21
Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim menadžerima Stručni skup Stručni skup, , Privredna komora kantona Sarajevo Privredna komora kantona Sarajevo Sarajevo, 8. jun Sarajevo, 8. jun 201 2015. 5. mr Bojan Kovačić Državni univerzitet u Novom Pazaru

Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim menadžerima

Stručni skupStručni skup, , Privredna komora kantona SarajevoPrivredna komora kantona SarajevoSarajevo, 8. junSarajevo, 8. jun 2012015.5.

mr Bojan KovačićDržavni univerzitet u Novom Pazaru

Page 2: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Energetska efikasnost – globalni značaj

Veliki potencijal uštede E u svim sektorima, posebno u zgradarstvu

Značajan udeo troškova energije u troškovimaproizvodnje → povećanje profita

Parametri koji vode/diktiraju energetske potrebe menjaju se tako da se povećavaju energetske potrebe(broj stanovnika, veličina porodica, godišnji prihod, struktura industrije, transport robe i putnika, broj vozila)

Еnergetska efikasnost – uvod

Page 3: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Statistika

Izvor: IEA, 2008.

Potrošnja energije po stanovniku

Energetski intenzitet

Page 4: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Energetski intenzitet (samo električne energije) za 2005. u industriji kWh/1000$05:

Еvropа:Ukrajina (2513,069), Bugarska (1530,916), Moldavija (1492,532), Rusija(1330,423), Makedonija (1284,896), BiH (1179,98), Rumunija (1008,372), Srbija i Crna Gora (931,608), Тursка (556,722), Češka (529,496), Poljska (504,766), Hrvatska (312,312), Nemačka (310,592), Аustrija(283,371), Švajcarska (188,288), Danska (184,998)-----------------------------------------------------------------------------------------------Јаmajka (1553,035), Кinа (1244,769), Еgipat (1143,545), DR Коngо (1133,212), Indija (1091,632), Аrgentinа (889,287), Brazil (844,646), Čile(794,014), Тunis (753,742), Каnаdа (649,472), Јužnа Коrеја (599,786), Аustrаliја (535,691), SАD (382,254), Indonezija (335,459), Јаpаn(228,134)

Neki indikatori EE

Izvor: Еnеrdаtа

Page 5: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Nacionalni ciljevi po sektorima

0

100

200

300

400

500

600

ALB CRO FYROM MNE SRB UNMIK

Fina

l inl

and

ener

gy c

onsu

mpt

ion

- kto

e

Residential Services Industry -ESD scope Transport Agriculture

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

ALB CRO FYROM MNE SRB UNMIK

Fina

l inl

and

ener

gy c

onsu

mpt

ion

Residential Services Industry -ESD scope Transport Agriculture

Page 6: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Sektori i mere Razlozi:- Primer drugima (ESD)- Lakše za adresiranje kroz mere politike (paralelno sa stvaranjem odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira

Uobičajene mere EE:• Energetski pregledi i sertifikacija zgrada; • Projekti EE za javne administrativne zgrade, škole, bolnice, ulično osvetljenje;

• Energetski menadžment na nacionalnom i lokalnom nivou;

• Inspekcija kotlova/klimatizacionih sistema;• EE u javnim nabavkama (oprema, vozila, zgrade);• Striktni EE standardi za nove javne zgrade;• Implementacija informativne i kampanje podizanja svesti.

Investicije i uštede – primer MK

Naglašena uloga javnog sektora

Page 7: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

0

5

10

15

20

25BIH

GEOALB

MCD

MLD

UN…MNETRK

SRB

UKR

CRO

ROMBLG

Administrativno-pravni kapacitet

Administrativno-pravni kapacitet

Page 8: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Stručne politike i programi

02468

10121416

GEOALB

BIHMLDSRB

MACTRKUNMIK

CROMNEBLGROM

UKR

Politike i programi

Page 9: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Institucionalni kapacitet

05

101520

UNMIKTRK

MNEALBBIH

GEOMACMLD

SRBBLG

CROUKR

ROM

Institucionalni kapacitet

Page 10: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Prvi put je jedna EU direktiva posvećena energetskoj efikasnosti u celosti – ona će zameniti dve postojeće: o energetskoj efikasnosti krajnjih korisnika i o promovisanju kogeneracije

Zahteva se od država članica da ostvare definisani minimum ušteda u energiji

Obaveze javnog sektora i “forsiranje” kogeneracije

Nova direktiva o energetskoj efikasnosti (1)

Page 11: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Оstale mere: obavezna energetska revizija za velike kompanije, svake tri godine; obaveza energetskih kompanija da svojim potrošačima obezbede lak i besplatan pristup preciznim podacima o potrošnjienergije; povećanje efikasnosti termoelektrana i naftnih i gasnih postrojenja, uz korišćenje najboljih raspoloživih tehnologija (BAT)

Sugeriše se da nacionalni energetski regulatori uzmu u obzir kriterijum energetske efikasnosti kada odobravaju mrežne tarife

