16
facebook.com/fredericiaim PROGRAM PROGRAM FREDERICIA INDRE MISSION NOVEMBER 2020 - APRIL 2021 Unge i Indre Mission styrker tro og fællesskab med øtur til Fur

PROGRAM - Indre Mission

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM - Indre Mission

facebook.com/fredericiaim

PROGRAMPROGRAMFREDERICIA INDRE MISSION NOVEMBER 2020 - APRIL 2021

Unge i Indre Mission

styrker tro og fællesskab med øtur til Fur

Page 2: PROGRAM - Indre Mission

22BESTYRELSENCecilie Nord Hansen (formand)

• 30247591

Henrik Klitlund Nielsen (næstformand)

• 26892286

Kirsten Lauridsen (kasserer) • 30698496

Jens Ole Jespersen (sekretær)

• 26827045

Jacob Vium Clausen (kontakt til IMU)

• 20497523

Lena Medom Madsen (kontakt til familieudvalg)

• 23961239

Ingrid Smidt • 30257233

FREDERICIA INDRE MISSION

Nyheder Af Bjarne Ingemansen

OPTAKT TIL JULEN

22Fredericia Indre Mission ind-byder til »Optakt til julen« i missionshuset. Vi inviterer til en dag for hele familien med aktiviteter for både børn og voksne. Fra kl. 9.30 er du velkommen til morgenkaffe og rundstykker. Herefter kan du med kon-tanter eller MobilePay gøre gode køb eller prøve sjove ting ved at besøge forskellige boder i huset, både indendørs og udendørs. Du kan f.eks. købe julesmåkager, julepynt og juledekorationer. For børn

er der aktiviteter som fiskedam og børnebanko med mere. Ved middagstid byder vi på en lækker frokost med dejlige juleretter. Vi afslutter dagen med jule-salmer og en stor gang banko for alle.

Arrangementet slutter kl. 13.30.

Tag gerne familie, venner og bekendte med til en festlig »Optakt til julen« i Fredericia Missionshus.

Lørdag d. 28. november fra kl. 9.30 til 13.30.

Page 3: PROGRAM - Indre Mission

22 3322Fælleslejr i Wittensee

Fælleslejren i foråret finder sted den 9. – 11. april 2021. Tu-ren går som et par gange før til Wittensee i Tyskland (ca. 1 times kørsel syd for grænsen). Det bliver tredje gang, at fællesskabet i Fredericia Missionshus besøger menig-hedscentret i Bünsdorf, hvor vi igen skal nyde godt af de skønne forhold. For dem, der endnu ikke har været med i Wittensee, kan oplyses, at menighedscen-tret har en fællesbygning med

bl.a. spisesal, stort fællesrum og kirkesal. Rundt i området ligger der dobbelthuse, hvor hvert hus består af to værel-ser med to senge i hver, bad, tekøkken og opholdsrum. Alle måltider bliver tilbe-redt af menighedscentret fra aftensmaden fredag til froko-sten søndag. På udearealerne er der både legeplads og bålsted. Programmet ligger ikke fast endnu, men det vil indeholde forskellige samlinger, mulighe-der for ture i området lørdag eftermiddag og gudstjeneste søndag formiddag. Derudover skal der naturligvis være tid til samtaler, spil, strik og andagter.

Prisen er:0-2 år: gratis3-11 år: 425,-12 år +: 850,-

Tilmelding: (gerne snarest muligt) gives til Morten Randrup enten på SMS til 2078 5561 eller mail til [email protected] Nærmere oplysninger følger, men skriv allerede nu week-endlejr i WITTENSEE i din kalender. Om Gud vil, bliver det en lige så dejlig fælleslejr for alle aldre, som de to tidli-gere gange, hvor vi har besøgt stedet.

(Fotos: Jimmi Henriksen)

Page 4: PROGRAM - Indre Mission

44

Baggrundsinfo Af Benthe Tryggedsson

I foråret 2020 blev vi i Dan-mark og flere steder i resten af verden ramt af den ukendte og ustyrlige virus COVID-19.Indre Mission (IM) måtte, som resten af Danmark, lukke ned den 20 marts 2020. Det betød at vi, i det store hele, gik fra fy-siske fællesskaber til en digital udfordring og virkelighed. Nu måtte de digitale talenter i spil.

Farvel til fysiske forsamlinger

Fra Indre Missions Hus blev der produceret møder med bibelundervisning, forkyndel-se, musik interviews mm. som alle kunne sendes online via hjemmeside, Facebook mv. På IMs hjemmeside kan man hele tiden følge CO-VID-19 udviklingen i takt med resten af Danmark. Her kan

man også finde en guide med ideer til at »mødes«.

Plads til kreativ omsorg

Niels Hankelbjerg Mortensen, landsleder i Indre Missions Ungdom, understreger vigtig-heden af at vi viser omsorg for hinanden også i en tid med en meget smitsom og for nogle dybt alvorlig sygdom i omløb! Han giver forskellige ideer til, hvordan vi kan vise omsorg for hinanden og udvise op-findsomhed fx ring til en, lav mad til nogle, lån IPAD’en ud til en/nogle, der gerne vil følge med, når der sendes en lokal gudstjeneste eller et møde, og hjælp om nødvendigt med teknisk bistand. Der er også en opfordring

til at give en middag el. lign til en fra sundhedspersonalet, som alle gør en stor indsats.

