80
Proiectele noastre proiectele comunităţii

Proiectele noastre proiectele comunităţii · 11 Uniti pentru comunitate –parteneriat eficient pentru dezvoltare locala integrata 1.393.636,50 296.518,40 12 IRIS - Soluţii Integrate

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Proiectele noastre –proiectele comunităţii

DOMENII:

ENERGIE

TRANSPORT

MEDIU

SOCIAL

Proiectele Municipiului Focșani

În prezenta perioadă de programare,

Municipiul Focșani pregăteste

implementarea a

38 proiecte,

cu o valoare totală de

465.232.226,27 lei (98.985.580,06 Euro)

Contracte de finantare semnate

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,7)

1 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte (6 blocuri) 4.932.338,00 1.049.433,62

2 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Etapa a II-a (9 blocuri) 6.296.290,00 1.339.636,17

3

Cresterea performantei energetice a imobilului - Cantina Scoala a Colegiului Tehnic "Valeriu

D.Cotea 1.415.987,45 301.273,93

4 Cresterea performantei energetice a Colegiului Economic „Mihail Kogalniceanu” 1.903.335,01 404.964,90

5 Crestere eficienta energetica pentru Scoala Gimnaziala - Ion Basgan 6.333.298,22 1.347.510,26

6 Cresterea performantei energetice la e Scoala “Duiliu Zamfirescu” 5.295.083,39 1.126.613,49

7 Cresterea performantei energetice a scolii „Anghel Saligny” 2.624.027,73 558.303,77

8

Cresterea performantei energetice pentru Internatul Cantina Colegiului Tehnic "Gh. Asachi"

Focsani 9.969.959,21 2.121.267,92

9 Reabilitarea sistemului de termoficare urbană - Etapa a II-a 70.030.293,00 14.900.062,34

10

Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică şi a

unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşani 4.223.060,77 898.523,57

11 Uniti pentru comunitate – parteneriat eficient pentru dezvoltare locala integrata 1.393.636,50 296.518,40

12 IRIS - Soluţii Integrate şi Replicabile pentru Orase Sustenabile 446.632,50 95.028,19

TOTAL FONDURI EUROPENE ACCESATE 114.863.941,78 24.439.136,55

Cereri de finantare depuse

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,7)

1 Reabilitarea, modernizarea si extinderea Sistemului de Iluminat 19.740.430,06 4.200.091,50

2 Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, 73.641.746,42 15.668.456,69

3 Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani 38.421.490,00 8.174.785,11

4

Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor, implementarea unui

sistem de bike-sharing 12.095.622,58 2.573.536,72

5 Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare 20.286.466,63 4.316.269,50

6

Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice (in parteneriat cu

MDRAP) 54.351.884,00 11.564.230,64

7 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Gradinitei 18 3.977.514,00 846.279,57

8 Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor Creșei nr.7 3.448.270,00 733.674,47

9 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Gradinitei nr 16 3.940.766,00 838.460,85

10 Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne 22.353.833,80 4.756.134,85

11 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Colegiului Tehnic “ Edmond Nicolau” 29.551.625,00 6.287.579,79

TOTAL PROIECTE DEPUSE 281.809.648,49 59.959.499,68

Nr crt Denumire proiect Lei Euro (4,7)

1 Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1 1.380.000,00 293.617,02

2 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Gradinitei 1 2.760.000,00 587.234,04

3 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Gradinitei 10 1.840.000,00 391.489,36

4 Reabilitarea, modernizarea clădirilor Gradinitei 13 1.380.000,00 293.617,02

5Construirea unui centru multifunctional pentru activitati educative, culturale, recreative si

sociale 6.345.000,00 1.350.000,00

6 Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revolutiei nr 16 si 17 8.225.000,00 1.750.000,00

7 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte, Etapa a III-a 6.500.000,00 1.382.978,72

8 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte, Etapa a IV-a 6.500.000,00 1.382.978,72

9 Cresterea eficientei energetice la corp cladire liceu, pentru Liceul de Arta "Gh. Tattarescu" 4.347.023,00 924.898,51

10 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Focsani 3.281.613,00 698.215,53

11 Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru Gradinita nr. 4 Focsani 5.000.000,00 1.063.829,79

12 Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru Gradinita nr. 15 Focsani 5.000.000,00 1.063.829,79

13 Cresterea performantei energetice pentru cladirea Liceului Tehnologic G.G. Longinescu 6.500.000,00 1.382.978,72

14 Cresterea performantei energetice pentru cladirea Liceului Pedagogic Spiru Haret Focsani 6.500.000,00 1.382.978,72

15 Cresterea performantei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Cinematografului Balada 3.000.000,00 638.297,87

TOTAL PROIECTE IN PREGATIRE 68.558.636,00 14.586.943,83

Proiecte in pregatire

TOTAL GENERAL PROIECTE ALE MUNICIPIULUI FOCSANI: 465.232.226,27 lei (98.985.580,06 Euro)

PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul

Focşani:

