31
PROPUNERE TEHNICĂ Servicii de proiectare tehnica (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații pentru obținerea autorizației de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului, pentru obiectivul „Consolidarea, reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-VIII, in com. Cuza Voda, jud. Calarasi Beneficiar: COMUNA CUZA VODA, JUD. CALARASI Locul de implementare: Comuna Cuza Voda, judetul Calarasi COD CPV 71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2) DATE GENERALE 1. Denumirea obiectivului de investiții: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI EXTINDEREA SCOLII CU CLASELE I-VIII CUZA VODA 2. Amplasament: SAT CUZA VODA, COM. CUZA VODA, JUD. CALARASI 3. Titularul investiției: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA 4. Beneficiarul investiției: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA SC BODO INVEST SRL prezintă in paginile ce urmează propunerea tehnica in vederea prestării serviciilor de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații pentru obținerea autorizației de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului, pentru obiectivul „Consolidarea, reabilitarea Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Propunere tehnica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FW

Citation preview

PROPUNERE TEHNICĂ

Servicii de proiectare tehnica (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații pentru

obținerea autorizației de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului,

pentru obiectivul „Consolidarea, reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-VIII, in com. Cuza

Voda, jud. Calarasi

Beneficiar: COMUNA CUZA VODA, JUD. CALARASI

Locul de implementare: Comuna Cuza Voda, judetul Calarasi

COD CPV 71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI

EXTINDEREA SCOLII CU CLASELE I-VIII CUZA VODA

2. Amplasament: SAT CUZA VODA, COM. CUZA VODA, JUD. CALARASI

3. Titularul investiției: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA

4. Beneficiarul investiției: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA

SC BODO INVEST SRL prezintă in paginile ce urmează propunerea tehnica in vederea

prestării serviciilor de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații

pentru obținerea autorizației de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a

proiectului, pentru obiectivul „Consolidarea, reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-VIII”, in

com. Cuza Voda, jud. Calarasi.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Cuza Voda prin

Primăria comunei Cuza Voda.

Comuna Cuza Voda are in componenta trei sate: Cuza Voda, Ceacu si Calarasii Vechi.

Situația actuala a școlilor din comuna Cuza Voda este următoarea:

- sat Cuza Voda

- școala cu clasele V-VIII

- școala cu clasele I-IV

- sat Ceacu

- școala cu clasele I-IV

- sat Calarasii Vechi

- școala cu clasele I-IV

Numărul de școlari din comuna este de 536 copii si de preșcolari de 125 copii.

Obiectul proiectul nostru consta in consolidarea, reabilitarea celor doua scolii din satul

Cuza Voda. In prezent, starea celor doua scoli este următoarea:

- pentru școala cu regim de inaltime P+1, in care isi desfasoara activitatea școlari

clasele V-VIII, starea tehnica este buna, clădirea nu prezintă fisuri si crăpături la zidărie.

- școala cu regim de inaltime parter, in care isi desfasoara activitatea elevi clasele I-IV,

prezintă fisuri si crăpături majore in pereții perimetrali, si degradări la unele elemente ale

șarpantei.

2. Descrierea investiției:

Date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

Amplasament: sat Cuza Voda, com. Cuza Voda, jud. Calarasi.

Terenul este situat in intravilanul comunei Cuza Voda, in partea centrala a satului Cuza

Voda.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care sunt amplasate construcţiile cu caracter definitiv, se află în proprietatea

Administrației publice locale şi are o suprafaţă de 12211,00 mp conform ridicarii topografice,

respectiv anexei nr.15 (Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cuza

Voda) din Monitorul Oficial al României nr.630bis din 26.08.2002

c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan;

Steren = 12211,00 mp

Sc Corp C1 =485,95 mp

Sc Corp C2 = 683,96 mp

Sc Corp C3 = 187,00 mp

Sc Corp C4 = 55,00 mp

Sc Corp C5 = 69,00 mp

Sc Corp C6 = 37,00 mp

Sc sala de sport = 730,75 mp

P.O.T. existent = 0,124%

P.O.T. propus = 0,18%

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste

cu repere in sistem de referinta national;

Studiu topografic a fost întocmit de S.C. KOMORA S.R.L. Călăraşi iar avizul obţinut

pentru „Plan amplasament si delimitare a corpului de proprietate detinut de Consiliul local al

comunei Cuza Voda - faza topo-geodezica are nr. 4 din 06.08.2009.

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu

rezultatele domeniului de activitate de laborator, analiza apei subterane, raportul

geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari

Studiu geotehnic a fost întocmit de SC GEOTEH CIRNICIU SRL, iulie 2009.

Terenul destinat amplasamentului cercetat este situat in partea centrala a comunei

Cuza Voda, langa biserica.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul face parte din terasa joasa “Calarasi” cu

altitudini absolute de 16-22 m, care in zona are o extindere mare, dezvoltandu-se de la V de

Ciocanesti pana la Jegalia.

