Provinciale folder MECHELEN
Provinciale folder MECHELEN
Provinciale folder MECHELEN
Provinciale folder MECHELEN
Provinciale folder MECHELEN

Provinciale folder MECHELEN

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Provinciale folder MECHELEN

Text of Provinciale folder MECHELEN

 • onze provincie inbegrepen

 • ProvincieAntwerpen

  Team

  inb

  egre

  pen

  ons engage ment is inbegrepen

  6. Kris Peeters 50 jaar, Puurs

  De juiste beslissing op het juiste niveau, daar staan wij voor. Heel wat belangrijke dossiers overschrijden de grenzen van gemeente of stad, maar dat betekent niet dat Brussel erover moet beslissen.

  Tussen een sterk Vlaanderen en krachtige gemeenten is er nood aan een efficint provinciebestuur. Daar werkt men aan cordinatie tussen veiligheidsdiensten, aan fietsknooppunten, aan het beleid inzake ruimtelijke ordening. Kortom, aan dingen die onze streek leefbaarder, aangenamer en veiliger maken.

  Deze ploeg enthousiaste kandidaten is uw garantie op efficint bestuur. Zij verdienen uw stem.

  3. Annelies Reynaert 29 jaar, Sint-Amands Gehuwd met Bruno

  en mama van Bo Romaniste, Master

  bedrijfseconomie en actief als Business Advisor in de automobielsector

  Houdt van reizen, lezen, samenzijn met vrienden

  Voor een provincie waar vernieuwing en traditie elkaar met respect ontmoeten

  4. Stefaan Deleus 40 jaar, Mechelen (Hombeek) Gehuwd met Christa Papa van Kristof,

  Michiel en Laurenz Advocaat Sinds 2002 gemeenteraadslid

  te Mechelen

  Voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland

  5. Heidi Van Praet 44 jaar, Willebroek (Tisselt) Gehuwd met Marc Mama van Nathan en Axelle Licentiaat arbeids en

  organisatiepsychologie Master publiek management Senior adviseur bij de

  Vlaamse Overheid

  Een duurzame industrie voor een betere natuur

  onze provincie inbegrepen

  1. Sofie Bradt lijsttrekker

  36 jaar, MechelenGehuwd met PieterLicentiaat geschiedenis, Master bestuurskunde enoverheidsmanagementKabinetssecretaris van ministerpresidentKris PeetersVoormalig schepen en voorzitter van dehuisvestingsmaatschappij te Willebroek

  Wonen doen we een leven lang. Onze woonsituatie verandert nochtans voortdurend. Als jong gezin hebben we andere noden dan op onze oude dag. Een slim woonbeleid speelt daarop in. Door onderhoud en renovatie te ondersteunen. Door aanpassingspremies te voorzien voor ouderen en minder validen. Door huur of koopwoningen betaalbaar te houden, ongeacht inkomen of gezinssamenstelling. Het provinciale premie en subsidiebeleid moet hoge sociale objectieven koppelen aan duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

  1

  2 5 4 6 3

  2. Jrgen Godden 28 jaar, Bornem Quality control laborant Houdt van reizen, skin

  en uit eten gaan CD&V-voorzitter kern Bornem

  Voor een veilige en economisch sterke provincie

 • Veiligheid in de breedste zin van het woord vormt een blijvende bekommernis voor de

  provinciale overheid. Degelijk opgeleide en goed op elkaar afgestemde hulpdiensten zijn daarvoor onontbeerlijk. Campus Vesta speelt

  in op de behoefte van de burger aan veiligheid. De provincie moet mee de

  schouders blijven zetten onder dit soort initiatieven.

  Jrgen Godden

  Het platteland, dat is open ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen. Samen met de andere overheden moet

  de provincie de lijnen uittekenen voor een cht plattelandsbeleid.

  Land- en tuinbouw spelen daarin een centrale rol.

  Als volwaardige economische activiteiten vormen zij de ruggengraat van het

  plattelandsleven n garanderen ze ons heerlijke en verse

  producten uit eigen streek.

  Stefaan Deleus

  Communicatie-oplossingen op maat

  voor mensen met een beperking: dat

  is waar Modem voor staat.

  Want in een inclusieve samenleving

  moet iedereen zijn zegje kunnen

  doen. Zonder steun van de provincie

  zijn dergelijke initiatieven ondenkbaar.

  Cultuur, dat is verleden, heden en toekomst tegelijk.

  Onze provincie kan prat gaan op schitterende musea, rijke

  bibliotheken en bruisende cultuurcentra. Ze bezit

  bovendien een ongekende rijkdom aan erfgoed. Van toeschouwer tot artiest, van jong tot

  oud, van liefhebber tot beroepskunstenaar: voor

  CD&V is cultuur een zaak van en voor iedereen.

  Annelies Reynaert

  plattelandinbegrepen

  veiligheid inbegrepen

  Pro

  gra

  mm

  a in

  beg

  rep

  en

  mensen met een beperking

  inbegrepen

  onze provincie inbegrepen

  cultuur inbegrepen

 • Meer van dit, zodat Antwerpen d fietsprovincie bij uitstek blijft! Ons netwerk

  van fietsknooppunten is al 2.750 km lang, maar daar mag het niet bij blijven.

  Naast verdere uitbreiding is ook goed onderhoud cruciaal. Zo kan iedereen op een

  vlotte en duurzame manier de hele provincie doorkruisen. Veilige en aangename

  fietspaden zijn het beste visitekaartje voor onze provincie.

  fietsers inbegrepen

  Bedrijven zorgen voor welvaart e

  n

  werk in eigen streek. Een netwerk

  van bedrijvencentra voor startende

  ondernemers en de realisatie

  van voldoende kwaliteitsvolle

  bedrijventerreinen moeten de

  ondernemingszin stimuleren.

  CD&V ijvert ook voor een beleid da

  t

  de detailhandel in onze woonkerne

  n

  versterkt. Want onze ondernemers

  zijn en blijven de motor

  van de provinciale economie.

  Sofie Bradt

  Antwerpen is een groene provincie. Daar zijn de provinciale groendomeinen het beste bewijs van. Het is nergens heerlijker toeven dan in Broek De Naeyer, dUrsel of het Vrijbroekpark. Zowel jong als oud moet kennis kunnen maken met de pracht en de rust van dit natuurschoon. Milieu en natuur blijven daarom hoog op onze agenda staan.

  Heidi Van Praet

  Pro

  gra

  mm

  a in

  beg

  rep

  en

  natuur inbegrepen

  onze provincie inbegrepen

  ondernemers inbegrepen

 • PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

  Breng op 14 oktober een geldige stem uit

  voor de provincieJe mag voor meer dan n kandidaat op

  dezelfde lijst stemmen

  Verantwoordelijke uitgever: Ineke Mannaerts - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2012 - Niet op de openbare weg gooien a.u.b

  onze provincie inbegrepen

  1 SofIE BrADt

  2 JrgEN goDDEN

  3 ANNELIES rEyNAErt

  4 StEfAAN DELEuS

  5 HEIDI VAN PrAEt

  6 KrIS PEEtErS

  2 1 3 4 5 6

  7lijstnummer