of 23 /23
Prof. dr. sc. Stipan Penavina Životopis, znanstvena i stručna djelatnost Osobni podaci Adresa 31000 Osijek, Naselje Viševica 3 Telefonski broj 031 300-944 0912244027 Broj faksa 031 211-604 E-mail [email protected] Datum i mjesto rođenja 19. svibnja 1948. Plavna Državljanstvo hrvatsko Nacionalnost Hrvat Radno iskustvo Ukupni radni staž 39 god. Datum od - do 1. 2. 2004. – do danas Ime i adresa poslodavca Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, Gajev trg 7 Zanimanje ili radno mjesto Izvanredni profesor Glavni poslovi i odgovornosti Nastavnik na predmetima: - preddiplomski studij: Upravljanje troškovima, - diplomski studij: Financijski menadžment za poduzetnike, Vrijednosni, papiri, Financijsko posredništvo, - doktoralni studij: Vrednovanje poduzeća Vrsta djelatnosti ili sektor Znanstveno-nastavna djelatnost, smjer: financije i upravljačko računovodstvo Datum od - do 1. 1.2002. – 31.1.2004. 1. 6. 1997. - 31.12.2001. Ime i adresa poslodavca Hypoinvest d.d. Zagreb Slavoinvest d.d. Osijek, Kapucinska 31 Zanimanje ili radno mjesto Član uprave Predsjednik uprave Glavni poslovi i odgovor- nosti Sudjelovanje u vođenju poslova Vođenje poslova društva društva Vrsta djelatnosti ili sektor Upravljanje investicijskim Upravljanje investicijskim fondovima fondovima Datum od - do 1.5.1989. – 31.5.1997. 4.12.1978. – 30.4. 1989. Ime i adresa poslodavca Zavod za prostorno planiranje d.d. Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek Osijek Zanimanje ili radno mjesto Zamjenik direktora Planer - ekonomist Glavni poslovi i odgovor- nosti Sudjelovanje u vođenju poslova Sudjelovanje u izradi prostornih društva planova Vrsta djelatnosti ili sektor Prostorno i regionalno planiranje Prostorno i regionalno planiranje Datum od - do 1.6.1971. – 4.12.1978. Ime i adresa poslodavca Transjug Rijeka, Rijeka

Prof. dr. sc. Stipan Penavina Životopis, znanstvena i stručna ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/447_2.4.pdf · Financijski menadžment za poduzetnike (smjer poduzetništvo)

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Stipan Penavina Životopis, znanstvena i stručna...

 • Prof. dr. sc. Stipan Penavina Životopis, znanstvena i stručna djelatnost

  Osobni podaci

  Adresa 31000 Osijek, Naselje Viševica 3

  Telefonski broj 031 300-944 0912244027

  Broj faksa 031 211-604

  E-mail [email protected]

  Datum i mjesto rođenja

  19. svibnja 1948. Plavna

  Državljanstvo hrvatsko

  Nacionalnost Hrvat

  Radno iskustvo

  Ukupni radni staž 39 god.

  Datum od - do 1. 2. 2004. – do danas

  Ime i adresa poslodavca Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, Gajev trg 7

  Zanimanje ili radno mjesto Izvanredni profesor

  Glavni poslovi i odgovornosti

  Nastavnik na predmetima: - preddiplomski studij: Upravljanje troškovima, - diplomski studij: Financijski menadžment za poduzetnike, Vrijednosni, papiri, Financijsko posredništvo, - doktoralni studij: Vrednovanje poduzeća

  Vrsta djelatnosti ili sektor Znanstveno-nastavna djelatnost, smjer: financije i upravljačko računovodstvo

  Datum od - do 1. 1.2002. – 31.1.2004. 1. 6. 1997. - 31.12.2001.

  Ime i adresa poslodavca Hypoinvest d.d. Zagreb Slavoinvest d.d. Osijek, Kapucinska 31

  Zanimanje ili radno mjesto Član uprave Predsjednik uprave

  Glavni poslovi i odgovor-nosti

  Sudjelovanje u vođenju poslova Vođenje poslova društva društva

  Vrsta djelatnosti ili sektor Upravljanje investicijskim Upravljanje investicijskim fondovima fondovima

  Datum od - do 1.5.1989. – 31.5.1997. 4.12.1978. – 30.4. 1989.

  Ime i adresa poslodavca Zavod za prostorno planiranje d.d. Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek Osijek

  Zanimanje ili radno mjesto Zamjenik direktora Planer - ekonomist

  Glavni poslovi i odgovor-nosti

  Sudjelovanje u vođenju poslova Sudjelovanje u izradi prostornih društva planova

  Vrsta djelatnosti ili sektor Prostorno i regionalno planiranje Prostorno i regionalno planiranje

  Datum od - do 1.6.1971. – 4.12.1978.

  Ime i adresa poslodavca Transjug Rijeka, Rijeka

 • 2

  Zanimanje ili radno mjesto Operater sustava

  Glavni poslovi i odgovor-nosti

  Elektronska obrada podataka

  Vrsta djelatnosti ili sektor Računarski centar

  Obrazovanje i osposobljavanje

  Datum: 19.2.1997.

  Naziv dodijeljene kvalifikacije

  Dr.sc. oecc.

  Područje stečene kvalivikacije

  Područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija

  Mjesto stjecanja kvalifikacije

  Osijek

  Ime i vrsta organizacije pru-žatelja obrazovanja i ospo-

  sobljavanja

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Datum: 22.12.1987.

  Naziv dodijeljene kvalifikacije

  Mr.sc.oecc.

  Područje stečene kvalivikacije

  Poslovna politika OUR-a

  Mjesto stjecanja kvalifikacije

  Osijek

  Ime i vrsta organizacije pru-žatelja obrazovanja i ospo-

  sobljavanja

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Datumi 5.12.1977.

  Naziv dodijeljene kvalifikacije

  Dipl.oecc.

  Područje stečene kvalivikacije

  Industrijski smjer

  Mjesto stjecanja kvalifikacije

  Osijek

  Ime i vrsta organizacije pru-žatelja obrazovanja i ospo-sobljavanja

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Dodatno obrazovanje

  Datum 10.6. 2008.

  Mjesto dodatnog obrazovanja

  Osijek

  Ime ustanove koja je provela obrazovanje

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Program obrazovanja Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća

  Datum 18.12.2001.

 • 3

  Mjesto dodatnog obrazovanja

  Zagreb

  Ime ustanove koja je provela obrazovanje

  Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Hrvatska udruga financijskih analitičara

  Stečeni status nakon dodatnog obrazovanja

  Investicijski savjetnik

  Datum 4.1998.

  Mjesto dodatnog obrazovanja

  Zagreb

  Ime ustanove koja je provela obrazovanje

  International Trading Institute, Ltd.

  Program obrazovanja Osnove derivata

  Datum 9.6.1995.

