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

  Dostavljeno:1. Prof. dr. sc. Josip Galić2. Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku3. Predsjedniku Katedre za urologiju Medicinskog fakulteta Osijek4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek5. Pismohrana Fakultetskog vijeća6. Pismohrana Medicinskog fakulteta

  22

 • 23

  OBRAZOVANJEZAPOSLENJEFUNKCIJE U SLUŽBIAKADEMSKI STUPNJEVI I NAPREDOVANJA NA MEDICINSKOM FAKULTETUZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJENASTAVNA DJELATNOST

  ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMAc ) Objavljeni ostali znanstveno-stručni radovi Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka