Click here to load reader

PROIECT Uniunea Avocaților din Republica ... Fila 1 PROIECT Uniunea Avocaților din Republica Moldova Bugetul pentru anul 2020 S U M A R A/2020 A/2019 Soldul la început de an 613.884

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROIECT Uniunea Avocaților din Republica ... Fila 1 PROIECT Uniunea Avocaților din Republica...

 • Fila 1

  PROIECT

  Uniunea Avocaților din Republica Moldova

  Bugetul pentru anul 2020

  S U M A R

  A/2020

  A/2019

  Soldul la început de an 613.884 1.286.971

  Soldul la sfârșit de an

  613.884

  ÎNCASĂRI PLANIFICATE 5.164.213 5.800.400

  CHELTUIELI PONDEREA ÎN PROCENTE CHELTUIELI 5.520.914 5.640.230

  Congresul Avocaților 2,17 120.000 120.000

  Ajutoare materiale 1,81 100.000 100.000

  Salariile (angajații organizației) unității 36,79 2.031.099 1.918.120

  Activitatea organelor de conducere 10,15 560.600 532.800

  Centrul de Instruire al Avocaților 13,31 735.000 831.000

  Cheltuieli de reprezentare judiciară și alte servicii 3,10 171.100 212.000

  Activitatea Barourilor 10,71 591.315 507.510

  Cheltuieli de vizibilitate și promovare 4,35 240.000 240.000

  Cheltuieli deplasare 2,50 138.000 168.000

  Investiții capitale 7,61 420.000 520.000

  Cheltuieli administrative 7,50 413.800 490.800

  Fondul de rezervă 257.183 833.257

  DEFICIT/Excedent 6,46 356.701 160.170

 • Fila 2

  BUGET DETALIAT

  ÎNCASĂRI

  Sursele de venit

  Specificări

  Unitate

  de

  măsura

  Nr. Unități

  2019

  Taxa

  A/2020

  A/2019

  1

  Contribuțiile profesionale ale avocaților

  unit.

  2174

  1.200

  2.608.800

  3.182.400

  Datoriile anilor precedenți la plata defalcărilor la bugetul UARM

  682.913

  390.000

  2

  Taxele pentru examenele de calificare în

  profesia de avocat

  unit.

  182

  2.500

  455.000

  455.000

  3 Taxele pentru examenele de admitere la stagiu

  unit. 150 750 112.500 150.000

  4

  Taxele pentru efectuarea stagiului

  profesional (înregistrarea contractului)

  unit.