  Mjesto dodatnog obrazovanja

  Zagreb

  Ime ustanove koja je provela obrazovanje

  Zagrebačka burza, Hrvatsko udruženje brokera

  Stečeni status nakon dodatnog obrazovanja

  Broker

  Članstvo u stručnim udrugama

  - Hrvatsko društvo ekonomista, - Hrvatsko društvo za sustave (CROS) - Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV)

 • 4

  PREGLED ZNANSTVENO-NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI 1. SUMARNI PREGLED ZNANSTVENE DJELATNOSTI U okviru svojih znanstvenih aktivnosti pristupnik je u proteklom vremenu napisao i objavio ukupno 31 znanstveni rad i te je sudjelovao u više znanstvenih projekta. Znanstveni radovi

  • radovi u domaćim časopisima s meñunarodnom indeksacijom kategorije (a1): 7 • radovi u domaćim časopisima bez meñunarodne indeksacije kategorije (a2): 3 • radovi u zborniku radova s meñunarodnog znanstvenog skupa kategorije (a1): 17 • radovi u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa kazegorije (a2): 4

  Znanstveni projekti Domaći projekti - nakon zadnjeg izbora 1. "Komparativni razvoj agroturizna u istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji". Projekt vodi Ekonomski fakultet u Osijeku, a

  financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Projekt traje 5 godina. (još je u tijeku) 2. "Jačanjem regionalne konkurentnosti do gospodarskog prosperiteta". Projekt vodi Ekonomski fakultet u Osijeku, a

  financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Projekt traje 5 godina. (još je u tijeku) Domaći projekti - prije zadnjeg izbora

  1. "Zakon vrijednosti u funkciji upravljanja razvojem", dionica vezano za: "Razvoj Slavonije i Baranje", koju je vodio Ekonomski fakultet u Osijeku, a financirao SIZ znanosti Republike Hrvatske u razdoblju 1988-1990. godine.

  2. "Povezivanje Podunavlja s Jadranom", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, financiran od strane Ministarstava znanosti. Projekt je realiziran u razdoblju 1991-1995. godine

  3. "Gospodarsko povezivanje Podunavlja s Jadranom". Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, financiran od strane Ministarstva znanosti. Projekt je realiziran u razdoblju 1996-1998. godine.

  4. «Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske», Ekonomski fakultet u Osijeku, financiran je od strane Ministarstva znanosti Republike Hrvatske u 2002. godini.

  5. "Komparativni razvoj agroturizna u istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji". Projekt vodi Ekonomski fakultet u

  Osijeku, a financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Projekt traje 5 godina. (još je u tijeku)

  6. "Jačanjem regionalne konkurentnosti do gospodarskog prosperiteta". Projekt vodi Ekonomski fakultet u Osijeku, a

  financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Projekt traje 5 godina. (još je u tijeku) Sudjelovanje na znanstvenim skupovima Pristupnik je sudjelovao na ukupno 21 znanstvenom skupu, od kojih u 17 na meñunarodnim i 4 na domaća skupa. Nakon posljednjeg izbora pristupnik je sudjelovao na 4 meñunarodna skupa. 2. SUMARNI PREGLED NASTAVNE DJELATNOSTI 2.1. Analiza nastavne djelatnosti

 • 5

  Nastavna djelatnost pristupnika analizirana je kroz njegov angažman u nastavi na dodiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktoralnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pristupnik je aktivan u nastavi od 2000. godine, kada je uključen u predavanje na poslijediplomskom studiju Poduzetništvo. Nedugo nakon toga uključio se i u dodiplomsku nastavu koju obavlja u kontinuitetu sve do danas. U cijelom tom razdoblju pristupnik je aktivno sudjelovao na održavanju zatečenih kolegija u nastavi i uvoñenju novih. Trenutno je angažiran u nastavi na sljedećim kolegijima po pojedinim studijima: Dodiplomski studij – kolegiji: Upravljanje troškovima Računovodstvo troškova Diplomski studij – kolegiji: Financijsko posredništvo (smjer financije), Vrijednosni papiri (smjer financije) Financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Financijski menadžment za poduzetnike II (smjer poduzetništvo) Upravljanje troškovima (smjer menadžment) Poslijediplomski – specijalistički studij – kolegiji: Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Financijski menadžment za poduzetnike (smjer poduzetništvo) Regionalna politika i razvoj (smjer upravljanje ekonomskim razvojem) Upravljanje troškovima (organizacija i menadžment) Doktoralni studij – kolegiji: Upravljanje troškovima (smjer Menadžment) Rad u nastavi pristupnik obavlja kroz pripremu i održavanje predavanja, organiziranje vježbi i provjeru znanja studenata kroz održavanje kolokvija, pismenih i usmenih dijelova ispita. 2.2. Program i uvoñenje novih predmeta Dolaskom na Ekonomski fakultet u Osijeku pristupnik je preuzeo kolegije Upravljanje troškovima i Računovodstvo troškova, koji su već bili u tijeku. Svi ostali kolegiji su naknadno uvedeni na čijem razvijanju i uvoñenju je isključivo bio angažiran pristupnik. Diplomski studij – kolegiji: Nakon zadnjeg izbora - Financijsko posredništvo (smjer financije), - Vrijednosni papiri (smjer financije) - Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Prije zadnjeg izbora nema Poslijediplomski – specijalistički studij – kolegiji:

 • 6

  Nakon zadnjeg izbora - Financijski menadžment (smjer poduzetništvo) Prije zadnjeg izbora - Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) - Regionalna politika i razvoj (smjer upravljanje ekonomskim razvojem) - Upravljanje troškovima (smjer management) Doktoralni studij - kolegiji: Nakon zadnjeg izbora - Upravljanje troškovima (smjer „Management“ ), - Enterpreneurial Finance and Venture Funds – kolegij je u postupku razvijanja (smjer „Poduzetništvo i inovativnost“) - Business Valuation Methods – kolegij je u postupku razvijanja ( smjer „Poduzetništvo i inovativnost“) Za sve nove kolegije, koje drži pristupnik i na čijem razvijanju se angažirao, priredio je adekvat-na predavanja i postavio ih na Internet, tako da su dostupna svim studentima. Prije zadnjeg izbora nema 2.3. Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka U okviru nastavnih aktivnosti, koje obavlja pristupnik, spadaju i aktivnosti koje se odnose na mentorstvo u pisanju, završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Pristupnik je u tom smislu angažiran na svim razinama studija. Do sada je pod mentorstvom pristupnika obranio sljedeći broj studenata:

  - 2 diplomska rada na dodiplomskom studiju, - 2 završna rada na dodiplomskom studiju - 12 magistarskih radova - 6 završnih radova na poslije diplomskom stručnom studiju

  Pristupnik je trenutno mentor i na 7 doktorskih radova čija je izrada u tijeku. Izrada svih ovih radova odvija se po starom (pred bolonjskom) postupku, što znači da moraju biti završeni do 1. listopada 2011. godine. Pristupnik je u koautorstvu sa studentima koji još nisu magistrirali objavio četiri rada i to: 2.4. Doktoralna nastava Nakon zadnjeg izbora Pristupnik je uključen u doktoralnu nastavu na smjeru Management i to s predmetom Upravljanje troškovima. Osim toga u završnoj fazi pripreme je novi doktoralni smjer Poduzetništvo i inovativnost ( do kraja lipnja se raspisuje natječaj za upis polaznika ovog studija). Na ovom studiju pristupnik će držati 2 kolegija i to: Enterpreneurial Finance and

