PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE - agora.xtec. ?· departament d'educaciÓ escola jacint verdaguer 3 projecte…

 • Published on
  30-Nov-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  1

  (Pla Catal de lEsport)

  PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  2

  Sr. Francesc Morilla Gmez,

  Coordinador del PLA CATAL DE LESPORT de lESCOLA JACINT VERDAGUER de

  Castelldefels i Secretari de la Secci Esportiva de Centre,

  CERTIFICA: que el present PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

  ha estat elaborat pel Departament dEducaci Fsica del centre en coordinaci amb la

  Secci Esportiva, informat i aprovat pel Claustre i Secci Esportiva, en la sessi del dia 23

  de maig de 2012 i informat i aprovat pel Consell Escolar, en la sessi del dia 24 de maig de

  2012

  Castellefels, 28 de maig de 2012

  Vist i plau El Director i El Secretari

  President del Consell Escolar

  Signat: Gloria Ruiz Gimeno Signat: Francesc Morilla

  Gmez

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  3

  PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE

  1. DADES DEL CENTRE 4

  2. JUSTIFICACI I OBJECTIUS DEL PROJECTE 5

  2.1 Justificaci del Projecte

  2.2 Objectius del Projecte

  2.3 Finalitats

  2.4 Competncies

  3. PLA DACTIVITATS FSIQUES 7

  3.1 Justificaci dels esports triats

  3.2 Organitzaci de les activitats

  3.3 Monitors del projecte

  3.4 Compromisos que assumeix el centre

  4. INSTALLACIONS I HORARI DE LES ACTIVITATS 9

  5. ALUMNE PARTICIPANT 9

  6. METODOLOGIA, SEGUIMENT I AVALUACI DEL PROJECTE 10

  6.1 Metodologia

  6.2 Objectius especfics

  6.3 Seguiment i avaluaci

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  4

  1. DADES DEL CENTRE

  Codi

  Denominaci

  Director

  NIF

  Domicili

  Localitat

  Provncia

  Telfon

  Fax

  Correu electrnic

  Pgina WEB

  Coordinador Esportiu del Centre Francesc Morilla Gmez,

  Mestre dEF

  08015961

  ESCOLA JACINT VERDAGUER

  Gloria Ruiz Gimeno

  Q5855870A

  C/MURALLA S/N

  CASTELLDEFELS

  BARCELONA

  936654052

  936654052

  a8015961@xtec.cat

  www.jverdaguer.cat

  mailto:a8015961@xtec.cathttp://www.jverdaguer.cat/

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  5

  2. JUSTIFICACI I OBJECTIUS DEL PROJECTE

  2.1. Justificaci del Projecte

  RESOLUCIO VCP/3989/2010, de 10 de desembre, per la qual es dna publicitat a les

  directrius per al desenvolupament de lesport escolar fora de lhorari lectiu, permet

  dissenyar noves mesures destinades a ampliar lhorari dobertura dels centres docents i a

  millorar la seva oferta dactivitats i serveis educatius complementaris.

  Lobjectiu que perseguim amb aquest projecte s que el centre, ms enll de

  lajornada lectiva, sigui capa doferir al seu alumnat i a les famlies una ofertade jornada

  escolar ms complerta, de manera que troben en el centre les activitats quenecessiten per

  a complimentar la formaci de lalumnat i per a utilitzar duna manera educativa i saludable

  el seu temps lliure.

  Es fa cada vegada ms necessari estendre les activitats i els serveis educatius

  complementaris, a fi de donar resposta al desig de les famlies datorgar una formaci ms

  mplia als seus fills i filles, complementant leducaci reglada amb un altre tipus dactivitats

  que tenen un carcter marcadament ldic i dutilitzaci educativa i saludable del temps

  doci.

  Considerem qu en implantar en el nostre Centre la prctica de lesport fora

  delhorari escolar, ens permet completar el procs educatiu del nostre alumnat,

  desenvolupant les virtuts educatives que aporta la prctica de lesport per al creixement

  personal (esfor, coeducaci, disciplina, dedicaci, sacrifici,solidaritat, etc.) i al mateix

  temps introduir hbits de vida saludable.

  Lactivitat esportiva, ha de formar part de la vida quotidiana de les persones pel seu

  carcter educatiu, la transversalitat de la seva essncia, loci actiu, la recreaci i la millora

  de la salut i el benestar social que pot aportat. Lesport ha de fomentar lautonomia

  personal, ha de ser per a tots i totes, sense discriminaci,i ha densenyar a utilitzar un

  temps doci.

  La prctica de lesport que plantegem en el projecte s poliesportiva, de manera

  que tot lalumnat conegui de forma cclica, diverses modalitats esportives, dacord amb la

  seva aptitud i edat. Daltra banda inclou prctiques tant participatives com competitives,

  que tindran en tot cas un carcter eminentment formatiu.

  Aquest projecte contribueix significativament, amb la nostra finalitat principal:

  pretenem que el nostre centre sigui un espai deducaci, estudi, convivncia i participaci.

  Per aquests motius i existint unanimitat total en el Consell Escolar i Claustre de Professorat

  per que es porti endavant, s pel que presentem el present projecte que hem elaborat.