Mødes med andre på afstand

På IM’s hjemmeside kan man se en guide med forholdsreg-ler i forbindelse med afholdel-se af møder bl.a. afspritning, afstand, handsker osv. Når vi kommer til kaffepau-sen i Fredericia Missionshus, bliver kaffen serveret til hver enkelt sammen med en isvaf-ler, småkage eller lignende, som bliver uddelt til hver enkelt mødedeltager af be-styrelsesmedlemmerne eller andre udvalgte hjælpere. Når vi igen får

normale tilstande

I hele landet længes vi mod de såkaldte normale tilstande. Men det er måske en lidt naiv tilgang. Jeg tror ikke, at Covid-19 sådan pludselig for-svinder. Vi må lære at opfinde måder at leve med coronaen på under dens forskellige styrker og veje. Samtidig er det en påmindelse om, at der findes noget, vi ikke kan styre. Alligevel kan vi have fuld tillid til Gud i erkendelse af, at det ikke er os, der holder verden i hånden eller hovedet.

COVID-19 OG INDRE MISSION

Inger Randrup er mødeleder ved det første almindelig møde

i juni efter genåbningen ( foto: Bjarne Ingemansen)

Page 5: PROGRAM - Indre Mission

44 55

Interviews Af Anette Ingemansen

Det er et år siden, at Helene og Jacob Vium Clausen flyt-tede til byen. De har bosat sig i vestbyen og venter fa-milieforøgelse til december 2020. De begyndte hurtigt at komme i missionshuset og i Sct. Michaelis Kirke, og de nåede at blive dus med det kristne fællesskab inden coro-nakrisen. »Vi oplevede fællesskabet i missionshuset og kirken som meget varmt og åbent, og vi blev taget godt imod,« fortæller Helene, der er 29 år og arbejder som farmaceut i København.

Afslapning afløstes af savn

Da krisen kom ophørte mø-derne i missionshuset og gudstjenesterne i kirken. »I begyndelsen var det meget afslappende, at vi ikke skulle af sted. Det gav mere fritid. Men efter en tid savne-de vi fællesskabet, og vi fandt ud af, at det er noget, vi helst ikke vil undvære,« siger Jacob, der er 35 år og arbejder som fuldmægtig i Skattestyrelsen i Middelfart. Parret fulgte forkyndelsestiltagene online via internettet, og det var de

glade for, men det kunne ikke gøre det ud for de fysiske møder.

Dejligt at kunne mødes igen

»Lige så snart kirken åbnede op, var vi klar til at tage til gudstjeneste, og det var dejligt at være en del af me-nigheden og synge salmer,« fortæller Jacob, og Helene tilføjer: »Jeg havde virkelig savnet nadveren.« De var hurtigt ude, da det blev muligt at mødes i mis-sionshuset. »Det var rart at se folk igen og sige et ordentlig hej, selv

om det var på afstand og uden håndtryk,« siger Helene.

Restriktioner giver bøvl

Parret synes, at coronarestrik-tionerne giver noget bøvl i hverdagen. »Nogle gange spænder de mange hensyn ben, og man skal altid have en plan B. På den anden side er det det hele værd, for det betyder meget at kunne komme i det kristne fællesskab,« forklarer Jacob, og Helene fortsætter: »Jeg tror ikke, at situationen normaliserer sig før langt henne i 2021.« 55

TAGER HENSYN, FORDI

FÆLLESSKABET BETYDER MEGET

Helene og Jacob (privatfoto)

Page 6: PROGRAM - Indre Mission

66

Den stod på hundrede pro-cent familietid for familien Randrup i de første uger, hvor landet var lukket ned på grund af coronaen.

Godt med tid i familien

»Det var der noget godt ved. Det har altid betydet meget for mig, når vi er samlet om-kring aftensmaden, og der er tid til, at vi kan snakke. Det kunne pludselig lade sig gøre hver aften under coronaen. Under normale omstændig-heder sker der mange ting, og der er altid én, der skal noget,« fortæller Inger Ran-drup, der er gift med Morten. De har teenagerne Johanne og Gerda. Sammen lavede de mange ting, de gik ture, hentede det gamle lego ned fra loftet og så alle 34 afsnit af »Inspector Morse«. »I den tid var vi heldige, at vi fire havde hinanden. Jeg tæn-

ker, at denne krise har været værst for dem, der bor alene.«

For meget foran skærme

Efter nogle uger rykkede Morten, der er gymnasielærer, fjernundervisningen væk fra stuen og ud i et klasselokale på gymnasiet. Det gav mere plads derhjemme. Efter en hel dag foran skær-men med onlineundervisning orkede familien ikke rigtigt at følge med i de forkyndende onlinemøder, som Indre Mis-sion arrangerede. Det gik lidt bedre med gudstjenesterne fra kirken. »Det fungerede ikke rigtig for os som familie. For os handler det meget om, at vi tager afsted sammen for at møde mennesker i det kristne fællesskab. Det er ikke kun ordene, der betyder noget for os, men også rammen,« un-derstreger Inger.

Bunden nået med aflyst lejr

Deres døtre havde det forskel-ligt med, at de ikke kunne komme i skole. »Vores ældste fandt ind i en god rytme med at hygge sig på værelset. Vores yngste sav-nede at kunne have det sjovt med kammeraterne. Det var svært for hende, da hun ikke komme til rollespil og drama, men hendes grænse var nået, da hun hørte, at årets som-merlejr på Lyngsbo var aflyst. Så gik hun ind på værelset og lukkede døren,« siger Inger.