 • 7

  Venture Funds i Business Valuation Methods. Oba ova kolegija su u postupku razvijanja i pripreme predavanja. Prije zadnjeg izbora nema 2.5. Poslijediplomska specijalistička nastava Nakon zadnjeg izbora Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo dodatno je pristupniku pripao i kolegij Financijski menadžment, koji predaje zajedno s dvoje kolega na prvom semestru studija. Prije zadnjeg izbora Kolegij koji je pristupnik najduže predavao je Suvremeni financijski instrumenti na smjeru Poduzetništvo. Pošto je otvoren smjer Upravljanje ekonomskim razvojem, pristupnik je zadužen za kolegij Regionalna politika i razvoj. Isto tako otvaranjem poslijediplomskog specijalističkog studija Management, pristupnik je zadužen za predmet Upravljanje troškovima, koji je pripremljen za poslijediplomsku razinu. 2.6. Diplomska nastava Nakon zadnjeg izbora Kako je diplomski studij otvoren u razdoblju nakon posljednjeg izbora pristupnika, svi su kolegiji za koje je pristupnik zadužen zapravo novi i to: Financijsko posredništvo i Vrijednosni papiri (smjer financije) i Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo). Prethodno navedeni kolegij već je bio održavan u okviru poslijediplomskog studija, da bi otvaranjem diplomskog studija bio integriran u ovaj nastavni program. 2.7. Dodiplomska nastava Na dodiplomskom studiju pristupnik permanentno drži nastavu iz kolegija Upravljanje troškovima i kolegija Računovodstvo troškova. Nastavu iz ovih kolegija pristupnik drži i na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Osijek koji je organiziran u Varaždinu. Nakon uvoñenja bolonjskog procesa u nastavu, kolegij Upravljanje troškovima na dodiplomskom studiju transformirat će se u kolegij Upravljačko računovodstvo koje će pristupnik držati.

  3. STRUČNA DJELATNOST 3.1. Rad na popularizaciji struke U svrhu popularizacije struke pristupnik je bio angažiran i na izvan nastavnim aktivnostima i to: 1. u dva navrata je održao predavanja na Srednjoj ekonomskoj školi u Osijeku srednjoškolskim profesorima s područja Osječko-baranjske županije u prvom slučaju na temu „Dionice kao financijski instrumenti“ i u drugom slučaju na temu „Aktualni trenutak hrvatskog tržišta kapitala“.

 • 8

  2. u dva navrata je sudjelovao na Festivalu znanosti čija je osnovna svrha popularizacija znanosti meñu mladim ljudima, primarno srednjoškolcima, da se lakše mogu opredijeliti za svoj budući studij i zanimanje. U prvom slučaju je nastupio s temom „Obilježja financijskog tržišta u Republici Hrvatskoj, a u drugom slučaju je izložio temu: „Europski fondovi – instrumenti eurointegracija“. 3.2. Član uredničkog odbora zbirne znanstvene knjige Pristupnik je bio angažiran kao član ureñivačkog odbora zbirne znanstvene knjige „Suvremeni izazovi u upravljanju ekonomskim razvojem“ čiji je izdavač Ekonmski fakultet u Osijeku, 2009. godine. 3.3. Član uredničkog odbora zbornika radova sa znanstvenog skupa Pristupnik je bio član ureñivačkog odbora zbornika radova s meñunarodnog znanstvenog simpozija „Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran, Osijek 2004. godine. 3.4. Recenzent znanstvenih radova Pristupnik je proteklom razdoblju bio dosta angažiran na izradi recenzija znanstvenih i stručnih radova koji su objavljivani u raznim znanstvenim časopisima. Radovi, koji su davani pristupniku na recenziju, uglavnom su iz područja njegovog znanstvenog interesa, odnosno područja koje on pokriva kroz svoju znanstvenu ili nastavnu djelatnost. Pristupnik je izradio ukupno 13 recenzija u okviru kojih su bile:

  - 1 recenzija za knjigu (fakultetski udžbenik) , - 2 recenzije za web stranice kolegija (objavljena predavanja na Internetu), - 10 recenzija za radove u stručnim časopisima

  3.5. Ostale stručne aktivnosti Pristupnik je ovlašteni sudski vještak za vrijednosne papire, pa je često angažiran na provoñenju odreñene stručne valorizacije najčešće slučajeva iz gospodarske prakse. Osim toga pristupnik je sudjelovao i u izradi stručne razvojne dokumentacije kao što su:

  1. Strategija gospodarskog razvitka osječko-baranjske županije, 2. Studija gospodarskog razvitka grada Osijeka 3. Operativni program Studije gospodarskog razvitka Osijeka, 4. Program razvitka gospodarskih zona u Osijeku

  Pristupnik je pored znanstvenog rada permanentno provodio i razne stručne edukacije i dopunsko obrazovanje. U okviru dopunskog stručnog obrazovanja 1995. godine je položio stručni ispit za brokera u organizaciji Zagrebačke burze. Također, 2001. godine je položio stručni ispit za investicijskog savjetnika u organizaciji Hrvatskog društva financijskih analitičara i Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Nadalje, 2006. godine stekao je zvanje stalnog sudskog vještaka za vrijednosne papire.

 • 9

  EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja FAKULTETSKOM VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U OSIJEKU Predmet: Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora predloženika prof. dr. sc. Stipana Penavina Na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 18. studenoga 2010. godine izabrani smo za članove Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja i u toj funkciji zaprimili smo predmet koji se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora predloženika prof. dr. sc. Stipana Penavina i konstatirali sljedeće: a. Na raspisani natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno

  nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana Financije, objavljen u "Glasu Slavonije" od 02. lipnja 2010. godine i Narodnim novinama od 02. lipanj 2011. godine prijavio samo prof. dr. sc. Stipan Penavin, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Predloženik prof. dr. sc. Stipan Penavin je u zvanje izvanrednog profesora, odlukom Senata Sveučilišta u Osijeku, izabran u srpnju 2007. godine.

  b. Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. ðula Borozan, prof. dr. sc. Marijan Karić i prof. dr. sc. Ivo Ban, imenovano

  na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku dana 24. svibnja 2010. godine, dalo je za predloženika prof. dr. sc. Stipana Penavina mišljenje da ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Ekonomija, znanstvena grana Financije propisane: čl. 95. st. 2. i čl. 117. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i, 46/07.), kao i nužne uvjete Rektorskog zbora prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06).

  Tragom narečenoga, a sukladno čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), ovaj je Odbor izvršio uvid u dokumentaciju predloženika i provjerio ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te ustanovio sljedeće: 1. ANALIZA NASTAVNE DJELATNOSTI Dr. sc. Stipan Penavin rođen je 19. svibnja 1948. godine u Plavni, općina Bač, Republika Srbija. Po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac je jednog odraslog djeteta. Nakon završene osnovne i srednje škole (Gimnazija) upisao je studij na Ekonomskom fakultetu, koji je završio obranom diplomskog rada 1977. godine. Poslijediplomski studij «Poslovna politika organizacija udruženog rada» završio je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranom magistarskog rada pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Anić, prof. dr. sc. Dragutin Rilke i prof. dr. sc. Vladimir Leko, pod naslovom «Alokacija proizvodnih snaga u funkciji politike regionalnog razvoja s osvrtom na razvoj Slavonsko-baranjske regije» dana 22. prosinca 1987. godine. Doktorat znanosti stekao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranom doktorske disertacije pred stručnim