  60

  3.000

  180.000

  534.000

  5 Taxa pentru examinarea dosarelor conform art. 10 din Legea 1260-XV/2002

  unit. 65 15.000 975.000 975.000

  6 Amenzile achitate de avocați - sancțiuni disciplinare

  10

  3.000

  30.000 30.000

  7

  Alte încasări

  Încasarea datoriilor la plata

  contribuțiilor profesionale prin

  intermediul instanțelor de

  judecată

  120.000

  84.000

  SUBTOTAL 5.164.213 5.800.400

 • Fila 3

  PLĂȚI

  Specificări Unitate de

  măsură Nr. Unități 2020

  Cost Unitate

  A/2020

  A/2019

  Congresul Avocaților 120.000 100.000

  SUBTOTAL 120.000 100.000

  Ajutoare materiale 100.000 100.000

  SUBTOTAL 100.000 100.000

  Salariile (angajaților organizației) unității

  1 Președinte an 2019 lunar 12 10.200 122.400 122.400

  2 Secretar general an 2019 lunar 12 10.000 120.000 120.000

  3 Contabil-șef an 2019 lunar 12 9.500 114.000 108.000

  4 Șef secretariat an 2019 lunar 12 7.500 90.000 90.000

  5 Secretara comisiilor CED, CL și CC an 2019 lunar 12 7.500 90.000 90.000

  6 Secretar referent an 2019 lunar 12 7.000 84.000 84.000

  7 Redactor, responsabil de comunicare an 2019 lunar 12 7.200 86.400 86.400

  8 Specialist în domeniul prevenirii spălării

  banilor și finanțării terorismului

  an 2019 lunar 12 7.500 90.000 90.000

  9 Administrator de bloc an 2019 lunar 12 3.500 42.000 42.000

  10 Dereticătoare an 2019 lunar 12 4.000 48.000 48.000

  11 Secretar al Centrului de Instruire an 2019 lunar 12 7.000 84.000 84.000

  12 Consilier juridic an 2019 lunar 12 8.500 102.000 102.000

  13 Directorul Centrului de Instruire an 2019 lunar 12 10.000 120.000 120.000

  14 Secretarul Consiliului an 2019 ședință 16 500 8.000 8.000

 • Fila 4

  15 Ajutor material la concediu an 2019 anual 1 99.400 99.400 98.900

  16 Spor la salariul 30 % an 2019 lunar 12 29.820 357.840 356.040

  17 Contribuții datorate de angajator CAS -18%,

  AM - 4,5% = 22,50%

  an 2019 lunar 373.059 268.380

  SUBTOTAL 2.031.099 1.918.120

 • Fila 5

  Activitatea organelor de conducere

  A/2020

  A/2019

  1 Indemnizația membrilor Consiliului UA:

  mun. Chișinău

  8 membri*500 ședință 16,00 4.000 64.000 64.000

  din Regiune 4 membri*1000 ședință 16,00 4.000 64.000

  64.000

  2 Indemnizația membrilor CED

  mun. Chișinău

  8 membri*1300 ședință 12,00 10.400 124.800 124.800

  din Regiune 3 membri*1300 ședință 12,00 3.900 46.800

  36.000

  3 Indemnizația membrilor Comisiei Cenzori mun. Chișinău

  2 membri*500 ședință 12,00 1.000 12.000 12.000

  din Regiune 3 membri*1000 ședință 12,00 3.000 36.000 36.000

  4 Indemnizația membrilor Comisiei Licențiere

  mun. Chișinău

  8 membri*500 ședință 12,00 4.000 48.000 48.000

  din Regiune 3 membri*1000 ședință 12,00 3.000 36.000 36.000

  5 Examene mun. Chișinău 8 membri*500 ședință 16,00 4.000 64.000 64.000

  din Regiune 3 membri*1000 ședință 16,00 3.000 48.000 48.000

  Cheltuieli locațiune sală (examene admitere la stagiu, proba scrisă examen admitere în profesia de avocat)

  examen 4 2.500 10.000

  Cheltuieli imprimare materiale, birotică și papetărie (teste, subiecte, întrebări și spețe, fișe/borderouri de evaluare, pixuri, hârtie A4, etc.)

  sesiune 2 3.500 7.000

  SUBTOTAL 560.600 532.800

 • Fila 6

  CENTRUL DE INSTRUIRE AL AVOCAȚILOR A/2020

  A/2019

  Instruire inițială și continuă Total lei Total lei

  Remunerare formatori (contracte de

  prestări servicii)

  Mărimea remunerației

  lei MDL oră

  Nr. zile

  desfășurare

  seminare

  Nr. ore

  per zi

  Total

  ore

  276.000

  781.000

  150 lei

  230

  8

  1840

   Cheltuieli coffee break 400 lei/ seminar 460 184.000

   Cheltuieli apă potabilă, ceai, ș.a. lunar 12 2.000 24.000

   Cheltuieli evenimente de protocol lunar 12 2.000 24.000

   Consumabile de birou, obiecte de mică

  valoare

  lunar 12 1.000 12.000

   Cheltuieli imprimare materiale și traducere,

  POȘTĂ (administrative)

  lunar 12 1.750 21.000

   Cheltuieli consum energie electrică, gaze

  naturale, apă, ș.a.

  lunar 12 3.000 36.000

   Cheltuieli obiecte sanitare, igienă, articole

  de menaj

  lunar 12 1.000 12.000

   Telefon, internet, domeniu web, menținere

  și upgrade pagina web

  lunar 12 1.750 21.000

   2 Cheltuieli neprevăzute 25.000

   Conferințe tematice (servicii catering, remunerare formatori, locațiune sală) trimestru 1 12.500 50.000

  Deplasare (director, formatori) 50.000 50.000

  SUBTOTAL 735.000 831.000

 • Fila 7

  Cheltuieli de reprezentare judiciară și alte servicii A/2020

  A/2019

  1 Contractele de prestări servicii cu avocați,

  experți, proiectanți (expertiză, întocmirea

  schiței de proiect și a proiectului de execuție,

  reprezentare în instanțele de judecată)

  Reconstruirea și consolidarea

  imobilului din

  str. Bănulescu-Bodoni, 53A

  contracte

  2

  10.000

  20.000

  10.000

  2 Contracte de acordare asistență juridică

  pentru prezentarea intereselor

  UARM în instanțele de judecată

  Reprezentarea în instanțele

  de judecată

  contracte 30 2.500 75.000 150.000

  3 Cheltuieli de plată a taxei de stat (la

  depunerea cererilor de chemare în judecată cu

  privire la încasarea datoriilor la plata

  contribuțiilor profesionale)

  cereri

  30

  270

  8.100

  4 Achitarea sumelor adjudecate prin hotărâri

  ale Instanțelor Judecătorești

  30.000 20.000

  5 Servicii arhivă (ordonarea documentelor,

  întocmirea nomenclatorului dosarelor,

  arhivare, ș.a.)

  20.000 20.000

  6 Alte servicii (Cadastru, MoldData, abonament

  Monitorul Fiscal ș.a.)

  lunar 12 1.500 18.000 12.000

  SUBTOTAL

  171.100

  212.000

 • Fila 8

  Activitatea Barourilor

  1 Adunarea generală unit 6 100.000 84.000

  Chișinău unit 2 36.000 72.000 60.000

  Bălți unit 2 8.000 16.000 14.000

  Cahul unit 1 6.000

Search related