Seismic, comuna Cuza Voda este situată conform STAS 11100/1-1993, in zona de

intensitate seismica de grad 7/1 (M.S.K.), iar potrivit Normativului P100-1/2006, privind

proiectarea antiseismică a construcţiilor social – culturale, agrozootehnice şi industriale în

zona la care valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g pentru

cutremure avand intervalul mediu de recurenta I.M.R. = 100 ani şi ai perioadei de colţ Tc = 1,0

sec. al spectrului de raspuns.

Adâncimea de îngheţ este de 0,70 – 0,80 m conform STAS 6054/77.

In perimetrul studiat, din punct de vedere geotehnic, terenul de fundare este alcatuit

dintr-un orizont loessoid cu grosimea de 6,80 m si un strat de argila prafoasa.

Avand in vedere natura si proprietatile fizico-mecanice ale terenului de fundare, se

recomanda fundarea constructiei pe fundatii izolate, direct pe stratul de praf argilos, loessoid

la o adancime de 1,60 m de la suprafata terenului natural, dupa compactarea prealabila a

fundului sapaturii.

In cazul in care la cota de fundare, apar zone de umplutura rezultata in urma demolarii

constructiei existente, acestea se vor inlatura sapandu-se pana la terenul “sanatos” (loess

galben), dupa care zona excavata se va completa cu loess compactat in strate de 20 cm, pana

la atingerea cotei de fundare.

Presiunea convenționala este de 180 kPa pentru sarcini fundamentale.

- alte studii de specialitate necesare, după caz.

- expertiza tehnica nr. 11/2009 pentru corp C1 si corp C2

- audit energetic nr. 08 din 05.08.2009 pentru Corp C1

- audit energetic nr. 08 din 05.08.2009 pentru Corp C2

e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții,

specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu

recomandarea variantei optime pentru aprobare

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

CORP C1 – SCOALA P+1

Cladirea scolii are un regim de inaltime P+E. Ea este in forma de L cu dimensiunea in

plan de 39,60 x9,35 m pe latura lunga si 9,35 x11,90 m pe latura scurta.

Inaltimea libera in parter si etaj este de 3,20 m

Suprafata construita = 485,95 mp

Suprafaţa construita desfasurata = 967,47 mp

Suprafata utila = 828,51 mp

Volum construit = 4130,60 mc

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din zidarie de caramida de

37,5 cm grosime la exterior si 25 cm la interior (pereti tip celular) fara stalpisori din b.a. si

plansee peste parter si etaj din beton armat cu grinzi transversale.

La intrarea principala in cladire este executata o copertina din beton armat care

reazema pe un perete portant si doi stalpi din beton armat amplasati in afara cladirii.

Accesul la etaj se realizeaza pe doua scari din beton armat amplasate la extremitatile

cladirii, langa accesele din exterior in cladire.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu beton de panta, termoizolatie din placi

B.C.A. si hidroizolatie bituminata.

Fundatiile sunt continue din beton simplu.

Cladirea se afla intr-o stare tehnica buna, nu prezinta fisuri si crapaturi la zidarie.

In vederea realizarii unei protectii termice sporite la incaperile de la etaj si impotriva

patrunderii interperiilor, beneficiarul doreste executarea unui acoperis tip sarpanta din lemn cu

invelitoare din tigla.

De asemenea urmează si realizarea unei extinderi pe orizontala in partea de est a

cladirii cu o sala de sport si spatii aferente pentru desfășurarea in bune condiții a activității

sportive.

O prima intervenție asupra acestei clădiri este executarea unui acoperiș nou. Pentru

aceasta avem următoarele etape:

- se desfac si se indeparteaza toate straturile existente ale terasei, inclusiv betonul de

panta;

- se executa pe conturul acoperișului existent, un zid din B.C.A. pe care sa reazeme

cosoroabele șarpantei. Noua zidărie va avea o centura din beton armat de 15 cm grosime si

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

stâlpișori din beton armat legați prin sudarea barelor din otel beton, de barele din centura

acoperisului. Armatura folosita in stalpisori este de 4ø12.

- apoi se trece la montarea elementelor componente ale sarpantei: popi, cosoroabe,

pane, coama si capriori

Pentru fixarea tălpilor popilor de la șarpanta de planseul acoperis se vor folosii buloane

autoblocante si armatura 2ø8 fixate in găuri forate cu fiole W-VHP. Cosoroabele se vor lega

de centura realizata peste noua zidărie cu ancore din otel beton ø6/75 cm fixate cu fiole W-

VHP.

- se trece apoi la montarea invelitori din tigla;

- se va realiza la nivelul acoperişului o termoizolaţie uşoară din polistiren de 10 cm sau

vată minerală;

- pentru scurgerea apelor de pe acoperis se va face un sistem de jgheaburi si burlane

din tabla zincata.

Pentru imbunatatirea confortului termic, pe exterior, peretii se vor placa cu polistiren de

10 cm grosime.