 • 10

  povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Mandić, prof. dr. sc. Vjekoslava Singer i prof. dr. sc. Barbara Medanić, pod naslovom «Interakcije u prostornom sustavu Slavonsko-baranjske regije i mogućnost njihove optimizacije» dana 19. veljače 1997. godine. Dr. sc. Stipan Penavin počeo je raditi 1971. godine u Računskom centru poduzeća "Transjug" u Rijeci. Od 1974. godine prelazi na komercijalne poslove "Transjug", Rijeka, Poslovnica u Osijeku. Od 1978. godine je radio u Zavodu za prostorno planiranje u Osijeku, najprije kao planer-ekonomist, od 1988. godine postaje voditelj sektora za organizaciju i razvoj, a od 1991. godine zamjenik je direktora. Od 1997. godine radi kao predsjednik Uprave "Slavoinvest" dioničkog društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Paralelno s tom funkcijom od 1998. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Slavonskog privatizacijskog investicijskog fonda. Od 2002. godine, nakon izvršenog pripajanja, „Slavoinvest d.d.“ investicijskom društvu „Hypo-Alpe-Adria Invest" d.d. postaje član uprave ovog društva, a paralelno s tim i dalje obnaša funkciju predsjednika uprave Slavonskog privatizacijskog investicijskog fonda. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u radnom je odnosu s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme od siječnja 2004. godine u zvanju docenta na kolegijima Upravljanje troškovima i Računovodstvo troškova. Nakon tri godine (2007.), izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora. 1.1. Program i uvoñenje novih predmeta Nastavna djelatnost pristupnika analizirana je kroz njegov angažman u nastavi na dodiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktoralnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pristupnik je aktivan u nastavi od 2000. godine, kada je uključen u predavanje na poslijediplomskom studiju Poduzetništvo. Nedugo nakon toga uključio se i u dodiplomsku nastavu koju obavlja u kontinuitetu sve do danas. U cijelom tom razdoblju pristupnik je aktivno sudjelovao na održavanju zatečenih kolegija u nastavi i uvoñenju novih. Trenutno je angažiran u nastavi na sljedećim kolegijima po pojedinim studijima: Dodiplomski studij – kolegiji: Upravljanje troškovima Računovodstvo troškova Diplomski studij – kolegiji: Financijsko posredništvo (smjer financije), Vrijednosni papiri (smjer financije) Financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Financijski menadžment za poduzetnike II (smjer poduzetništvo) Upravljanje troškovima (smjer menadžment) Poslijediplomski – specijalistički studij – kolegiji: Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Financijski menadžment za poduzetnike (smjer poduzetništvo) Regionalna politika i razvoj (smjer upravljanje ekonomskim razvojem) Upravljanje troškovima (organizacija i menadžment) Doktoralni studij – kolegiji: Upravljanje troškovima (smjer management) Rad u nastavi pristupnik obavlja kroz pripremu i održavanje predavanja, organiziranje vježbi i provjeru znanja studenata kroz održavanje kolokvija, pismenih i usmenih dijelova ispita.

 • 11

  Program i uvoñenje novih predmeta Dolaskom na Ekonomski fakultet u Osijeku pristupnik je preuzeo kolegije Upravljanje troškovima i Računovodstvo troškova, koji su već bili u tijeku. Svi ostali kolegiji su naknadno uvedeni i na njihovom je razvijanju i uvoñenju bio angažiran isključivo pristupnik. Diplomski studij – kolegiji: Nakon zadnjeg izbora

  - Financijsko posredništvo (smjer financije), - Vrijednosni papiri (smjer financije) - Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) Prije zadnjeg izbora

  Pristupnik još nije imao predavanja Poslijediplomski – specijalistički studij – kolegiji: Poslije zadnjeg izbora

  - Financijski menadžment (smjer poduzetništvo) - Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo) - Regionalna politika i razvoj (smjer upravljanje ekonomskim razvojem) - Upravljanje troškovima (smjer management) Prije zadnjeg izbora

  Pristupnik još nije imao predavanja 3.2.3. Doktoralni studij - kolegiji: Nakon zadnjeg izbora

  - Upravljanje troškovima (smjer „management“ ), Prije zadnjeg izbora Doktoralni studij je još bio u fazi implementacije 1.2. Mentorstvo i podizanje znanstvenog pomlatka U okviru nastavnih aktivnosti, koje obavlja pristupnik, spadaju i aktivnosti koje se odnose na mentorstvo u pisanju, završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Pristupnik je u tom smislu angažiran na svim razinama studija. Do sada je pod mentorstvom pristupnika obranio svoje radove sljedeći broj studenata:

  - 2 diplomska rada na dodiplomskom studiju - 2 završna rada na dodiplomskom studiju - 12 magistarskih radova - 6 završnih radova na poslijediplomskom stručnom studiju.

 • 12

  Pristupnik je trenutno mentor i na radovima koji su u tijeku i to: na 3 završna rada na poslije-diplomskom specijalističkom studiju, 4 magistarska rada i 7 doktorskih radova. Navedeni magistarski i doktorski radovi odvijaju se po starom postupku. Pristupnik je objavio u koautorstvu sa studentima koji su magistrirali 7 radova. Navedeni radovi su objavljeni u znanstvenim časopisima ili na znanstvenim skupovima. Pristupnik je u koautorstvu sa studentima koji tada još nisu bili magistrirali objavio 4 rada 1.3. Doktoralna nastava Nakon zadnjeg izbora

  Pristupnik je uključen u doktoralnu nastavu na smjeru Management i to s predmetom Upravljanje troškovima. Osim toga, u završnoj fazi pripreme je novi doktoralni smjer Poduzetništvo i inovativnost na koji se do kraja lipnja raspisati natječaj za upis polaznika. Na ovom studiju pristupnik će držati 2 kolegija i to: Financije za poduzetnike i fondovi rizičnog ulaganja i drugi, Metode poslovnog vrednovanja. Oba ova kolegija su u postupku razvijanja i pripreme predavanja. Prije zadnjeg izbora

  Doktoralni studij je još bio u fazi implementacije 1.4. Poslijediplomska specijalistička nastava Nakon zadnjeg izbora

  Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo dodatno je pristupniku pripao i kolegij Financijski menadžment, koji predaje zajedno s dvoje kolega na prvom semestru studija. Pošto je otvoren smjer Upravljanje ekonomskim razvojem, pristupnik je zadužen za kolegij Regionalna politika i razvoj. Isto tako, otvaranjem poslijediplomskog specijalističkog studija Management, pristupnik je zadužen za predmet Upravljanje troškovima, koji je pripremljen za poslijediplomsku razinu. Prije zadnjeg izbora

  Kolegij koji je pristupnik najduže predavao, i to prije zadnjeg izbora je: Suvremeni financijski instrumenti na poslijediplomskom studiju, smjer Poduzetništvo. 1.5. Preddiplomska i diplomska nastava Nakon zadnjeg izbora Kako je diplomski studij otvoren u razdoblju nakon posljednjeg izbora pristupnika, svi su kolegiji za koje je pristupnik zadužen zapravo novi i to: Financijsko posredništvo i Vrijednosni papiri (smjer financije) i Suvremeni financijski instrumenti (smjer poduzetništvo). Prethodno navedeni kolegij već je bio održavan u okviru poslijediplomskog studija, da bi otvaranjem diplomskog studija bio integriran u ovaj nastavni program. Prije zadnjeg izbora Pristupnik još nije bio u programu za održavanje nastave Poslije zadnjeg izbora

