PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE - agora.xtec. ?· departament d'educaciÓ escola jacint verdaguer 3 projecte…

 • Published on
  30-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  1

  (Pla Catal de lEsport)

  PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  2

  Sr. Francesc Morilla Gmez,

  Coordinador del PLA CATAL DE LESPORT de lESCOLA JACINT VERDAGUER de

  Castelldefels i Secretari de la Secci Esportiva de Centre,

  CERTIFICA: que el present PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

  ha estat elaborat pel Departament dEducaci Fsica del centre en coordinaci amb la

  Secci Esportiva, informat i aprovat pel Claustre i Secci Esportiva, en la sessi del dia 23

  de maig de 2012 i informat i aprovat pel Consell Escolar, en la sessi del dia 24 de maig de

  2012

  Castellefels, 28 de maig de 2012

  Vist i plau El Director i El Secretari

  President del Consell Escolar

  Signat: Gloria Ruiz Gimeno Signat: Francesc Morilla

  Gmez

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  3

  PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

  1. DADES DEL CENTRE 4

  2. JUSTIFICACI I OBJECTIUS DEL PROJECTE 5

  2.1 Justificaci del Projecte

  2.2 Objectius del Projecte

  2.3 Finalitats

  2.4 Competncies

  3. PLA DACTIVITATS FSIQUES 7

  3.1 Justificaci dels esports triats

  3.2 Organitzaci de les activitats

  3.3 Monitors del projecte

  3.4 Compromisos que assumeix el centre

  4. INSTALLACIONS I HORARI DE LES ACTIVITATS 9

  5. ALUMNE PARTICIPANT 9

  6. METODOLOGIA, SEGUIMENT I AVALUACI DEL PROJECTE 10

  6.1 Metodologia

  6.2 Objectius especfics

  6.3 Seguiment i avaluaci

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  4

  1. DADES DEL CENTRE

  Codi

  Denominaci

  Director

  NIF

  Domicili

  Localitat

  Provncia

  Telfon

  Fax

  Correu electrnic

  Pgina WEB

  Coordinador Esportiu del Centre Francesc Morilla Gmez,

  Mestre dEF

  08015961

  ESCOLA JACINT VERDAGUER

  Gloria Ruiz Gimeno

  Q5855870A

  C/MURALLA S/N

  CASTELLDEFELS

  BARCELONA

  936654052

  936654052

  a8015961@xtec.cat

  www.jverdaguer.cat

  mailto:a8015961@xtec.cathttp://www.jverdaguer.cat/

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  5

  2. JUSTIFICACI I OBJECTIUS DEL PROJECTE

  2.1. Justificaci del Projecte

  RESOLUCIO VCP/3989/2010, de 10 de desembre, per la qual es dna publicitat a les

  directrius per al desenvolupament de lesport escolar fora de lhorari lectiu, permet

  dissenyar noves mesures destinades a ampliar lhorari dobertura dels centres docents i a

  millorar la seva oferta dactivitats i serveis educatius complementaris.

  Lobjectiu que perseguim amb aquest projecte s que el centre, ms enll de

  lajornada lectiva, sigui capa doferir al seu alumnat i a les famlies una ofertade jornada

  escolar ms complerta, de manera que troben en el centre les activitats quenecessiten per

  a complimentar la formaci de lalumnat i per a utilitzar duna manera educativa i saludable

  el seu temps lliure.

  Es fa cada vegada ms necessari estendre les activitats i els serveis educatius

  complementaris, a fi de donar resposta al desig de les famlies datorgar una formaci ms

  mplia als seus fills i filles, complementant leducaci reglada amb un altre tipus dactivitats

  que tenen un carcter marcadament ldic i dutilitzaci educativa i saludable del temps

  doci.

  Considerem qu en implantar en el nostre Centre la prctica de lesport fora

  delhorari escolar, ens permet completar el procs educatiu del nostre alumnat,

  desenvolupant les virtuts educatives que aporta la prctica de lesport per al creixement

  personal (esfor, coeducaci, disciplina, dedicaci, sacrifici,solidaritat, etc.) i al mateix

  temps introduir hbits de vida saludable.

  Lactivitat esportiva, ha de formar part de la vida quotidiana de les persones pel seu

  carcter educatiu, la transversalitat de la seva essncia, loci actiu, la recreaci i la millora

  de la salut i el benestar social que pot aportat. Lesport ha de fomentar lautonomia

  personal, ha de ser per a tots i totes, sense discriminaci,i ha densenyar a utilitzar un

  temps doci.