Tot in cadrul reabilitarii termice va intra si inlocuirea tamplariei existente din P.V.C. cu

tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolant.

EXTINDERE CORP C1

Pentru creșterea gradului de pregătire sportiva al elevilor, s-a propus extinderea

corpului 1 – scoala cu regim de inaltime P+1, cu o sala de sport si spatiile aferente acesteia

adica: vestiare cu dusuri, spatii depozitare, cabinet profesor si o centrala termica.

Această construcţie se dezvoltă pe parter dar cu un parter înălţat pe zona sălii de sport.

Clădirea are înalţimea totală de 9,80 m pe zona salii de sport si in rest de 5,23 m.

Inaltimea libera este variabila: pe zona salii de sport va fi de 7,00 m in dreptul fermelor

metalice si de 8,00 m in rest iar in zona vestiare, C.T., birou, spatiu depozitare vom avea

inaltimea de 3,00 m.

Pe zona salii de sport vom avea 11 travei de 3,00 m cu o deschidere de 18,00 m si in

rest 6 travei de 3,00 m cu o deschidere de 6,00 m.

Suprafata construita = 730,75 mp

Suprafata utila = 670,10 mp

Volum construit = 6188,25 mc

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Pentru a se realiza accesul intre sala de sport si cladirea existenta se va executa un

gol de usa cu dimensiunea de 1,60x2,00 m intr-un perete de B.C.A. din S.A.S.-ul existent in

partea de est. De asemenea pentru accesul in partea de nord, spre corpul 2 se va mai creea

un gol de usa cu dimensiunea de 1,00x2,10 m in conformitate cu planul prezentat.

Pentru extinderea propusa, structura de rezistenta va fi executata din stalpi si grinzi din

beton armat C20/25 cu închideri din zidărie din caramida de 30 cm grosime.

Pe zona salii de sport, acoperirea va fi cu ferme, pane si contravantuiri metalice si

invelitoare din tigla montata pe astereala, folie anticondens si sipci.

Tavanul va fi fals si executat cu gips-carton dupa ce s-a executat si in prealabil o

termoizolatie a acoperisului.

Pentru zona vestiare, planseul se va realiza din beton armat iar acoperirea va fi de tip

sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla.

Compartimentarile se vor executa din zidarie caramida porotherm de 30 cm grosime si

din gips-carton de 12,5 cm.

Pe exterior, peretii si stalpii se vor placa cu polistiren de 10 cm grosime

Pentru accesul in scoala respectiv sala de sport a persoanelor cu handicap locomotor

se vor executa rampe din beton armat care vor avea in profil longitudinal o declivitate de 8%

pe o lungime de 2,00 m.

Finisajul rampei va fi realizat cu gresie antiderapanta.

Balustrada va avea o structura metalica, iar cele doua maini curente vor fi

pozitionate la 60 si respectiv 90 cm.

CORP 2 – SCOALA PARTER

Aceasta cladire are un regim de inaltime parter cu dimensiunile in plan de aproximativ

39,05x23,35 m.

Suprafata construita = 683,96 mp

Suprafata utila = 569,24 mp

Volum construit = 3805,20 mc

Inaltimea libera este de 3,70 m in zona salilor de clasa si intre 3,10 m si 2,45 m in zona

grupurilor sanitare.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din zidarie caramida de 50 cm

grosime la exterior si de 40 cm grosime la interior in zona salilor de clasa.

In zona grupurilor sanitare avem zidarie portanta din B.C.A. de 35 cm grosime intarita

cu stalpisori si centuri din beton armat. In aceeasi zona avem compartimentari din zidarie

B.C.A. de 30 cm si 20 cm grosime.

Planseul este realizat din lemn cu tencuială pe rabit.

Acoperirea este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.

Fundatiile sunt continue si executate din zidarie de caramida pe zona scolii şi din beton

armat cu elevatie din beton simplu in zona grupurilor sanitare.

Cladirea prezinta fisuri si crapaturi majore in peretii perimetrali, ei necesitand

consolidari.

Alte lucrari propuse sunt de redimensionare a elementelor sarpantei, inlocuire

invelitoare existenta cu alta din tigla, refacere pardoseli, inlocuire tamplarie.

Pentru accesul in scoala a persoanelor cu handicap locomotor se va executa o rampa

din beton armat care va avea in profil longitudinal o declivitate de 8% pe o lungime de 2,00 m.

Finisajul rampei va fi realizat cu gresie antiderapanta.

Balustrada va avea o structura metalica, iar cele doua maini curente vor fi pozitionate

la 60 si respectiv 90 cm.

Lucrarile propuse la acest corp de cladire sunt urmatoarele:

1. deoarece peretii in proportie de 40 % prezinta fisuri si crapaturi majore, se propune

o consolidare a acestora prin camasuire.