Svært at følge

hinanden med afstand

Familien kom hurtigt afsted, da de igen kunne komme til gudstjeneste og møde i mis-sionshuset. »Vi er taknemmelige for, at vi nu igen kan komme i kirke og mødes i missionshuset, men jeg savner, at vi kan mingle noget mere blandt mennesker og have den smal-talk, der gør, at man følger med i hinandens liv. Fysisk afstand bliver nemt til mental afstand. Det bevirker, at man tænker mindre på hinanden. Det kan særligt mærkes nu, hvor tingene trækker ud.«

FYSISK AFSTAND SKABER MENTAL AFSTAND

Johanne i gang med Lego (privatfoto)

Gerda og Morten i gang med hhv. at få og at

forberede fjernundervisning

Page 7: PROGRAM - Indre Mission

66 77

Online-udbytte erstatter

ikke fællesskabet

Parret roser Indre Mission og Sct. Michaelis Kirke for det store arbejde, de havde med at lave forkyndende møder og

gudstjenester. »Vi fik rigtig meget ud af det. Alligevel kom vi nemt til at føle os som tilskuere. Man kan ikke erstatte fællesska-bet,« siger Bjarne.

Tilbagevenden gav glæde

Derfor var de fyldt af glæde, da de igen kunne komme i kirke og være en del af guds-tjenesten. »Det var dejligt at komme

ONLINE-MØDER KAN IKKE ERSTATTE FÆLLESSKABET

Da coronaen meldte sig på banen, tog Gunhild og Bjarne Gertz Olsen i Bredstrup alle nødvendige foranstaltninger for at undgå at blive smittet.

I risikogruppe så passer på

»Vi hører til i risikogruppen, så vi passede meget på. Det gik ud over samværet med familien, og vi savnede vo-res bibelkreds og møder og gudstjenester. Det var svært hele tiden at huske at holde afstand, og så blev der givet miksede signaler, hvornår vi måtte kramme,« forklarer Bjarne Gertz Olsen. »Vi synes, at situationen var noget trist og bekymrende Vi tænkte på, hvornår hverdagen ville blive normal igen.«

i kirke, også selv om det ikke er som før. Menigheden er blevet delt, for der er to guds-tjenester. Man kan heller ikke give kram og hånd som før,« fortæller Bjarne. De var også glade for at være tilbage i mis-sionshuset. »Det er godt at være sam-men igen, også selv om vi må holde afstand.«

Coronaen præger hverdagen

De er kede af, at coronaen bliver ved med at præge hver-dagen. »Der er kommet en usik-kerhed ind over det hele, for vi ved ikke, hvor vi havner. Men vi prøver at få hverdagen til at fungere,« siger Bjarne. Parret er i det sidste halve år blevet mindet om, at man ikke skal tage alt forgivet. »Det sociale liv, vi har væ-ret vant til, kan vi ikke tage som en given ting,« forklarer Bjarne. »Coronatiden er en opvåg-ningstid, hvor vi har fået øje på, at der er noget, som er vigtigere end andet.«

Gunhild og Bjarne (privatfoto)

77

Page 8: PROGRAM - Indre Mission

88

ve

lko

mm

en

ve

lko

mm

en

IM p

rogr

am:

NO

VEM

BER

202

0 T

IL S

IDST

I M

AJ

2021

88

NO

VE

MB

ER

TEM

AU

ND

ERV

ISN

ING

: Kri

sten

i en

ikke

kri

sten

tid

Tors

dag

den

5. k

l. 18

.00:

lless

pisn

ing.

Tem

aaft

en fæ

lles

med

IMU

ved

u

ngd

omsk

onsu

len

t D

anie

l Præ

sth

olm

, Gri

nds

ted

Em

ne:

En

rel

igiø

s-re

lati

vist

isk

sam

tid

Tir

sdag

den

10.

kl.

19.0

0:

Tem

aaft

en v

ed m

issi

onæ

r B

rian

Mad

sen

, Vej

le

Emn

e: In

ders

iden

af

livet

med

Gu

d –

det

ånde

lige

liv, d

er ik

ke

er s

ynlig

t fo

r an

dre

Tir

sdag

den

17.

kl.

19.0

0:

Tem

aaft

en v

ed m

issi

onæ

r B

rian

Mad

sen

, Vej

le

Emn

e: Y

ders

iden

af

livet

med

Gu

d –

et a

nde

rled

es li

v m

ed

andr

e pr

iori

teri

nge

rO

nsd

ag d

en 1

8. k

l. 14

.30:

M

øde

ved

kord

egn

og

dagl

ig le

der

Fin

n W

est

An

ders

en, B

ørko

p

Emn

e: H

vad

tror

vi p

å?Ti

rsda

g de

n 2

4. k

l. 14

.30:

llesb

ibel

kred

sen

sam

les

i Mis

sion

shu

set

Tir

sdag

den

24.

:

Bib

elkr

edse

ne

sam

les

i hje

mm

ene

Lørd

ag d

en 2

8. k

l. 9.

30-1

3.30

:

OPT

AK

T TI

L JU

LEN

202

0.

En

fes

tlig

dag

hvo

r vi

sam

men

tag

er h

ul p

å ad

ven

tsti

den

.

rmer

e in

form

atio

n f

ølge

r

DE

CE

MB

ER

Tir

sdag

den

1. k

l. 19

.00:

M

øde

ved

sogn

epræ

st K

rist

offer

Bru

un

Sim

onse

n, F

rede

rici

a

Tir

sdag

den

8. k

l. 19

.00:

A

dven

tsfe

st v

ed s

ogn

epræ

st H

ein

rich

Wic

hm

ann

Ped

erse

n,

Nør

up

Tir

sdag

den

15.

kl.

19.0

0:

»Før

jul«

ved

en

bib

elkr

eds

Ju

letr

æet

pyn

tes

Man

dag

den

28.

kl.

19.0

0:

Jule

fest

JAN

UA

RM

and

ag d

en 1

1. –

rdag

den

16.

:

Evan

gelis

k A

llian

ce b

edeu

ge –

se

særs

kilt

pro

gram

Tir

sdag

den

19.

kl.

