Click here to load reader

Program konferencija

 • View
  243

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Program konferencija

 • program

  GODINJA KONFERENCIJA20. 22. jun 2013.g. hotel Mediteran, Beii

  Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini

  Stratekipartneri:

  KLINIKICENTARCrne Gore

  MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

  FZCG

  Farmaceutska komoraC r ne G o r e

  Podrka i uee

 • GODINJA KONFERENCIJA

  PRIJATELJI:

  www.medicalcg.me

 • Veledrogeri ja MEDITAS d.o.o.Oktobarske revoluci je 44, Podgorica

  tel : +382 20 625 016 e-mail : [email protected]t-com.me; www.meditas.meAPOTEKA 1 Ul.Sv.Markovia 13 Podgorica Tel : 020-225-072, 069 181 501

  APOTEKA 2 Ul.Novaka Miloeva br. 6 Podgorica Tel : 020-230-454, 069 181 502

  APOTEKA 3 Ul.13 jula br.1 Budva Tel : 033-452-454, 069 181 503

  APOTEKA 4 Ul.O.Revoluci je 44 Podgorica Tel : 020-623-002, 069 181 504

  APOTEKA 5 Ul. Jerevanska 34 Podgorica Tel : 020-642-013, 069 181 505

  APOTEKA 6 Trg Nikole Kovaevia br.5 Podgorica Tel : 069 181 500

  APOTEKA 7 Ul.Lamela 2/A5 Podgorica Tel : 020-656-323, 069 181 507

  APOTEKA 8 Ul.Bi jel i Pavle bb Dani lovgrad Tel : 020-813-213, 069 181 508

 • GODINJA KONFERENCIJA

  Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini

  20. jun 14,00h 19,30h Prijava i registracija uesnika skupa sa uruivanjem konferencijskih materijala

  20,00h - Sveano otvaranje Konferencije - Obraanje ministra zdravlja Crne Gore, prof. dr Miodraga Radunovia i otvaranje skupa

  - Pozdravne rijei:

  - Dr sci Kenan Hrapovi, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Dipl. ph. Milanka ugi, predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore - Dr oko Joi, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore - Organizator Konferencije

  20,30h - Zabavno vee uz koktel

  P R O G R A M

 • BCS XP System PT, aPTT, fibrinogen, trombinsko vreme, batroksobinsko vreme, faktori koagulacije: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, lupus antikoagulans, protein C, protein S, APC rezistencija, antitrombin III, heparin, 2-antiplazmin, plazminogen, C1-inhibitor, PAI, D-dimer, von Willebrand-ov faktor, aktivnost komplementa, endogeni trombin potencijal

  Immulite 2000 XPI System Hormoni, tumorski markeri, prenatalni screening, srani

  markeri, alergije, parametri metabolizma kostiju, proteini akutne faze, lekovi u krvi, virusi

  DimensionRxLMax Opta biohemija, enzimi, elektroliti, lekovi, toksikologija, hormoni, droge, srani markeri, tumorski markeri, specifini

  proteini

 • 21. jun

  08,00h 09,00h Prijava i registracija uesnika skupa sa uruivanjem konferencijskih materijala

  09,00h 11,00h Sesija I Moderator: Dr sci med. Majda ahman Zaimovi Pozdravna rije: Dr Milorad Drljevi, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

  - Neracionalna upotreba ljekova sa posebnim osvrtom na antibiotike Dr sci med. Majda ahman Zaimovi, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

  - Ambicije i izazovi u regulativi ljekova i medicinskih sredstava u Srbiji Dr Saa Jaovi, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  - Kombinovani proizvodi kao budunost medikacije i regulative Dr Vesna Koblar, RA PHARM, Slovenija

  - Regulatorni okvir i iskustva u odobravanju PIL (Uputstva za pacijenta) u B i H Mr sci ph. Biljana Tubi, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

