Programarea Calculatoarelor M5

 • Upload
  adriana

 • View
  270

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  1/10

  Programarea Calculatoarelor(limbajul C)

  Curs 5 Instruciunile Condiionale iStructurile Repetitive

  Universitatea Politehnica din BucuretiFacultatea de Electronic, Telecomunicaii i

  Tehnologia Informaiei

  .l. Bogdan IONESCUProf. Drago BURILEANUProf. Claudius DAN

  2010-20112

  Cuprins

  5.1. Instruciunile condiionale

  5.2. Structurile repetitive

  5.3. Instruciunile break, continue i exit

  5.4. Probleme recapitulative

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 1/59

  3Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 2/59

  5.1. Instruciunile condiionale

  4Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 3/59

  > Limbajul de programare C propune urmtoarele instruciunii operatori condiionali:

  - structura if else (dac ... atunci ...),

  - operatorul condiional ?: (echivalent if else),

  - structura de selecie switch case (if generalizat)

  Instruciunile condiionale

  5Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 4/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura if else

  ifififif(((())))

  {{{{

  ;}}}}

  Sintax:

  ifififif(((())))

  {{{{;

  }}}}

  elseelseelseelse{{{{

  ;}}}}

  sau:

  > Permite executarea unorinstruciuni n funcie de valoareade adevr a unei expresii.

  6Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 5/59

  Instruciunile condiionale

  (continuare)

  Structura if else (continuare)

  Mod de execuie:

  ifififif(((())))

  {{{{;

  }}}}

  elseelseelseelse

  {{{{

  ;

  }}}}

  {}

  execut

  {}

  execut

  evaluarecondiie if

  ()

  adevrat (if)

  fals (else)

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  2/10

  7Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 6/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura if else (continuare)

  Exemplu simplu:

  ifififif((((x==100x==100x==100x==100))))

  {{{{

  printf(x are valoarea 100);}}}}

  elseelseelseelse

  {{{{

  printf(x este diferit de 100);

  }}}}

  dac x are valoarea 100atunci se afieazprimul text.

  n caz contrar, seafieaz al doilea text.

  8Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 7/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura if else (continuare)

  Exemplul 2:

  ifififif((((x>0x>0x>0x>0))))

  {{{{ printf(x este pozitiv);}}}}

  else if (else if (else if (else if (x0x>0x>0))))

  if (if (if (if (y==5y==5y==5y==5))))

  if (if (if (if (z!=14z!=14z!=14z!=14))))

  printf(3 conditii adevarate);elseelseelseelse

  printf(2 conditii adevarate);

  elseelseelseelseprintf(1 conditie adevarata);

  elseelseelseelse

  printf(nici o conditie adevarata);

  if (x>0) areca secven de

  instruciuni if-ul 21

  2

  3

  if (y==5) areca secven de

  instruciuni if-ul 3

  10Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 9/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura if else (continuare)

  Exemplul 4:

  ifififif((((x>0x>0x>0x>0)))){{{{

  if (if (if (if (y==5y==5y==5y==5))))

  if (if (if (if (z!=14z!=14z!=14z!=14))))

  printf(3 conditii adevarate);

  elseelseelseelse

  printf(2 conditii adevarate);

  }}}}elseelseelseelse

  printf(din ce if face parte?);

  aceste instruciunifac parte din if (x>0)

  acest else este

  al primului if.

  if (y==5) nuare else.

  ???

  11Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 10/59

  Structura if else (continuare)

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Observaii:

  > n cazul n care dup if sau else este executat o singurinstruciune, nu este obligatorie folosirea acoladelor { }.

  ifififif((((a

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  3/10

  13Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 12/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Operatorul condiional ?: (continuare)

  PEnun: s se calculeze maximul a dou numerentregi x i y cu ajutorul operatorului condiional.

  int main(){

  int max, x, y;max=(x>=y) ? x : y;

  }

  int main(){

  int max, x, y;if(x>=y)max=x;

  elsemax=y;

  }

  cu if...