19.0

0:

Mød

e ve

d so

gnep

ræst

Ped

er S

kovb

o Jø

rgen

sen

, Bog

ense

Em

ne:

Bet

ydn

inge

n a

f at

re s

kabt

O

nsd

ag d

en 2

0. k

l. 14

.30:

M

øde

ved

sogn

epræ

st T

hom

as K

ofoe

d N

eder

gaar

d, F

rede

rici

aT

irsd

ag d

en 2

6. k

l. 14

.30:

llesb

ibel

kred

sen

sam

les

i Mis

sion

shu

set

Tir

sdag

den

26.

:

Bib

elkr

edse

ne

sam

les

i hje

mm

ene

FE

BR

UA

RT

irsd

ag d

en 2

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. E

mn

eaft

en fæ

lles

med

IMU

ved

bi

belh

øjsk

olef

orst

ande

r R

ober

t B

ladt

, Bør

kop

Em

ne:

Den

dob

belt

e u

dgan

gT

irsd

ag d

en 9

. kl.

19.0

0:

Gen

eral

fors

amlin

gT

irsd

ag d

en 1

6. k

l. 19

.00:

M

øde

ved

mis

sion

ær

An

drea

s K

ildah

l Fib

iger

, Aal

borg

Em

ne:

Lid

else

i fæ

lless

kab

med

Jes

us

On

sdag

den

17.

kl.

14.3

0:

Mød

e ve

d fr

itid

sfor

kyn

der

Arn

e O

lese

n, F

rede

rici

a

Emn

e: V

erde

ns

visd

om k

ontr

a G

uds

dår

skab

Tir

sdag

den

23.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

3.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

MA

RT

ST

irsd

ag d

en 2

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. M

øde

ved

adju

nkt

ph

.d.,

can

d.th

eol.

Pete

r Sø

es,

Kas

tru

p

Emn

e: H

vad

kan

man

lære

af

en s

vin

dler

Tors

dag

den

11.

kl.

19.0

0:

Bib

elku

rsu

s fæ

lles

med

IMU

ved

vic

egen

eral

sekr

etæ

r Pe

ter

Nor

d H

anse

n, F

rede

rici

a

Emn

e: J

obs

Bog

. Nu

dan

sk o

g fo

rtol

ket

Tir

sdag

den

16.

kl.

19.0

0:

Bib

elku

rsu

s fæ

lles

med

IMU

ved

vic

egen

eral

sekr

etæ

r Pe

ter

Nor

d H

anse

n, F

rede

rici

a

Emn

e: J

obs

Bog

. Nu

dan

sk o

g fo

rtol

ket

On

sdag

den

17.

kl.

14.3

0:

Mød

e ve

d or

gan

ist

Jen

s O

le J

espe

rsen

, Fre

deri

cia

Em

ne:

Kon

geka

bale

n

AR

BEJ

DSD

AG

LYN

GSB

OLø

rdag

den

20.

fra

kl.

8.30

– n

ærm

ere

oply

snin

ger

følg

er

Tir

sdag

den

23.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

3.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

Tir

sdag

den

30.

kl.

19.0

0:

Opt

akt

til p

åske

n v

ed p

ensi

oner

et s

ogn

epræ

st E

sper

Th

idem

ann

Nie

lsen

, Aar

hu

s

AP

RIL

Tir

sdag

den

6.:

Mød

efri

p.g

.a. f

ælle

slej

r i W

itte

nse

e

FÆLL

ESLE

JR I

WIT

TEN

SEE

Fred

ag d

en 9

. – s

ønda

g de

n 1

1.: S

e si

de 3

Se s

ærs

kilt

pro

gram

, der

udk

omm

er s

ener

e

Tir

sdag

den

13.

kl.

19.3

0:

Kre

dsen

s bi

belk

urs

us

i Sm

idst

rup

Mis

sion

shu

sTo

rsd

ag d

en 1

5. k

l. 19

.30:

K

reds

ens

bibe

lku

rsu

s i S

mid

stru

p M

issi

onsh

us

Tir

sdag

den

20.

kl.

19.0

0:

Mød

e ve

d fr

itid

sfor

kyn

der

Car

sten

Mik

kels

en, K

oldi

ng

Tir

sdag

den

27.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

7.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

MA

JT

irsd

ag d

en 4

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. F

amili

eaft

en v

ed k

onsu

len

t i D

FS F

rede

rik

Mey

er O

lese

n, O

den

seT

irsd

ag d

en 1

1. k

l. 19

.00:

Fo

rårs

fest

ved

sog

nep

ræst

Fili

p To

rp K

ildeh

olm

, Løs

nin

gT

irsd

ag d

en 1

8. k

l. 19

.00:

Em

nea

ften

fælle

s m

ed IM

U v

ed u

ngd

omsk

onsu

len

t M

ath

ias

Nyb

org

Stee

nga

ard,

Gje

rn

Emn

e: I

træ

nin

gsle

jr h

os G

ud

Tir

sdag

den

25.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

5.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

Page 9: PROGRAM - Indre Mission

88 9988 99

NO

VE

MB

ER

TEM

AU

ND

ERV

ISN

ING

: Kri

sten

i en

ikke

kri

sten

tid

Tors

dag

den

5. k

l. 18

.00:

lless

pisn

ing.

Tem

aaft

en fæ

lles

med

IMU

ved

u

ngd

omsk

onsu

len

t D

anie

l Præ

sth

olm

, Gri

nds

ted

Em

ne:

En

rel

igiø

s-re

lati

vist

isk

sam

tid

Tir

sdag

den

10.

kl.

19.0

0:

Tem

aaft

en v

ed m

issi

onæ

r B

rian

Mad

sen

, Vej

le

Emn

e: In

ders

iden

af

livet

med

Gu

d –

det

ånde

lige

liv, d

er ik

ke

er s

ynlig

t fo

r an

dre

Tir

sdag

den

17.

kl.

