Programarea Calculatoarelor M6

 • Upload
  adriana

 • View
  291

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  1/10

  Programarea Calculatoarelor (limbajul C)

  Curs 6 Tipuri de date compuse

  Universitatea Politehnica din BucuretiFacultatea de Electronic, Telecomunicaii i

  Tehnologia Informaiei

  .l. Bogdan IONESCUProf. Drago BURILEANUProf. Claudius DAN

  2010-20112

  Cuprins

  6.1. Lucrul cu tablouri

  6.2. Lucrul cu iruri de caractere

  6.3. Lucrul cu structuri

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 1/54

  3

  6.1. Lucrul cu tablouri

  Curs Programarea Calculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 2/54 Curs Programarea Calculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 3/54

  Tablouri de date

  > Un tablou este ostructur omogen format dintr-omulime finit de elemente de acelai tip, denumit i tipde baz.

  informaia este stocatsub form matriceal

  sursa principal deinformaie sunt cifrele,

  sursa secundar deinformaie este dat derelaiile de vecintate.

  84.23

  9.12.22

  5.134.3Exemplu:

  2.2 are ca vecini la: N -3, S 2.4, V 2 i E 1.9.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 4/54

  Tablouri de date (continuare)

  > Informaia de vecintate este esenial i constituie motivulfolosirii tablourilor i nu a unei liste de valori.Exemplu: dispunem de 14 valori de0, 26 valori de1 i9 valori de0.5 .

  valori independente n memorie

  00.5

  1

  0.50

  00

  1

  0

  0.5

  10

  0 1 etc.

  valori cu vecintate pe o direcie

  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 etc.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 5/54

  110.50.50.511

  110.50.50.501

  110.50.50.501

  1100001

  1100001

  1100001

  1111111

  Tablouri de date (continuare)

  Exemplu: dispunem de 14 valori de0, 26 valori de1 i9 valori de0.5 (continuare)

  valori cu vecintate pe dou direcii datele ncep s capetesens datorit informaiilor suplimentare.

  imagine cu dou obiecte

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  2/10

  7Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 6/54

  Tablouri de date (continuare)

  n continuare vom discuta despre urmtoarele tipuri detablouri de date:

  - vectori de date

  - matrice bidimensionale

  - iruri de caractere

  - matrice n-dimensionale (n>2)

  Observaie : nsi modul de reprezentare al datelor n memorieeste unul matriceal, astfel c lucrul cu tablouri de date(definire, manevrare) este eficient i totodat favorizat.

  8Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 7/54

  Tablouri de date (continuare)

  Vectori

  > Un vector reprezint o colecie de date de acelai tipreprezentate sub forma unei linii sau coloane.

  [ ]Exemplu:

  > Datele sunt identificate prin poziia acestora n vector ce este dat deindice .

  0 1 2 3

  sau

  > n limbajul C vom folosi primul tip dereprezentare a vectorilor i anume sub forma uneilinii.Atenie: indicele primului element este ntotdeauna 0.

  0

  1

  2

  3

  9Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 8/54

  Tablouri de date (continuare) Vectori (continuare)

  > Modul de definire a unui vector n limbajul C:

  [];

  tipul datelor coninute de vector:ex .: int, char, float

  numele variabileide tip vector (identificator)

  numrulmaximde elementeale vectorului

  Exemple:

  int x[100];float y[50];

  -variabilax este un vector cu 100de valorintregi ,

  -variabilay este un vector cu 50de valorireale .

  10Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 9/54

  Tablouri de date (continuare) Vectori (continuare)

  > Modul de alocare al memoriei unui vector:

  int x[4];aceast modalitate de alocare a memoriei

  este de tip static , sistemul de calcul alocnd nmemorie numrul specificat de valori, indiferentdac acestea vor fi folosite sau nu.

  > Astfel, se aloc 4 locaii de memorie consecutive de tipint ,ce vor corespunde valorilor vectorului x:

  32 bii 32 bii 32 bii 32 bii

  > Fiecare locaie este identificat prin adresa sa n memorie(adresele sunt consecutive).

  adr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  123 324 456 100adr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  indici: 0 1 2 3

  11Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 10/54

  Tablouri de date (continuare)

  Vectori (continuare)> Modul de accesare al valorilor vectorului din memorie:

  printf (%d,x);x stocheaz adresa din memorie aprimului element din vector (N ),

  printf (%d,x[2]);x[2] reprezintvaloarea din a treialocaie de memorie a vectorului x (456),

  printf (%d,&x[3]);operatorul& returneazadresa dinmemorie a variabilei ce il succede (N+3)

  12Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 11/54

  Tablouri de date (continuare)