  14Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 13/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Operatorul condiional ?: (continuare)

  PEnun: s se calculeze minimul a trei numere ntregix, y i z cu ajutorul operatorului condiional (1 linie).

  int main(){int min,x,y,z;min=((x Limitare: valoarea expresiei trebuie s fie neaprat ntreag,

  sau s poat fi convertit la o valoare ntreag,

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura switch (continuare)

  > Limitare: constantele (const1, ..., constN) nu pot s coninexpresii sau variabile din program,

  18Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 17/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura switch (continuare)

  Exemplu simplu:

  scanf(%d,&x);switch (xxxx){

  case 1:printf(x are valoarea 1);break;

  case 2:printf(x are valoarea 2);break;

  default:printf(nu stiu valoare x);

  }

  dac x are valoarea 1se afieaz ???

  dac x are valoarea 2se afieaz ???

  dac x are valoarea -3se afieaz ???

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  4/10

  19Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 18/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura switch (continuare)

  Exemplu:

  scanf(%c,&litera);

  switch (literaliteraliteralitera){

  case a:case A:printf(s-a introdus litera a);break;

  case :nr_spatii++;break;

  }

  ce se ntmpl dac

  omitem corpul unui case ?se execut pn la primainstruciune break.

  Observaii:- break este opional, poateconstitui un avantaj,- default este opional, darrecomandat.

  exit

  20Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 19/59

  Instruciunile condiionale (continuare)

  Structura switch (continuare)

  PEnun: se citete de la tastatur o valoare ntreag,folosind structura switch s se realizeze un program care

  spune dac numrul este divizibil cu 3 sau nu.scanf(%d, &a);switch (a%3==0){

  case 1:printf(este divizibil cu 3);break;

  case 0:printf(nu este divizibil cu 3);break;

  }

  a%3==0 valoare 1 (adevrat)dac se mparte exact,valoare 0 (fals)dac nu se mparte exact

  21Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 20/59

  5.2. Structurile repetitive

  22Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 21/59

  > Limbajul de programare C propune urmtoarele structurirepetitive (cicluri):

  - ciclul cu test iniial while,

  - ciclul cu test final do while,

  Structurile repetitive

  > Sunt motivate de necesitatea de execuie repetitiv (n bucl)a anumitor instruciuni sau pri din program. Aceast execuie

  este reglementat de utilizator.

  > Constituie baza unui limbaj de programare. Aproape toateproblemele de calcul sunt rezolvate folosind astfel de structuri.

  - ciclul cu contorfor.

  23Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 22/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura do while

  > execut ct timp:

  do{{{{

  ;}}}} while ();

  Sintax:

  > Permite executarea repetitiv a mai multor instruciuni cttimp o anumit condiie este ndeplinit (adevrat).

  corpul structurii estespecificat ntre { i }

  condiia de execuie estespecificat ntre ( i ),i se ncheie cu ;

  24Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 23/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura do while (continuare)

  do

  {{{{;

  }}}} while ();Mod de execuie:

  secveninstruciuni

  fals

  adevrat

  evaluarecondiie ()

  do

  while

  Exemplu:

  do{

  scanf(%d,&numar);} while (numar

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  5/10

  25Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 24/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura do while (continuare)

  int i=0;do

  {{{{i++;

  }}}} while (ia).

  Variabile de intrare:

  unsigned int a,b;

  Variabile de ieire:

  int i;

  Structur program:

  - citire a i b,

  - definire contor i,

  - afiare repetitiv acontorului pentru valori ntreb i a,

  29Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 28/59

  Structura do while (continuare)

  int a, b, i;printf(a=); scanf(%d,&a);printf(b=); scanf(%d,&b);i=b;do{printf(%d ,i--);} while (i>=a);

  PEnun: folosind structura do while s se afieze peecran toate numerele ntregi cuprinse ntre dounumere ntregi pozitive b i a introduse de la tastatur(b>a).

  30Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 29/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while

  > ct timp:

  > Ct timp o anumit condiie este ndeplinit (adevrat) seexecut o serie de instruciuni.

  while (){{{{

  ;

  }}}}

  Sintax: condiia de execuie estespecificat ntre ( i ),

  corpul structurii estespecificat ntre { i }

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  6/10

  31Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 30/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while (continuare)

  Mod de execuie:

  while (){{{{

  ;

  }}}}

  adevrat

  falssecven

  instruciuni

  evaluarecondiie ()

  while

  Exemplu:

  charc= ;while (c!=x){

  scanf(%c,&c);}

  Execuie:

  a (enter) (a!=x da)

  y (enter) (y!=x da)

  x (enter) (x!=x nu) stop

  32Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 31/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while (continuare)

  int x=9;

  while (x--){{{{printf(Un mesaj insistent);

  }}}}

  Exemplu: - se evalueaz condiiewhile (x),

  - se decrementeazvaloare x

  int x=9;while (--x){{{{

  printf(Un mesaj mai puin insistent ?);}}}}

  Exemplu:

  de cte ori se afieazacest mesaj ???

  dar acesta ???