 • 13

  Na preddiplomskom studiju pristupnik permanentno drži nastavu iz kolegija Upravljanje troškovima i kolegija Računovodstvo troškova. Nastavu iz ovih kolegija pristupnik drži i na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji je organiziran u Varaždinu. Nakon uvoñenja bolonjskog procesa u nastavu, kolegij Upravljanje troškovima na preddiplomskom studiju transformirat će se u kolegij Upravljačko računovodstvo koje će pristupnik držati. 1.6. Ocjena nastavne djelatnosti Analizom nastavne djelatnosti pristupnika, koja traje u kontinuitetu nešto više od deset godina, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je pristupnik kroz sve to vrijeme obavljao nastavnu djelatnost savjesno i stručno i to na svim razinama studija; dodiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktoralnom. Pri tom se posebno stavlja naglasak na angažman pristupnika na uvoñenju novih kolegija i njihovom permanentnom inoviranju. Osim toga, pristupnik je razradom svakog kolegija i stavljanjem svojih predavanja i popisa recentne literature na Internet, učinio nastavnu grañu znatno dostupnijom studentima. Kroz cijelo razdoblje nastavne djelatnosti pristupnik je uspostavio korektan i neposredan odnos sa studentima, tako da se meñusobna komunikacija odvija često i izvan nastavnih termina kroz razne oblike konzultacija, upita ili rasprava, zajedničkih pisanja znanstvenih radova i sl. Stručno povjerenstvo stoga smatra da angažman pristupnika u nastavi ne samo zadovoljava sve kriterije nastavnog programa, nego ih u dosta elemenata čak i nadilazi. Na osnovi uvida u nastavnu djelatnost pristupnika, stav je Stručnog povjerenstva da pristupnik prof.dr.sc. Stipan Penavin :

  a. kontinuirano i stručno obavlja nastavnu djelatnost na svim već navedenim razinama studija, b. pridonosi sadržajnom i metodičkom unapreñenju nastave na kolegijima koje izvodi, c. pridonosi kreiranju i uvoñenju novih kolegija u nastavne planove i programe, d. razvija vrlo uspješnu komunikaciju sa studentima koja je primarno u funkciji njihovog educiranja i stjecanja što

  većeg stupnja ekonomskih znanja, e. angažira se na pisanju i objavljivanju zajedničkih znanstvenih radova sa studentima, f. vrši mentorsku funkciju na svim razinama studiranja, dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktoralnog.

  Opća je stoga ocjena Stručnog povjerenstva da pristupnik prof.dr.sc. Stipan Penavin ima sve potrebne pedagoške i druge stručne sposobnosti za uspješno prenošenje znanja na studente i pomaganje im u ovladavanju potrebnim ekonomskim znanjima, i to na razini koja će im omogućiti stručno eksponiranje na njihovim budućim radnim mjestima. 2. ANALIZA STRUČNE I ZNANSTVENE DJELATNOSTI 2.1. Znanstveni rad predloženika U okviru svojih znanstvenih aktivnosti pristupnik je u proteklom vremenu napisao i objavio ukupno 32 znanstvena rada te je sudjelovao u više znanstvenih projekta. 2.2.1. Znanstveni radovi

  • radovi u domaćim časopisima s meñunarodnom indeksacijom kategorije (a1): 8 • radovi u domaćim časopisima bez meñunarodne indeksacije kategorije (a2): 3 • radovi u zborniku radova s meñunarodnog znanstvenog skupa kategorije (a1): 17 • radovi u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa kategorije (a2): 4

  2.2.2. Znanstveni projekti Pristupnik je sudjelovao ukupno na 6 projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske. Svi navedeni projekti su realizirani prije zadnjeg izbora pristupnika, osim dva koja su započeta u tom razdoblju, ali su još uvijek u tijeku. U svim projektima pristupnik je imao status istraživača. 2.2.3. Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • 14

  Pristupnik je sudjelovao sa svojim radovima na ukupno 21 znanstvenom skupu, od kojih su 17 meñunarodna a 4 domaća skupa. Nakon posljednjeg izbora pristupnik je sudjelovao na 4 meñunarodna skupa. 2.2. ANALIZA ZNANSTVENIH RADOVA Svoje radove, koje je pristupnik pisao samostalno ili u koautorstvu, objavljivao je u hrvatskim časopisima ili ih je izlagao na znanstvenim skupovima, a njegovi referati su objavljeni u zbornicima radova tih znanstvenih skupova. A. Znanstveni radovi Red. broj

  Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima s meñunarodnom indeksacijom

  1 1. Penavin, Stipan; Šarlija, Nataša,: Pojave u kretanju strukture kapitala hrvatskih

  poduzeća u predrecesijskom razdoblju (2002. - 2007.), Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog Fakulteta u Osijeku, br. 2, (Rad je prihvaćen u časopisu Ekonomski vjesnik i u pripremi je za objavljivanje kao izvorni znanstveni rad. Potvrda o prihvaćanju nalazi se u privitku objavljenih radova)

  a1

  2010.

  2. Dabić, Stanko; Penavin, Stipan: „Utjecaj obujma trgovanja na kretanje tržišnog indeksa CROBEX“, Ekonomsku vjesnik časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku br.1, Osijek, 2009., str. 51-60 (izvorni znanstveni rad).

  a1

  2009.

  3. Šarlija, Nataša; Penavin, Stipan; Harc, Martina: „Predviñanje nelikvidnosti poduzeća u hrvatskoj“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2009., br. 2, str. 21-36 (pregledni rad).

  a1

  2009.

  4. Penavin, Stipan; Pekanov, Dubravka; Jeger, Marina: „ABC metoda u funkciji povećanja stupnja konkurentnosti poduzeća“, Ekonomski vjesnik - časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 2007, br. 1 i 2., str. 67-76 (prethodno priopćenje).

  a1

  2007.

  5. Dabić, Stanko; Penavin, Stipan: “Otkup vlastitih dionica kao strateška poslovna odluka poduzeća“, Ekonomski vjesnik - Časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Osijek, 2006., br. 1 i 2, str. 67-79 (prethodno priopćenje).

  a1

  2006.

  6. Stipan Penavin: „Primjena analitičkih metoda u postupku upravljanja portfeljom“, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomski vjesnik, br. 1 i 2 , Osijek, 2003., str. 89 – 97, pregledni članak

  a1

  2003.

  7. Mašek Anka, Penavin Stipan: “Komercijalni zapis kao instrument kratkoročnog korporacijskog financiranja”, Ekonomski vjesnik, Časopis Ekonomskog fakultete u Osijeku, br. 1 i 2, Osijek, 2003., str. 43-48 (prethodno priopćenje, znanstveni rad).

  a1

  2003.

  8. Stipan Penavin: „Municipalne obveznice kao mogući oblik dugoročnog financiranja potreba lokalne samouprave“, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski vjesnik, br. 1 i 2., Osijek, 2001. str.117 - 125 (pregledni članak)

  a1

  2001.

  Radovi izloženi na meñunarodnim skupovima 1. Penavin,Stipan, Pekanov, Dubravka; Harc, Martina: „Crisis as an Opportunity for

  Optimizing Companies’ Cost Management Systems, Interdisciplinary Management Research, Ekonomski fakultet u Osijeku – Poslijediplomski studija Management i Pforzheim University, Business School, Poreč, 2010. str. 177-185.,

  a1

  2010.

  2. Penavin, Stipan; Pekanov, Dubravka: „River Traffic in the Republic of Croatia in the Function of Connecting Central Europe and the Mediterranean“, GIS & FUTURE, Zagreb : Hrvatski informatički Zbor - GIS Forum, 2009., str. 80-89.

  a1

  2009.

  3. Stipan, Penavin; Dabić, Stanko; Pekanov, Dubravka: “The Range of Recapitalization as a Form of Modifying Capital Structure in the Croatian Economic Practice“, Economy & Business, International Scientific Publications. Vol.2., 2008 , Part 1; p. 208-225

  a1

  2008.

  4. Penavin, Stipan; Pekanov, Dubravka:“Establishing Statistical Regions in the Republic of Croatia as a Presumption for Planning and Monitoring Regional Development in

 • 15

  Accordance with the European Union Standards“, Proceedings of Conference GIS, Zagreb 2008. str. 235-245

  a1 2008.