Str. Unirea Principatelor, Nr. 15, Bl. 15,

Bd. Bucureşti, Nr. 9, Bl. A1, Sc. 1, 2, 3,

Bd. Unirii, Nr. 37, Bl. 37,

Bd. Unirii, Nr. 4, Bl. B3, Sc. 3,

Str. Revolutiei, Nr. 11, Bl. C3,

Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1

• Valoarea totală a proiectului este de 4.932.338 lei. Contractul de

finantare a fost semnat in martie 2019.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Lucrări:

Reabilitarea termică a blocurilor presupune următoarele lucrări

principale, fără a se limita la acestea:

• izolarea termică a fațadelor (parte opacă și parte vitrată),

• închiderea balcoanelor,

• izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul

șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă,

• izolarea termică a planșeului peste subsol (ptr. apartamente

situate la parter),

• înlocuirea lifturilor,

• repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor de pe casa scării,

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul

Focşani – Etapa a II-a:Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 21, Bl. A, Sc. I,

Str. Poieniţa, nr. 12, Bl. 12, Sc. I,

B-dul Brăilei, Nr. 4, Bl. 10

B-dul Brăilei, Nr. 7, Bl. 7

B-dul Bucureşti, Nr. 17, Bl. A4, Sc 1 şi Sc 2,

B-dul Unirii, Nr. 28, Bl. 28, Sc. 3,

B-dul Independenţei, Nr. 6, Bl. 6,

B-dul Unirii, Nr. 54, Bl. 54,

Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 2, Bl. 2a

Contractul de finanţare a acestui proiect a fost semnat ȋn februarie

2019, valoarea totală fiind de 6.296.290,00 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Pentru acest tip de proiecte finanţarea este de 60% din partea

Fondului European de Dezvoltare Regională şi a bugetului de stat, 15%

fiind asigurat de bugetul Municipiului Focşani iar diferenţa de 25% este

contribuţia Asociaţiei de proprietari.

Contribuţia locatarilor va fi deci:

- 25% pentru cei care au un venit pe membru de familie de peste2.391 lei

- 3,5% pentru cei care au un venit pe membru de familie sub 2.391 lei

In ambele cazuri Primăria va acoperi costurile integral şi varecupera sumele de la locatari ȋn termen de maxim 10 ani.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Creşterea performanţei energetice la corpul de clădire şcoală -

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn septembrie 2018 iar ȋn

prezent se desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din

cadrul proiectului. Bugetul proiectului este de 5.295.083,39 lei.

• Creşterea eficienţei energetice a imobilului corp şcoală - Școala

Gimnazială „Ion Basgan” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋnprezent se desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor dincadrul proiectului. Bugetul proiectului este de 6.333.298,22 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Creșterea performanţei energetice a imobilului cantină colegiu –

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn

prezent se desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din

cadrul proiectului. Bugetul proiectului este de 1.415.987,45 lei.

• Creșterea performanţei energetice la corpul de clădire al Colegiului

Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn

prezent se desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din

cadrul proiectului. Bugetul proiectului este de 1.903.335,01 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Creşterea performanţei energetice a Școlii Gimnaziale ”Anghel

Saligny” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn martie 2019 şi se desfasoara

procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul

proiectului este de 2.624.027,73 lei.

• Creşterea performanţei energetice pentru clădirea tip internat şi

clădirea cantină a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn martie 2019 şi se desfasoara

procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectului. Bugetul

proiectului este de 9.969.959,21 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Creșterea performanţei energetice la corpul de clădire al Colegiului

Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018 iar ȋn prezent

se desfăşoară procedurile de achiziţii ale contractelor din cadrul

proiectului. Bugetul proiectului este de 1.903.335,01 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne

din Municipiul Focșani

PROIECTE:

• Refacerea infrastructurii pietonale

• Investiții în facilități precum zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentruactivități sportive și recreaționale, dotarea cu mobilier urban specific şi realizarea unor sisteme moderne de irigaţii automatizate

• Reabilitarea iluminatului public, folosind aparate de iluminat eficiente energeticși implementarea unui sistem supraveghere video.

Valoarea estimată a proiectului este de 22.353.833,80 lei. Cererea

de finantare a fost depusa si se afla in evaluare

PROIECTE:

• Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul

Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028, în scopul

conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice

– Etapa a II-a.

• Se vor reabilita:

• Rețele termice de transport – 2,807 km traseu

• Puncte termice – 9 buc: PT5, PT23, PT24, PT38, PT41,

PT43, PT44, PT45 și PT110

• Rețele termice de distribuție, aferente celor 9 puncte termice –

10,977 km traseu

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Proiectele Municipiului Focșani

Contractul de finanțare pentru acest

proiect a fost semnat ȋn 2018, bugetul fiind

de 70.030.293,00 lei.

Perioada de implementare a

proiectului este de 21 de luni, ȋn prezent

derulându-se procedurile de achiziţie din

cadrul contractului de finanţare.