  9 ori

  8 ori

  33Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 32/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while (continuare)

  charch;int s=0;while ((ch=getche())!=x){{{{

  s=s+ch;}}}}

  Exemplu: funcia getche() citete uncaracter de la tastatur(e echo, afiare caracterpe ecran)

  -mai nti ch=getche(),-se evalueaz ch!=x,-dac da, se executinstruciuni.

  Ce face funcia getche ?

  Cum se execut ?

  34Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 33/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while (continuare)

  int x=30;while (x-=5);printf(%d,x);

  Exemplu:Ce valori sunt afiate pe ecran? 0

  Greeal frecvent: ; ca la do while,rezultat: bucla se termin la ;

  Observaie: { i } nu sunt obligatoriipentru o singur instruciune.

  int x=30;while (x-=5)printf(%d,x);

  Exemplu corect:

  Ce valori sunt afiate pe ecran?

  25 20 15 10 5

  35Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 34/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura while (continuare)

  PEnun: s se realizeze un program care permitecitirea a dou numere ntregi a i b. Folosind structurawhile, calculai media aritmetic a tuturor numerelorntregi dintre a i 0 ce sunt divizibile cu b(verificai c a>10).

  Variabile de intrare/lucru:

  int a,b;

  Variabile de ieire:

  float medie_aritmetica;

  Structur program:

  - citesc repetitiv pe a pncnd a>10,- parcurg numerele de la a la0 i le nsumez pe cele modulo b- numr cte sunt i la sfritcalculez media.

  int numar_valori;int contor;

  36Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 35/59

  Structura while (continuare)

  int a=0, b, contor, numar_valori=0;float medie_aritmetica=0.0;printf(b=); scanf(%d, &b);while (a0){

  if((contor%b)==0){

  medie_aritmetica+=contor; // adaug la media aritmetic valorilenumar_valori++; // numr cte valori am adugat

  }contor--; // m ndrept spre 0 cu pas 1

  }printf(Media este:%f, (float)medie_aritmetica/numar_valori);

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  7/10

  37Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 36/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for

  > pentru:

  for ( ; ; ){{{{

  ;

  }}}}

  Sintax:

  > Permite executarea iterativ a unei secvene de instruciuni.Numrul de execuii este contabilizat de un contor. Acestapoate fi folosit n calcule pentru a identifica iteraia curent.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 37/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)

  for ( ; ; ){{{{

  ;

  }}}}

  Semnificaie parametri:

  : conine o expresie n care se iniializeazcontorul ce va monitoriza numrul de execuii al buclei for.

  : conine o condiie prin care se specificindirect de cte ori se va executa corpul instruciunii for ianume: ct timp este adevrat.

  : specific modul n care va fi schimbatvaloarea contorului la fiecare iteraie.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 38/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)

  > mod de execuie:

  adevrat

  fals secveninstruciuni

  iniializarecontor

  modificarecontor

  evaluarecondiieexec.

  for ( ; ;)

  {{{{

  ;

  }}}}

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 39/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)

  > Dup modul de execuie, structura foreste similar uneistructuri while (ct timp execut) deoarece condiia de oprireeste verificat nainte de executie.

  int x;for (x=2 ; x>0 ; x--){{{{

  printf(x are valoarea:%d\n,x);}}}}

  Exemplu simplu: Execuie:

  x=2

  2>0 (da)>x are valoarea 2

  x=2-12-1>0 (da)

  >x are valoarea 1

  x=2-1-1

  2-1-1>0 (nu) stop

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 40/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)> Specificarea expresiilor care definesc bucla foreste foarteflexibil dup cum se poate vedea din exemplele urmtoare:

  for (x=0 ; ((x>3)&&(x=0)&&(xx=0, y=4>x=1, y=6

  >x=2, y=8stop

  doar x=0

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 41/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)

  for (x=0,y=4,z=4000 ; z ; z/=10)printf(%d,%d,%d\n,x, y, z);

  Exemplu: care este efectul acestuifor ?