  5. Penavin, Stipan; Pekanov Dubravka: “Sustainable development – the imperative of the regional development policy“, Richenes and Diversity of GIS Zagreb : Hrvatski informatički zbor - GIS Forum, 2007., str. 311-315

  a1

  2007.

  6. Penavin, Stipan; Pekanov, Dubravka. “Izvedenice na hrvatskom tržištu kapitala“, Aktualna financijska problematika, Zbornik radova sa 6. znanstvene konferencije Katedri za financije ekonomskih fakulteta Hrvatske, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2007., str. 97 - 105

  a1

  2007.

  7. Stipan Penavin, Goran Marjanović, Stanko Dabić: „Transforma-tionländer - Subjekte oder Objekte der Europäischen Integration?“, XXVII. Wissenschaftliches Symposium, Ekonom-ski fakultet u Osijeku und Fachhochschule Phorzheim Hochschule für Gestaltung, Technik unf Wirschaft, Osijek, 2006., str. 101 – 110.

  a1

  2006.

  8. Borozan, ðula; Stipan, Penavin: „Regional imbalance as the constraint in enhancing national competitivness, From transition to sustainable development: the path to European integration“, ICES2006, Sarajevo : School of Economics and Business, University of Sarajevo, Book of Extendet Absracts, Sarajevo, 2006., p 145-146

  a1

  2006.

  9. Stipan Penavin: „Regional approach to the management of the renewable energy resources“, Geographic Information Systems in Research and Practice Zagreb : Hrvatski informatički zbor - GIS forum, Zagreb, 2006. str. 207-214

  a1

  2006.

  10. Borozan, ðula; Penavin, Stipan: „Prospects of the regional develop-ment under globalization conditions“, Geographic Information Systems in Research and Practice, : Hrvatski informatički zbor - GIS forum, Zagreb, 2005., str 179 – 185.

  a1

  2005.

  11. Stipan Penavin: „Management of the region in the conditions of the increased enviroment destabilisation“, Geographic Information Systems in Research and Practice, : Hrvatski informatički zbog - GIS forum , Zagreb, 2005. str. 225 – 232.

  a1

  2005.

  12. Penavin, Stipan: „Development financing by the corporate securities issue“, ICES 2003 - From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Ecomomy: Conference Proceedings: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2004., str. 873-884

  a1

  2004.

  13. Penavin, Stipan; Mihaljević, Jasminka: „Development of the countries in transition in the globalisation circumstances“, Geographical Information Systems in Research & Practice, : Hrvatski informatički zbor - GIS Forum, Zagreb, 2004. str. 246-251

  a1

  2004.

  14. Penavin, Stipan; Oberman Peterka, Sunčica: „Značenje koridora vc za povezivanje europskih regija izvan njegogovog prostornog obuhvata“, Meñnarodni znanstveni simpozij, Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik - Srednja Europa- Jadran, Osijek 2004. str. 293-302

  a1

  2004.

  15. Stipan Penavin: „Instruments of the financial analys isused for the estimation of profitability and risk“, ICES 2002, Transition in central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century, University of Sarajevo, Faculty of Economics Sarajevo, 2002, str. 505-511.

  a1

  2002.

  16. Stipan Penavin: „GIS in the function of analyzing the possibility to integrate the system of immovable property records“, GIS International Conference and Exibition, Trogir, 2002, str. 24 – 31.

  a1

  2002.

  17. Penavin,Stipan. i Turkalj, Željko.: „Geographic and traffic importance of Croatia as a Danube basin country, XIX Conference of the Danube Countries, Osijek, 1998. Proceedings, pg. 1067-1073.

  a1

  1998.

  Radovi objavljeni u časopisima bez meñunarodne indeksacije 1. Crnjak, M. Sudar, V. Penavin, S.: transeuropska autocesta "tem"

  kroz slavoniju i baranju, Promet - časopis za pitanja teorije i prakse prometa br. 5, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1993. str 55-60. (pregledni članak)

  a2

  1993.

  2. Penavin, Stipan.: „Gospodarska osnova slavonije i baranje značajna za interregionalno povezivanje, Anali br. 8 HAZU,

  a2

  1992.

 • 16

  Zagreb, 1992. str. 75-87. (izvorni znanstveni rad) 3. Anić, Petar. Penavin, Stipan.: „Razmještaj proizvodnih snaga u

  uvjetima tržišne privrede“, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski vjesnik br.1, Osijek, 1990. str.129-134. (izvorni znanstveni rad )

  a2

  1990.

  Radovi izloženi na domaćim znanstvenim skupovima 1. Penavin, Stipan: „Utjecaj rizika na stupanj realizacije poslovnih rezultata“, 42. Simpozij

  „Financije u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva“, Pula, 2007, str. 180-186. a2

  2007.

  2. Anka Mašek, Stipan Penavin: „Intelektualni kapital u bilanci tvrtke“, Znanje – temeljni ekonomski resurs, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka 2002. str. 99-112, (pregledni članak)

  a2

  2002.

  3. Penavin, Stipan. “Položaj Hrvatske kao sredozemne i podunavske zemlje i mogući oblici njegove valorizacije“, Stvaranje stabilnog, prilagodljivog i životno sposobnog hrvatskog gospodarstva: u uvjetima globalizacije i nastajanja informaciskog društva – Zbornik radova, Zagreb : Hrvatsko društvo za sustave : Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Zagreb, 1995. str. 46-52

  a2

  1995.

  4. Stipan Penavin: Načela funkcioniranja grada kao sustava, Grad kao složeni sustav, Zbornik radova, Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb, 1995., str. 47-50

  a2

  1995.

  B. Stručni radovi Stručni radovi izloženi na skupovima

  1. Cupec, Sonja; Penavin, Stipan: PRISTUP PLANIRANJU OBNOVE GRADOVA I NASELJA ISTOČNE HRVATSKE, Meñunarodni skup -“Europan Hrvatska” – Workshop 2 na temu: "Obnova gradova i naselja", Osijek, 1994. – izlaganje na skupu bez zbornika radova,

  1994.

  2. Penavin, Stipan: DEMOGRAFSKA KOMPONENTA U FUNKCIJI OBNOVE, Meñunarodni skup -“Europan – Hrvatska” – Workshop 2 na temu: "Obnova gradova i naselja", Osijek, 1994. – izlaganje na skupu bez zbornika radova,

  1994.

  3. Penavin, Stipan: OKRUGLI STOL "POVEZIVANJE PODUNAVLJA S JADRANOM", Zavod za znanstveni rad u Osijeku, HAZU (izlagač i sudionik u raspravi), 1995.

  1995.

  4. Penavin,Stipan: GLOBALNO ZNAČENJE RIJEČNIH LUKA ZA VALORIZACIJU POLOŽAJA HRVATSKE KAO PODU-NAVSKE ZEMLJE, Treća konferecija na temu: “Luka kao složeni sustav”, CROSS (Hrvatsko društvo za sustave), Rijeka 1997.

  1997.

  5. Penavin,Stipan: POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE KAO PODUNAVSKE ZEMLJE-ŠANSA ZA SLAVONSKO-BARANSKO GOSPODARSTVO, Okrugli stol u okviru znanstvenog skupa na temu: “Automatizacija u prometu”, HGK- Regionalna komora Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1998.

  1998.