19.0

0:

Tem

aaft

en v

ed m

issi

onæ

r B

rian

Mad

sen

, Vej

le

Emn

e: Y

ders

iden

af

livet

med

Gu

d –

et a

nde

rled

es li

v m

ed

andr

e pr

iori

teri

nge

rO

nsd

ag d

en 1

8. k

l. 14

.30:

M

øde

ved

kord

egn

og

dagl

ig le

der

Fin

n W

est

An

ders

en, B

ørko

p

Emn

e: H

vad

tror

vi p

å?Ti

rsda

g de

n 2

4. k

l. 14

.30:

llesb

ibel

kred

sen

sam

les

i Mis

sion

shu

set

Tir

sdag

den

24.

:

Bib

elkr

edse

ne

sam

les

i hje

mm

ene

Lørd

ag d

en 2

8. k

l. 9.

30-1

3.30

:

OPT

AK

T TI

L JU

LEN

202

0.

En

fes

tlig

dag

hvo

r vi

sam

men

tag

er h

ul p

å ad

ven

tsti

den

.

rmer

e in

form

atio

n f

ølge

r

DE

CE

MB

ER

Tir

sdag

den

1. k

l. 19

.00:

M

øde

ved

sogn

epræ

st K

rist

offer

Bru

un

Sim

onse

n, F

rede

rici

a

Tir

sdag

den

8. k

l. 19

.00:

A

dven

tsfe

st v

ed s

ogn

epræ

st H

ein

rich

Wic

hm

ann

Ped

erse

n,

Nør

up

Tir

sdag

den

15.

kl.

19.0

0:

»Før

jul«

ved

en

bib

elkr

eds

Ju

letr

æet

pyn

tes

Man

dag

den

28.

kl.

19.0

0:

Jule

fest

JAN

UA

RM

and

ag d

en 1

1. –

rdag

den

16.

:

Evan

gelis

k A

llian

ce b

edeu

ge –

se

særs

kilt

pro

gram

Tir

sdag

den

19.

kl.

19.0

0:

Mød

e ve

d so

gnep

ræst

Ped

er S

kovb

o Jø

rgen

sen

, Bog

ense

Em

ne:

Bet

ydn

inge

n a

f at

re s

kabt

O

nsd

ag d

en 2

0. k

l. 14

.30:

M

øde

ved

sogn

epræ

st T

hom

as K

ofoe

d N

eder

gaar

d, F

rede

rici

aT

irsd

ag d

en 2

6. k

l. 14

.30:

llesb

ibel

kred

sen

sam

les

i Mis

sion

shu

set

Tir

sdag

den

26.

:

Bib

elkr

edse

ne

sam

les

i hje

mm

ene

FE

BR

UA

RT

irsd

ag d

en 2

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. E

mn

eaft

en fæ

lles

med

IMU

ved

bi

belh

øjsk

olef

orst

ande

r R

ober

t B

ladt

, Bør

kop

Em

ne:

Den

dob

belt

e u

dgan

gT

irsd

ag d

en 9

. kl.

19.0

0:

Gen

eral

fors

amlin

gT

irsd

ag d

en 1

6. k

l. 19

.00:

M

øde

ved

mis

sion

ær

An

drea

s K

ildah

l Fib

iger

, Aal

borg

Em

ne:

Lid

else

i fæ

lless

kab

med

Jes

us

On

sdag

den

17.

kl.

14.3

0:

Mød

e ve

d fr

itid

sfor

kyn

der

Arn

e O

lese

n, F

rede

rici

a

Emn

e: V

erde

ns

visd

om k

ontr

a G

uds

dår

skab

Tir

sdag

den

23.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

3.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

MA

RT

ST

irsd

ag d

en 2

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. M

øde

ved

adju

nkt

ph

.d.,

can

d.th

eol.

Pete

r Sø

es,

Kas

tru

p

Emn

e: H

vad

kan

man

lære

af

en s

vin

dler

Tors

dag

den

11.

kl.

19.0

0:

Bib

elku

rsu

s fæ

lles

med

IMU

ved

vic

egen

eral

sekr

etæ

r Pe

ter

Nor

d H

anse

n, F

rede

rici

a

Emn

e: J

obs

Bog

. Nu

dan

sk o

g fo

rtol

ket

Tir

sdag

den

16.

kl.

19.0

0:

Bib

elku

rsu

s fæ

lles

med

IMU

ved

vic

egen

eral

sekr

etæ

r Pe

ter

Nor

d H

anse

n, F

rede

rici

a

Emn

e: J

obs

Bog

. Nu

dan

sk o

g fo

rtol

ket

On

sdag

den

17.

kl.

14.3

0:

Mød

e ve

d or

gan

ist

Jen

s O

le J

espe

rsen

, Fre

deri

cia

Em

ne:

Kon

geka

bale

n

AR

BEJ

DSD

AG

LYN

GSB

OLø

rdag

den

20.

fra

kl.

8.30

– n

ærm

ere

oply

snin

ger

følg

er

Tir

sdag

den

23.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

3.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

Tir

sdag

den

30.

kl.

19.0

0:

Opt

akt

til p

åske

n v

ed p

ensi

oner

et s

ogn

epræ

st E

sper

Th

idem

ann

Nie

lsen

, Aar

hu

s

AP

RIL

Tir

sdag

den

6.:

Mød

efri

p.g

.a. f

ælle

slej

r i W

itte

nse

e

FÆLL

ESLE

JR I

WIT

TEN

SEE

Fred

ag d

en 9

. – s

ønda

g de

n 1

1.: S

e si

de 3

Se s

ærs

kilt

pro

gram

, der

udk

omm

er s

ener

e

Tir

sdag

den

13.

kl.