  La prctica de lesport que plantegem en el projecte s poliesportiva, de manera

  que tot lalumnat conegui de forma cclica, diverses modalitats esportives, dacord amb la

  seva aptitud i edat. Daltra banda inclou prctiques tant participatives com competitives,

  que tindran en tot cas un carcter eminentment formatiu.

  Aquest projecte contribueix significativament, amb la nostra finalitat principal:

  pretenem que el nostre centre sigui un espai deducaci, estudi, convivncia i participaci.

  Per aquests motius i existint unanimitat total en el Consell Escolar i Claustre de Professorat

  per que es porti endavant, s pel que presentem el present projecte que hem elaborat.

  2.2. Objectius del projecte Els objectius generals del projecte els podem concretar en els segents:

  A. Articular les activitats esportives de forma eminentment prctica, tant

  internes com externes que afavoreixin ladequada canalitzaci dhabilitats i

  destreses que complementin un model deducaci integral.

  B. Potenciar a travs de lactivitat esportiva la projecci del centre a

  lentorn, vinculant-ho amb la localitat.

  C. Desemvolupar la prctica de lesport com recreaci, divertiment i

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  6

  complement fonamental de la formaci integral de lalumnat deducaci primria.

  D. Fomentar entre lalumnat ladquisici dhbits permanents dactivitat

  fsica i esportiva, com a element per al seu desenvolupament personal i social.

  E. Augmentar el desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu de lalumnat

  participant.

  F. Realitzar activitats fisicoesportives de manera voluntria, primant de

  manera especial els aspectes de promoci, recreatius i cobrir part del temps doci

  de manera activa, ldica i divertida.

  G. Ser un element imprescindible per a la integraci dels collectius

  desfavorits, com ara immigrants, deprimits socioeconmics, persones amb

  discapacitat, etc.

  H. Fer de la prctica esportiva un instrument per a ladquisici de valors

  com ara la solidaritat, la collaboraci, el dileg, la tolerncia, la no discriminaci, la

  igualtat entre sexes, lesportivitat i el joc net.

  I. Afavorir la utilitzaci de les installacions esportives escolars en horari no

  lectiu per lalumnat de forma efica.

  J. Donar alternatives saludables a les famlies per a ocupar les hores lliures

  dels seus fills o aquelles en que no els poden atendre amb la dedicaci desitjable.

  K. Atendre la integraci de lalumnat de necessitats educatives especials,

  durant les activitats esportives del centre.

  2.3. FINALITATS ALUMNAT DE PRIMRIA

  La recerca de leficcia i leficincia dels moviments ser clau en aquesta etapa. En

  les activitats expressives sobservar una major implicaci dels participants en les

  composicions i enla elaboraci de respostes motrius. La reglamentaci haur de ser

  tinguda en compte en els processos de desenvolupament de les activitats esportives.

  Lincrement en la presa de decisions per part dels practicants donar lloc a una

  autonomia progressiva en la prctica.

  Els hbits higinics i de prctica segura i saludable es mantindran. A ms, es valorar

  especialment lesfor i la constncia per a la prpia superaci.

  1. Progressar en el desenrotllament de les habilitats motrius especfiques duna

  disciplina esportiva.

  2. Consolidar hbits de esfor fsic orientats al manteniment i millora duna condici

  fsica saludable.

  3. Refermar hbits saludables, de seguretat i dhigiene, en la prctica de lactivitat

  fsica.

  4. Respondre a problemes motors complexos amb eficcia.

  5. Demostrar autonomia suficient en lexecuci de les activitats fsiques, expressives i

  esportives.

  6. Respectar a companys, adversaris, organitzadors, jutges i tcnics, abans, durant i

  desprs de la prctica esportiva.

  7. Reconixer la dimensi artstica, social i cultural de les activitats fsiques i

  esportives.

  8. Treballar en equip desenrotllant les habilitats socials necessries.

  9. Participar de forma activa en lorganitzaci dactivitats fsiques i esportives

  2.4. Competncies Competncies bsiques

  Les competncies bsiques sn aquelles que els alumnes han dhaver assolit alfinal de la

  seva etapa educativa per a poder portar una vida activa i plena en societat. La seva

  adquisici vindr condicionada per les diverses experincies per les quals passen els

  nens/es. Lactivitat fsica i lesport en edat escolar contribuiran a ladquisici daquestes

 • jjjjjjj

  DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  7

  competncies des duna triple perspectiva:

  Usar interactivament els llenguatges (corporal, verbal, musical, tecnolgic, etc.) i el

  coneixement.

  Conviure en grups heterogenis mostrant responsabilitat personal, capacitat de relacionar-

  se, cooperar i resoldre conflictes.

  Actuar de for