Pentru aceasta se vor realiza decopertari a pereţilor perimetrali, pe ambele parti pentru

tratarea corespunzătoare a zidăriei (adâncire rosturi, curăţare cu peria de sârmă, umezire

abundentă).

Urmeaza repararea pereţilor prin injectări cu lapte de ciment cu adaos de aracet (în

cazul fisurilor) sau prin matare cu mortar de ciment şi introducerea locală de scoabe din oţel

beton în rosturile dintre cărămizi – pe ambele feţe ale peretelui – (în cazul crăpăturilor);

scoabele de oţel beton ø 6 vor fi introduse într-un mortar de ciment, rosturile fiind bine curăţate

în prealabil pe o adâncime de 2 cm.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Dupa care avem executarea de tencuieli preparate cu mortar M100T de 4 cm grosime,

armate cu # ø6/100 STNB, la pereti pe ambele feţe. Reţeta acestui mortar este următoarea:

- o parte ciment;

- 2 părţi nisip grăunţos;

- o parte mărgăritar < 3 mm;

- 0,1 părţi var;

- apa cât să rezulte o consistenţă potrivită.

Plasele de armătură de pe cele două feţe ale peretelui se vor solidariza cu agrafe

introduse prin găuri forate. Ulterior găurile vor fi umplute cu mortar.

Plasele de armătură se vor suprapune în câmp două ochiuri, iar la colţuri se vor racorda

pe peretele perpendicular 40 cm.

Armăturile se vor ancora la partea inferioară în betonul din cămăşuiala fundației

si la partea superioara in centura din beton armat propusa.

2. În ceea ce privesc fundaţiile, se propune subzidirea şi cămăşuirea fundațiilor

perimetrale.

Subzidirea se va executa până la încastrarea sub adâncimea de îngheţ, în terenul bun

de fundare.

Săpăturile şi turnarea betonului în subzidiri se vor realiza în ploturi de max. 0,80

lungime. Turnarea betonului în ploturile notate identic (1, 2, 3) se va realiza în aceeaşi zi. Nu

se executa săpătură în şanţ continuu ci doar pe lăţimea ploturilor respective.

Se montează plasele armătură pe o parte a fundatiei. Se toarnă beton până la intradosul

fundaţiei existente.

Turnarea betonului se va realiza pe la partea superioară a cofrajului, în exces şi se va

îndesa cu şipca de lemn, astfel încât să nu rămână goluri de aer între fundaţia veche şi

betonul din subzidire. Betonul nu trebuie să prezinte segregări, se va turna în maxim 15 min. si

se va răspândii uniform în lungul fiecărui plot.

Decofrarea fiecărei serii de ploturi se poate face după min. 4 zile.

După ce se sapă următoarea serie de ploturi, suprafeţele de contact cu ploturile deja

executate vor fi bine curăţate de pământ cu peria de sârmă.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

După ce se execută toate ploturile, se montează armăturile continue în cămăşuială.

Cămăşuiala se va realiza cu beton armat în grosime de 20 cm turnat continuu şi se va

solidariza de fundaţia existentă cu ancore din oţel fixate cu mortar de ciment cu aracet.

După executarea săpăturilor pentru prima serie de ploturi, va fi solicitat specialistul

geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor fizico-mecanic ale terenului de fundare la

adâncimea propusă în proiect (ETAPĂ OBLIGATORIE).

Pentru cota de fundare propusă s-a avut în vedere o presiune convenționala medie de

180 kPa.

3. O alta lucrare este de înlocuire a învelitorii existente din tabla cu învelitoare din țigla.

Pentru montarea noii învelitorii, se vor demonta elementele șarpantei. Ele se vor

redimensiona împreuna cu elementele de lemn ale planșeului, verificându-se astfel

la noile incarcari din învelitoare. Șarpanta va avea aceeași forma si aceleași pante

cu cea inițiala.

Pentru o buna preluare a apelor pluviale, se va monta un sistem de jgheaburi si

burlane.

4. In vederea modernizării finisajelor, respectiv a pardoselilor, cele existente din

dușumea, in sălile de clasa si cancelarie, se vor înlocui cu altele din parchet de trafic

intens iar cele din mozaic de pe holuri, se vor înlocui cu gresie antiderapanta.

5. Pentru imbunatarirea confortului termic, pe exterior peretii se vor placa cu polistiren

de 10 cm grosime iar tamplaria existenta din P.V.C. se va inlocui cu alta din lemn

stratificat cu geam termoizolant.

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

● Corp C1 (P+1)

Din punct de vedere al instalațiilor, se vor reface in totalitate instalațiile electrice.

Astfel principalele date electroenergetice ale clădirii care fac obiectul prezentului proiect

sunt:

Tablou electric general:

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

- puterea electrica instalata estimata: 41 kW

- puterea electrica absorbita estimata: 32.8 kW

- tensiunea de utilizare: 400 / 230 V; 50 Hz

Receptorii electrici din instalația electrica ai consumatorului nu vor produce perturbații in

rețeaua furnizorului.