  - Falsikovani ljekovi nadlenosti i uloga CALIMS-a Dipl. ph. Milena Adi, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

  - Falsikovani ljekovi David Shore, Global Security, EMEA - Pfizer

  11,00h 11,15h kafe pauza uz Actavis

 • Homann-La Roche Ltd Dio stranog drutva PodgoricaBulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, 81000 Podgorica, Crna Gora

  Tel: +382 20 241 823 +382 20 241 825 Fax: +382 20 241 873

  Doing now what patients need next

  Pogled kliniara na biosimilare 21.jun, 11,15 13,00

  Prof. dr Vladimir Todorovi

  Farmakovigilanca - dosadnanja iskustva 21.jun, 16,00 17,40

  Dr Aleksandra Kovaevi

 • 11,15h 13,00h Sesija II Moderator: Dipl. ph. eljka Beovi

  - Generici i biosimilari regulativa i iskustva u CALIMS-u Dipl. ph. eljka Beovi, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore - Biosimilarni ljekovi evropska iskustva i vodea uloga Sandoza Dr Matthew F. Turner, Sandoz Pharmaceuticals BP Medical General - Pogled kliniara na biosimilare Prof. dr Vladimir Todorovi, Medicinski fakultet u Podgorici i KCCG (sponzor predavanja Homann La Roche)

  - Drug quality impact on treatment outcomes - Uticaj kvaliteta lijeka na ishod lijeenja MSc Pharm Predrag Bogavac, Novartis Pharma Services Inc, BU Onco, Beograd

  - Orphan drugs (ljekovi siroii) EU regulativa i modeli nansiranja terapija za rijetke bolesti Mr ph. Duan Dreni, Genzyme Sano

  13,00h 13,15h pauza

 • Regulacija crijevne mikrooretkodproljevB tkodnadutostiJslabeprobave

  suspenzija,kapsule,ENZIMIkapsule,pastile

  Zatita i obnova vaginalne mikrooretkodbakterijskFvaginozFJvaginalnFmikozF tprevencijBgenitalnihinfekcijB

  GR-1 i RC-14

  oralnekapsule,vaginalnFkapsuleintimnisapunJgel

  Zatita i obnova crijevne mikrooretkodatopijskoHdermatitisB tkodHpylorJinfekcijetkodIBSJIBD

  kapsuleJvreice

  #SJOJUFP[ESBWMKVOBinteligentanOBJO

  Ekskluzivni uvoznik i distributer za Crnu Goru: FARMONT M.P. doo Podgorica, tel: 020-663-067

  Prije upotrebe paljivo proitati uputstvo, a za vie informacija obratite se Vaem ljekaru ili farmaceutu

  GR-1 i RC-14

  oralne kapsule, vaginalnFkapsuleintimni sapun Jgel

  jedinstven sastav probiotika znanstveno podrani sojevi nekodljivi i sigurni

 • 13,15h 15,00h Okrugli sto Moderator: Dipl. ph. Jovana Popovi

  - Liste ljekova, - Referentne i maksimalne cijene ljekova

  Dr Kenan Hrapovi, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Samo Fakin Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Prim. Sinia Varga, dr med. dent., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Dr Tihomir Strizrep, konsultant Svjetske banke na temu DRG-a Dipl. ph. Olgica Kneevi, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dipl. ph. Jovana Popovi, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

  15,00h 16,00h ruak

  16,00h 17,40h Sesija III Moderator: Dr sci ph. Zorica Potpara

  - Uloga farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu Prof. dr Branislava Miljkovi, Farmaceutski fakultet Beograd

  - Crnogorski proizvodni resursi za farmaceutsku djelatnost Dr sci ph. Zorica Potpara, Farmaceutska komora Crne Gore

  - Crnogorski prirodni resursi za farmaceutsku djelatnost Dr sci ph. Dragica Bojovi, Farmaceutska komora Crne Gore

