PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PK PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 ... 8.1 Fail Peperiksaan Pejabat HEA 5 Tahun ... kertas soalan peperiksaan Pejabat HEA 5 Tahun B . UiTM CAWANGAN

  • Published on
    07-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 1 dari 12 </p><p>PROSEDUR </p><p>PENYEDIAAN KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p> Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh </p><p>T/tangan </p><p> Nama </p><p> 1. Dr. Rohaiza Saat 2. Dr. Nor Azni Shahari </p><p>Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli </p><p>Prof Dr Nasrudin Mohammed </p><p> Jawatan </p><p> Pensyarah </p><p> Wakil Pengurusan </p><p> Rektor </p><p> Tarikh </p><p> 16/02/16 </p><p> 16/02/16 </p><p> 16/02/16 </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 2 dari 12 </p><p>REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL </p><p>Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen </p><p>ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan di dalamnya. </p><p>HALAMAN DIPINDA </p><p>Tarikh No. Pindaan </p><p>No. Para Muka Surat </p><p>Ringkasan Pindaan Diluluskan </p><p>26/08/05 02/00 Semua Pindaan melebihi 50% 05/10/05 </p><p>3/10/08 01 3/10/08 </p><p>12/2/12 03/00 Semua Pindaan melebihi 50% 12/2/12 </p><p>29/07/13 03/01 Muka </p><p>hadapan </p><p> Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor </p><p>29/07/13 </p><p> 28/08/13 03/02 Semua </p><p> Perubahan tarikh kuatkuasa </p><p>28/08/13 </p><p>11/11/14 03/03 </p><p>Muka hadapan </p><p>Semua </p><p> Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Perubahan tarikh kuatkuasa </p><p>11/11/14 </p><p>22/06/15 </p><p>03/04 Muka hadapan </p><p>Perubahan pegawai yang bertanggungjawab </p><p>22/06/15 </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 3 dari 12 </p><p> Muka </p><p>hadapan </p><p>Semua </p><p> Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Perubahan tarikh kuatkuasa </p><p>16/02/16 03/05 Muka hadapan </p><p>Semua </p><p>12 </p><p>Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Perubahan tarikh kuatkuasa Lampiran 2: Garis Panduan Format Kertas Soalan Peperiksaan Lampiran 3: Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan) Lampiran 4: Borang Pengakuan Staf </p><p>16/02/16 </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 4 dari 12 </p><p>Bil Isi Kandungan Muka Surat </p><p>1.0 Objektif 5 </p><p>2.0 Skop 5 </p><p>3.0 Definisi 5 </p><p>4.0 Singkatan 6 </p><p>5.0 Dokumen Rujukan 6 </p><p>6.0 Tanggungjawab dan Tindakan 7 </p><p>7.0 Carta Alir 9 </p><p>8.0 Rekod Kualiti 11 </p><p>9.0 Lampiran 12 </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 5 dari 12 </p><p> 1.0 OBJEKTIF </p><p>Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan proses penyediaan kertas soalan peperiksaan dengan baik dan mengelakkan kemungkinan kebocoran soalan tersebut kepada pelajar yang mana akan menjejaskan kewibawaan pihak UiTM Cawangan Negeri Sembilan. </p><p> 2.0 SKOP </p><p>Prosedur ini digunapakai oleh Pengurusan Akademik dan pensyarah UiTM Cawangan Negeri Sembilan untuk memastikan proses penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir dapat dilaksanakan dengan lancar. </p><p>3.0 DEFINISI </p><p>a) Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan (BHEPep) </p><p>Satu Bahagian di bawah Timbalan Naib Canselor (Akademik &amp; Antarabangsa) untuk menguruskan urusan pentadbiran peperiksaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peperiksaan. </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 6 dari 12 </p><p> 4.0 SINGKATAN </p><p> UiTMCNS - Universiti Teknologi Mara Cawangan Negeri Sembilan </p><p>BHEPep Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan </p><p>RK - Rektor </p><p>TR HEA - Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik </p><p>KPP - Ketua Pusat Pengajian </p><p>KK - Koordinator Kursus </p><p>PKS - Penyedia Kertas Soalan </p><p>PP HEA - Penolong Pendaftar Hal Ehwal Akademik </p><p>EO HEA - Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Akademik </p><p>JSU - Jadual Spesifikasi Ujian </p><p>JK V - Jawatankuasa Vetting </p><p> 5.0 DOKUMEN RUJUKAN </p><p>Bil. Jenis Dokumen Lokasi No. Rujukan </p><p>5.1 Manual Kualiti Bilik Kualiti MK.UiTM.CNS.01 </p><p> 5.2 </p><p> Pekeliling Akademik UiTM </p><p> Pejabat HEA </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 7 dari 12 </p><p>6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN </p><p>TANGGUNGJAWAB TINDAKAN </p><p> RK </p><p> 1. Menerima surat pengumuman penyediaan Kertas </p><p>Soalan Peperiksaan daripada BHEPep. (Lampiran 1) </p><p> 2. Mengarahkan TRHEA mengedarkan surat </p><p>pengumuman penyediaan kertas soalan peperiksaan. </p><p> TR HEA </p><p> 3. Mengedar surat pengumuman kepada semua </p><p>KPP/KK. </p><p> KPP/KK </p><p> 4. Mengenalpasti PKS dan membuat perlantikan Jawatan </p><p>kuasa Vetting. </p><p> PKS </p><p> 5. Menyediakan soalan peperiksaan berpandukan format </p><p>terkini yang telah ditetapkan (Lampiran 2), skema jawapan dan juga JSU. </p><p> JK V </p><p> 6. Membuat semakan dan pembetulan kertas soalan dan </p><p>skema jawapan daripada aspek: </p><p> kandungan soalan memenuhi keperluan silibus. </p><p> format kertas soalan. </p><p> tahap kesukaran soalan mengikut JSU yang telah disediakan. </p><p> penggunaan tatabahasa yang betul. </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 8 dari 12 </p><p>TANGGUNGJAWAB TINDAKAN </p><p> PKS </p><p> 7. Melengkapkan Borang Penyerahan Kertas Soalan </p><p>(Produk Pelanggan) (Lampiran 3) dan Borang Pengakuan Staf. (Lampiran 4) </p><p> Menyerahkan kertas soalan akhir, skema jawapan dan </p><p>JSU yang telah dimasukkan ke dalam sampul D (kertas soalan) dan sampul C (skema jawapan) kepada KPP/KK. </p><p>KPP/KK </p><p> 8. Menghantar kertas peperiksaan dan skema jawapan, </p><p>borang penyerahan kertas soalan (produk pelanggan), borang pengakuan staf dan salinan keras dan salinan lembut (softcopy) kertas soalan akhir kepada Fakulti. </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 9 dari 12 </p><p>7.0 CARTA ALIR </p><p>TANGGUNG JAWAB </p><p> ALIRAN KERJA PROSES KERJA REKOD </p><p> PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKAAN AKHIR. </p><p> MULA </p><p>RK Menerima surat pengumuman penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan daripada BHEP. </p><p>Lampiran 1 </p><p>RK Mengarah TR HEA mengedarkan surat pengumuman penyediaan kertas soalan peperiksaan. </p><p> TR HEA </p><p> Mengedar surat pengumuman kepada semua KPP/KK. </p><p>KPP/KK </p><p> Mengenalpasti PKS dan melantik JK Vetting. </p><p>Y </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 10 dari 12 </p><p>PKS </p><p> Menyediakan soalan peperiksaan berpandukan format terkini yang telah ditetapkan dan skema jawapan. </p><p> Lampiran 2 </p><p> JK V </p><p> Membuat semakan dan pembetulan kertas soalan dan skema jawapan daripada aspek: </p><p> -kandungan soalan memenuhi keperluan silibus. </p><p> -format kertas soalan. -tahap kesukaran soalan mengikut JSU yang telah disediakan. -penggunaan tatabahasa yang betul. </p><p> PKS </p><p> Melengkapkan Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan). </p><p> Lampiran 3 </p><p> PKS </p><p> Melengkapkan Borang Pengakuan Staf. </p><p> Lampiran 4 </p><p>Ya Tidak </p><p>Y </p><p>B </p><p>Y </p><p>Ya </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 11 dari 12 </p><p> PKS </p><p> Menyerahkan kertas soalan akhir, skema jawapan dan JSU yang telah dimasukkan ke dalam sampul D (kertas soalan) dan C (skema jawapan) kepada KPP/KK. </p><p>KPP/KK Menghantar kertas peperiksaan dan skema jawapan muktamad kepada Fakulti. </p><p> TAMAT </p><p>8.0 REKOD KUALITI </p><p>Bil Jenis Rekod Lokasi Tempoh Simpanan </p><p>8.1 Fail Peperiksaan Pejabat HEA </p><p>5 Tahun </p><p>8.2 Surat pengumuman penyediaan kertas soalan peperiksaan </p><p>Pejabat HEA </p><p>5 Tahun </p><p>B </p></li><li><p>UiTM </p><p>CAWANGAN </p><p>NEGERI </p><p>SEMBILAN </p><p>PROSEDUR </p><p>KUALITI OPERASI </p><p>NO. RUJUKAN : PK.UiTM.CNS.HEA (O).11 </p><p>NO. KELUARAN : 03 </p><p>PENYEDIAAN </p><p>KERTAS SOALAN </p><p>PEPERIKSAAN </p><p>NO. PINDAAN : 05 </p><p>TARIKH KUATKUASA </p><p>: 16/02/16 </p><p>MUKA SURAT : 12 dari 12 </p><p> 9.0 LAMPIRAN </p><p>Bil Nama Lampiran </p><p>No Lampiran </p><p> 9.1 </p><p> Surat Pengumuman Penyediaan Kertas Soalan 600-BHEPPep (PT. 12/10/1) </p><p> 1 </p><p> 9.2 </p><p> Garis Panduan Format Kertas Soalan Peperiksaan BHEPep (KS) DS Akt. 03-01-02 (Semakan E ) </p><p> 2 </p><p> 9.3 </p><p> Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan) BHEPep(KS) DS Akt. 03-02-03 (Semakan F) </p><p> 3 </p><p> 9.4 </p><p> Borang Pengakuan Staf BHEPep(KS) DS Akt. 03-07-01 (Semakan H) </p><p> 4 </p></li></ul>

Recommended

View more >