Sistemul de protecție va fi de tip TN-S, cu 5 conductori, cu conductor neutru separat de

conductorul de protecție (L1, L2, L3, N, PE).

Elementele aferente tabloului principal se vor monta intr-un tablou ce va corespunde in

totalitate normelor SR EN 60439.1. Borna PE a tabloului principal se va lega la priza de

pământ a clădirii.

Tabloul electric va fi prevăzut cu aparatura de protecție la suprasarcina si scurtcircuit

(disjunctor).

Instalația de iluminat si prize

Instalația electrica de iluminat aferenta acestui obiectiv va fi executata în concordanta

cu prescripțiile normativului NP – 061 – 02 si cu ambianta arhitecturala.

Pentru creșterea fiabilității instala iei si reducerea fenomenului de pâlpâire, corpurile de

iluminat vor avea balast electronic.

În fiecare încăpere se vor prevede prize de energie electrica pentru posibilitatea utilizării

aparaturii specifice.

● Extindere Corp C1 (P+1)

A fost prevăzut un iluminat normal. Gradul de iluminare este în concordanta cu

destinația fiecărei încăperi. Corpurile de iluminat vor fi tip plafoniere, aplice si corpuri cu tuburi

fluorescente.

Corpurile de iluminat (LL) se alimentează de la circuitele monofazate fara nul de

protecție, numărul de LL de pe un circuit se recomanda sa nu depaseasca valoarea de 12,

pentru a nu depăși curentul admisibil al conductorilor.

Stabilirea numărului circuitelor de iluminat normal se face cu condiția de a nu depăși o

putere totala instalata de 1 KW pe un circuit monofazat.

Circuitele de alimentare folosite pentru iluminat sunt constituite din conductor de tip FY

1,5 in tub de protecție IPEY 16. Aparatura de comanda se va monta îngropat.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Întrerupătoarele, comutatoarele se montează numai pe conductele de faza, la inaltimea

de 1,5 m, măsurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite.

S-au prevăzut prize, pentru scopuri generale in fiecare încăpere. Prizele vor fi

alimentate in număr de maxim 8 bucati pe un circuit.

Stabilirea numărului de prize monofazate se face considerand o putere instalata pe

circuit de 2 KW.

Prizele de regula se montează pe pereți la o inaltime de 1,00 m măsurata de la axul

aparatului pana la nivelul pardoselii finite.

Toate încăperile sunt prevăzute cu prize monofazate de 16A/230Vc.a., cu contact de

protecție si montate îngropat.

Circuitele de prize sunt realizate cu conductor de cupru cu secțiunea de 2,5mm² si

izolație de PVC, pozate in tuburi PVC cu secțiunea corespunzătoare.

Instalații de protecție împotriva electrocutărilor accidentale:

Protecția prin legare la pamant va asigura racordarea elementelor metalice conductoare

care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant. Protecția prin legare la pamânt se

va realiza printr-o centura din banda OL Zn 40x4.

Protecția prin legare la nulul de protecție se va folosi ca masura principala de protecție

pentru aparate si echipamente care in caz de defect a izolației pot capata potențialul fazei

defecte. Conductorul de nul de protecție se va executa in varianta similara cu conductorii

activi. Pentru evitarea unor întreruperi accidendentale a rețelei de nul de protectie aceasta va

fi inscripționata distinct (culoare specifica a izolației, de regula verde-galben alternativ) si va

legata la pământ in apropierea sursei de alimentare (tablou TG, firida de branșament).

Protecția prin deconectare automata va asigura întreruperea automata a alimentarii cu

energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare

precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenți de defect.

Protecția se va asigura prin blocuri diferențiale care acționează la apariția unei diferențe

de curent ce rezulta din compararea curentului inițial cu cel din momentul defectului.

Se vor respecta cu stricte e condițiile de recep ie si de verificare a instala iei de legare

la pământ de protecție conform STAS 6119-78, cap 3.

Instalatii de priza de pamânt:

Prezentul proiect tratează o priza de pamant naturala, din armaturile fundației.

Fiind mai mica decât 4 ohm rezistenta acestei prize solutia se încadrează in norme.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Maturarea rezistentei de dispersie se face separând priza de pamant de restul

instalației electrice. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant in urma masuratorilor

depaseste valoarea de 4 ohm se adaugă unul sau mai mulți tarusi (electrozi verticali) orizontal

si se reiau măsurătorile. Procedura se repeta pana cand se ajunge la o valoare a rezistentei

prizei de pamant sub 4 ohm.

Se va folosi priza de pamant naturala (fundațiile si structurile metalice ale construcțiilor,

etc). Se recomanda prevederea unui conductor pe contur înglobat in fundațiile clădirii (priza de

fundatie). Se va folosi priza de pamant artificiala numai in cazul in care nu se pot folosi priza

naturala sau acesta nu asigura realizarea valorii pentru priza de dispersie dorita a prizei de

pamant. Secțiunea minima a conductorului de otel-banda, trebuie sa fie de 100 mmp (cu

grosimea minima de 3mm).

