Programació dibuix artístic. Batxillerat d’arts. ?· Programació dibuix artístic batxillerat 2009-2010.…

 • Published on
  26-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 1

  Programaci dibuix artstic. Batxillerat darts. Competncies especfiques de la matria Les competncies prpies d'aquesta matria sn: La competncia en la representaci grfica objectiva es refereix a la capacitat de descriure amb dibuixos d'intenci analtica referents observats o imaginats. La competncia en la sensibilitat esttica s'entn, d'una banda, com la facultat de percebre les qualitats plstiques de les formes de l'entorn per tal de comunicar-les grficament amb el llenguatge visual i plstic; i, d'una altra, la capacitat de reconixer la potica que inspiren les obres artstiques de diferents moviments, estils i poques. La competncia en la creativitat artstica es manifesta en la recerca per part de l'alumnat de l'expressi original de la seva sensibilitat. La competncia cultural artstica s'entn com la capacitat de conixer, comprendre, apreciar i saber analitzar, des del seu context social i cultural, obres graficoplstiques i visuals a partir dels diferents codis artstics emprats en cada poca. Objectius La matria de dibuix artstic del batxillerat t com a finalitat el desenvolupament de les capacitats segents: 1. Conixer la terminologia i el vocabulari especfic, els procediments tradicionals i les noves tecnologies, els materials i els estris propis, i saberlos emprar de manera adient en descripcions verbals o escrites i en realitzacions graficoplstiques. Objectiu continuat. 2. Aprofitar els mecanismes de la percepci aplicats a la memria visual i la retentiva per distingir en la realitat observada els trets essencials dels superflus i enriquir el bagatge imaginatiu personal capa d'impulsar la creativitat. Objectiu aplicat . 1. Avaluaci/ primer curs. 1. Avaluaci segon curs. 3. Descriure grficament formes naturals i artificials, a partir de l'observaci directa dels referents, tot atenent al seu aspecte visual, geometria i estructura d'acord amb la intencionalitat representativa pretesa. Objectiu aplicat. 1. Avaluaci/ primer curs. 1. Avaluaci segon curs. 4. Representar en el pla formes tridimensionals, reals o imaginries, concretant-ne la posici en l'espai, les proporcions relatives i els efectes lumnics. Objectiu aplicat. 1. Avaluaci/ segon curs. 5. Conixer els fonaments fenomenolgics i fsics del color i adequar la seva aplicaci plstica a la intencionalitat compositiva i expressiva de les representacions. Objectiu aplicat. 3. Avaluaci/ primer curs. 6. Compondre imatges amb mitjans graficoplstics bidimensionals per obtenir

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 2

  resultats esttics creatius que permetin transmetre continguts mentals, sensacions o emocions provinents de la realitat exterior o de l'imaginari personal. Objectiu aplicat. 2. Avaluaci/ primer curs. 7. Desenvolupar habilitat i destresa expressiva en l's dels mitjans graficoplstics, com a resultat de la recerca i l'experimentaci constants, de manera que possibilitin la millora de la sensibilitat i facilitin el desenvolupament de la prpia personalitat. Objectiu continuat. 8. Saber identificar i explicar els elements formals i els valors semntics presents en obres del patrimoni artstic, atenent al context social i cultural, per tal que esdevingui recurs propedutic per a les prpies creacions. Objectiu aplicat. 1 avaluaci /priemr curs. 3. avaluaci/ segon curs. 9. Mantenir una conducta respectuosa i una disposici participativa en el desenvolupament de les activitats d'aprenentatge que possibiliti l'intercanvi d'experincies creatives i promogui les diverses sensibilitats. Objectiu continuat. CONTINGUTS Continguts comuns per als dos cursos Representaci graficoplstica de la realitat i de les idees. s eficient de la terminologia, els materials, les eines i els procediments propis de la matria. Aproximaci als conceptes fonamentals de la teoria de l'art i a les obres rellevants del patrimoni artstic i cultural: diferents moviments, estils i autors. Valoraci de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni com a herncia cultural dels grups humans. Recerca, experimentaci i valoraci de solucions creatives en les concrecions plstiques. Valoraci reflexiva i crtica envers les realitzacions prpies i les d'altri, i interioritzaci de les experincies. Primer curs Anlisi de la forma Anlisi de la percepci visual: els hemisferis cerebrals, funcions i implicaci en la conceptualitzaci i interpretaci dels referents. Diferenciaci entre percepte i concepte. Experimentaci de l'observaci, la retentiva i la memria visual. Anlisi dels elements que intervenen en l'observaci de les formes (contorn, dintorn, silueta). Utilitzaci de la lnia en el dibuix de contorns. Anlisi de la tipologia de la forma: forma orgnica i forma geomtrica; forma visual i forma estructural. Interpretaci de les formes i les seves proporcions per mitj de l'encaix. Identificaci i caracteritzaci de la lnia com a element configurador de la forma tridimensional. Representaci de talls i seccions planes intudes a partir de formes tridimensionals observades.