  6. Penavin.S.tipan (koautor s grupom autora): STRATEGIJA RAZVITKA CESTOVNE MREŽE SLAVONIJE I BARANJE, Institut grañevinarstva Hrvatske, Okrugli stol u organizaciji HGK- Regionalna komora Osijek i Društvo za ceste VIAVITA, Osijek, 1998.

  1998.

  Studije i elaborati

  1 Cupec, Sonja: Penavin, Stipan: GLOBALNA KONCEPCIJA OBNOVE I RAZVITKA RATOM RAZORENIH PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE, Zavod za prostorno planiranje Osijek, 1992.

  1992.

  2. Penavin, Stipan: (u koautorstvu, ekonomski dio) : FEASIBILI-TY STUDIJA ZA

 • 17

  IZGRADNJU POSLOVNO-ŠPORTSKE ZRAČNE LUKE U OSIJEKU, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, 1993. god.

  1993.

  3. Penavin, Stipan: (u koautorstvu, ekonomski dio) : FEASIBILITY STUDIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZRAČNE LUKE PLOČE U PLOČAMA, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek 1995. god.

  1995.

  4. Penavin, Stipan (u koautoratvu ) : ELABORAT O GOSPODAR-SKOJ OPRAVDANOSTI OSNIVANJA SLOBODNE ZONE NA PROSTORU PODUZEĆA LUKE I SKLADIŠTA “TRAN-ZIT” OSIJEK, NEMETIN, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,1993. god.

  1993.

  5. Penavin, Stipan (u koautorstvu): PROGRAM ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA REVITALIZACIJU OSJEČ-KE TVRðE, ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. 1996.

  1996.

  6. Penavin, Stipan (u koautorstvu): ROBNA BURZA POLJOP-RIVREDNIH PROIZVODA KAO INFRA-STRUKTURNA POTPORA RAZVITKU HRVATSKOG GOSPODARSTVA, Ekonomski fakultet u Osijeku 2005. godine

  5005.

  7. Penavin, Stipan; PROGRAM RAZVITKA GOSPODARSKIH ZONA U OSIJEKU (rañeno je 6 elaborata i to za: GZ Nemetin, GZ Jug, GZ Tenja, GZ Zapad, GZ Skladišta i servisi i Slo-bodna tona Osijek) Ekonomski fakultet u Osijeku, 2006. godine

  2006.

  8. Penavin, Stipan (kao član tima) STRATEGIJA RAZVITKA OSJEČKO.BARANSJKE ŽUPANIJE, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2006.

  2006.

  9. Penavin, Stipan (kao član tima) STUDIJA GOSPODARSKOG RAZVITKA GRADA OSIJEKA, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2007.

  2007.

  2.3. Ocjena stručne i znanstvene djelatnosti

  Paralelno s odvijanjem nastavne djelatnosti pristupnik je bio dosta angažiran i u izvan nastavnoj, stručnoj djelatnosti. Cijeli taj angažman može se svesti na nekoliko skupina aktivnosti; objavljivanje radova, sudjelovanje u ureñivanju zbornika, recenziranje znanstvenih i stručnih radova, izrada stručne razvojne dokumentacije za jedinice lokalne samouprave ili gospodarske subjekte (samostalno ili kao član tima). Isto tako, pristupnik je sudjelovao u više navrata u aktivnostima na popularizaciji znanosti. Na temelju prethodno izloženog Stručno povjerenstvo smatra da je pristupnik zadovoljio sve kriterije stručnog angažiranja koje bi trebao ispuniti nositelj znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika i nastavnog zvanja redovitog profesora. Na temelju izvršenog pregleda radova koje je pristupnik prof.dr.sc. Stipan Penavin naveo u svojoj prijavi na Natječaj, Stručno povjerenstvo je ustanovilo da je osim magistarskog rada i doktorske disertacije, samostalno i u koautorstvu objavio ukupno 32 znanstvena rada od čega su 25 znanstvena rada iz skupine a1 i 7 znanstvenih radova iz skupine a2. Od 32 vrednovana rada, 25 radova objavljeno je prije, a 7 radova nakon posljednjeg izbora. Analizom ukupnog opusa, koji je ovdje prikazan, evidentno je da je pristupnik bio u proteklom razdoblju kontinuirano angažiran na znanstvenim aktivnostima, bilo da je sudjelovao u znanstvenim projektima, znanstvenim skupovima ili da je objavljivao svoje radove u znanstvenim časopisima. Svi radovi, koji su navedeni, pokazuju područje znanstvenog interesa pristupnika kod kojeg dominiraju teme iz područja financija kao i teme koje obuhvaćaju problematiku regionalnog razvitka. U prvom slučaju, pristupnik posebno pokazuje interes za onaj aspekt financija koji je vezan uz područje korporativnih financija, zatim funkcioniranja tržišta kapitala, te zakonitosti koje djeluju na financijskom tržištu, njihov utjecaj na ponudu i potražnju financijskih instrumenata kao i utjecaj ovih pojava na nacionalnu ekonomiju. U drugom slučaju, pristupnik je dio svojih radova posvetio regionalnoj problematici u Republici Hrvatskoj. Iako u analizi ove problematike nastoji obuhvatiti primarno njene uzroke i moguće posljedice, posebno se bavi regionalnom problematikom kroz aspekt održivog razvitka i euroregionalnih integracija hrvatskog prostora u prostor Europske unije. U svojim radovima pristupnik je pokazao podjednaku sklonost teorijskom i praktičnom aspektu analiziranja pojedinih problema. Stoga se iz takvog pristupa analiziranju problema uočava stav pristupnika kako je teorijske opservacije nužno valorizirati u okviru njihovog doprinosa rješavanju praktičnih problema.

 • 18

  Analizirajući pojedinačno svaki rad, evidentno je da je pristup njegovoj razradi bio temeljen na odreñenom istraživanju i primjeni adekvatne znanstvene metodologije, a da su zaključci predstavljali sažetak i ocjenu dobivenih rezultata. U radovima je korištena recentna literatura što ukazuje da pristupnik permanentno prati znanstvena dostignuća kako domaćih tako i stranih autora iz oblasti koja je u području njegovog znanstvenog interesa. Osim toga, u svim radovima korišteni su relevantni podaci tako da se dobiveni rezultati mogu smatrati objektivnim pokazateljima svih onih pojava koje su bile predmetom njegove znanstvene analize. U tom smislu, pristupnik je svojim radovima dao značajan znanstveni doprinos primarno u području financija ali isto tako i području regionalnog razvitka. U prvom slučaju, znanstveni doprinos pristupnika dolazi najviše do izražaja upravo u segmentu tržišta kapitala, što je za hrvatsku financijsku praksu još uvijek relativno novo i nedovoljno istraženo područje. U drugom slučaju, kada je u pitanju regionalna razvojna problematika hrvatskog nacionalnog prostora, za aspekt koji se najčešće obrañuje u njegovim radovima može se takoñer reći da je po svojoj aktualnosti relativno novo područje čijoj je znanstvenoj valorizaciji značajan doprinos i sam dao.