19.3

0:

Kre

dsen

s bi

belk

urs

us

i Sm

idst

rup

Mis

sion

shu

sTo

rsd

ag d

en 1

5. k

l. 19

.30:

K

reds

ens

bibe

lku

rsu

s i S

mid

stru

p M

issi

onsh

us

Tir

sdag

den

20.

kl.

19.0

0:

Mød

e ve

d fr

itid

sfor

kyn

der

Car

sten

Mik

kels

en, K

oldi

ng

Tir

sdag

den

27.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

7.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

MA

JT

irsd

ag d

en 4

. kl.

18.0

0:

Fælle

sspi

snin

g. F

amili

eaft

en v

ed k

onsu

len

t i D

FS F

rede

rik

Mey

er O

lese

n, O

den

seT

irsd

ag d

en 1

1. k

l. 19

.00:

Fo

rårs

fest

ved

sog

nep

ræst

Fili

p To

rp K

ildeh

olm

, Løs

nin

gT

irsd

ag d

en 1

8. k

l. 19

.00:

Em

nea

ften

fælle

s m

ed IM

U v

ed u

ngd

omsk

onsu

len

t M

ath

ias

Nyb

org

Stee

nga

ard,

Gje

rn

Emn

e: I

træ

nin

gsle

jr h

os G

ud

Tir

sdag

den

25.

kl.

14.3

0:

Fælle

sbib

elkr

edse

n s

amle

s i M

issi

onsh

use

tT

irsd

ag d

en 2

5.:

B

ibel

kred

sen

e sa

mle

s i h

jem

men

e

Page 10: PROGRAM - Indre Mission

10

10

10

10

10

DER KOM EN FREMMED

Andagt Af Bruno Kristoffersen

Noget af det sværeste for os mennesker er at give slip på kontrollen. kontrollen over vores eget liv, over vores økonomi, ja selv kontrollen over bilen. Vi ønsker ikke at overlade kontrollen til andre mennesker og dybest set har vi også svært ved at overlade den til Gud.

Er fremmed dukker opFor nogen tid siden kom Helle og jeg hjem til Sol-daterhjemmet efter en indkøbstur. Vi havde travlt, for som så mange gange før, skulle der være fest på Sol-daterhjemmet dagen efter. Og så stod denne frem-mede på parkeringspladsen da vi kørte ind. En ung fyr i sommertøj og med stråhat. Jeg spurgte ham om vi kunne hjælpe ham med noget, og han fortalte at han var fra Hamborg og var taget til Fredericia på en returbillet. Mon vi kunne hjælpe ham med et sted at sove. Og så tilføjede han at han var taget afsted uden penge og mobil, bare med

en lille rygsæk med lidt undertøj og en tandbørste.

Lyst til at afviseEgentlig havde jeg mest lyst til at afvise ham. Men der var noget ved ham som fik mig til at standse op. Hvorfor skulle jeg egentlig ikke hjælpe denne unge mand. Så lidt efter var han installeret i et tomt værelse. Det hele viste sig at være et eksperiment, som led i et psykologforløb. Hvordan ville det gå, når han i den grad gav kontrol-len fra sig?

Læg kontrollen i Guds håndGud ønsker at vi skal over-give os helt til ham. Lade al kontrol ligge i Guds hånd. Stole helt og fuldt på ham. Det må vi bede om mod til at lade ham gøre, for vi vil helst selv. Og den unge mand? Han rejste herfra søndag middag med en kæmpe oplevelse af tryghed og tillid.

Page 11: PROGRAM - Indre Mission

10

10

11

11

10

10

11

11

ww

w.fr

eder

icia

-imu

.dk

Medvandrer for IMU Kristoffer

Bruun Simonsen

IMU pro gram

10

NOVEMBERTorsdag d. 5. kl. 18.00 Spisning og fælles temaaften med IM v. ungdomskonsulent Daniel Præstholm, Grindsted En religiøs-relativistisk samtid – kristen i en ikke-kristen tidTorsdag d. 12. kl. 19.30 HyggeaftenTorsdag d. 19. kl. 19.30 EmneaftenTorsdag d. 26. kl. 14.30 Julehygge i missionshuset

DECEMBERTorsdag d. 3. kl. 18:00 Bibel og BønTorsdag d. 10. kl. 19.00 EmneaftenTirsdag d. 17. kl. 19.00 Juleafslutning

JANUARTorsdag d. 7. kl. 18.00 Opstart efter julTorsdag d. 14. kl. 19.00 Alliance bedeuge - Se særskilt ugeprogramTorsdag d. 21. kl. 18.00 Bibel og bøn Tirsdag d. 28. Vi er på skitur

FEBRUARTirsdag d. 2. kl. 18.00 Spisning og fælles emneaften med IM v. bibelhøjskoleforstander Robert Bladt, Børkop Den dobbelte udgangTorsdag d. 11. kl. 19.30 GeneralforsamlingTorsdag d. 18. VinterferieTorsdag d. 25. kl. 19:30 Emneaften

MARTSTorsdag d. 4. kl. 18.00 Bibel og bønTorsdag d. 11. kl. 19.00 Bibelkursus fælles med IM (del 1) v. vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia Jobs Bog. Nudansk og fortolketTirsdag d. 16. kl. 19.00 Bibelkursus fælles med IM (del 2)Torsdag d. 25. kl. 19.30 Hyggeaften

APRILTorsdag d. 1. Påskeferie Torsdag d. 8. kl. 19.30 HyggeaftenTorsdag d. 15. kl. 19.30 EmneaftenTorsdag d. 22. kl. 19.30 HyggeaftenTorsdag d. 29. kl. 19:30 Bibel og bøn

MAJTorsdag d. 6. kl. 19:30 EmneaftenTorsdag d. 13. kl. 19.00 AktivaftenTirsdag d. 18. kl. 19.00 Emneaften fælles med IM v. ungdomskonsulent Mathias Nyborg Steengaard, Gjern I træningslejr hos GudTorsdag d. 27. kl. 19.30 Bibel og bøn

Lær dig selv og Gudbedre at kende!