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 3

  Experimentaci de l'expressivitat de la lnia i el tra en la interpretaci imaginativa de la forma. Organitzaci i composici de les formes planes. Estudi de les regles compositives i la seva expressivitat (figura-fons, proporci, nuclis, masses, equilibri, direcci, ritme i textura), i identificaci en obres d'art representatives. Representaci graficoplstica amb intencionalitat descriptiva, esquemtica i simblica. Dibuix descriptiu d'objectes Anlisi de les caracterstiques de la illuminaci. Representaci del volum per mitj de la interpretaci dels efectes de llum i ombra. Classificaci de les escales tonals i valoraci de la seva expressivitat segons l'harmonia o el contrast en el context. Configuraci grfica de referents tridimensionals amb l'ajut de la taca i de la textura. Anlisi estructural de formes a partir de la representaci d'objectes tridimensionals utilitzant la perspectiva axonomtrica. Determinaci de les representacions segons la posici de l'espectador en relaci amb l'objecte. s d'estratgies de configuraci grfica en la representaci d'objectes, per mitj de la combinaci o la subdivisi de les formes volumtriques. Destresa en la concreci de les parts vistes i ocultes. Aplicaci dels efectes del clarobscur. El color Estudi del color com a fenomen fsic. Experimentaci de les seves qualitats i relacions (harmonia i contrast, interacci i color local). Elaboraci de barreges additives i substractives mitjanant procediments tradicionals i les noves tecnologies. Aplicaci de les qualitats del color en la creaci de composicions amb finalitats expressives. Anlisi de l's simblic del color. Dibuix descriptiu d'espais Representaci de la profunditat en el pla i anlisi dels seus indicadors grfics. Caracteritzaci dels elements definidors de la perspectiva cnica. Interpretaci i determinaci grfica d'aquests elements a partir d'una representaci fotogrfica. Aplicaci dels efectes lumnics a la perspectiva cnica i en la representaci de les ombres. Realitzaci de perspectives intutives per a la representaci d'espais interiors i exteriors amb diferents intencionalitats expressives. Anlisi de l's de la perspectiva cnica en obres del patrimoni artstic. 1er curs. 1. Avaluaci Introducci al dibuix de representaci Anlisi de la forma Anlisi de la percepci visual: els hemisferis cerebrals, funcions i implicaci

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 4

  en la conceptualitzaci i interpretaci dels referents. Diferenciaci entre percepte i concepte. Experimentaci de l'observaci, la retentiva i la memria visual. Anlisi dels elements que intervenen en l'observaci de les formes (contorn, dintorn, silueta). Utilitzaci de la lnia en el dibuix de contorns. Anlisi de la tipologia de la forma: forma orgnica i forma geomtrica; forma visual i forma estructural. Interpretaci de les formes i les seves proporcions per mitj de l'encaix. Identificaci i caracteritzaci de la lnia com a element configurador de la forma tridimensional. Representaci de talls i seccions planes intudes a partir de formes tridimensionals observades. Experimentaci de l'expressivitat de la lnia i el tra en la interpretaci imaginativa de la forma. Organitzaci i composici de les formes planes. Estudi de les regles compositives i la seva expressivitat (figura-fons, proporci, nuclis, masses, equilibri, direcci, ritme i textura), i identificaci en obres d'art representatives. Representaci graficoplstica amb intencionalitat descriptiva, esquemtica i simblica. Dibuix descriptiu d'espais Representaci de la profunditat en el pla i anlisi dels seus indicadors grfics. Caracteritzaci dels elements definidors de la perspectiva cnica. Interpretaci i determinaci grfica d'aquests elements a partir d'una representaci fotogrfica. Aplicaci dels efectes lumnics a la perspectiva cnica i en la representaci de les ombres. Realitzaci de perspectives intutives per a la representaci d'espais interiors i exteriors amb diferents intencionalitats expressives. Anlisi de l's de la perspectiva cnica en obres del patrimoni artstic. 1er curs- 1. Aval.

  Activitats. Hores programades

  1.1 Avaluaci inicial 1 1.2 Observaci intutiva 8 1.3 Contorns 4 1.4 Representaci

  dobjectes 8

  1.5 Fonaments de la perspectiva cnica

  4

  1.6 Anlisi perspectiva 1.7 Perspectiva frontal 4 1.8 Perspectiva obliqua 4 1.9 Previsualitzaci

  despais. 4

  1.10 Avaluaci conceptes 1 40

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 5

  1er. Curs 2.a. avaluaci Composici Organitzaci i composici de les formes planes. Estudi de les regles compositives i la seva expressivitat (figura-fons, proporci, nuclis, masses, equilibri, direcci, ritme i textura), i identificaci en obres d'art representatives. Representaci graficoplstica amb intencionalitat descriptiva, esquemtica i simblica. Llum Dibuix descriptiu d'objectes Anlisi de les caracterstiques de la illuminaci. Representaci del volum per mitj de la interpretaci dels efectes de llum i ombra. Classificaci de les escales tonals i valoraci de la seva expressivitat segons l'harmonia o el contrast en el context. Configuraci grfica de referents tridimensionals amb l'ajut de la taca i de la textura. Anlisi estructural de formes a partir de la representaci d'objectes tridimensionals utilitzant la perspectiva axonomtrica. Determinaci de les representacions segons la posici de l'espectador en relaci amb l'objecte. s d'estratgies de configuraci grfica en la representaci d'objectes, per mitj de la combinaci o la subdivisi de les formes volumtriques. Destresa en la concreci de les parts vistes i ocultes. Aplicaci dels efectes del clarobscur. 1er. Curs. 2.