  Vectori (continuare)> Exemplu citire vector:

  int v[10], i;for (i=0; iv[0]=12 (enter)>v[1]=45 (enter)>v[2]=14 (enter)

  > Observaie : nu este obligatoriu s folosesc toate valorilealocate, n acest caz 10, pot folosi un numr mai mic, dar nuun numr mai mare eroare .Rezultat: v[0]=12, v[1]=45, v[2]=14, v[3]=?, , v[9]=?, v[10]

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  3/10

  13Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 12/54

  Tablouri de date (continuare) Vectori (continuare)

  Exemplu:

  int v[200], dim, i, max;printf (dimensiune vector=);scanf (%d,&dim);for (i=0; i

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  4/10

  19Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 18/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  > Modul de definire a unei matrice n limbajul C:

  [][];

  tipul datelor coninute de matriceex .: int, char, float

  numele variabileide tip matrice(identificator)

  numrulmaximde linii i coloaneale matricei

  Exemple:

  int x[10][10];float y[5][10];

  - variabilax este o matrice ce conine 100de valorintregi , pe 10 linii i 10 coloane

  - variabilay este o matrice ce conine 50de valorireale, pe 5 linii i 10 coloane.

  20Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 19/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  > Modul de alocare al memoriei unei matrice:

  int m[2][4];alocarea este tot detip static , sistemul de

  calcul alocnd n memorie numrul specificat devalori.

  > Astfel, se aloc 2x4 locaii de memorie consecutive de tipint ,ce vor corespunde liniilor i coloanelor matriceim:

  32 bii 32 bii 32 bii 32 bii

  > Observaie: adresele sunt de regul consecutive.

  32 bii 32 bii 32 bii 32 biiadr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  adr. N+4 adr. N+5 adr. N+6 adr. N+7

  21Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 20/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  > Modul de accesare al valorilor matricei din memorie:

  123 324 456 100

  34 5 258 199adr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  indici: 0 1 2 30

  1adr. N+4 adr. N+5 adr. N+6 adr. N+7

  printf (%d,m); m stocheaz adresa din memorie aprimului element din matriceam (N ),

  printf (%d,m[1] );m[1] reprezintadresa liniei de indice1, i anume a primului element alacesteia (N+4),

  22Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 21/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  > Modul de accesare al valorilor matricei din memorie (cont.):

  Observaie : practic o matrice este o colecie de vectori linie, ncazul de fa avem doi vectori de adrese N i N+4.

  123 324 456 100adr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  indici: 0 1 2 30

  1 34 5 258 199adr. N+4 adr. N+5 adr. N+6 adr. N+7

  printf (%d,m[1][3] );m[1][3] reprezintvaloarea de pelinia de indice 1, i coloana de indice3, a matriceim (199),

  23Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 22/54

  Tablouri de date (continuare)

  Matrice 2D (continuare)> Modul de accesare al valorilor matricei din memorie (cont.):

  123 324 456 100adr. N adr. N+1 adr. N+2 adr. N+3

  indici: 0 1 2 30

  1 34 5 258 199adr. N+4 adr. N+5 adr. N+6 adr. N+7

  printf (%d,&m[1][3] );&m[1][3] reprezintadresa dememorie a elementului de pe liniade indice 1 i coloana de indice 3

  24Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 23/54

  Tablouri de date (continuare)

  Matrice 2D (continuare)> Exemplu citire matrice:

  int m[10][10], i, j;for (i=0; iv[0][1]=45 (enter)>v[1][0]=14 (enter)

  > Observaie : ca i n cazul vectorilor, nu este obligatoriu sfolosesc toate locaiile alocate, pot folosi un numr mai mic delinii sau coloane, dar nu mai mare eroare .

  >v[1][1]=42 (enter)

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  5/10

  25Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 24/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  Exemplu:

  int m[5][10], Nl, Nc;int i, j, prod=1;printf (Nl si Nc:);scanf (%d %d,&Nl, &Nc);for (i=0; i

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  6/10

  31Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 30/54

  Tablouri de date (continuare) Matrice 2D (continuare)

  for (x=0; x n practic este ineficient reprezentarea static a matricelor

  cu dimensiuni mai mari de n=3, datorit necesarului dememorie deloc neglijabil.

  eroare : out of memory

  35Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 34/54

  6.2. Lucrul cu iruri de caractere

  36Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 35/54

  > Limbajul Cnu pune la dispoziia utilizatorului un tip individualde date care s permit stocarea irurilor de caractere(exemplu din alte limbaje: String, AnsiString, etc.)

  iruri de caractere

  un ir de caractere = o mulime ordonat de caracterealfanumerice (string).