Nova direktiva o energetskoj efikasnosti (2)

Page 12: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Energetska politika – Srbija• Zakon o planiranju i izgradnji

– Uveden pojam energetskog svojstva zgrade– Pravilnici → Energetska sertifikacija

• Zakon o racionalnom korišćenju energije– Regulisanje potrošnje energije – obaveznost; plaćanje

na bazi potrošnje– Energetski razredi zgrada; energetske revizije– Standardi minimalne potrošnje energije (MEPS)– Energetski menadžment

• Nacionalni plan energetske efikasnosti (2010.)– Ciljevi i efekti po sektorima

• Feed-in tariff sistem podsticaja za proizvodnju električne energije iz OIE (na snazi od januara 2010.)

• Ostalo– Zakon o održavanju stambenih objekata– Zakon o svojinskim odnosima i dr.

Page 13: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Energetski menadžment

Energetski menadžment (gazdovanje energijom) – alat; primena različitih tehnika upravljanja radi smanjenja potrošnje energije i troškova za energiju → povećanje profita; neprekidan proces

Standardne aktivnosti EM obuhvataju:– nabavku energije;– merenje– razvoj energetske politike;– izradu energetskih pregleda i bilansa;– podizanje nivoa svesti, obuku i obrazovanje;– upravljanje investicionim projektima i dr.

Page 14: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Elementi energetskog menadžmenta

Tehničko znanje Energija, tehnička znanja, tehnologija procesa, održavanje i planiranje

Administrativno znanje Organizacija, nabavke, informisanje, budžet, računovodstvo

Finansijsko znanje Investiranje i finansije

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Podizanje svesti, obuka

Page 15: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Sremski region (2006.g.):• Potrošnja vode po jedinici površine: 0.825 m3/m2

god• Potrošnja vode po korisniku: 4.466 m3/korisniku

god• Količina vode po priključku: 128.405 m3/pri god• Potrošnja električne energije po proizvedenoj

količini vode: 1,08 kWh/m3 god

Indikatori ЕЕ na nivou regiona -primer

Page 16: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Srbija (2006.g.):• Potrošnja energije po putniku – javni

transport: 1.252 kWh/put god• Potrošnja energije po kilometru – javni

transport: 3.884 kWh/km god• Troškovi za energiju po putniku – javni

transport: 8.585 din/put god• Troškovi za energiju po kilometru – javni

transport: 26.638 kWh/km god

Indikatori ЕЕ u transportu

Page 17: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Korist za industrijsko preduzeće – primer

Br.

Preporuke

Godišnje uštede

Troškovi investicije

Prosti povraćaj

novca GJ EUR EUR (god)

Mali troškovi 3.1 Revizija ugovora o snabdevanju

električnom energijom

Srednji troškovi 4.1 Merenje O2 kotlova 19,000 17,000 50,000 2.9 4.2 5.1 5.3 6.1 Poboljšanje kontrole komprimovanog

vazduha 500 3,700 20,000 5.4

6.2 6.3

Visoki troškovi 3.1 Korekcija faktora snage 114,000 150,000 1.3 4.3 5.2 Poboljšanje izolacije 10,000 50,000 100,000 2.0 8.1 Instalacija kompjuterizovanog EMS 61,000 156,000 190,000 1.2

UKUPNO 121,700 458,700 589,800

Page 18: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Finansijski mehanizmi za energetsku efikasnost

Region / Pojedine države Broj fondova Raspoloživo€m

Region 10 511.15Bosna i Hercegovina 1 8.19 Crna Gora 4 25.88 Srbija 9 460.29

Ukupno 24 1.005.51 (milijar.)

Izvor: Energetska zajednica JIE, 2010.

Javno-privatno partnerstvo (PPP)

ESCO model

Page 19: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Ključni prioriteti – JIE

Donošenje i primena pravilnika u zgradarstvu/Sertifikacija zgrada

Energetsko označavanje uređaja i opreme i standardi energetskih performansi

Zamena sijalica energetski efikasnijim

Energetska merenja i plaćanje na bazi potrošnje/KGH

Programi energetskih revizija

OIE

Page 20: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

Uvođenje sistema energetskog menadžmenta (opštine, industrija, zgrade) – obaveznost

Motivacija (podsticaji i inicijative, fondovi, zakonske obaveze, cena E, naplata prema potrošnji)

Sveobuhvatan pristup (revizije, finansijski modeli, standardi, takse)

Saradnja sa privrednim komorama i poslovnim udruženjima

Obrazovanje – institucionalno (škole, fakulteti); stručno usavršavanje → ENERESE

Zaključak

Page 21: Projekat ENERESE u svetlu potreba za energetskim …enerese.np.ac.rs/documents/rt_sarajevo/pres5.pdf · Energetska efikasnost – globalni značaj ... Naglašena uloga javnog sektora

HVALA NA PAŽNJI

mr Bojan Kovačić[email protected]