PROIECTE:

• Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat

public în Municipiul Focșani

• Se va realiza un nou sistem de iluminat public pe arterele:

Cererea de finanţare a fost depusă şi se află ȋn etapa de evaluare

tehnico-financiară. Valoarea proiectului este de 19.740.430,00 lei

B-dul Bucuresti Str. Brailei (de la intersectia Str. 1 Decembrie

1918 pana la cartier ANL Democratiei)

B-dul Unirii Str. Profesor Ghe. Loginescu

B-dul Independentei Str. Barsei

Str. Cuza Voda Str. Bicaz

Str. Bucegi Str. Odobesti

Str. Valcele (de la intersectia Str Longinescu

pana la intersectia cu str Anghel Saligny)

Str.Marasesti

Str. Anghel Saligny Calea Moldovei

Str. 1 Decembrie 1918 Calea Munteniei

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

• Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul

Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și

pietonale pe străzile:

B-dul Bucuresti Str. Brailei (de la intersectia Str. 1 Decembrie

1918 pana la cartier ANL Democratiei)

B-dul Unirii Str. Profesor Ghe. Loginescu

B-dul Independentei Str. Barsei

Str. Cuza Voda Str. Bicaz

Str. Bucegi Str. Odobesti

Str. Valcele (de la intersectia Str Longinescu

pana la intersectia cu str Anghel Saligny)

Str.Marasesti

Str. Anghel Saligny Calea Moldovei

Str. 1 Decembrie 1918 Calea Munteniei

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Se vor realiza:

• Benzi dedicate transportului public pe străzile:Bd.

Unirii, Bd. Independenței, Str. Cuza Vodă, Str.

Bucegi, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Anghel

Saligny

• Sensuri unice de circulație pe următoarele artere:

Bd. Unirii, Bd. Independenței, Str. Cuza Vodă,

Str. Bucegi

• Introducerea unor sensuri giratorii în intersecțiile:

Bd. București – Calea Munteniei și Str. Revoluției

– Calea Munteniei.

• Realizarea unor trasee de piste de biciclete pe

străzile pe care se intervine

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Se vor realiza trasee de piste de biciclete

pe străzile:

Bd. Bucuresti Bd. Unirii

Str. Independentei Str Cuza Voda

Str. Anghel Saligny Str. Bucegi

Str. 1 Decembrie 1918 Str. Barsei

Str. Longinescu Str. Bicaz

Calea Moldovei Str. Odobesti

Calea Munteniei Str. Marășești

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE:

Mai sunt prevăzute următoarele lucrări:

- staţii de transport public inteligente, panouri fotovoltaice pentru

susţinerea sistemelor de iluminat, încărcare USB, afişaj publicitar şi

informare călători

- piloni antiparcare şi piloni retractabili, care vor fi instalați pe Bd.

Unirii, pentru a oferi posibilitatea restricționării temporare a traficului

auto pe un anumit tronson al arterei

- stații de încărcare pentru vehicule electrice

- canalizație necesară pentru infrastructura de comunicații

Cererea de finanţare a fost depusă si se afla in evaluare tehnico-

financiara, valoarea proiectului fiind de 73.641.490,00 lei

Proiectele Municipiului Focșani

Proiectele Municipiului Focșani

Modernizarea transportului public în Municipiul FocșaniPROIECTE:

• Achizitia a 16 autobuze electrice, 5 stații de încărcare rapidă şi 16 staţii de

ȋncărcare lentă;

• Modernizarea a 59 de stații de transport public, prin dotarea cu panouri de

informare a călătorilor, acces liber la Internet,

camere de supraveghere video.

• Sistem de emitere şi validare bilete călătorie,

atât ȋn staţiile de transport cât şi ȋn vehicule

• Sistem monitorizare și management vehicule

Cererea de finanţare a fost finalizată şi

depusă ȋn decembrie 2018, ȋn prezent fiind ȋn

faza de evaluare. Bugetul proiectului este de

38.421.490,00 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Achiziție de mijloace de transport public – autobuze

electrice (în parteneriat cu MDRAP).

PROIECTE:

• Vor fi achiziționate 20 autobuze electrice (10 m), 5 stații de încărcare rapidă şi 20 stații de încărcare lentă

Valoarea proiectului : 54.351.884,00 lei

In baza Acordului de parteneriat ȋncheiat

între Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice şi Municipiul

Focșani au fost deja demarate

procedurile de atribuire ale contractelor

de furnizare a autobuzelor electrice

Proiectele Municipiului Focșani

Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor,

implementarea unui sistem de bike-sharing

PROIECTE:

• Se va extinde rețeaua de piste de biciclete pe următoarele străzi:

Bulevardul Gării, Strada Republicii, Strada Maior Gheorghe Pastia,

Șoseaua Brăilei, Strada Mare a Unirii, Strada Aurora şi Strada Ana

Ipătescu.

