Programme Book of Actus Humanus Festival 2014

 • View
  222

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programme Book consists of detailed descriptions and comments of all concerts, biographies...

Text of Programme Book of Actus Humanus Festival 2014

 • Gdask , 8 1 4 g r u d n i a

  2014

 • 1

 • 2

 • 3foto

  : Ada

  m G

  olec

 • 4

 • 5Szanowni Pastwo,

  pragn zoy wyrazy najwyszego uznania oraz wdzicznoci wszystkim, ktrzy przyczynili si do rozwoju i artystycznego sukcesu Festiwalu Actus Humanus. Przed nami czwarta edycja tego przedsiwzicia, ktre, cho zagocio niedawno na muzycznej mapie Polski, ju osigno midzynarodow renom, zajmujc wane miejsce wrd wydarze prezentujcych muzyk dawn.

  Festiwal zapisa si trwale w kulturalnym krajobrazie Gdaska, miasta o bogatej historii, a jednoczenie otwartego na nowe inicjatywy. Koncerty festiwalowe co roku przenosz suchaczy w klimat artystyczny redniowiecza, renesansu i baroku. Czar mistrzowskich kompozycji w niezrwnanych interpretacjach wybitnych artystw wykonawstwa historycznego sprawia, e wydarzenie zjednao sobie szerok publiczno z kraju i zagranicy.

  Podczas tegorocznej edycji nie moe zabrakn kompozycji Jana Sebastiana Bacha, praojca harmonii i Claudia Monteverdiego, krla madrygaw. Dodatkowego kolorytu i szczeglnej atmosfery Festiwalowi dodaje tradycyjne uwzgldnienie w programie utworw zwizanych z Boym Narodzeniem.

  Gratulujc dotychczasowych osigni, organizatorom oraz osobom zwizanym z Festiwalem Actus Humanus ycz satysfakcji z podejmowanej pracy, za publicznoci niezapomnianej muzycznej uczty duchowej.

  Z wyrazami szacunkuprof. Magorzata Omilanowska

  Ladies and Gentlemen

  Let me express my utmost appreciation and gratitude to those who have contributed to the development and artistic success of the Actus Humanus Festival. With the fourth Festival on the verge of opening, the event has outgrown its youth and is already attracting international renown and a major stature in the calendar of events devoted to early music.

  The Festival has become a major feature in the cultural landscape of Gdask, a city with a rich historic heritage but also open to new initiatives. Every year, the Festivals concerts transport listeners into the artistic climate of the Middle Ages, the Renaissance and the Baroque. The charm of masterly compositions rendered in unparalleled interpretations by eminent period performers has won over audiences at home and abroad.

  This years Festival will not miss compositions by Johann Sebastian Bach, the forefather of harmony, and Claudio Monteverdi, the king of the madrigal. As usual, the Festivals colour and special atmosphere will come from the Christmas-themed pieces included in the programme.

  I wish to congratulate the organisers and all other contributors to the Actus Humanus Festival and wish you a profound sense of reward from your effort, while to the audiences I wish you an unforgettable feast of the spirit.

  Faithfully yoursProf. Magorzata Omilanowska

 • 6

 • 7Szanowni Pastwo,

  festiwal Actus Humanus po raz czwarty wypeni Gdask muzyk dawn. Muzyk na najwyszym poziomie estetycznym i wykonawczym, interpretowan przez najwybitniejszych artystw przywracajcych wspczesnoci dziea doby baroku, renesansu i wiekw rednich. Hodujcy dawnym praktykom mistrzowie interpretacji odwiedz nasze miasto, przywoc programy nawizujce do nadchodzcych wit. Ich piew i gra zabrzmi podczas siedmiu koncertw w piknych wntrzach: kocioa w. Jakuba, oryginalnego Centrum w. Jana oraz chluby Gdaska Dworze Artusa.

  8 grudnia Festiwal zainauguruje zesp LArpeggiata prowadzony przez charyzmatyczn Christin Pluhar. Wystpy tego ansamblu, ktremu towarzyszy bd solici subtelna sopranistka Nuria Rial i czarujcy alcista Vincenzo Capezzuto, z muzyk dawnych wiekw przedstawian w nowym, zaskakujcym wietle, zawsze porywaj publiczno. Artyci zaprezentuj program Teatro dAmore, zoony z wczesnobarokowych kompozycji Claudia Monteverdiego.

  Dzie pniej dugo oczekiwany, wyrafinowany zesp Le Pome Harmonique, kierowany przez Vincenta Dumestrea, ktry wystpi z projektem Nochebuena!, czyli boonarodzeniowymi utworami z Pwyspu Iberyjskiego. 10 i 12 grudnia formacje Vox Luminis pod wodz Lionela Meuniera oraz synny Hilliard Ensemble przybli repertuar barokowy oraz redniowieczny i renesansowy w programach zatytuowanych odpowiednio Puer natus in Bethleem oraz O Emmanuel. Szalone i wirtuozerskie woskie folie wykonaj Sonatori de la Gioiosa Marca, za z kompozycjami Bacha

  wystpi Rinaldo Alessandrini. Czwart edycj Festiwalu Actus Humanus zwieczy koncert ywioowego zespou Il Pomo dOro, prowadzonego przez Riccarda Minasiego, ktremu towarzyszy bdzie sawny kontratenor Max Emanuel Cencic.

  Z nieskrywan dum zapraszam w grudniu do Gdaska, ktry sta si wanym orodkiem kultury i centrum muzyki dawnej dostrzeganym w caym muzycznym wiecie. Konfucjusz mawia, e dobre pastwo pozna mona po wspaniaej muzyce w nim syszanej. Podczas festiwalu Actus Humanus Miasto Heweliusza zdaje si by rajem. I takiej rajskiej radoci oraz satysfakcji Pastwu ycz.