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa:

Sursa de alimentare cu apa rece o constituie rețeaua de apa existenta deja in incinta, la

care se va executa branșamentul. Pe conducta de branșament se executa un cămin de apa

echipat cu apometru si robineti de concesie amplasat in incinta proprietatii.

Conducta de bransament se amplasează îngropat in sol, sub adancimea de inghet.

Latimea santului care se sapa in scopul poziționării conductei de branșament este de

0,8m.

Instalația interioara de apa rece:

Consumatorii de apa rece vor fi alimentați prin intermediul legăturilor directe conducta-

obiect sanitar. Soluția adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor prin intermediul

unei rețele ramificate alcătuita din țevi din polipropilena (PP-R) .

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile

tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Conductele de apa se vor monta cu panta de minim 3º/oo, spre punctul de racord.

Instalația interioara de apa calda :

Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unei centrale termice pe lemne, cu boiler

incorporat cu preparare apa calda in regim prioritar. Rețeaua de apa calda va fi tot ramificata

ea urmărind fidel pe cea de apa rece, materialul folosit fiind tot polipropilena cu inserție de

aluminium (PP-R/Al) sau similar.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Instalația interioara de canalizare :

Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare prin sifoanele acestora, in

conductele orizontale de legătura. Schimbările de direcție sub un unghi de 90 grade se pot

realiza folosind doua curbe la 45 grade, montate succesiv. Pe conductele de canalizare se

prevăd piese si dispozitive de curatire, la schimbările de directie, in punctele de ramificație

greu accesibile, precum si pe traseele rectilinii lungi. Tuburile de curatire se amplasează in așa

fel incat sa fie posibila curatirea conductei in ambele sensuri.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul instalatiei de canalizare

efectuata din tuburi din polipropilena de scurgere ce se imbina prin intermediul garniturilor de

etansare.

Coloana de ventilare :

Coloana de ventilare principala (prelungirea coloanei de canalizare de la punctul de

consum cel mai înalt până deasupra acoperișului) va avea o diametrul cu o dimensiune mai

mica decât diametrul conductei pe care o ventilează dar minimum 50 mm. In secțiunea de

ieșire a gazelor nocive in atmosfera se prevăd căciuli de protecție pentru a împiedica

pătrunderea zăpezii, etc. in interiorul rețelei.

Instalația exterioara de canalizare :

Instalațiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se racordează la bazinul

vidanjabil etanș si ecologic, prin intermediul căminelor de racord. Căminele se pot executa din

zidărie de caramida, din beton, tuburi din beton prefabricate sau tuburi din materiale plastice.

Conductele exterioare de canalizare vor fi din PVC-KG D=110mm si se vor plasa pe cât

posibil în spatiile verzi, cât mai aproape de linia fațadelor clădirilor, astfel încât racordurile

instala iilor interioare de canalizare sa fie cât mai scurte, respectând distantele minime fa a de

funda iile construcțiilor amplasate în terenuri normale respectiv ale construcțiilor amplasate în

terenuri sensibile la umezire (3m).

Pantele de montare a conductelor de evacuare apa uzata menajera:

- Dn 50, i = 0,0250(minime), i = 0,0350(normale) ;

- Dn110, i = 0,0120(minime), i = 0,0200(normale) ;

- Dn125, i = 0,0100(minime), i = 0,0150(normale).

INSTALATII TERMICE

Prepararea agentului termic:

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Prepararea agentului termic aferent încălzirii spațiale a imobilului se realizează local

prin intermediul unei centrale termice, pe lemne, cu doua cazane cu gazeificare, având

puterea termica utila de 80 Kw fiecare.

Exploatare si întreținere:

Utilizatorului ii este permisa numai curatarea la suprafața a centralei termice, utilizind

produse specifice pentru curatarea pieselor de mobilier. Este interzisa intervenția neautorizata

sau necorespunzătoare asupra echipamentelor din cadrul centralei termice.

Pentru perioada friguroasa in cazul in care echipamentele din cadrul centralei termice

nu funcționează se recomanda protejarea intalatiei de încălzire prin introducerea unor soluții

antiinghet compatibile cu materialele feroase prezente in instalație.

Dimensionarea instalatiei de incalzire:

Pierderile de căldura ale construcției s-au calculat conform SR 1907-1-97 in condițiile

pentru județul Calarasi, temperatura exterioara este – 15gr.C. temperaturile interioare

convenționale de calcul s-au stabilit conform indicațiilor din SR 1907-2-97.

Rezistenta termica pentru elementele construcției

• ferestre – 0,33 mpk/w

• perete exterior -1,4 mpk/w

Echilibrarea hidraulica a instalatiei a fost luata in calcul la dimensionarea ramurilor si a

diametrelor conductelor si se va realiza si cu ajutorul robinetilor montați pe ramuri. De

asemenea pe fiecare corp de încălzire se vor monta ventile manuale de dezaerisire.