• Se va realiza un sistem de închiriere a bicicletelor cu 30 de stații

de închiriere, 285 de biciclete mecanice inteligente, 8 triciclete

pentru seniori sau persoane cu dizabilităţi

Cererea de finanţare a fost depusă la ȋnceputul anului 2019. Valoarea

estimată a proiectului este de 12.095.622,58 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare

PROIECTE:

Se va implementa un sistem inteligent, adaptiv de trafic management pentru zonaurbană, care să contribuie la fluenţa ȋn trafic, reducerea poluării, creştereasiguranţei, promovarea priorităţii transportului public precum şi asigurareaintermodalităţii:

• Înlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în proiect (30 intersectii).

• Implementarea de noi intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe cele 2 axe considerate: Bd. Unirii – Bd. Independenței, Bd. Cuza Vodă.

• Implementarea sistemului de camere video de monitorizare în toate intersecțiile și trecerile de pietoni semaforizate incluse în sistem.

Proiectele Municipiului Focșani

Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare

PROIECTE:

• Implementarea panourilor cu mesaje variabile și a camerelor video care recunosc numerele de ȋnmatriculare, în locațiile corespunzătoare celor 6 intrări/ieșiri principale din municipiu.

• Instalarea Centrului de comandă și control integrat - un sistem operaţional non-stop, funcționând 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămâna.

• Realizarea rețelei de comunicații, prin fibră optică; lucrările pentru realizarea canalizației și a camerelor de tragere sunt asigurate printr-un proiect complementar.

• Implementarea sistemului de prioritizare pentru vehiculele de transport public

Cererea de finanţare a fost depusă la ȋnceputul anului 2019.

Valoarea estimată a proiectului este de: 20.286.466,63 lei

Proiectele Municipiului Focșani

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Gradinitei 18 - Cererea de finanţare a fost depusă ȋn

noiembrie 2018. Bugetul estimat este de 3.977.514,00 lei

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Gradinitei nr 16 - Cererea de finanţare a fost depusă ȋn

decembrie 2018. Bugetul estimat este de 3.940.766,00 lei.

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Creșei nr.7 - Cererea de finanţare a fost depusă ȋn

noiembrie 2018. Bugetul estimat este de in valoare de 3.448.270,00 lei.

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” - Cererea de finanţare

a fost depusă ȋn martie 2019. Bugetul estimat este de 29.551.625,00 lei

PROIECTE: Reabilitarea unitatilor de invatamant

Proiectele Municipiului Focșani

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social

Uniţi pentru comunitate – parteneriat eficient pentru dezvoltare

locală integrată ȋn Municipiul Focşani

Prin proiect se asigura finantarea cheltuielilor de functionare a Grupului de

Acţiune Locală Unirea Focsani in vederea implementării Strategiei de

Dezvoltare locala incluzand activitati de dezvoltare comunitară/facilitare,

management de proiect, management financiar, management de proiect,

dezvoltare comunitară, cursuri de formare beneficiari finanţare ȋn domeniul

achiziţiilor publice şi organizarea a două apeluri de selecţie de proiecte.

Contractul de finanţare a fost semnat ȋn octombrie 2018, bugetul

proiectului fiind de 1.393.636,50 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

• Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada

Revolutiei nr 16 si 17 amenajarea unor spatii de agrement , ȋn

valoare de 8.225.000 lei

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social

• Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1, ȋn valoare de

1.380.000 lei

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Grădiniței nr.1, ȋn valoare de 2.760.000 lei

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Grădiniței nr.10, ȋn valoare de 1.840.000 lei

Proiectele Municipiului Focșani

• Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii

educaționale a Grădiniței nr.13, ȋn valoare de 1.380.000 lei

• Construirea unui centru multifuncțional pentru activități

educative, culturale, recreative și sociale, ȋn valoare de

3.680.000 lei

PROIECTE: GAL Unirea Focsani – Proiecte cu impact social

Toate aceste proiecte au fost aprobate spre finanţare ȋncadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Nu au fost ȋncă lansateGhidurile pentru elaborarea Cererilor de finanţare.

Proiectele Municipiului Focșani

Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de

planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și

a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani

PROIECTE: Programul Operational Capacitate Administrativa

• Realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2021 - 2027 a Municipiului Focşani

• Implementarea unui sistem de management al performanţei

• Implementarea unor sisteme informatice pentru simplificarea procedurilor şi dezvoltarea serviciilor online furnizate către cetăţeni, digitalizarea arhivei

Contractul de finanțare este semnat și a fost demarată procedura

de atribuire a contractelor din cadrul proiectului.

Valoarea proiectului: 4.223.060,77 lei

Proiecte de eficiență energetică în pregătire

Proiectele Municipiului Focșani

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte, Etapa a III-a 6.500.000,00

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte, Etapa a IV-a 6.500.000,00

Cresterea eficientei energetice, pentru Liceul de Arta "Gh. Tattarescu" din Focsani 4.347.023,00

Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Focsani 3.281.613,00

Cresterea performantei energetice Gradinita nr. 4 Focsani 5.000.000,00

Cresterea performantei energetice Gradinita nr. 15 Focsani 5.000.000,00

Cresterea performantei energetice cladirea Liceului Tehnologic G.G. Longinescu Focsani 6.500.000,00

Cresterea performantei energetice cladirea Liceului Pedagogic Spiru Haret Focsani 6.500.000,00

Cresterea performantei energetice pentru cladirea Cinematografului Balada 3.000.000,00

Proiectele Municipiului Focșani – Oportunități

Vă mulțumim

pentru atenție !