  TABLIČNI PRIKAZ ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

  Redni broj

  VRSTA RADA

  Radovi vrednovani

  prije posljednjeg

  izbora

  Radovi vrednovani

  nakon posljednjeg

  izbora

  UKUPNO

  1. Knjige (a1) 0 0 0 2. Poglavlja u knjizi (a1) 0 0 0 3. Znanstveni radovi objavljeni u časopisu s

  meñunarodno priznatom recenzijom i/ili uvrštenom u relevantne citatne baze podataka (a1)

  5 3 8

  4. Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova meñunarodnog znanstvenog skupa (s meñunarodno priznatom recenzijom i/ili uvrštenom u relevantne citatne baze podataka) (a1)

  13 4 17

  5. Knjige (a2) 0 0 0 6. Poglavlja u knjizi (a2) 0 0 0 7. Znanstveni radovi objavljeni u domaćim

  časopisima (časopisima bez meñunarodno priznate recenzije i koji nisu uvršteni u relevantne citatne baze podataka) (a2)

  3 0 3

  8. Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova domaćeg znanstvenog skupa (zborniku radova bez meñunarodne recenzije i koji nije uvršten u relevantne citatne baze podataka) (a2)

  4 0 4

  9. Stručni radovi samo izloženi na meñunarodnim i domaćim skupovima

  6 0 6

  10. Rječnici, leksikoni i enciklopedije 0 0 0 11. Stručni radovi objavljeni u časopisima 0 0 12. Priručnici 0 0 0 13. Prijevod inozemne nastavne literature 0 0 0 14. Ostalo (stručne studije i elaborati) 9 0 9

  UKUPAN BROJ VREDNOVANIH RADOVA 40 7 47 3. KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG ODBORA

 • 19

  Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženika prof. dr. sc. Stipana Penavina jednoglasno je mišljenje Odbora da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrñene u trajnom zvanju od strane Rektorskog zbora (NN 129/05). Mišljenje argumentiramo ispunjavanjem sljedećih uvjeta:

  1. pristupnik je u nastavi nešto više o 10 godina (2000.) za koje je vrijeme održao približno 1.100 sati nastave, što nadilazi postavljen kriterij od 600 sati u Odluci,

  2. pristupnik je postavio na web stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku svoja predavanja iz pet kolegija, koja predstavljaju nastavnu grañu za studente,

  3. Odluke, pod mentorstvom pristupnika obranjeno je ukupno 22 rada (završni, diplomski, magistarski ), a mentorstvo na 3 završna rada s poslijediplomskog stručnog studija, 4 magistarska rada (po starom postupku) i 7 doktorskih radova (takoñer po starom postupku) je u tijeku.

  4. pristupnik je napisao u koautorstvu sa studentima ukupno 11 znanstvenih radova koji su objavljeni u znanstvenim časopisima ili zbornicima znanstvenih skupova,

  5. pristupnik je održao ukupno 20 priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih 16 na meñunarodnim i 4 na domaćim skupovima,

  6. pristupnik je bio u uredništvu 2 puta i to jednog zbornika radova sa znanstvenog skupa i jedne zbirne znanstvene knjige.

  7. pristupnik je bio recenzent ukupno u 13 slučajeva i to 10 članaka u znanstvenim časopisima, jedne knjige (fakultetski udžbenik) i 2 web stranice kolegija.

 • 20

  Pristupnik prof.dr.sc. Stipan Penavin ispunjava sve uvjete koje je utvrdilo Nacionalno vijeće za znanost, a sukladno članku 32. Zakona o znastvenoj djelatnosti i visokom obrazovnaju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04. i, 46/07.) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, budući da:

  a. ima akademski stupanj doktora ekonomskih znanosti b. ima 8 radova kategorije a1 objavljenih u znanstvenim časopisima s meñunarodnom indeksacijom, c. ima 17 radova kategorije a1 izloženih na znanstvenim skupovima i objavljenih u zbornicima tih skupova, d. ima 3 rada kategorije a2 objavljenih u domaćim časopisima bez meñunarodne indeksacije, e. ima 4 rada kategorije a2 izložena na domaćim skupovima i objavljenih u zbornicima tih skupova, f. ima nastavne aktivnosti, koje pristupnik obavlja na svim razinama studiranja; dodiplomskom, diplomskom,

  poslijediplomskom stručnom i doktoralnom studiju, g. pristupnik je uvodio i razvijao nove kolegije realizirane na diplomskom, poslijediplomskom i doktoralnom studiju.

  Za svaki novi kolegij koji je uveden, pristupnik je priredio predavanja koja su objavljena na web stranici Ekonomskog fakulteta i tako ih učinio dostupnim svim studentima,

  h. ima mentorski rad sa studentima, koji pristupnik obavlja vrlo intenzivno, a koji se sastoji u izravnoj pomoći studentima u pisanju njihovih završnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova,

  i. ima ostali angažman, koji pristupnik provodi kroz izvan nastavne aktivnosti; pisanje i objavljivanje radova sa studentima, razne oblike konzultacija i stručnih aktivnosti i sl.

  Na temelju svega izloženoga, članovi Odbora jednoglasni su u ocjeni da predloženik prof. dr. sc. Stipan Penavin, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, udovoljava svim uvjetima za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju sukladno važećim zakonima, uvjetima utvrñenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, budući da u cijelosti ispunjava tražene uvjete, koji su dovoljni za izbor. Na temelju svega prethodno narečenoga, Odbor predlaže Fakultetskom vijeću Ekonomskog fakulteta u Osijeku da prof. dr. sc. Stipana Penavina izabere u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja Društvene znanosti, znanstveno polje Ekonomija, znanstvena grana Financije.

  Članovi Odbora:

  _____________________________ (Prof. dr. sc. Dražen Barković)

  _____________________________ (Prof. dr. sc. Luka Crnković)

  _____________________________ (Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak) U Osijeku, 13. svibanj 2011.

 • 21

 • 22

  003-06/11-01/102 2158-19-01-11-102 18.05.2011. Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i sukladno članku 100. i 101. Statuta Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Naputka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička, nastavna i stručna zvanja od 25. siječnja 2006. godine, a na temelju pozitivnog Izvješća stručnog povjerenstva za davanje mišljenja s prijedlogom u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora od 17. siječnja 2011. godine i pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znastveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 13. svibnja 2011. godine, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku na 6. sjednici u akademskoj 2010/2011. godini održanoj 18.05.2011. godine pod točkom 3. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U 1. Prof.dr.sc. Stipan Penavin bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog

  profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)

  Obrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 3. svibnja 2010. godine (Klasa: 112-02/10-02/2, Urbroj: 2158-60-01-10-122) za raspisivanje natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku na sjednici održanoj 24.05.2010. donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije. Na natječaj objavljen od 02. lipnja 2010. u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ u Internet stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije prijavu je u otvorenom roku podnio samo jedan pristupnik i to prof.dr.sc. Stipan Penavin. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, imenovano je Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 24.05.2010., u sastavu: prof.dr.sc. ðula Borozan, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik i članovi: prof.dr.sc. Marijan Karić, redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku i prof.dr.sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku dostavilo je Fakultetskom vijeću 17. siječnja 2011. godine Izvješće s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Pravilnika o uvjetima u izbor u zvanja s prijedlogom izbora prof.dr.sc. Stipana Penavina u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Matični odbor za područje društvenih znanosti, polje ekonomije donio je 09. svibnja 2011. godine Odluku o izboru prof.dr.sc. Stipana Penavina u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2011. godine utvrñeno je da je prof.dr.sc. Stipan Penavin upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja dostavio je pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora prof.dr.sc. Stipana Penavina u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku je prihvatilo Izvješće Povjerenstva za provjeru uvjeta i utvrdilo je da prof.dr.sc. Stipan Penavin ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci. Pouka o pravnom lijeku Protiv ove odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

 • 23

  D E K A N Prof.dr.sc. Željko Turkalj Dostavljeno:

  1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Prof.dr.sc. Stipan Penavin 3. Tajništvo Fakulteta 4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 5. Pismohrana Fakulteta