  Pawe AdamowiczPrezydent Miasta Gdaska

 • 88

 • 9Ladies and Gentlemen

  Ths is the fourth time that the Actus Humanus Festival will fill Gdask with the sounds of early music. And what music it is promising to be! The most eminent artists will offer the most sublime and technically perfect interpretations of Baroque, Renaissance and mediaeval compositions. Upholding period practices these masters will bring with them programmes built around Advent and Christmas and will perform in the wonderful interiors of St. James Church, the original St. Johns Centre and at the pride of Gdask, the Artus Court.

  On 8 December, LArpeggiata under its charismatic leader Christina Pluhar will open the Festival. The ensemble, which will be joined by the subtle soprano singer Nuria Rial and charming alto singer Vincenzo Capezzuto, are known for their spirited performances that present early music in an entirely new light. The formation will introduce a programme Teatro dAmore consisting of early Baroque compositions by Claudio Monteverdi.

  The following day, the sophisticated and long awaited ensemble Le Pome Harmonique under Vincent Dumestre will introduce their Nochebuena! project with Christmas pieces from the Iberian Peninsula. On 10th and 12th December, Vox Luminis under Lionel Meunier and the world famous Hilliard Ensemble will entertain us with Baroque, mediaeval and Renaissance programmes Puer natus in Bethleem and O Emmanuel. Sonatori de la Gioiosa Marca will deliver their crazy and virtuoso interpretations of Italian folias played with their typical bravado, while Rinaldo Alessandrini will perform J.S. Bach. The fourth Actus Humanus Festival will be crowned by a concert

  of the energetic Il Pomo dOro ensemble with maestro Riccardo Minasi and the wonderful counter tenor Max Emanuel Cencic.

  It is with openly expressed pride that I invite you to visit Gdask, a city that has become a major cultural centre which, especially as far as early music is concerned, is noted around the musical world. Confucius used to say that if one wants to know whether a state is well governed, the quality of its music will provide the answer. During the Actus Humanus Festival, the City of Hevelius seems to be a paradise. This is the kind of joy and satisfaction I wish all of you to experience.

  Pawe AdamowiczMayor of the City of Gdask

 • 10

  Szanowni Pastwo,

  z wielk radoci zapraszam Pastwa na 4. edycj Festiwalu Actus Humanus, ktrego nadrzdn ide jest prezentacja arcydzie muzyki dawnej w tym kompozycji korespondujcych z okresem Boego Narodzenia w interpretacji czoowych reprezentantw wykonawstwa historycznego z caego wiata. Dziki starannie wyselekcjonowanemu repertuarowi, jak rwnie obecnoci na Festiwalu niekwestionowanych autorytetw, Gdask sta si jednym z centralnych miejsc na mapie wydarze kulturalnych powiconych muzyce dawnych wiekw.

  Actus Humanus konsekwentnie rozbudowuje program i umacnia sw pozycj jednego z najwaniejszych festiwali wykonawstwa historycznego. W zaledwie trzyletniej historii tego wydarzenia gocilimy w miecie Heweliusza tak znamienite osobistoci, jak Jordi Savall, Ottavio Dantone, Fabio Biondi, Pierre Hanta, Pedro Memelsdorff, Antonio Florio, Federico Maria Sardelli, Dominique Visse, Claudio Cavina, Patrizia Bovi, Pino de Vittorio, Mara Cristina Kiehr, Marcel Prs, Paul van Nevel, Sonia Prina, Roberta Invernizzi czy Alan Curtis, oraz najsynniejsze na wiecie formacje: Le Concert des Nations, Europa Galante, I Turchini, Modo Antiquo, Ensemble Clment Janequin, La Venexiana, Ensemble Micrologus, Akadmia, Mala Punica, Concerto Soave, Ensemble Organum, Fretwork, Huelgas Ensemble i Il Complesso Barocco.

  W tym roku do powyszego grona docz kolejni znakomici wykonawcy: Christina Pluhar i prowadzona przez ni formacja LArpeggiata we wspaniaym programie z utworami Claudia Monteverdiego, wyrafinowani Le Pome Harmonique pod wodz Vincenta Dumestrea, precyzyjni i skupieni Vox Luminis i Lionel Meunier, bezbdni Sonatori de la Gioiosa Marca, ktrzy wykonaj wirtuozerskie woskie folie, synny Hilliard Ensemble

  na poegnalnym koncercie z renesansowym repertuarem boonarodzeniowym, Rinaldo Alessandrini z programem bachowskim, wreszcie na zakoczenie po raz pierwszy w Polsce pena wigoru formacja Il Pomo dOro z koncertmistrzem Riccardem Minasim i Maxem Emanuelem Cencicem przywiezie do Gdaska brawurowy program zoony z weneckich arii barokowych.

  Jestemy dumni, e dziki Festiwalowi Actus Humanus miasto Heweliusza znalazo si w centrum zainteresowania entuzjastw muzyki dawnej i doczyo do prestiowego grona europejskich stolic muzyki dawnej. Mamy nadziej, e bdziecie Pastwo wraz z nami czci tego wspaniaego wydarzenia. Serdecznie zapraszam Pastwa do Gdaska.

  Filip BerkowiczDyrektor Artystyczny

 • 11

  Ladies and Gentlemen

  It is with great joy that I invite you to the 4th Actus Humanus Festival, whose overarching idea is to introduce you to early music, including works associated with