Transport Mediu

Energie Social

Proiectele noastre –proiectele comunităţii

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT Mun.

Focsani, in valoare de 80.000 lei pentru servicii de

proiectare deja contractate.

1. Str.Teiului, bl. 11E,

2. Str. Ghinea Dorinel intersectie cu str.

Magheru,

3. B-dul Unirii intersectie cu Str. Anghel

Saligny,

4. Str. Eroilor,

5. Str. Duiliu Zanfirescu,

6. Str. Mare a Unirii intersectie cu str. M.

Eminescu,

7. B-dul Independentei, in spatele

Bisericii Sf. Gheorghe,

8. Str. Barsei nr.8,

9. Str. Ulmului nr.5 - ANL Sud,

10. Str. Ulmului nr.11 - ANL Sud,

11. Str. Revolutiei (bloc MOONEN),

12. Str.1 Iunie (în spate Mausoleului

Eroilor - Sud),

13. Str.1 Decembrie intersectie cu str.

Bucegi,

14. Str.1 Decembrie intersectie cu str.

Constitutiei.

Se vor amenaja 14 locuri de joacă având urmatoarele locatii:

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT Mun.

Focsani.

• Pentru locul de joaca din Cartier Gara

lucrarile de proiectare sunt in derulare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Cartier Gară

• Amenajare locuri de joaca pentru copii cartier Mandresti si

Cartier Gara - Valoare 711.777 lei

Cartier GarăCartier Mândrești

• Pentru locul de joaca din Cartier Mandresti

lucrarile de executie au inceput si au termen

de predare 01.06.2019.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Locuri de joaca pentru copiii ce

frecventeaza creșele, in valoare

de 21.301 lei pentru proiectare

studiu de fezabilitate, contractat.

• Amenajare locuri de joaca pentru

copii in incinta gradinitelor, in

valoare de 3.376.285 lei.

Documentatia pentru proiectare si

executie lucrari este in licitatie.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Amenajare loc de joaca str. Penes

Curcanul, in valoare de 328.834 lei

Proiectarea si executia lucrarii sunt contractate.

Proiectarea se va preda in data de 08.05.2019

Reabilitare loc de joaca Gradina Publica, in

valoare de 599.820 lei

Proiectarea si executia lucrarii sunt contractate, s-a emis

ordin de incepere cu termen finalizare 1 Iunie 2019

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov. Documentatia de

atribuire a contractului pentru proiectare si executie a lucrarilor se va posta

electronic in Sistemul de achizitii publice.

Piateta Teatru Piateta Milcov

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Reabilitare Pasaj

Cinematograf Balada,

in valoare de

1.053.410 lei.

Serviciile de proiectare

au fost finalizate.

Documentatia de

atribuire a contractului

pentru executia lucrarilor

se va posta electronic in

Sistemul de achizitii

publice.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Reabilitare, modernizare si dotari

Dispensar Sud, in valoare de 929.920

lei. Documentatia de atribuire a pentru

executia lucrarilor este postata electronic

in Sistemul de achizitii publice.

• Sistematizare verticala si imprejmuire

Dispensar Sud, in valoare de 493.640 lei.Proiectul finalizat. Documentatia de atribuire a

contractului de lucrari se va posta electronic in

Sistemul de achizitii public.

Sistem de irigatii spatii verzi

in Cartierul Sud din

Municipiul Focsani, in

valoare de 4.045.280 lei.

Proiectul finalizat.

Documentatia de atribuire a

contractului de lucrari se va

posta electronic in Sistemul

de achizitii public.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Reparatii capitale si dotari

sala de sedinte Primarie, in

valoare de 1.399.950 lei.

• Proiectul finalizat.

Documentatia de atribuire a

contractului de lucrari se va

posta electronic in Sistemul

de achizitii public.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Extindere cu 12 sali

de clasa Scoala 3 in

valoare de 7.036.510

lei.

Documentatia de atribuire

a contractului de executie

este in curs de elaborare.

Este asigurata o parte din

finantare prin Programul

National de Dezvoltare

Locala in valoare de

700.000 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Locuinte colective pentru

tineri in regim de inchiriere

(ANL) situate in strada Calea

Munteniei nr. 57. Studiul de

fezabilitate receptionat in

valoare de 150.000 lei.

Sunt propuse un numar de

140 de locuinte.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Construire Gradinita cu

program prelungit cu 6

grupe str. Fraternitatii nr. 11,

in valoare de 715.100 lei.

