Projecte educatiu - agora.xtec.· Model d’informe a les famílies ... Avaluació final de curs

Embed Size (px)

Text of Projecte educatiu - agora.xtec.· Model d’informe a les famílies ... Avaluació final de curs

 • Projecte educatiu ESCOLA

  DR. SOBREQUS BESCAN

  SETEMBRE 2017

 • Escola Dr. Sobrequs Projecte Educatiu - setembre 2017

  _________________________________________________________________________________________________________

  1

  INDEX TEMTIC

  PRIORITATS EDUCATIVES DEL CENTRE DACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU:........................ 3

  PRINCIPIS BSICS QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE EDUCATIU DEL ESCOLA DR. SOBREQUS DE BESCAN ..................................................................................................................................................... 4

  ELS VALORS:..................................................................................................................................................... 5 LA MISSI: ........................................................................................................................................................ 5 LA VISI:........................................................................................................................................................... 6

  II. SUBJECTE DE LEDUCACI: EL/LA NEN/A ........................................................................................... 7

  III. VALORS I ACTITUDS EN QU SHA DEDUCAR EL/LA NEN/A ................................................... 8 1. VALORS I ACTITUDS MORALS . .................................................................................................................... 8 2. VALORS I ACTITUDS INTELLECTUALS ......................................................................................................... 9

  IV. PROGRAMACI GENERAL.....................................................................................................................11 1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS ...........................................................................................11

  EL TREBALL DE LES AULES TEMTIQUES (AMBIENTS) A EDUCACI INFANTIL ..................................11 PAUTES METODOLGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN ............................18

  PAUTES METODOLGIQUES A TENIR PRESENT EN EN EL TREBALL DELS CICLES A PRIMRIA........19 EL TREBALL x PROJECTES EN LAMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI A PRIMRIA............................19

  PAUTES METODOLGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN COMPTE EN LA

  PROGRAMACI DEL CICLE INICIAL. 1R I 2N NIVELL DE PRIMRIA ............................................20 PAUTES METODOLGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN COMPTE EN LA

  PROGRAMACI DEL CICLE MITJ. 3R I 4T NIVELL DE PRIMRIA ................................................21 PAUTES METODOLGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN COMPTE EN LA

  PROGRAMACI DEL CICLE SUPERIOR. 5 I 6 DE PRIMRIA.........................................................22 LAVALUACI................................................................................................................................................23

  Qu avaluem i per qu. ..................................................................................................................................23 Prova d'avaluaci diagnstica durant l'etapa.................................................................................................25 Prova d'avaluaci de sis d'educaci primria...............................................................................................25 Coordinaci i trasps d'informaci entre els cursos.......................................................................................26 Avaluaci dels alumnes amb pla individualitzat .............................................................................................26 Comissi d'avaluaci .....................................................................................................................................27 Model dinforme a les famlies.......................................................................................................................28 Avaluaci final de curs ..................................................................................................................................28 Promoci dels alumnes ..................................................................................................................................29 Informaci a les famlies del procs daprenentatge ......................................................................................32

  ORGANITZACI DELS CICLES.....................................................................................................................33

  2. MILLORAR LA COHESI SOCIAL.............................................................................................................34 1. Cura i desenvolupament de la salut dels nenes i nenes..........................................................................34

 • Escola Dr. Sobrequs Projecte Educatiu - setembre 2017

  _________________________________________________________________________________________________________

  2

  1. Cura i desenvolupament de la salut........................................................................................................35 2. Equilibri emocional i autonomia personal dels nens i nenes ...................................................................37 3. Comprendre la realitat i saber-hi actuar crticament. .............................................................................38 4. Establir relacions personals positives i participar en la vida del grup.....................................................39 5. Ajudar als infants a realitzar-se intellectualment i a desenvolupar el seu pensament. .............................40 6. Ajudar els nois i noies a construir la seva prpia identitat......................................................................44

  ELS DEURES DE LESCOLA...........................................................................................................................47 7.- LATENCI A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES..................................................................................................48

  Atenci a la diversitat .....................................................................................................................................48 Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials ................................................................................48 Latenci a la diversitat x cursos/cicles ...........................................................................................................49

  ORGANITZACI SEP......................................................................................................................................53 Organitzaci SEP LECTIU a P-5....................................................................................................................53 SEP POST-LECTIU AL CICLE INICIAL.........................................................................................................53 SEP POST-LECTIU AL CICLE MITJ ...........................................................................................................55 SEP POST-LECTIU AL CICLE SUPERIOR....................................................................................................57

  ATENCI A LALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS. CRITERIS GENERALS ..................................................59 Atenci a lalumnat nouvingut ........................................................................................................................60 Acollida i integraci de lalumnat ...................................................................................................................60

  PLA DACOLLIDA ESCOLA DR SOBREQUS.............................................................................................61

 • Escola Dr. Sobrequs Projecte Educatiu - setembre 2017

  _________________________________________________________________________________________________________

  3

  PRIORITATS EDUCATIVES DEL CENTRE DACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU:

  1. Ladquisici de les competncies bsiques, en especial, lassoliment de laprenentatge de la

  lectura i lescriptura, lexpressi i comprensi oral, les habilitats matemtiques bsiques i

  lautonomia en laprenentatge.

  2. El catal, com a llengua prpia de Catalunya, emprada com a llengua vehicular i

  daprenentatge. Garantir el ple domini de les llenges oficials en finalitzar lensenyament

  obligatori.

  3. La importncia de laprenentatge de, com a mnim, una llengua estrangera, amb lobjectiu

  que els alumnes nadquireixin les competncies descoltar, llegir, parlar i escriure, dacord amb

  el Marc europeu com de referncia. La progressiva introducci, sempre que sigui possible en

  continguts drees no lingstiques.

  4. La detecci preco dels alumnes amb dificultats daprenentatge, o amb altes capacitats i aix

  poder prendre en consideraci els elements curriculars, organitzatius i metodolgics ms

  adequats i possibles en tot moment i dins lentorn escolar ordinari.

  5. Ls de les TIC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos densenyament i

  aprenentatge i dels resultats escolars, aix com donar suport a la diversitat dels alumnes. Els

  alumnes han de desenvolupar la competncia digital en tots els nivells educatius.

  6. Prendre en consideraci els resultats de les avaluacions de competncies bsiques,

  lavaluaci diagnstica i daltres valoracions, a fi de millorar en el procs densenyament

  aprenentatge i introduir les