  2.2. Objectius del projecte Els objectius generals del projecte els podem concretar en els segents:

  A. Articular les activitats esportives de forma eminentment prctica, tant

  internes com externes que afavoreixin ladequada canalitzaci dhabilitats i

  destreses que complementin un model deducaci integral.

  B. Potenciar a travs de lactivitat esportiva la projecci del centre a

  lentorn, vinculant-ho amb la localitat.

  C. Desemvolupar la prctica de lesport com recreaci, divertiment i

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  6

  complement fonamental de la formaci integral de lalumnat deducaci primria.

  D. Fomentar entre lalumnat ladquisici dhbits permanents dactivitat

  fsica i esportiva, com a element per al seu desenvolupament personal i social.

  E. Augmentar el desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu de lalumnat

  participant.

  F. Realitzar activitats fisicoesportives de manera voluntria, primant de

  manera especial els aspectes de promoci, recreatius i cobrir part del temps doci

  de manera activa, ldica i divertida.

  G. Ser un element imprescindible per a la integraci dels collectius

  desfavorits, com ara immigrants, deprimits socioeconmics, persones amb

  discapacitat, etc.

  H. Fer de la prctica esportiva un instrument per a ladquisici de valors

  com ara la solidaritat, la collaboraci, el dileg, la tolerncia, la no discriminaci, la

  igualtat entre sexes, lesportivitat i el joc net.

  I. Afavorir la utilitzaci de les installacions esportives escolars en horari no

  lectiu per lalumnat de forma efica.

  J. Donar alternatives saludables a les famlies per a ocupar les hores lliures

  dels seus fills o aquelles en que no els poden atendre amb la dedicaci desitjable.

  K. Atendre la integraci de lalumnat de necessitats educatives especials,

  durant les activitats esportives del centre.

  2.3. FINALITATS ALUMNAT DE PRIMRIA

  La recerca de leficcia i leficincia dels moviments ser clau en aquesta etapa. En

  les activitats expressives sobservar una major implicaci dels participants en les

  composicions i enla elaboraci de respostes motrius. La reglamentaci haur de ser

  tinguda en compte en els processos de desenvolupament de les activitats esportives.

  Lincrement en la presa de decisions per part dels practicants donar lloc a una

  autonomia progressiva en la prctica.

  Els hbits higinics i de prctica segura i saludable es mantindran. A ms, es valorar

  especialment lesfor i la constncia per a la prpia superaci.

  1. Progressar en el desenrotllament de les habilitats motrius especfiques duna

  disciplina esportiva.

  2. Consolidar hbits de esfor fsic orientats al manteniment i millora duna condici

  fsica saludable.

  3. Refermar hbits saludables, de seguretat i dhigiene, en la prctica de lactivitat

  fsica.

  4. Respondre a problemes motors complexos amb eficcia.

  5. Demostrar autonomia suficient en lexecuci de les activitats fsiques, expressives i

  esportives.

  6. Respectar a companys, adversaris, organitzadors, jutges i tcnics, abans, durant i

  desprs de la prctica esportiva.

  7. Reconixer la dimensi artstica, social i cultural de les activitats fsiques i

  esportives.

  8. Treballar en equip desenrotllant les habilitats socials necessries.

  9. Participar de forma activa en lorganitzaci dactivitats fsiques i esportives

  2.4. Competncies Competncies bsiques

  Les competncies bsiques sn aquelles que els alumnes han dhaver assolit alfinal de la

  seva etapa educativa per a poder portar una vida activa i plena en societat. La seva

  adquisici vindr condicionada per les diverses experincies per les quals passen els

  nens/es. Lactivitat fsica i lesport en edat escolar contribuiran a ladquisici daquestes

 • jjjjjjj

  DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  7

  competncies des duna triple perspectiva:

  Usar interactivament els llenguatges (corporal, verbal, musical, tecnolgic, etc.) i el

  coneixement.

  Conviure en grups heterogenis mostrant responsabilitat personal, capacitat de relacionar-

  se, cooperar i resoldre conflictes.

  Actuar de forma autnoma per a conduir projectes personals, en particular la gesti de la

  prpia activitat fsica al llarg de la vida.

  Competncies prpies de lactivitat fsica i lesport

  Des dun punt de vista ms especfic, es defineixen les competncies prpies delactivitat

  fsica i esport en edat escolar que engloben habilitats, coneixements, emocions, actituds

  que es combinen per a donar resposta a les exigncies daquestes activitats.

  Utilitzar amb eficcia les habilitats motrius per a practicar una varietat de activitats

  fsiques i esportives.

  Aplicar el coneixement i la comprensi de conceptes, principis i estratgies, relacionats

  amb la motricitat, per a laprenentatge i millora de les habilitats necessries per al

  desenvolupament de les activitats fsiques i esportives.

  Participar regularment en activitats fisicoesportives valorant lactivitat fsica per a la salut,

  el benestar, lexpressivitat del cos i la comunicaci interpersonal.

  Disfrutar de les activitats fsiques i esportives com a manifestacions culturals i/o

  artstiques, tant en la funci de practicant com sent espectador.