Husk, at vi har en bibelskole!– og husk at vi giver økonomisk støtte.

Spørg bestyrelsen og tjek imb.dk

Page 12: PROGRAM - Indre Mission

12

12

GUD, LOVSANG OG CHIPS KENDETEGNER DE UNGE

12

12

Reportage Af Benthe Tryggedsson

De tror på Gud, de unge i Fredericia IMU (Indre Missions Ungdom). Men hvilken Gud

tror de på, hvordan er deres Gudsbillede? Anna Sofie lægger vægt på,

at hun er elsket af Gud og at han er med hende, hvor hun end er og hvordan hun end har det. Anna Sofie tror altså på en Gud, der giver hende tryg-hed og kærlighed.Erik, der er formand for Frede-ricia IMU, peger på tilgivelsen,

Aftenhygge i sommerhuset

Med vind i håret på vej til Fur

Page 13: PROGRAM - Indre Mission

12

12

13

13

12

12

Cyklerne luftes på øen

når han skal prøve at forklare sit Gudsbillede: »Når jeg beder om tilgivelse, er Gud klar til at glemme!«

Bibel og sangDe er vilde med at komme i IMU. De hygger sig og der ryger mange chips indenbords, når de mødes. Det sker som regel hver uge i ungdomslokalets sofaer i mis-sionshuset, hvor de er optaget af Bibelen og af at lære mere om Gud fx gennem bibel-undervisning og oplæg om bibelrelaterede emner, som der samtales om. De er også meget glade for at synge lovsange med lovprisning af Gud for hans fantastiske kærlighed, tilgivelse, omsorg, storhed og evigt liv ved tro på Jesus, Guds søn.

Fællesskab og tureFor de unge har fællesskabet høj prioritet. I august var de på Fur i et sommerhus, de havde lånt gennem Anna Sofies fa-milie. De går ikke af vejen for at hjælpe hinanden med det praktiske fx spisning, indkøb og rengøring mm. »Vi fik cyklet en masse ture på Fur og så en masse flot

natur,« forklarer Erik begejstret. Vi skal afsted igen til januar på skiferie i Sverige. Fællesskabet er uhyre vigtigt. Anna Sofie synes også, der er store udfordringer, fordi de er så forskellige, men det er netop en udfordring og ikke en hindring. Målet er, at ingen føler sig uden-for.

Sammen i fritid og studietidFor tiden er de omkring 11 unge, der kommer i IMU. Mens vi taler sammen, dukker Thomas, der blev student i år, op og bekendt-gør, at nu holder han ferie.

Erik og Anna Sofie går på gymnasiet og deres kamme-rater ved, at om torsdagen står der IMU på deres `ske-ma´. De vil gerne have, at de-res kammerater på gymnasiet også skal møde bibelens Gud og har derfor etableret en KFS-gruppe, hvor de mødes om dagen i et frikvartér for at tale om Gud, synge og bede. KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) er et studenter-arbejder, der findes på mange gymnasier og studiesteder ud over hele landet ligesom der findes IMU-fællesskaber rundt omkring i Danmark.

Page 14: PROGRAM - Indre Mission

14

14

Den norske forfatter, præst og tidligere biskop Per Arne Dahl oplevede sit måske livs største chok, da han pludselig blev uhelbredeligt døv og fik tinnitus på sit ene øre. Det er der kommet en værdifuld bog ud af: »Sårbarhedens kraft«. Her øser den 70-årige tidligere leder af Modum Bads Institut for sjælesorg. Vi bliver vidne til et stærkt og ærligt møde med mange forskellige men-nesker inklusiv forfatteren selv i svære situationer.

Plads til at være sårbarI den gode omsorg er der ikke plads til klynkeri, men der er masser af plads til at møde en-hver sårbarhed også sin egen. Per Arne Dahl viser, at der er plads til sårbarheden, men at du er mere end din sårbarhed! Du vinder ikke noget ved at dyrke din sårbarhed. Per Arne Dahl er ikke bange for at bruge sine egne oplevel-ser i mødet med dette pludse-lig at få reduceret sin hørelse. “Hvem har sagt, at netop du skal kunne høre og se?”Han tilføjer: »Tusindvis af mennesker er smittet af CO-VID-19 virus. Det har afsløret, hvor lidt kontrol vi dybest set har over livet.«

Ledere må vise sårbarhedPer Arne Dahl noterer sig, at “der er mange voksne, der aldrig bliver voksne. At blive voksen handler jo om at ac-ceptere sårbarhed og følsom-hed, som noget, der hører menneskelivet til.” Han undrer sig over, at han selv vægrer sig. Han må indrømme, at han måske er bange for svagheden og for at blive opfattet som »skrøbelig«. På et internationalt kirke-møde mødte Per Arne Dahl en biskop, der indviede ham i sin sårbarhed. Biskoppen fortæller bl.a. »i de ti år, jeg har været biskop, er jeg blevet styret af en skjult rædsel for at blive afsløret: Ikke dygtig nok, ikke empatisk nok og ikke klog nok. Aldrig nok af noget som helst.« Han blev mødt med René Browns bog »Dare to lead« (vov at lede) hvor det bl.a. hedder: »Vi bliver aldrig bedre ledere end vores erkendte evne til at vise sårbarhed.« Bogen viser mange veje ind og ud af sårbarheden. Det er Per Arne Dahls overbevisning at »Vi må udsætte os for sårbar-hed ved at åbne op for andre end os selv i respekt og tillid til, at disse andre har værdier, som de er forpligtet på.«

DU ER MERE END DIN SÅRBARHED

Anmeldelse Af Benthe Tryggedsson

SÅRBARHEDENS KRAFTPer Arne Dahl

Kristeligt Dagblads Forlag150 kr.