  - Godinji izvjetaj CALIMS a o farmakovigilanci u 2012.godini Dipl. ph. Maja Stankovi, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

  - Farmakovigilanca - dosadnanja iskustva Roche, Crna Gora Dr Aleksandra Kovaevi, Homann La Roche

 • 22. jun 9,30h - 11,30h Sesija IV Moderatror: Doc. dr Boban Mugoa

  - Evropsko istraivanje o upotrebi duvana, alkohola i droga ESPAD, 2011 Doc. dr Boban Mugoa, Institut za javno zdravlje, Podgorica

  - Razvoj transplantacionog programa u Crnoj Gori Prof. dr Marina Mugoa Ratkovi, Kliniki centar Crne Gore

  - Epidemioloko kliniko terapijski aspekti karcinoma prostate u Crnoj Gori Doc. dr Petar Kavari, Sano - Lata lijek za optimalnu antidepresivnu terapiju Dr Lidija Injac Stevovi, Hemofarm AD PJ Podgorica

  - Skrining kolorektalnog karcinoma Prim. dr Mesud Grbovi, Ministarstvo zdravlja Crne Gore

  12,30h 14,00h Organizovani prevoz do pristanita u Budvi i ostrva Sveti Nikola (Havaji)

  14,00h - 18,00h Ruak i organizovani povratak

 • Proizvoa: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd,Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

  Uvoznik i distributer: Neregelia doo, Cetinjski put bb-zona elebi, Podgorica

  - Prije svake upotrebe paljivo proitati uputstvo- Ne preporuuje se za upotrebu kod dijabetiara

  - Oprez u trudnoi i kod dojenja - O indikacijama, mjerama opreza i neeljenim reakcijama na lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom

  - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

  Strepsils pastile- Strepsils pastile su namijenjene ublaavanju simptoma zapaljenja sluzokoe usne duplje i drijela

  - Sadre kombinaciju dva antiseptika- Na tritu prisutno pet razliitih ukusa:

  Strepsils Cool, Strepsils Plus, Strepsils Mentol i Eukaliptus, Strepsils Med i Limun, Strepsils Pomorada i Vit C

 • Farmegra d.o.o. je osnovana 1999. godine.Osnovna djelatnost je snabdijevanje na veliko ljekovima,

  medicinskim sredstvima, pomonim ljekovitim sredstvima i kozmetikom.

  Pored ove djelatnosti, u sklopu Farmegre posluje i sektor marketinga sa 15 zaposlenih.

  Farmegra vri marketinke usluge za neke od najpoznatijih svjetskih proizvoaa, kao to su: Pzer, Abbott, Bayer, Pliva-Teva,

  Krka, Vichy itd.Farmegra takoe vri i usluge registracije ljekova za svoje partnere

  (sektor sa 4 zaposlena) i nosilac dozvole je za preko 350 ljekova renomiranih proizvoaa: (Pzer, Abbott, Bayer, Pliva-Teva, Krka,

  Belupo, Meda, Remedica, Dr.Falk, Unimed, Roche Diagnostics, Innotech).

  U asortimanu od preko 4.500 artikala, pored navedenih partnera zastupljeni su i sljedei dobavljai: Alcon Labs, AstraZeneca, Berlin-Chemie, Novartis, Actavis, NovoNordisk, Homann La

  Roche, Sano, Galenika, Hemofarm Stada Medis (UCB, Novartis CH), Humana, Biofar, Dr.Wolf, Johnson & Johnson Consumer Care,

  GileadPreduzee posluje sa skladitem povrsine 4.500 m2.

  Skaldite je izgraeno u skaldu sa GDP standardima .Farmegra posjeduje sertikat ISO 9001:2008 od 2009.godine.

  Ukupan broj zaposlenih je 75.

 • STRATEKI PARTNERIKONFERENCIJE

  Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini20. - 22. jun 2013. g. Hotel Mediteran, Beii

  01020304050607080910111213141516