Documentatia de atribuire a

contractului de proiectare si

executie lucrari este in curs

de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Lucrari de reconditionare

si modernizare terenuri

sport ce apartin Liceului

Sportiv si demolare

gradene, in valoare de

9.974.830lei.Sunt propuse:-1 teren tenis acoperit si

2 terenuri in aer liber; 1 teren baschet;

1 teren minifotbal/handbal cu pista

atletism si groapa de nisip, spatiu

administrativ si iluminat nocturn.

Documentatia de atribuire a

contractului pentru proiectare si

executie lucrari este in curs de

elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

• Reabilitare corp

servicii strada Cuza

Voda nr. 56 in

valoare de 506.040

lei.

• Proiectul finalizat.

• Documentatia de

atribuire a contractului

de executie lucrari

este in curs de

elaborare.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Reabilitare si extindere Parc Teatru, in valoare de 512.540 lei.

Servicii de proiectare contractate.

• Reabilitare si extindere Parc Nicolae Balcescu, in valoare de

1.294.750 lei. Servicii de proiectare contractate.

• Reabilitare fara modificari structurale Corp A Gradina Publica, in

valoare de 25.000 lei. Servicii de proiectare in curs de achizitie.

• Demolare Bloc G2 Aleea Caminului nr. 12, in valoare de 1.811.510

lei. Proiectul finalizat. Documentatia de atribuire a contractului de

lucrari este postata in Sistemul de achizitii public.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului

Focsani, in valoare de 3.281.610 lei. Documentatia de atribuire a

contractului de proiectare si executie este in curs de elaborare.

• Construire cladire cu parcare subterana in zona parcarii din B-dul

Independentei - str. Leopoldina Balanuta, in valoare de 50.000 lei

Documentatie pentru proiectare in curs de achizitie.

• Reabilitare si modernizare Piata Moldovei, in valoare de 200.000 lei

pentru proiectare. Documentatia de atribuire a proiectarii este in

curs de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

• Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea, in

valoare de 696.980 lei. Documentatia de atribuire a contractului de

proiectare si executie lucrari este in curs postare in sistemul de

achizitii publice.

• Lucrari exterioare in Cartier tineret Brailei, in valoare de 1.249.505

lei. Contract de executie lucrari semnat.

• Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigatii, supraveghere video,

suprafata de joc stadion Mandresti, in valoare de 37.485 lei pentru

partea de proiectare. Servicii de proiectare contractate.

Proiectele Municipiului Focșani

Reabilitare si

modernizare bloc situat

in str. Magura nr. 123, in

valoare de 3.601.500 lei.

Documentatia de

atribuire a serviciilor de

proiectare si executie

lucrari este in curs de

elaborare. Documentatia

a fost depusa la MDRAP

in vederea finantarii.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Sistematizare verticala și

retele exterioare str.

Magura nr. 123, in valoare

de 724.400 lei.

• Servicii de proiectare

contractate.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Constructii civile

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE

• Refacere infrastructură străzi:

str. Popa Sapca, George

Cosbuc, Gheorghe Magheru,

Ghinea Dorinel, Dornisoarei,

Fdt. Dornisoarei, str. Teiului, in

valoare de 3.354.480 lei.

• 3.100.200 lei finantare prin

Programul National de

Dezvoltare Locala. Lucrarile

sunt in curs de executie.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE

• Refacere infrastructura strazi: str. Alexandru Sahia, Fdt. Alexandru

Sahia si str. Lunei, in valoare de 555.450 lei. Lucrarile sunt in faza de

executie.

• Refacere infrastructura str. Poligonului, in valoare de 535.263 lei, din

care 648.695 lei finantare prin Programul National de Dezvoltare

Locala. Lucrarile sunt in faza de executie.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacereinfrastructurasistematizare zonaCpt. Stoenescu, invaloare de3.071.900 lei.

• Serviciile deproiectare finalizate.Ordin de incepere

executie lucrari in luna

Mai 2019.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Reabilitare/modernizare drumuri locale in Mun Focsani, Str. AleeaFlorilor; Str. Miron Costin; Str. Rodnei; Str. Gheorghe Tatulescu;Str. Diviziei; Str. I.L.Caragiale; Str. Nicolae Titulescu; Str. 1 Mai;Str. Gloriei; Str. Ion Creanga; Str. Mos Ion Roata; Str. Carabus; Str.13 Decembrie; Str. Marasti; Str. Albinei; Str. Duiliu Zamfirescu; Str.Emil Racovita; Str. Transilvaniei; Str. Putnei; Str. Alecu Russo; Str.Cpt. Traian Ionescu; Str. Cartier CFR; Str. Muncitori; Str. TimoteiCipariu; Str. Arh.Ion Mincu; Str. Aleea Scolii; Str. Jilistei; Str.Podgoriei, in valoare de 16.595.160 lei.Contractul de executie a lucrarilor este semnat. Ordin de incepere

executie lucrari incepand cu luna Mai 2019. Obiectiv de investitie finantatpartial prin Programul National de Dezvoltare Locala – valoare contract9.446.483,18 lei

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură StrăziReabilitare/modernizare drumuri locale in Mun Focsani

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Reabilitare si modernizare str. Revolutiei, strada Aleea Sudului,strada Cpt. Cretu Florin, strada Aleea Parc, in valoare de 8.492.190lei. Proiectarea si executia lucrarii sunt contractate, se va emiteOrdin de incepere executie lucrari incepand cu luna Mai 2019.

