Profilaxia cancerului

  • View
    285

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Profilaxia cancerului

Leziuni precursor

Leziunile precanceroase = precursori condi ii anormale premerg toare cronologic cancerului, dar care nu sunt urmate obligatoriu de evolu ia spre malignitate definite ca modific ri histologice ce sunt asociate unui risc crescut de cancer

Progresia leziunilor tisulare

Leziuni precursor evolu ia leziunilor preneoplazice de la nivelul glandei mamaretip leziune precursor ADH(hiperplazie ductal atipic )

AHC + + +

inciden a cc. invaziv(% dup 20 ani)

10 20 20 40 40 60

LCIS(carcinom lobular in situ) situ)

DCIS(carcinom ductal in situ) situ)

Leziuni precursorBabe -Papanicolau clasa I clasa II clasa II R clasa III clasa IV Displazie - CIN normal inflama ie atipie atipie HPV displazie u oar - CIN1 displazie moderat - CIN2 displazie sever - CIN 3 carcinom in situ clasa V carcinom invaziv carcinom invaziv HSIL Bethesda normal modif. reactive/ inflamatorii ASCUS/ AGUS LSIL

Leziuni precursorTumora malign Cancer mamar Cancer de col uterin Cancer de corp uterin Leziunea precursor ADH/ LCIS/ DCIS Leziune intraepitelial de grad nalt (HSIL) Hiperplazia endometrial complex cu atipii

Cancer de c i aero-digestive Hiperplazia mucoas / Leucoplazia/ Eritroplazia aerosuperioare Cancer bronho-pulmonar bronhoCancer de esofag Cancer gastric Cancer colo-rectal coloCancer de vezic urinar Cancer de prostat Cancer cutanat Metaplazia pavimentoas Displazia sever / carcinom in situ Gastrita atrofic Polipoza recto-colic / Rectocolita ulceroas rectoB. Crohn Displazie sever / carcinom in situ Hiperplazia atipic adenomatoas Hiperplazia atipic intraductal Keratoza actinic / arsenic Boala Bowen (carcinom spinocelular in situ) situ) Boala Paget (mamelon)

Leziuni precursorIdentificarea leziunilor precanceroase: riscul de evolu ie c tre malignitate asimptomatice recunoa tere - ini ierea ac iunilor de profilaxie secundar - includerea persoanelor clinic s n toase n trialuri de chimioprofilaxie tratamentul eficient - modific istoria natural a cancerului - minim invaziv - costuri reduse - rezultate > tt. formelor invazive

PROFILAXIA CANCERULUI

profilaxie = reducerea riscului de boal cancerul - boal cronic - combina ie de factori de risc diferi i SUA: mod de via s n tos

evitarea a 80% b. cardiace + DZ 70% infarct miocardic 50% cancer

PROFILAXIA CANCERULUI

Premise teoretice : 1. etiologia cancerului + grupe de risc 8080-90% din cazuri cancerul este rezultatul modului de via al individului + agen i etiologici din mediul nconjur tor

factor etiologici propor ia din totalul de decese(%) decese(%) __________________________________________________ tutun 30 alcool 3 alimenta ie 10 70 comportament sexual 7 factori profesionali 4 poluare 2 produ i industriali 50 ani + 2 FR minori

______________________________________________* cc. n APP altul dect snul/ alte rude cu cc.mamar/ menarha30ani/ menopauza>55 ani/ leziuni benigne mamare

2. istoria natural a cancerului

caracteristicile fenotipului malign proliferarea, invazia local sau metastazarea apar relativ trziu n cursul istoriei t naturale a cancerului n fazele ini iale leziunile tisulare evolueaz lent, sunt precedate de modific ri benigne i pot fi vindecate prin tratamente minime evolu ia leziunilor nu este ntotdeauna progresiv spre malignitate i pot chiar regresa spontan

faza de ini iere efectele genotoxice ale diver ilor factori pot fi prevenite prin : evitarea contactului blocarea mecanismelor de ac iune stimularea proceselor de reparare a ADN-ului ADN-

faza de promo ie caracteristica leziunilor tisulare ce pot fi deja recunoscute este posibilitatea de diferen iere i regresie cu revenire la normal

faza de progresie majoritatea leziunilor produse evolueaz lent, sub forma presursorilor (leziuni precanceroase)

intervalul lung de timp ntre momentul ini ierii i apari ia leziunilor invazive permite organizarea unor ac iuni inhibitorii care s ntrerup procesul de cancerogenez agen ii capabili de a inhiba promo ia i progresia tumoral apar in unor diverse clase de substan e chimice naturale/sintetice chimioprofilaxie

n func ie de scopul urm rit i momentul interven iei ac iunile de prevenire a cancerului pot fi sistematizate n 3 grupe principale: profilaxia primar = identificarea i controlul factorilor de mediu sau ai organismului ce influen eaz apari ia cancerului - reducerea expunerii la factorii de risc - cre terea rezisten ei organismului la factorii de risc evitarea apari iei punctului A

profilaxia secundar = identificarea i modificarea semnelor i simptomelor care cu mare probabilitate sugereaz apari ia unui cancer invaziv - desf urat pe perioada fazei preclinice a bolii