  Exemplu: exemplu ir ={e,x,e,m,p,l,u, ,,i,r }

  Observaie : constantele ir de caracter sunt marcatecu ghilimele

  Observaie : constantele detip caracter sunt marcatecu apostrof

  > Limbajul C permite totui lucrul cu iruri de caractere, dar acestea sunt reprezentate cavectori de caractere .

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  7/10

  37Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 36/54

  iruri de caractere (continuare)

  > Modul de alocare al unui ir de caractere:

  char x[100];variabilax reprezint un ir de caractere

  ce poate conine maxim 99 de caractere.

  > Principiul alocrii memoriei este identic cu cel folosit lavectori, irul de caractere fiind un vector de tip char.

  8 bii 8 bii \0

  > Atenie: un ir de caractere se ncheie ntotdeauna cucaracterul special \0 sau NULL (sfrit de string)

  adr. N adr. N+98 adr. N+99...

  dimensiunea vectorului = nr.caractere+138

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 37/54

  iruri de caractere (continuare)> Modul de citire al irurilor de caractere

  char s[5];int i;for (i=0;i Lucrul cu irurile de caractere:

  bineneles c toate operaiile ce pot fi efectuate cu vectori,sunt valabile i la lucrul cu irurile de caractere,

  limbajul C pune totui la dispoziia utilizatorului o bibliotecde funcii de lucru cu iruri de caractere,string.h :

  Atenie: irurile de caractere sunt vectori, astfel:

  - strcmp : compar dou iruri,- strcpy : copiaz un ir n altul,

  - strlen : determin dimensiune string, etc.

  char s[100];s=proba;

  eroare , nu se pot face atribuiri directei nici calcule cu iruri.

  40Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 39/54

  iruri de caractere (continuare)

  > Exemplu: concatenarea a dou iruri.

  char s1[100], s2[100], s3[200];int i, pos;printf (Introduceti doua siruri:);scanf (%s %s,s1, s2);for (i=0; i Pe lng reprezentarea datelor sub form matriceal (dateomogene), limbajul de programareC mai permite i lucrul custructuri de date : grupuri de date neomogene (tipuri diferite).

  > n acest sens, exist tipurile urmtoare:

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  8/10

  43Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 42/54

  Tipul struct

  P S se realizeze un program care s permit stocareai manipularea datelor personale a N persoane.

  nume ir de caractere (char []),prenume ir de caractere (char []),vrst numr ntreg (int ),

  nlime numr real (float ),ocupaie ir de caractere (char []).

  Exemplu de persoan:

  > Problema este simpl dac ar fi vorba de o singur persoan,ce facem dac trebuie s introducem aceste date pentru 1000de persoane ?

  x1000~5000 devariabileindep. !

  44Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 43/54

  Tipul struct (continuare)

  > Soluia exist de mult timp n domeniul bazelor de date, undeastfel de colecii erau reprezentate pe baza nregistrrilor:

  7 HoundstoothRd.15-Nov-199402-Jul-1969Ms.Sales RepresentativeAnneDodsworth

  4726 -11th Ave. N.E.05-Mar-199409-Jan-1958Ms.Inside Sales Coordinator LauraCallahanEdgehamHollow Winchester Way02-Jan-199429-May-1960Mr.Sales RepresentativeRobertKing

  Coventry House Miner Rd.17-Oct-199302-Jul-1963Mr.Sales RepresentativeMichaelSuyama14 Garrett Hill17-Oct-199304-Mar-1955Mr.Sales Manager StevenBuchanan4110 Old Redmond Rd.03-May-199319-Sep-1958Mrs.Sales RepresentativeMargaretPeacock

  722 Moss Bay Blvd.01-Apr-199230-Aug-1963Ms.Sales RepresentativeJanetLeverling908 W. Capital Way14-Aug-199219-Feb-1952Dr.Vice President, SalesAndrewFuller

  507 -20th Ave. E. Apt. 2A01-May-199208-Dec-1968Ms.Sales RepresentativeNancyDavolioAddressHire DateBirth DateTitle Of CourtesyTitleFirst NameLast Name

  Exemplu baz de date:

  se definesc o serie de tipuri dedate (variabile)

  definite o singur dat

  ceea ce se schimb suntvalorile pentru fiecare persoan

  nregistrri

  45Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 44/54

  Tipul struct (continuare)

  > Limbajul C permite manipularea acestor tipuri de date prinfolosireastructurilor ,structur de date= o colecie devariabile , de regul, detipuri diferite, ce se reunesc ntr-o singur variabil container.

  struct {{{{

  ;... ;

  }}}};

  Sintax: - am definit un nou tipde date (structur)numit:

  - acesta conine oserie de alte tipuri dedate, TipA TipX.

