Protokoll fأ¶rt vid IOGT-NTO:s tjugofemte ordinarie kongress, 2019-07-02آ  Protokoll fأ¶rt vid IOGT-NTO:s

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Protokoll fأ¶rt vid IOGT-NTO:s tjugofemte ordinarie kongress, 2019-07-02آ  Protokoll fأ¶rt vid...

 • Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugofemte ordinarie kongress, den 26–30 juni 2019 på Nolaskolan, Örnsköldsvik.

  Onsdagen den 26 juni 2019 FÖRSTA SESSIONEN Ordförande: Johnny Mostacero Sekreterare: Jenny Tapper § 1

  Kongressens öppnande Förbundsordförande Johnny Mostacero inledde kongressen klockan 14.00 med ett öppningsanförande. Han hälsade alla välkomna till kongressen i Örnsköldsvik och berättade att staden betyder mycket för honom sedan han arbetade med Våga-programmet. Han menade att i Örnsköldsvik finns ett starkt engagemang för folkhälsofrågor. Johnny fortsatte med att framhålla att det här är en historisk kongress och att det är hit utvecklingsresan som startade 2015 i Lund har fört oss. Han sa ”Nu ska vi tillsammans fatta ett antal viktiga beslut, varav ett om regionindelningen. Det är en historisk kongress. Vi ska gå från det vi är till det vi vill. Er närvaro här är av största betydelse.” Johnny framhöll även att kongressen också är ett tillfälle att träffa gamla och nya vänner, och att ta hand om varandra så att den som är ny inte hamnar utanför. Johnny Mostacero förklarade 2019 års kongress öppnad klockan 14.15. § 2

  Praktisk information Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, tog upp några praktiska frågor och informerade om beredningsgrupperna och deras uppgifter. Ombuden lämnade plenum vid 14.25 för att samlas i olika beredningsgrupper. § 3

  Inledning av Mona Örjes IOGT-NTO-rörelsens tillika Junis förbundsordförande Mona Örjes höll ett välkomst- anförande där hon poängterade hur aktiv nykterhetsrörelsen är. § 4

  Hälsning från kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Per Nylén Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Per Nylén välkomnade IOGT-NTO-rörelsen till kommunen och tackade för möjligheten att ha oss här, varefter han berättade om Örnsköldsvik med omgivningar. Han framhöll att IOGT-NTO-rörelsens engagemang har betydelse för folkhälsan. Han avslutade med att tacka för att kongresserna förlagts till Örnsköldsvik.

 • § 5

  Hälsning från socialminister Lena Hallengren Nästa talare var socialminister Lena Hallengren som inledde med att säga att det kändes bekant, som att vara hemma, detta med att vara på kongress. Hon fortsatte med att framhålla att det arbete IOGT-NTO-rörelsen gör är betydelsefullt. De frågor rörelsen driver är inga lätta frågor, inga enkla segrar. Vi har ett ansvar för att stå upp för en solidarisk alkoholpolitik, inte minst när det rör barn i missbruksmiljö. Alkoholmonopolet har utmaningar i den återigen lyfta frågan om gårdshandel, men än mer genom distanshandeln via nätet. Det finns mycket att vara vaksam på, exempelvis på vad som händer på olika plattformar för sociala medier där den resursstarka alkoholindustrin ständigt hittar nya sätt att nå ungdomar. Det är viktigt att regeringen fortsätter ha en strategi för ANDT-frågor, och särskilt N-et i ANDT (narkotika) har hög prioritet. Socialminister Lena Hallengren önskade så alla en trevlig, rolig och spänstig kongress. Mona Örjes överlämnade till ministern Junis rapport om kommunernas stöd till barn i missbruksmiljö, tillsammans med en namninsamling. Det är fortfarande alldeles för många kommuner som inte har något stöd att erbjuda, och så många barn som går utan hjälp. Därefter ställdes tre frågor från publiken: Anna Matilda (Junis): Varför säljer man alkohol när det ändå bara kan skada folk?

  Ministern: Man har sagt att om folk dricker så lite som möjligt så får människor göra som de vill, men om de bara dricker lite har man ändå begränsat konsumtionen. Man måste vara pragmatisk för det är svårt att få framgång om man försöker genomföra något som alldeles för många inte vill.

  Alicia (UNF): Lagen säger att unga under 25 år inte får utsättas för alkoholreklam, men ungdomar utsätts för alkoholreklam 1 120 gånger per månad, främst i sociala medier. Kommer regeringen att ta detta problem på allvar?

  Ministern: Det är oerhört svårt att göra något åt reklamen i sociala medier, och alkoholkapitalet är resursstarkt. Sociala medier är snabbt: medan lagstiftare funderar på hur man ska komma åt problemet så har andra vägar redan hittats. Man har inte kommit så långt i frågan, och den är jättesvår, men verkligen inte bortglömd av politikerna.

  Gunvor (IOGT-NTO): Den utredning som ska göras om spelreklam, går det att ta med alkoholreklam i den utredningen?