• Obiectiv de investitie finantat partial prin Programul National deDezvoltare Locala – valoare contract 2.628.663,42 lei.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura str. Nicolae Saveanu, str. Cincinat Pavelescusi str. Focșa, in valoare de 1.270.360 lei. Proiectarea si executialucrarii sunt contractate. Proiectarea se va preda la sfarsitul lunii mai,ordinul de incepere a lucrarilor urmand a se emite cu luna iunie2019.

• Refacere infrastructura strada Slt. Dumitru Tanasescu si str. Tineretii,in valoare de 1.492.140 lei. Proiectarea si executia lucrarii suntcontractate. Proiectarea se va preda la sfarsitul lunii mai, ordinul deincepere a lucrarilor urmand a se emite cu luna iunie 2019.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi str. Panduri cartier Bahne, in valoarede 2.527.190 lei. Proiectarea si executia lucrarii sunt contractate.Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite in luna mai 2019.

• Refacere infrastructura str. Ion Basgan, in valoare de 3.442.940 lei.Proiectarea si executia lucrarii sunt contractate. Ordinul de inceperea lucrarilor se va emite in luna mai 2019.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala si spații verzi

str. Razboieni (trotuare si parcari), str. Av. Muntenescu, str. Muncii,

str. Gh. Asachi, str. Prof. Caian, Aleea Crinului, Milcov (tronson

intersecție-poarta acces Remat), Fdt. Dionnysos. Valoare 82.600 lei

pentru serviciile de proiectare, aflate in curs de elaborare.

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Fagaras,

str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str. Arges, str. Dinicu Golescu, str.

Zorilor, Piata Victoriei. Valoare 94.810 lei pentru serviciile de

proiectare, aflate in curs de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Razoare,

str. Zboina, str. Pacii, str. Virtutii, str. Gradinari, str. Dorobanti, str.

Targului, str. Varvarici Doru, in valoare de 18.683 lei pentru serviciile

de proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Timis, str. N.

Balcescu, str. Predeal (tronson cuprins intre strada Ion Creanga si

Grigore Ionescu) și reparații si așternere covoare asfaltice carosabil

str. Magazia Garii, in valoare de 13.885 lei pentru serviciile de

proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructură strazi, sistematizare verticala, parcari, spatii

verzi si accese pentru str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între

str. Marasti și str. D. Zamfirescu), str. Miorita, str. Stefan cel Mare,

str. Eroilor, str. Vamii, in valoare de 21.776 lei pentru serviciile de

proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

• Refacere infrastructura strazi sistematizare verticala si spatii verzi

Cart.Mandresti - str. Islaz, str. Eternitații, str. Balți (de la intersectia cu

str. Izvor), fdt. Faget, str. Mieilor, str. Carpiniș, str. Nuferilor,

Fundaturi, str. Salcioarei, in valoare de 31.535 lei pentru serviciile de

proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Prof. C.

Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Muresului,

str. Cernei, str. Dogariei, str. Crisana, str. Greva de la Grivita, valoare

48.790 lei pentru serviciile de proiectare DALI, aflate in curs de

elaborare.

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh. Doja,

fdt. Ghe. Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne, in

valoare de 50.480 lei pentru serviciile de proiectare DALI, aflate in

curs de elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Viilor și

refacere covoare asfaltice carosabil, trotuare și amenajare parcari str.

Frunzei, str. Nordului, str. Prosperitatii, str. Oborul de Vite reparatii și

așternere covor asfaltic carosabil str. Rovine, in valoare de 21.063 leipentru serviciile de proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

• Pasaj strada Marasesti peste Magistrala CF 500 Buzau – Marasesti, in valoare

de 99.960 lei pentru serviciile de proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

• Refacere infrastructura str. Alecu Sihleanu si fundatura, str. Maior G.

Sonțu si fundatura, str. Aviatorilor, Aleea Cuza Voda și fundatura, in

valoare de 16.660 lei pentru serviciile de proiectare DALI, aflate in curs de

elaborare.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente, cu

o valoare de proiectare a DALI de 19.918 lei, pentru serviciile de

proiectare DALI, aflate in curs de elaborare.

• Refacere trotuare, alei, parcaje si covor asfaltic strada Mare a Unirii,

cu o valoare de proiectare a DALI de 100.000 lei, estimata pentru

serviciile de proiectare DALI.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, alei si parcari zona Bahne, strada

Cezar Bolliac, str. Dr. Telemac, str. Rarau, str. Dornei, str. Pictor

Grigorescu, str. 8 martie, Al.Caminului si str. Al. Vlahuta, in valoare

de 250.000 lei, estimata pentru serviciile de proiectare DALI.