- localizarea punctului B difer de la o localizare la alta de la un individ la altul

profilaxia ter iar = identificarea i modificarea consecin elor i sechelelor psihologice, sociale, economice i fizice asociate cu diagnosticul, tratamentul i recuperarea bolnavului oncologic

Profilaxia primar scop = reducerea inciden ei cancerului prin controlul FR - identificarea expunerilor relevante la FR - evaluarea impactului FR asupra inciden ei cc. studii interven ionale ce pornesc de la factorii etiologici / risc (modificarea macronutrien ilor + aport de micronutrien i)

Profilaxia primar

UICC a formulat 12 recomand ri pentru prevenirea cancerului: - respectarea unui regim alimentar echilibrat i variat - evitarea regimurilor alimentare uniforme cu respectarea acelora i mnc ruri; luarea cu pruden a acelora i medicamente pentru perioade lungi de timp - evitarea exceselor alimentare i n special a gr similor - evitarea excesului de alcool - renun area la fumat - asigurarea zilnic a unui aport optim de vitamine A, C, E i includerea n alimenta ie a unor produse cu reziduuri fibroase

Profilaxia primar

- evitarea excesului de alimente s rate sau afumate i renun area la obiceiul de a ingera lichide foarte fierbin i - evitarea mnc rurilor arse i excesul de alimente fripte - evitarea mnc rurilor fermentate care nu sunt n mod inten ionat astfel preparate - evitarea expunerilor excesive la soare - evitarea surmenajului fizic i psihic i practicarea cu regularitate a exerci iilor fizice i a sportului - folosirea frecvent a du urilor i b ilor

Profilaxia primar

reducerea/ eliminarea expunerii la un FR: strategia popula ional vs. strategia indivizi cu risc crescut + beneficii superioare + nu necesit identificarea indivizilor la risc - necesit participare numeroas vs. beneficiu limitat numeric

Profilaxia primar

exemple: - educa ie sanitar (promovare n media a lo iunilor de protec ie solar ) - norme de reglementare a carcinogenilor profesionali i naturali (radioprotec ie) - m suri fiscale (taxe consum alcool + tutun) - restric ii publicitare (interdic ia reclamei la igarete) - restric ii temporo-spa iale a consumului de toxice temporo(interzicerea fumatului n locuri publice)

Profilaxia primar

cc. BP renun area la fumat cc. CADS renun are la fumat + reducere consum alcool cc. mamar reducerea excesului alimentar caloric + gr simi grupe de risc mastectomia subcutanat bilateral (CLIS)

Profilaxia primar

cc. colo-rectal reducere exces alimentar gr simi + colocre tere consum fibre vegetale colectomia total (polipoza colonic familial ) cc. hepatic vaccinare anti HBV (Gambia, 1987)

Profilaxia primar

cc. col uterin consiliere sexual dieta protectiv (studiu SUA 2003: consum alimentar de thiamin , riboflavin , fola i, B12 corelat invers propor ional cu inciden a HSIL) vaccinare anti HPV (SUA: de la 14 ani!)

Profilaxia primar

cc. cutanat limitarea expunerii la UV solare utilizare lo iuni/ creme protectoare (Australia) cc. testicular corectarea chirurgical a criptorhidiei

Profilaxia secundar

= identificarea i modificarea prin ac iuni adecvate a semnelor i a simptomelor care cu mare probabilitate sugereaz iminen a apari iei unui cancer invaziv detectarea unui cancer incipient

Profilaxia secundar

ac iuni de depistare i urm rire a grupelor de risc crescut pentru anumite localiz ri tratamentul precursorilor tumorali chimioprofilaxia modificarea modului de via la persoanele cu factori de risc

Ac iuni de depistare = screening = procesul de c utare activ a bolii la persoane asimptomatice criterii esen iale: - o clar defini ie a popula iei int - persoanele ce urmeaz s fie testate s fie identificabile - m suri ce s asigure o larg acoperire i participare - facilit i adecvate de recoltare + examinare a testelor - program organizat de control al calit ii - facilit i adecvate de diagnostic i tratament corect pt. cazurile confirmate + urm rirea pacien ilor - evaluare i monitorizare a.. s poat fi calculata inciden a + a. mortalitatea diferen iat ntre participan ii i non-participan ii la nonprogram(Hakama, 1986)

Screening

cancerul de col uterin = prototip pentru screening ex. ginecologic + ex. citologic vaginal (frotiul Babe (frotiul Papanicolau/ Pap test) leziunile precanceroase cu tratamente minime sunt curabile 100% rile vest-europene sc derea mortalit ii cu 50% vestRomnia a mortalit ii cu > 50% (ultimii 40 ani)

Screening

debut: debut: - 3 ani dup primul contact sexual - nu mai trziu de 21 ani ! sfr it: - u 70 ani cu col intact it: - pe toat durata vie ii (istoric cc. col; expunere in utero la DES; imunodeficien ; HPV ADN +)

Screening

interval screening: - anual dup debut screening: - femeile > 30 ani cu 3 examin ri consecutive negative examin ri la 2-3 ani interval 2- testarea pt. ADN HPV

Screening

cancerul mamar autopalparea examen clinic mamografia SUA: sc dere a mortalit ii cu 23% diagnostic precoce: 80% cazuri cu axila negativ vs. 48% rezultate pozitive ini ial pentru &