of 32 /32
Projekt UNAPRJEĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA – USEGP Završna konferencija Pazin, 18. travnja 2016.

Projekt UNAPRJEĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE … · 2019. 8. 20. · Projekt UNAPRJEĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA –USEGP Završna konferencija Pazin,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projekt UNAPRJEĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE … · 2019. 8. 20. · Projekt...

 • Projekt UNAPRJEĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE

  GRUPE PREDMETA – USEGP

  Završna konferencija

  Pazin, 18. travnja 2016.

 • POSREDNIČKA TIJELA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (PT1)Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (PT2)

  NOSITELJ PROJEKTANOSITELJ PROJEKTAGimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

  PROJEKTNI PARTNERISrednja škola Mate Blažine LabinGrad PazinUdruženje obrtnika Pazin

 • PROVEDBA PROJEKTAOP Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.Poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.14 Modernizacija školskihkurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskimokvirom i potrebama tržišta rada – faza II.

  FINANCIRANJE PROJEKTA Ukupna vrijednost projekta: 1.042.419,00 kunaBespovratna sredstva: 1.042.419,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

  RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA23. travnja 2015. – 23. travnja 2016. godine

 • SVRHA PROJEKTAUnaprjeđenje strukovnog kurikuluma uelektrotehničkoj skupini predmeta i poboljšanjekompetencija nastavnog osoblja i učenika u ciljuprovođenje kvalitetnije nastave i boljeprovođenje kvalitetnije nastave i boljepripremljenosti učenika za tržište rada.

  CILJNE SKUPINENastavno osoblje, učenici, poslodavci.

 • STRUKTURA PROJEKTA ELEMENT 1: Razrada kurikuluma u elektrotehničkoj skupini predmeta.

  ELEMENT 2: Unaprijeđeni tehnički kapaciteti GSŠJD za izvođenje nastaveiz elektrotehničke grupe predmeta.

  ELEMENT 3: Unaprijeđeni kapaciteti nastavnog osoblja za provedbuELEMENT 3: Unaprijeđeni kapaciteti nastavnog osoblja za provedbukurikuluma i dodatne sadržaje.

  ELEMENT 4: Uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanjakompetencija i učenika.

  ELEMENT V. Promidžba i vidljivost

  ELEMENT PM Upravljanja projektom i administracija

 • POSTIGNUTI REZULTATI PO ELEMENTIMA PROJEKTAPOSTIGNUTI REZULTATI PO ELEMENTIMA PROJEKTA

 • Element 1. RAZRADA KURIKULUMA U ELEKTROTEHNIČKOJ

  SKUPINI PREDMETA SKUPINI PREDMETA

 • 1. Edukacija o unaprjeđenju kurikuluma prema HKO metodologiji.(Ukupno 19 uvjerenja za 17 nastavnika, 2 poslodavca).

  2. Istraživanje potreba tržišta rada i analiza anketa.

  3. Izrađen djelomični standard zanimanja.

  4. Izrađen djelomični standard kvalifikacija.

 • 5. Unaprjeđen školski kurikulum elektrotehničke struke.

  6. Tiskan Priručnik za SMD tehnologiju za potrebe profesora i učenika dviju partnerskih škola.partnerskih škola.

 • 7. Provedena probna nastava u novom praktikumu uz međusobnu evaluaciju profesora GSŠJD i SŠMB (ukupno 15 učenika iz dviju partnerskih škola).

  8. Održano 6 sastanaka Radne skupine.

 • Element 2. UNAPRIJEĐENI TEHNIČKI KAPACITETI GSŠJD ZA

  IZVOĐENJE NASTAVE IZ ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETAPREDMETA

 • 1. Izvedeni adaptacijski radovi i uređena učionica za obavljanje radioničkih vježbi.

  2. Nabavljena i stavljena u funkciju suvremena 2. Nabavljena i stavljena u funkciju suvremena oprema za implementaciju kurikuluma i izvođenje praktičnog dijela nastave.

 • 3. Službeno otvorenje i predstavljanje javnosti novoopremljene učionice.

 • Element 3. UNAPRIJEĐENI KAPACITETI NASTAVNOG OSOBLJA ZA PROVEDBU KURIKULUMA I DODATNE SADRŽAJEZA PROVEDBU KURIKULUMA I DODATNE SADRŽAJE

 • 1. Održana 2 edukacijska ciklusa. Ukupno 12 uvjerenja o stručnoj osposobljenosti (7 profesora GSŠJD / 3 profesora SŠMB /1 predstavnica Grada Pazina / 1 predstavnik Udruženja obrtnika Pazin)

  Razvoj poduzetničkih kompetencija31.08.-04.09.2015.