• Refacere infrastructura strazi, alei si parcaje adiacente strazilor: T,

Vladimirescu si Aleea T. Vladimirescu, Piata Independentei, Penes

Curcanul, Piata Moldovei, Leopoldina Balanuta, Dorului si Aurora, in

valoare de 250.000 lei, estimata pentru serviciile de proiectare DALI.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Infrastructură Străzi

• Refacere infrastructura strazi, alei si parcaje strazile: Fulger, Scarlat

Tarnavitu si Culturii, in valoare de 150.000 lei, estimata pentru

serviciile de proiectare DALI.

• Refacere infrastructura stradala și parcari adiacente strazilor Maior

Gh. Pastia, M. Kogalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda-PT8, in

valoare de 40.000 lei, estimata pentru serviciile de proiectare DALI.

Proiectele Municipiului Focșani

PLAN URBANISTIC GENERAL

În data de 24.04.2019 s-a semnat Contractul de prestări de elaborare studiu de fundamentare pentru completarePlan Urbanistic General, care va cuprinde:

• trei studii analitice și unul prospectiv

• revizuirea și actualizarea reambulării topografice, elaborată în perioada 2009-2010

• raportul de mediu

• actualizarea și revizuirea P.U.G. Municipiul Focșani prin preluarea măsurilor recomandate prin Studiul defundamentare, în vederea obținerii avizelor pentru finalizarea și aprobarea Planului Urbanistic General al MunicipiuluiFocșani.

De asemenea, prin ”Planul Urbanistic General„ se propune atragerea în intravilan a zonelor unde au fostconstruite anexe a exploatațiilor agricole în extravilan, și anume zonele Vlad Țepeș, Militari, Mândrești și zona de nord amunicipiului.

În plus, prin acest P.U.G., vor fi atrase în intravilan suprafețe de pășune pentru realizarea de spații verzi și zonede agrement. Totodată, se va reglementa în mod avanajos procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare alterenului în acord cu cerințele acuale de dezvoltare modernă a Focșaniului. Nu în ultimul rând, se va face o precizare clarăa condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate pe teritoriul municipiului.

Valoarea contractului se ridică la suma de 177 153.68 lei, iar durata este de 6 luni de zile de la data emiteriiOrdinului de începere de către Primăria Municipiului Focșani.

Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str.Cuza-Voda - centura ocolitoare

Valoare de 75.565 lei pentru proiectare, termen predare iulie 2019

Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str.

Militari - str. Anghel Saligny

Valoare de 79.730 lei pentru proiectare, termen predare mai 2019

Proiectele Municipiului Focșani

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN

Valoare de 65.000 lei pentru proiectare, termen predare iulie 2019

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Reparatii capitale ale Monumentului Unirii, in valoare de506.873 lei.

• In executie

• Prin proiectul prezent se propune desfacerea intregului placaj degranit rosu, de sus de la varf pana la baza, si remontarea acestuiain sistem umed.

• Suprafata granit demontat, revizuit si remontat = 220,00 mp

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Reabilitare alei Gradina Publica - Municipiul Focsani, in valoare de2.581.365,21 lei.

• In executie• Se vor reabilita toate aleile din Gradina Publica, aproximativ o suprafata de

3980 mp.

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Instalatii automate de udat spatii verzi in Municipiul Focsani, invaloare de 1.811.475,59 lei.

• In executie• Se doreste realizarea unor sisteme de irigatii automate, inclusiv contorizarea

debitului de alimentare cu apa, pe benzile de spatii verzi, dintre carosabil si trotuar, atat pe bulevardele din municipiul Focsani, cat si in Gradina Publica si Parcul Olandez.

• Suprafata udata = 35.700 mp

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Cismele publice, in valoare de 55.835,57 lei

• In executie

• Contorizari alimentari cu apa (irigatii automatizate spatii verzi dinintersectii bulevarde), in valoare de 572.143,35 lei.

• In executie

Proiectele Municipiului Focșani

OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

• Amenajare cimitir sudic Valcele – Etapa II, in valoare de 5.533.525lei.

• In executie• Clădire Corp Administrativ (Parter ): Arie construita = 228 mp;

• Reabilitare partiala imprejmuirea perimetrala a cimitirului, L=213,49 m.

• Alei pietonale Cimitirului vechi S=1124,32 mp, extindereS=5655,69 mp

• Pavaj carosabil in parcarea sediului administrativ S=438,0 mp.

• Extinderea capacitatii de inhumare a cimitirului

• Spatii verzi inierbate S=2462,86 mp

• Reabilitarea retelei de aductiune apa

• Racordarea cladirii administrative la energie electrica, montarea unor stalpi de iluminat noi si montarea corpurilor de iluminat pe stalpii de iluminat existenti

Proiectele Municipiului Focșani – Oportunități

Vă mulțumim

pentru atenție !

Transport Mediu

Energie Social