Alegerea armaturilor de evacuare a aerului se va face in conformitate cu prescripțiile

I.9/2002, Tab.12.7. Corpurile de încălzire recomandate in proiect sunt radiatoare panou din

otel, cu unul sau doua rânduri de țevi. Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet de

dublu reglaj de colt (pe tur), robinet de reglaj (pe retur) si ventil de dezaerisire. Montarea

corpurilor de încălzire se va face cu respectarea prevederilor I.9 –2002 –Cap.14.

Proiectarea instalației s-a făcut ca acestea sa corespunda calitativ cel puțin la nivelurile

minime de performanta, referitoare la cerințele definite de Legea 10/1995 privind calitatea in

construcții:

- Rezistenta si stabilitate

- Siguranța in exploatare

- Siguranța la foc

- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

- Izolare termica, hidrofuga si economia de energie.

Materiale:

Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate si garanție. Conductele vor fi

din țevi de PP-R cu inserție de aluminium.

Înainte de punerea in opera se vor lua masuri de depozitare si conservare

corespunzătoare a materialelor

Corpurile de încălzire vor fi radiatoare din otel, care se vor monta pe pereți cu ajutorul

unor console de susținere. Ele se vor racorda in diagonala iar la alegerea acestora se va tine

cont de pierderile de căldura ale încăperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficienții

de corecție ce țin seama de temperatura agentului precum si de locul de amplasare al

radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior).

- soluții tehnice de asigurare cu utilitati.

Depășirea consumurilor inițiale de utilitati se datoareza extinderii studiate (in cazul

nostru, sala de sport).

Alimentarea cu energie: Este necesar un supliment de putere de cca. 11,76 Kw, pentru

a satisface si consumul de energie electrica cerut de extindere.

Alimentarea cu apa potabila

Pentru asigurarea debitului de apa necesar funcționarii extinderii corpului 1, s-a propus

executarea unui branșament la rețeaua de apa localității, care sa asigure debitul Q de:

- Q=1,2 l/s pentru consum menajer si de 5 l/s pentru hidranți pentru stins incendii.

Încălzirea scolii P+1, a salii de sport si a scolii parter se va realiza de la C.T. pe

combustibil solid, aferenta fiecărui corp de clădire.

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului

În urma analizei documentaţiei depuse, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

Calarasi a eliberat notificarea tip A, nr.6949 din 04.08.2009 prin care a decis că pentru faza

S.F., proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Materialele folosite la realizarea lucrărilor nu produc efecte nedorite asupra solului,

microclimatului apelor de suprafața, vegetației, faunei sau peisajului înconjurător. Prepararea

agentului termic se face prin intermediul unor centrale termice cu combustibil solid,

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

funcționând cu un randament ridicat, neproducând noxe in măsura sa polueze mediul

înconjurător.

a) Elaborarea proiectului tehnic

Criterii generale privind proiectul tehnic pe care le vom indeplini:

- Vom elabora memoriu general care va prezenta sintetic toate aspectele ce

caracterizează investiţia;

- Vom elabora memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat;

- Vom elabora caiet de sarcini pentru fiecare specialitate;

- Vom elabora liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate;

- Vom realiza centralizatorul de costuri pe fiecare obiect de investiţie;

- Vom realiza centralizatorul de costuri pentru întreaga lucrare;

- Vom elabora graficul general de realizare a lucrării;

- Vom asigura verificarea tehnică a proiectului tehnic;

- Vom întocmi planurile generale privind amplasamentul (plan de încadrare în zonă,

plan de situaţie) şi trasarea obiectelor de investiţie (planuri de trasare);

- Vom întocmi planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile;

- Vom obține avize, acorduri, aprobări, certificat de urbanism, agremente tehnice (ca

anexe) – după caz;

- Vom prezenta măsuri pentru protecţia mediului;

- Vom întocmi părţile scrise şi desenate.

Criterii specifice privind aspectele calitative ale Proiectului Tehnic pe care le vom

îndeplini:

- Părţile scrise realizate de firma noastră vor cuprinde foaia de titlu în care sunt

prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborări proiectului.

- Părţile scrise realizate de firma noastră vor conţine lista cu semnături ale

reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect si elaboratorilor.

- Vom asigura corespondenţa între obiectele de investiţie din cadrul proiectului tehnic şi

cele din studiul de fezabilitate (se va lua în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul

studiului de fezabilitate)

- În cazul apariţiei unor modificări admisibile între studiul de fezabilitate şi proiectul

tehnic, le vom prezenta beneficiarului spre aprobare şi apoi vom scoate avizul ISC.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

- vom asigura verificarea proiectului tehnic de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi

cf. „Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei

lucrărilor şi a construcţiilor – H.G. 925/1995; M.O. 286/1995”; ştampila şi semnătura

verificatorului de proiect se va pune pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi

părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege.