  Execuie:

  >x=0, y=4, z=4000

  >x=0, y=4, z=400

  >x=0, y=4, z=40

  stop

  >x=0, y=4, z=4

  for (x=0 ; xa a a a>a a a a

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  8/10

  43Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 42/59

  Structurile repetitive (continuare)

  Structura for (continuare)

  > Cteva observaii:

  structura foreste folosit de regul cnd se poate estimanumrul de iteraii,

  de asemenea, structura forse folosete de regul atuncicnd n calcul este necesar cunoaterea interaiei curente(valoarea contorului),

  > Cazuri particulare:

  for ( ; ia). S se realizeze un program care

  calculeaz produsul numerelor ntregi divizibile cu mdin intervalul [a;b] folosind structura for.

  Variabile de intrare/lucru:

  int a,b,m;

  Variabile de ieire:

  int produs;

  int i;

  Structur program:

  - citesc a, b i m,

  - parcurg numerele de la a la

  b i le nmulesc pe celemodulo m,

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 44/59

  int a=1, b=0, m, i;int produs=1;while (a>b){printf(Introduceti a si b: );scanf(%d %d, &a, &b);

  }

  printf(Introduceti divizorul: );

  scanf(%d, &m);for(i=a; ia).

  =

  +

  =b

  ai

  ii

  ab

  22)(

  1

  1

  medie valori i

  Variabile de intrare/lucru:

  int a,b;

  Variabile de ieire:

  float varianta;

  int i;float medie;

  Structur program:

  - citesc a i b,

  - parcurg numerele de la a lab i calculez media,

  - parcurg numerele de la a lab i calculez varianta,

  47Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 46/59

  int a, b, i, dim;float medie=0.0, varianta=0.0;// citire dateprintf(Introduceti a si b: ); scanf(%d %d, &a, &b);dim=b-a+1;

  // calcul mediefor(i=a; i

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  9/10

  49Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 48/59

  > Introducerea structurilor repetitive, datorit executieiautomate n bucl, a instruciunilor, a ridicat problemacontrolrii n totalitate de ctre programator a execuieiacestora.

  Instruciunile break, continue i exit

  o condiie de oprire scris eronat conduce larepetarea infinit a instruciunilor din bucl.

  > Pentru a controla execuia, limbajul C pune la dispoziiaprogramatorului trei comenzi speciale, i anume:

  instruciunea break

  instruciunea continue

  funcia exit

  50Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 49/59

  Instruciunea break

  break: nseamn ntrerupere, determin ntreruperea unuiciclu (do while, while, for) sau a seleciei (switch), chiar daccondiia de terminare nu este ndeplinit.

  break;

  Sintax:- se apeleaz ca o procedur,nu are parametri.

  for ( ; ; ){scanf(%d,&x);if(x>10) break;

  }

  Exemplu: acest for se execut la infinit.

  ciclul se va ncheia atunci cndvaloarea introdus este >10datorit lui break.

  for (i=0; ii=3

  stop while

  > continue (3 4 este divizibil cu 2

  > (4 continue (5 i=6

  54Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 53/59

  Instruciunea exit

  exit: este o funcie din biblioteca stdlib.h ce determinncheierea execuiei programului curent (funcie, procedur)i returnarea unui cod de eroare.

  void exit(int codEroare);

  Prototipul funciei:

  int main(){int i;while (1){ printf(Introduceti o valoare care sa-mi placa); scanf(%d,&i);

  if(i==13)exit(1); } // raspuns gresit

  }

  Exemplu: programul citete de la tastaturvalori pn la introducerea valorii13, cnd execuia se ncheie cucodul 1

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M5

  10/10

  55Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 54/59

  5.4. Probleme recapitulative

  56Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 55/59

  Problema 1

  PEnun: scriei un program care citete un numrnatural n i care afieaz valoarea expresiei:

  indicaie: se folosete structura for.

  !...!...!2!1!0 nis ++++++=

  Variabile de intrare/lucru:

  int n;

  Variabile de ieire:

  int s;

  int i, j;

  Structur program:

  - citesc n i verific c n>0

  - parcurg numerele de la 0 la n,

  - calculez factorialul i adaugvaloarea la suma s,

  int tmp;

  57Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 56/59

  Problema 1 - rezolvare

  int i, j, n; double tmp, s=1;// citire datedo{printf(Introduceti n: ); scanf(%d, &n);

  } while (n