Projecte robot pegatortas 3 eso curs 2014 2015

  • Published on
    22-Jul-2016

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robot pegatortas

Transcript

<ul><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> PROJECTE: ROBOT PEGATORTAS TECNOLOGIA</p><p> Pegatortas</p><p> CURS 2014/2015</p><p> IES GREGORI MAIANS OLIVA</p><p> NOM I COGNOMS: Paula Alemany Climent</p><p> CURS I GRUP: 3erESO B</p><p>1</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> DATA DE LLIURAMENT: 1 de Juny de 2015</p><p> ndex1. Problema plantejat............................................................................................................................32. Plnols..............................................................................................................................................4</p><p> 2.1. Vista alat...............................................................................................................................5 2.2. Vista planta.............................................................................................................................6 2.3. Vista perfil..............................................................................................................................7 2.4. Perspectiva de conjunt...........................................................................................................8</p><p>3. Materials i ferramentes.....................................................................................................................94. Esquemes elctrics..........................................................................................................................115. Diari de construcci........................................................................................................................126. Pressupost.......................................................................................................................................137. Avaluaci........................................................................................................................................14</p><p>2</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>1. Problema plantejat</p><p> Es vol construir un robot electrnic capa d'evitar els obstacles quan xoca amb ells.</p><p>Este robot disposa de dues antenes que fan la funci de sensors tctils de collisi. Quan est en funcionament i collideix amb un obstacle per un costat, el robot gira en sentit contrari fins a evitar l'obstacle i seguir el seu cam.</p><p> Les especificacions inicials sn:</p><p> El material utilitzat per a la base ser contraxapat de 3 mm de grossor.</p><p> El material utilitzat per a la carcassa ser lliure per ha de ser lleuger.</p><p> Les dimensions i forma del robot seran les que s'indiquen en la plantilla que proposa el professor.</p><p> La decoraci del robot ser lliure.</p><p> El circuit constar de dos motors i dos interruptors de final de carrera.</p><p>3</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>2. Plnols</p><p>4</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> 2.1. Vista alat</p><p>5</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> 2.2. Vista planta</p><p>6</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> 2.3. Vista perfil</p><p>7</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p> 2.4. Perspectiva de conjunt</p><p>8</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>3. Materials i ferramentes</p><p> MATERIALSQUANTITAT DESCRIPCI</p><p>1 Placa de fusta contraxapada de 3 mm de grossor de 30cm x 40cm.2 Interruptors de final de carrera.1 Interruptor.2 Portapiles per a piles d'1,5 volts.AAA.2 Piles d'1,5 volts.AAA.1 Rodet de fil d'aram galvanitzat del nmero 8 (Dimetre 1,3 mm).2 Motor de c.c Amb reductora.1 Llist de fusta de 20 cm de 10 mm x 20 mm.1 Roda boja.1 Cables elctrics de 1 mm2</p><p>1 Regleta de connexi.2 Rodes.2 Caragols de M3 de 30 mm de llarg.6 Caragols de M3 de 12 mm de llarg.12 Arandeles M3. (Volandera).12 Femelles M3.</p><p> FERRAMENTESNMERO</p><p>NOM</p><p>1 Serra de marqueteria.1 Trepant de columna1 Barrina.4 Raspes, llimes i paper de vidre.2 Tornavs de boca plana.2 Tornavs d'estrela.1 Pistola de cola termofusible.2 Serra elctrica.</p><p>9</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>6. Pressupost</p><p>10</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>4. Esquemes elctrics</p><p>Hem dissenyat el circuit elctric de funcionament del ''Robot Pegatortas'' amb el programa de simulaci ''Crocodiletech''.El circuit est format per dos piles d'1,5 Volts cadascuna, que alimenten a dos motors quan s'acciona un interruptor general.Quan es tanca l'interruptor general els dos motors es posen a funcionar fent avanar a la plataforma en lnia recta. Si la antena dreta topa amb un obstacle, a canvia la posici del commutador que correspon al motor esquerre i el fa girar en sentit contrari.En esta situaci el motor dret gira en sentit d'avan, mentre que el motor esquerre, a conseqncia de la collisi, gira en sentit de retrocs.De esta manera la plataforma gira cap a l'esquerra, fins que s'evita l'obstacle i per tant el commutador torna a la seua posici original, amb la qual cosa la plataforma seguir de nou el cam recte fins trobar un nou obstacle. </p><p>11</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>5. Diari de construcci</p><p>Nmero Qui? Qu? Ferramentes Problemes1. Sheila, Helena i </p><p>Paula.Comenar projecte.</p><p>Tros de fusta. No ens quedava clar el disseny.</p><p>2. Les tres. Fer els forats, posar els cables, collocar motor i rodes.</p><p>Tornavs. No eixien b les mesures.</p><p>3. Les tres. Collocar roda boja.</p><p>Pistola d'encolar i tornavs.</p><p>Ningun.</p><p>4. Les tres. Encolar puntes dels caragols, unir cables i posar el portapiles.</p><p>Tornavs.</p><p>5. Les tres. Collocar rodes del motor. Comenar el xasis.</p><p>Caragol de banc, xerrac.</p><p>Ningun.</p><p>6. Les tres. Tallar fusta i montar el xasis.</p><p>Caragol de banc, xerrac, regle, pistola d'encolar.</p><p>Ningun.</p><p>7. Les tres. Tallar fustes i apegar-les al llist.</p><p>8. Les tres. Tallar fustes i apegar-les al llist.</p><p>9. Les tres. Muntar el xasis rosa.</p><p>10. Sheila i Helena. Montar el xasis, posar-li el paraxoques negre.</p><p>12</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>6. Pressupost</p><p>13</p><p>QUANTITAT PREU UNITARI PREU TOTALContratxapada gruixuda. 1 3,00 3,00 Contratxapada fina. 1 3,00 3,00 Cable acer. 1 4,00 4,00 Corda nil. 1 1,50 1,50 Tensor acer. 2 1,00 2,00 Rodet fil. 1 1,00 1,00 Motor c.c. 1 5,00 5,00 Dodes leds. 2 0,80 1,60 Resistncies de 100 ohms. 1 0,60 0,60 Armelles. 4 0,20 0,80 Taxes o claus. 4 0,10 0.40Llist fusta. 1 0,90 0,90 Regleta de connexi 1 0,50 0,50 Cables elctrics. 1 2,50 2,50 Total: 26,80 Total amb IVA(+21%) 32,43 </p><p> MATERIAL</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>7. Avaluaci</p><p>14</p></li><li><p> Memria Projecte Robot Pegatortas-Tecnologia 3r d'ESO </p><p>1. Escritura arial o similar, tamao 10 o 12.</p><p>2. Justificado.</p><p>3. Interliniado 1.5</p><p>15</p><p>1. Problema plantejat2. Plnols2.1. Vista alat2.2. Vista planta2.3. Vista perfil2.4. Perspectiva de conjunt</p><p>3. Materials i ferramentes4. Esquemes elctrics5. Diari de construcci6. Pressupost7. Avaluaci</p></li></ul>