  Ministern: Alkohol- och spelfrågorna hanteras i dagsläget av olika departement vilket gör att det inte är uppenbart. Departementen samarbetar dock intensivt om att se likheter mellan frågorna.

  Mona överlämnade till ministern bland annat Ludde-materialet som ska användas i skolorna för att prata om hur det kan vara att leva i en familj med missbruk. § 6

  Praktisk information Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, meddelade att tiden runnit iväg och ombudsskolan därmed är uppskjuten till torsdag morgon.

 • Protokollen från beredningsgrupperna läggs upp digitalt och finns på papper torsdag morgon. § 7

  Ajournering Förhandlingarna ajournerades klockan 17.25.

 • Torsdagen den 27 juni 2019 ANDRA SESSIONEN Ordförande: Johnny Mostacero Erik Wagner Karin Hagman Sekreterare: Magnus Andersson Mikaela Bexar § 8

  Återupptagande av förhandlingarna Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 8.30. § 9

  Inledningsanförande Förbundsordförande Johnny Mostacero hälsade åter alla välkomna till kongressen. Han höll följande inledningsanförande.

  Vi har en av de kanske viktigaste kongresserna på väldigt länge framför oss. Vi har några viktiga frågor som kommer att ha väldigt stor betydelse för vår framtida utveckling. Och jag tror att det här är en kongress som vi kommer att peka tillbaka på och säga: ”Det var i Örnsköldsvik 2019 vi tog besluten som har gjort att vi är där vi är idag.”

  När vi har en så viktig kongress framför oss, krävs det naturligtvis att vi steppar upp. Min vice förbundsordförande Andrine Winter brukar säga många kloka saker. Hon brukar säga: ”Nu intar vi ett framåtlutat läge”, så nu tycker jag att vi alla ska göra det. När man sitter och lyssnar på någon, om det är något extra intressant som sägs, då lutar man sig framåt och sträcker fram det öra man hör bäst på, och så tar man in, och så är man med i samtalet och diskussionen.

  En annan klok sak hon brukar säga är att ”vi krokar arm”. Det är också något jag tycker att vi ska göra, för ibland, när man fattar beslut om svåra frågor, känns det tryggt att ha en annan arm som man krokar i. Eller när man är ute och går på otrampad mark och trampar ner i ett hål – då är det skönt att ha någon som håller en uppe.

  På kongressen i Karlstad 2017 pratade jag om själva syftet med Expedition 50. Om vi hårdrar syftet med Expedition 50, är det att vi vill öka medlemsengagemanget. Det är det övergripande målet. Jag pratade också om att tända eldar av engagemang. Jag tycker att det är en väldigt bra symbol för vad som händer i vår rörelse, med vårt engagemang och våra medlemmar – att vi tänder eldar här och där, som blossar upp och blir ett kraftigt engagemang. Ibland brinner de ut ganska snabbt, ibland håller de i väldigt länge, men det är olika eldar och engagemang som vi syftar till att tända.

  Vid kongressen i Karlstad bad jag också ombuden att visa mod. Ibland behöver vi ta fram modet. Det tror jag att vi kommer att behöva göra på den här kongressen också. Så ha modet med er och plocka fram det när det behövs!

  Det där är viktigt, för det är alltid lättare att vara kvar i det trygga och invanda än att gå ut i det okända. Men det är också så att det trygga och invanda, det är förvaltning, och det som är lite otryggt och nytt, det är det som blir utveckling. Det tycker jag också vi ska ha med oss under kongressen.

 • Jag vill också påminna om det som är vår övergripande vision med Expedition 50. Vi har tydliga och högt satta mål med vad vi vill åstadkomma: • 50 000 medlemmar • 50 fastigheter på strategiskt utvalda orter, de orter som har störst tillväxt i landet • 50 verksamhetsutvecklare på sikt • Ett 50-procentigt medlemsengagemang. Om vi ska nå dit, behöver vi en ny distriktsstruktur som vi kan bygga upp allt kring. Och nu finns det förslaget färdigt. Det är utrett, det är processat, helt enkelt moget för att vi kan gå till beslut. När dessa frågor är avhandlade och besluten tagna, då är vi redo att ta nästa kliv. Och nästa kliv blir etapp 2 av Expedition 50. Det handlar om tre identifierade områden som vi anser är väldigt viktiga för vår fortsatta resa framåt: Det handlar om bemötande, det handlar om tillit och det handlar om stolthet. Och det där är inte något som är taget ur luften – det är också processat. Vi har stämt av det, och vi har haft januarikonferenser där vi har samlat våra distriktsstyrelser under fyra år: 2016, 2017, 2018, 2019. Under de samlingarna har vi stämt av resan med Expedition 50 och också pekat ut vad nästa etapp ska bli. Under januarikonferensen 2018 identifierade vi behoven kring bemötande, tillit och stolthet. Och när vi läser medlemsundersökningen, ser vi också att vi får stöd för