  3.PLA DACTIVITATS FSIQUES Totes les activitats proposades seran dirigides i adaptades per monitors qualificats

  als diferents grups, atenent a nivell de destreses, edat i motivaci de lalumnat participant.

  Els continguts prctics oferits en el programa els podem agrupar en els segents blocs:

  Bloc esports: Bsquet, handbol, voleibol, atletisme, gimnstica, bdminton,

  Ultimate, tennis taula, tennis

  Bloc activitats alternatives: Patinatge i esports amb patins

  Bloc activitats expressives: Street dance i expressi corporal

  Campionats interns

  Tennis taula, amb la ubicaci de diferents taules fixes i daltres porttils.

  Tamb planifiquem a curt termini:

  Introducci i promoci dels Jocs Esportius.

  Potenciem la participaci en diverses modalitats esportives:

  tornejos locals i/o entre centres educatius.

  JUSTIFICACI DELS ESPORTS TRIATS

  Hem triat aquestes activitats pels segents motius:

  Segons lexperincia acumulada en el Departament dEducaci Fsica daquest Centre,

  aquests esports sn els ms motivadors per al nostre alumnat, sn esports qu es

  treballen tamb amb els continguts terics a les classes deducaci fsica i per tant, ms

  coneguts per lalumnat i aix pensem que pot ser ms fcil aconseguir que lalumnat

  participi de les activitats.

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  8

  Els campionats interns (hora esbarjo i hora migdia), ja lhem realitzat altres cursos i

  t una molt bona resposta amb participaci de la majoria dels grups.

  Pel que fa al tennis taula, considerem que s una oportunitat dintroduir un esport

  dadversari, el qual estigui disponible durant les hores de pati i a migdia, ja que en requerir

  un espai redut permet la seva ubicaci a les nostres installacions.

  Encara que s un esport dadversari, la collaboraci en la fase diniciaci per a

  laprenentatge de la disciplina esportiva s fonamental. Constitueix una manera

  dassegurar la continutat en el joc i dincrementar notablement les possibilitats de resoldre

  problemes motors de diferent dificultat.

  El respecte per ladversari i pel reglament (acceptar les normes i el resultat de la

  competici) sn aspectes treballats des dels inicis de la prctica daquestes activitats. s

  un esport de raqueta que exigeix laprenentatge dhabilitats tcniques.

  3.1. ORGANITZACI DE LES ACTIVITATS El responsable de organitzaci i supervisi ser la Comissi Esportiva Escolar que

  es crear en el si del Consell Escolar, estar formada per: la Direcci del Centre, el

  Coordinador del projecte i 4 membres del sector alumne, aix com un membre de lAMPA.

  LAMPA daltra banda participa de forma directa en la promoci i organitzaci de

  les activitats, la seva difusi entre els pares i mares, aix com en aportacions econmiques,

  en la mesura de les seves possibilitats, per la millora de recursos per al desenvolupament

  de lactivitat.

  Les funcions de la comissi esportiva escolar seran les de coordinaci, seguiment i

  avaluaci de les mesures educatives portades a terme en el centre, i vetllar pel

  compliment dels objectius del projecte.

  En finalitzar el curs escolar, elaborar un informe sobre leficcia de les mesures

  educatives i el grau de consecuci dels objectius previstos. Lesmentat informe es

  presentar al Consell Escolar del centre, perqu formuli quantes observacions consideri

  oportunes, tot aix sincorporar a la Memria Final de Curs.

  Es dedicar un tauler danuncis del Centre ubicat a lentrada per donar publicitat

  tant de les activitats com de les convocatries a campionats i difusi de resultats, etc. amb

  la inclusi del logotip del Consell Catal de lEsport, informant del seu finanament.

  Igualment a la pgina web del Centre tamb es crear un apartat dedicat a la

  publicitat indicada.

  El coordinador del projecte tindr les funcions segents:

  Dirigir i supervisar els aspectes educatius del projecte, assegurant el carcter

  transversal de lactivitat.

  Coordinaci amb els monitors el desenvolupament de les activitats i competicions.

  La formalitzaci i la inscripci dels equips i esportistes individuals en les

  competicions externes.

  La dinamitzaci en els aspectes referents a la implicaci de la Comunitat Educativa

  a travs de la creaci de la Comissi Esportiva Escolar, i al patrocini de lactivitat.

  La supervisi de ls adequat dels materials i espais.

 • DEPARTAMENT D'EDUCACI ESCOLA JACINT VERDAGUER www.jverdaguer.cat

  9

  Gestionar les incidncies i observacions.

  La relaci amb les institucions organitzadores de les distintes competicions, sense

  deixar de tenir en compte les corresponents a lequip directiu del centre.

  Coordinar la compra de material esportiu.

  MONITORS DEL PROJECTE

  Els monitors contractats tindran les funcions segents:

  Entrenar lalumnat i als equips en els horaris que els siguen assignats pel

  responsable del projecte.

  Dirigir els partits de les competicions internes.

  Cuidar el material que li sigui assignat.

  Vetllar per ladequada uti...

Recommended

View more >