Vi er alle anderledesPer Arne Dahl har gennem sin oplevelse fundet nye og rigere måder at læse Bibelen på. Han deler også rundhåndet ud af sine oplevelser med menne-sker og situationer. På en tur med den blinde Erling Stordahl fortæller han følgende: »Da jeg forlod Erling Stordahl, stak han mig en lap papir med følgende citat: »Engang troede jeg, at jeg var den eneste, der var anderle-des. Men vi er alle anderledes, mere anderledes end vi tror. Nogle af os, fordi vi ikke ser med øjnene. Andre fordi vi ikke ser med forstanden. De fleste af os fordi vi ikke ser hinanden.«

»Sårbarhedens kraft« er en af disse bøger, der ikke har nogen fyldord. Det gør at læse-ren måske må indstille sig på at læse langsommere - men frem for alt LÆS DEN!

Page 15: PROGRAM - Indre Mission

14

14

15

15

Reportage Af Benthe Tryggedsson

Evangelisk Alliance (EA) opfor-drer hvert år i januar kristne fra hele verden til at være sammen i bøn. Indre Mission i Fredericia holder bedemøder i Missions-huset, på KFUMs Soldaterhjem og i Christianskirken i den aktuelle uge.

Fælles identitet trods forskelle»EA er et netværk af danske kirker og kirkelige organisatio-ner, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark. Vi ønsker at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission.« Sådan beskriver landsleder for EA i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, organisationen. Det overordnede tema for bedeemnerne i bedeugen den 10.-17. januar 2021 er Bibelbrug.

Støtter internationale projekter Hvert år støttes mindst et in-ternationalt projekt i relation til organisationens internationale partnere i World Evangelical Al-liance. Støtteprojekterne vælges

med fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet, samt den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark.

Indsamling til romaer i 2021I 2021 samles der ind til en mo-bil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa. Melody Wachsmuth, en af lederne i EAs Roma-net-værk, fortæller om projektet: »I de sidste tredive år er romaer i den sydøstlige del af Europa strømmet til kristne menigheder. En vækkelse blandt romaerne i det sydlige Ser-bien, der begyndte i midten af 90’erne, har ført til etableringen af en lang række menigheder.

Mange romaer er åbne for evangeliet, og det skaber nye muligheder for evangelisering og discipeltræning blandt de talrige roma-samfund i Syd-østeuropa. De nyetablerede roma-menigheder har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet.«Romaerne er dog fortsat marginaliseret og lider under stigende fattigdom, sundheds-problemer, ringe beskæftigelse og dårlig uddannelse. Mange ledere i roma-menighederne har ingen teologisk uddannelse og savner de nødvendige for-udsætninger for at kunne blive optaget på teologiske uddan-nelsesinstitutioner.

SAMMEN I BØN FOR VERDEN

Fællesskab i bedeuge i Fredericia IM ( foto Jimmi Henriksen)

Page 16: PROGRAM - Indre Mission

16

16

MISSIONSHUSETNørre Voldgade 18, 7000 [email protected]

PEDELPARAnna og Asbjørn Asmussen • 75 92 20 61

FORMANDCecilie Thams Nord HansenNørrebrogade 46• 30 24 75 [email protected]

KASSERERKirsten LauridsenPrinsessegade 65 D, st. tv. • mobil: 30 69 84 96Danske Bank reg. 3420 kto. 112 4528Mobile Pay 83472

BOGSALGInger og Morten Terp Randrup, • 41 12 17 06 / • 20 78 55 61

BIBELKREDSELissy Nielsen • 31 17 45 00

ÅBEN BEDEKREDSMandag kl 16.45 - 17.15 i MichaelisgårdenChristen Madsen • 22 62 12 68

BESØGSTJENESTEKirsten Lauridsen • 75 92 06 56

KONTAKTER FOR SAMTALEOm at være forlovet og nygift:Anette og Bjarne Ingemansen, Vejlevej 7 • 75 92 89 65Om at være ægtepar og familie:Anna og Asbjørn Asmussen, Nørre Voldgade 18 • 75 92 04 44

INDRE MISSIONS UNGDOMwww.fredericia-imu.dkErik Medom MadsenThulesvej 49 • 30 74 93 [email protected]

BREAK CLUB ZOOM For juniorer (4.-6. kl.) og teenagere (7.-9. kl.)Mødes onsdag kl. 19.00-20.45https://sites.google.com/view/breakclubzoom/ Louise Grotum Thygesen, Rubinvej 6 • 28 89 12 [email protected]

SKATTEKISTENBørneklubben i missionshusetMødes mandag kl. 16.30 - 17.30Martin SimonsenUmanaksvej 8 • 21 75 80 83

IM-GENBRUG www.imgenbrug.dkElse Ladegaard • mobil: 29 86 00 38Korskærvej 25 • 20 14 32 66, Mandag-fredag 10.00-17.00 og lørdag 10.00-13.00

REDAKTIONBjarne Ingemansen (modtager stof på [email protected]), Kirsten Stoof Jensen, Benthe Tryggedsson og Ben Haman.

DEADLINE FOR STOFINDLEVERINGNæste nummer den 10. marts 2021

Layo

ut:

Ben

Ham

an. T

ryk:

Elb

o G

rafis

k A

/S.

16

Hvor intet andet er anført foregår aktiviteterne i missionshuset

VejviserØnsker du dette program tilsendt løbende, så kan

du kontakte formand Cecilie Thams Nord Hansen