  Avaluaci. Hores

  2.1 Anlisi compositiu 4 2.2 Creaci compositiva 6 2.3 Anlisi lluminositat i

  escala de lluminositat.

  8

  2.4 Projecci de la llum 8 2.5 Construcci de la

  llum: forma i espai 8

  2.6 Composici i clarobscur

  8

  2.7 Avaluaci conceptes 2 44 1er. Curs 3. Avaluaci

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 6

  Color Estudi del color com a fenomen fsic. Experimentaci de les seves qualitats i relacions (harmonia i contrast, interacci i color local). Elaboraci de barreges additives i substractives mitjanant procediments tradicionals i les noves tecnologies. Aplicaci de les qualitats del color en la creaci de composicions amb finalitats expressives. Anlisi de l's simblic del color. 1er. Curs . 3.

  Avaluaci. hores

  3.1 Procs de visi del color. Anlisi i classificaci del color.

  4

  3.2 Color-matria. Sistema dordenaci.

  8

  3.3 Color i forma. 4 3.4 Color i espai. 4 3.5 Color i composici. 4 3.6 Avaluaci conceptes 2 34 20n curs Segon curs Interpretaci i expressi subjectiva de la forma Anlisi dels elements del llenguatge visual i plstic i de la seva sintaxi, i identificaci en obres d'art representatives. Interpretaci dels significants i els significats en la lectura d'imatges. Interpretaci imaginativa de les formes (transformaci, deformaci, variaci i juxtaposici) per a la recerca creativa de representacions grfiques. Anlisi dels antecedents histrics i estudi de les aportacions de les primeres avantguardes del segle XX. Experimentaci d'alternatives lliures a la representaci realista: perspectiva per plans, estructuraci geomtrica, construcci per mitj del color, punts de vista mltiples, abstracci. Realitzaci d'expressions grfiques com a resultat de la transferncia de llenguatges, pensaments, idees i vivncies. Representaci i descripci de la natura Caracteritzaci de les formes naturals inanimades i de les formes vegetals. Identificaci de les formes i comprensi de la seva estructura. Realitzaci d'esbossos i estudis del natural, i posterior concreci sinttica de les anotacions. Representaci grfica d'elements de l'entorn natural i urb: el concepte i els tipus de paisatge. Aplicaci de les lleis de la perspectiva i de la representaci de la profunditat de l'espai en la construcci de paisatges.

 • Programaci dibuix artstic batxillerat 2009-2010. Josep Minguell 7

  Establiment dels vincles i diferncies entre el dibuix cientfic i el dibuix artstic. Comprensi i diferenciaci entre la representaci graficoplstica objectiva i l'expressi subjectiva. Elaboraci de representacions basades en la transformaci plstica de formes i entorns naturals amb finalitats expressives. Anlisi i representaci de la figura humana Caracteritzaci de la representaci del cos hum al llarg de la histria (cnon i mdul), mitjanant l'anlisi d'obres d'art. Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183 Dibuix artstic 11 Exploraci de l'estructura, les mesures i les proporcions de la figura humana. Representaci grfica de la figura humana observada del natural. Elaboraci de composicions de figures en moviment. Representaci expressiva del cos hum. Utilitzaci i intervenci del propi cos en la generaci de produccions graficoplstiques a travs de l'acci i la gestualitat. 1. Avaluaci. 2on curs Representaci i descripci de la natura Caracteritzaci de les formes naturals inanimades i de les formes vegetals. Identificaci de les formes i comprensi de la seva estructura. Realitzaci d'esbossos i estudis del natural, i posterior concreci sinttica de les anotacions. Representaci grfica d'elements de l'entorn natural i urb: el concepte i els tipus de paisatge. Aplicaci de les lleis de la perspectiva i de la representaci de la profunditat de l'espai en la construcci de paisatges. Establiment dels vincles i diferncies entre el dibuix cientfic i el dibuix artstic. Comprensi i diferenciaci entre la representaci graficoplstica objectiva i l'expressi subjectiva. Elaboraci de representacions basades en la transformaci plstica de formes i entorns naturals amb finalitats expressives. 2 curs- 1. Aval. Hores programades 2.1.1 Anlisi procs personal 2 2.1.2 Metodologies del dibuix de

  representaci: Observaci intutiva. 4

  2.1.3 Metodologies del dibuix de representaci: Anlisi

  4

  2.1.4 Metodologies del dibuix de representaci: Cons...