  ; se ncheie definiia.46

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 45/54

  Tipul struct (continuare)

  struct Persoana{{{{char nume[100];char prenume[100];int varsta;float inaltime;

  }}}};

  Exemplu:-am definit tipul de datestructura numit:Persoana

  -acesta va permite stocarea adou iruri de caractere, a unuiint i a unui numr real.

  > Deocamdat am definit doar tipul de date, nu i o variabilcare s stocheze aceste date, pentru aceasta:

  struct Persoana OPersoanaAnume;variabilaOPersoanaAnumeeste de tipPersoana .

  47Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 46/54

  Tipul struct (continuare)

  struct Persoana OPersoanaAnume;variabilaOPersoanaAnumeeste de tipPersoana .

  > Declararea variabilelor struct (continuare):

  > Efect : n memorie se va aloca spaiu pentru stocarea a100+100 de caractere (200x8bii), a unui int (32 bii) i a unuifloat (32 bii).> Aceste locaii de memorie vor fi adresate prin intermediulvariabilei OPersoanaAnume:

  OPersoanaAnume

  .nume[100]

  .prenume[100]

  .varsta

  .inaltime48

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 47/54

  Tipul struct (continuare)

  > Citirea i manipularea variabilelor unei structuri:struct Patrat{{{{int latura;float arie;

  }}}} P1, P2;printf (Patrat 1:);scanf (%d, &P1.latura);P1.arie=P1.latura*P1.latura;printf (\nPatrat 2:);scanf (%d, &P2.latura);P2.arie=P2.latura*P2.latura;printf (Suma arii este: %f, P1.arie+P2.arie);

  - elementele sunt adresate prin:P1.latura i P1.arie , acesteafiind practic ele nsele nitevariabile (fac parte din P1).

  - variabilele de tip structur pot fidefinite idirect dup specificareatipului.

  - calculele se realizeazfolosind variabilele, ca i cum ar fi independente.

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  9/10

  49Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 48/54

  Tipul struct (continuare)Exemplu:

  struct Patrat{{{{int latura;float arie;

  }}}};struct Patrat MultePatrate[100];int i;for (i=0;i Din punct de vedere al sintaxei i al modului de declarare alvariabilelor, acesta este identic cu tipulstruct , astfel:

  union {{{{

  ;... ;

  }}}};

  Sintax: - am definit un nou tipde date (uniune)numit:

  - acesta conine oserie de alte tipuri dedate, TipA TipX.

  ; se ncheie definiia.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 51/54

  Tipul union (continuare)

  union VarHibrida{{{{int Ix;float Fx;double Dx;char Cx[8];

  }}}} proba;

  Exemplu: -am definit tipul de date uniunenumit:VarHibrida

  -lista datelor ce pot fi coninutede acesta,

  -variabila proba este de acest tip,i anumeVarHibrida .

  > Efect : n memoriese va aloca spaiu pentru a putea stocavaloarea variabilei, din lista de variabile a uniunii, ce necesitspaiul de memorie cel mai mare :

  int = 32 bii, float = 32 bii, double = 64 bii, char [8] = 64 bii

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 52/54

  Tipul union (continuare) union VarHibrida{{{{int Ix;float Fx;double Dx;char Cx[8];

  }}}} proba;

  > Nu se aloc spaiu pentru toatevariabilele, ci doar suficient spaiu pentrua putea stoca oricare dintre valorile variab.

  64 biiadr. N

  > Astfel, la un moment dat, variabila proba nu va putea aveadect una dintre valorile enumerate: int, float, double sau char.

  proba.lx=10;proba.Fx=10.5;scanf (%s,proba.Cx);

  Exemplu:

  1010.5coduri ASCII: 8bii 8bii ... 8bii

  > Fiind disponibil doar o locaie dememorie, valorile sunt suprapuseprogresiv pe msur ce suntschimbate.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 53/54

  Tipul union (continuare)

  union Utest{int x, y, z;

  } Var;Var.y=3; Var.z=20;printf (%d %d %d, Var.x, Var.y, Var.z);

  Exemplu: ce se afieaz pe ecran?20 20 20

  x, y i z sunt stocate la aceeailocaie de memorie.

  union Utest{int x, z; float y;

  } Var;Var.y=3.3; Var.z=20;printf (%d %f %d, Var.x, Var.y, Var.z);

  Exemplu: ce se afieaz pe ecran?20 0.00000 20 de ce???

  memorie Var 33x10 -1=100001 120=00000 10100

  int float int

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M6

  10/10

  55Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan IONESCU, 2010-2011 54/54

  Sfritul Cursului 6