  Upravljanje projektima 13.01.-15.01. ,20.01.- 21.01.2016.

 • 2. Realizirana 2 studijska putovanja 6 profesora elektro aktiva GSŠJD Pazin.

  Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)23.11. – 26.11.2015.

  Frankfurt, Sajam inovacija Light + Building 2016

  14.03. – 18.03.2016.

 • Element 4. UVOĐENJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI S CILJEM

  JAČANJA KOMPETENCIJA I UČENIKAJAČANJA KOMPETENCIJA I UČENIKA

 • 1. Održana 3 ciklusa predavanja iz osnova poduzetništva i upravljanja projektima za 20 učenika elektrotehničke struke GSŠJD i SŠMB (veljača / ožujak 2016.).

  4.E4 iz GSŠJD Pazin 3. EM iz SŠMB Labin

 • 2. Organizirano školsko natjecanje u izradi poslovnog plana / projektne ideje za učenike elektrotehničke struke GSŠJD i SŠMB (travanj 2016.) .

 • 3. Realiziran stručni izlet učenika. Sudjelovalo ukupno 54 učenika GSŠJD i SŠMB u MIC Velenje (13.04.2016.).

 • 3. Realiziran stručni izlet učenika. Sudjelovalo ukupno 54 učenika GSŠJD i SŠMB u MIC Velenje (13.04.2016.).

 • Element V. PROMIDŽBA I VIDLJIVOSTV. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

 • Dizajniran vizualniidentitet projekta.

  Plakat u 2 varijante (50 + 50 kom)

  Letak(700 kom)

 • Roll-up banner (1 kom)

  Trajna ploča (1 kom)

  Naljepnice za opremu (40 kom) Naljepnice za opremu (40 kom)

 • Održano: ß 2 konferencijeß 1 informativni sastanak s poslodavcima Objavljeno: ß 20 vijesti na školskim web stranicama

  www.gssjd.hrwww.gssjd.hrß 6 press priopćenjaß 22 objave u lokalnim, regionalnim i nacionalnim

  medijima (do 15.04.2016.)Organizirano: ß 1. Sajam poslodavaca elektrotehničke struke

  http://www.gssjd.hrhttp://www.gssjd.hr

 • Element PM UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJAPM UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

 • Organizirano i održano: ß početni sastanak s partnerimaß 13 koordinacijskih (monitoring) sastanaka stručnog vijeća i

  projektnog timaß zapošljavanje 1 voditelja projekta za vrijeme provedbe projekta

 • ODRŽIVOST NAKON USEGP-aODRŽIVOST NAKON USEGP-a

 • Održivost projekta

  ß Primjena unaprjeđenog kurikuluma i provedba evaluacije prema definiranim standardima.

  ß Organizacija školskog natjecanja u izradi poslovnih planova / projekata.

  ß Izrada projekata mobilnosti u svrhu usavršavanja nastavnog osoblja. ß Organizacija sajma poslodavaca s ciljem približavanja gospodarskog

  sektora učenicima.

 • REALIZACIJU PROJEKTA OMOGUĆILI: Partneri u projektu

  Srednja škola Mate Blažine Labin Ravnatelj Čedomir Ružić, prof.

  Grad Pazin Grad Pazin Renato Krulčić, gradonačelnik Maja Stranić Grah, pročelnica UO za gospodarstvo, financije i proračunMarta Daus Brubnjak, viša stručna suradnica za gospodarstvo

  Udruženje obrtnika PazinIvan Zrinšćak, predsjednikAlison Merlić, tajnica

 • REALIZACIJU PROJEKTA OMOGUĆILI: Radna skupina

  Nastavno osoblje GSŠJD Pazin Nastavno osoblje SŠMB LabinKsenija Đorđević, prof. Davor Franković, prof. Gorana Družeta, prof. Ivica Komadina, prof. Aleksandar Ančić, prof. Milivoj Crvak, prof. Aleksandar Ančić, prof. Milivoj Crvak, prof. Josip Banko, prof. Toni Brožić, prof.Ferdo Milanović, prof. Srđan Prica, prof.

 • REALIZACIJU PROJEKTA OMOGUĆILI: Koordinacijski projektni tim

  Josip Šiklić, prof. – Ravnatelj GSŠJD Pazin, koordinator projektadr.sc. Slavica Žužić, prof. - Pedagoginja Jasna Sloković, prof. – PsihologinjaJasna Sloković, prof. – PsihologinjaGorana Družeta, prof. - Asistent u provedbi Branka Gržić - Voditeljica računovodstvaAntonela Frank Medica, dipl.oec. - Voditeljica projekta

  iWYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb -Vanjski stručnjak za izradu kurikulumaMaja Jukić, dipl.ing.el., konzultant u području obrazovanja