- Vom realiza partea de organizare de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri

de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică,

telecomunicaţii.

- Caietul de sarcini va conţine breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de

construcţie şi a instalaţiilor.

- Caietul de sarcini va descrie lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui obiect

de investiţie în parte.

- Caietul de sarcini va conţine instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice

referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor,

normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate.

- Vom elabora instrucţiuni privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile obiectivului de

investiţie.

- Vom elabora proiecte de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor şi

documentaţie privind post utilizarea construcţiilor.

- Vom elabora centralizatorul pe categorii de lucrări, pe obiecte de investiţie.

- Vom întocmi listele ce cuprind cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv

dotările – după caz.

- Vom întocmi devizele pe obiect ce vor fi realizate pe baza antemăsurătorii conform

indicatoarelor de norme de deviz.

- Planşele vor fi numerotate/codificate, vor avea cartuş cu format şi conţinut conform

standardelor precum şi semnăturile proiectanţilor.

Conţinut:

Piesele scrise vor conține:

- Foaia de semnătură (aceasta va conţine: denumirea lucrării, faza de proiectare,

denumirea beneficiarului, elaboratorul proiectului, rubrica de avizare de către beneficiar şi

semnătura verificatorului autorizat al proiectului)

- Borderourile tuturor pieselor;

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

- Lista de control a modificărilor;

- Comanda sau tema;

- Certificat de urbanism şi avize;

- Memoriu de prezentare;

- Memoriul tehnic pentru arhitectură;

- Memoriile tehnice pentru celelalte specialităţi (distincte pentru structură, instalaţii

termice, electrice, curenţi slabi, sanitare, climatizare şi sisteme de securitate);

- Caietele de sarcini;

- Listele cu cantităţile de lucrări şi materiale prevăzute în proiect pentru fiecare

specialitate în parte (structura, instalaţii termice, electrice, sanitare, climatizare, sisteme de

securitate, dotări, lista cu utilaje tehnologice şi fişe tehnice);

- Graficul general de realizare a investiţiei;

- Program de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

- Referate de verificare tehnică a proiectului.

Proiectul tehnic va cuprinde:

Breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea

elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare elemente de

construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările

şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

Borderou;

Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele

asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor si

normelor folosite;

Dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

Standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale,

utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

Condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

Listele cu cantităţile de lucrări vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării

valorice a lucrărilor şi vor conţine:

Deviz general;

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Devize pe obiecte (listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări şi listele de

antemăsurători);

Tabelul indicatorilor tehnico-economici;

Lista consumurilor de resurse materiale;

Lista consumurilor cu mâna de lucru;

Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcţii (listele cu cantităţi

de lucrări pentru construcţii provizorii pentru organizarea de şantier);

Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;

Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice;

Formularele, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul

ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

Graficul general de realizare a investiţiei reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de

investiţii/intervenţii.

Piesele desenate vor conține:

- Plan de situaţie scara 1 : 500;

- Plan parter scara 1 : 50;

- Plan învelitoare scara 1 : 50;

- Secţiuni transversale şi longitudinale caracteristice (câte sunt necesare) sc.1:50;

- Faţadele construcţiei sc. 1 : 50;

- Tablouri de tâmplărie, inclusiv desfăşurător de tâmplărie;

- Detalii de execuţie caracteristice scara 1:20, 1:10;

- Planuri cu indicarea traseelor de instalaţii: reţele exterioare şi a traseelor

interioare:distribuţii, coloane, legături la obiecte – scara 1 : 50;

- Scheme funcţionale propuse pentru specialităţile: alimentare cu apă, gaz, reţele de

canalizare exterioare, instalaţii termice, sanitare, electrice, instalaţii de curenţi slabi şi sisteme

de securitate.

Detaliile de execuţie vor conține:

Proiect rezistenţă: fundaţii, stâlpi, grinzi, planşeu, şarpanta, etc;

Proiect amenajări interioare şi exterioare: balustrade/parapeţi, detalii racorduri

finisaje, învelitori, detalii tehnice şi tehnologice etc.

Lucrările se vor preda Beneficiarului în mai multe exemplare astfel:

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

- proiectul tehnic şi caietul de sarcini: 6 exemplare;

- detaliu de execuţie şi PAC : 3 exemplare;

- format electronic CD: 3 exemplare.

NOTĂ:

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele

vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori

comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să

restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe

cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a

favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Durata contractului de achiziţie publică este de 30 zile de la semnarea contractului,

respectiv:

a) 25 zile pentru Elaborare proiect tehnic, Detalii de execuţie, Documentaţie pentru

obţinerea autorizaţiei de construire, avizelor şi acordurilor;

b) 5 zile verificarea tehnică a proiectului.

Operator economic,

S.C. BODOINVEST S.R.L.

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, [email protected], www.bodoinvest.comRO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