PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU 2020. 10. 6.¢  Sociologija hrvatskoga dru¥Œtva 1 ¢â‚¬â€œ Sociologija

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU 2020. 10. 6.¢  Sociologija hrvatskoga...

 • PSIHOLOGIJA. DIPLOMSKI 

  116

  214006 Dario Vučenović / Jelena Jureta Razvojne poteškoće djece i mladih* 0/2/0 30 LJ 3

  133183 200304

  Jelena Maričić / Dario Vučenović / Jelena Jureta

  Studentska praksa 0/2/4 90 LJ 6

  139788 Ana Matošić Tretman ovisnika 0/2/0 30 LJ 3 Predmet (144889) Stres i psihotrauma izvodi se u KB Dubrava. Predmet (139788) Tretman ovisnika izvodi se u Klinici za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“. Predmet (76073) Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija izvodi se u Klinici za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“. Ta dva predmeta izmjenjuju se svake druge godine u ljetnom semestru, počevši od ak. god. 2018./2019. Predmet Studentska praksa nosi 6 bodova po ECTS-u, ima satnicu 0/2/4 i ocjenjuje se. Najveći broj studenta koji može pohađati pojedini predmet specifičnih i profesionalnih vještina je 15 (osim za predmet Studentska praksa), uz moguće manje povećanje temeljeno na zamolbi studenta Službi za nastavu i studente. Predmet Studentska praksa mogu upisati svi zainteresirani studenti druge godine diplomskoga studija psihologije, ali ne izravno, nego prijavom izvoditeljima kolegija. (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:

  * Uvjet za upis predmeta (214006) Razvojne poteškoće djece i mladih jesu dobiveni potpisi iz predmeta (53863) Razvoj u društvenom kontekstu i (53872) Psihološko savjetovanje.

  UVJETI ZAVRŠETKA DIPLOMSKOGA STUDIJA Student završava diplomski studij psihologije kada ostvari najmanje 120 bodova po ECTS-u, položi sve predmete propisane studijskim programom i izvedbenim nastavnim planom i obrani diplomski rad na diplomskom studiju psihologije. Mora položiti i sve druge predmete koje je upisao, a koji nisu bili propisani izvedbenim nastavnim planom diplomskoga studija psihologije.

  ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

  STUDIJ

  SOCIOLOGIJE

  Predstojnik Odsjeka: prof. dr. sc. Stipan Tadić

 • 118

  SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI 

  118

  PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – jednopredmetni studij Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica sociologije (univ. bacc. soc.) universitarius baccalaureus sociologiae / universitaria baccalaurea sociologiae

  University Bachelor in Sociology

  I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić

  Uvod u sociologiju 2/1/0 45 1. 5

  37766 215026 Andreja Sršen

  Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

  1/2/0 45 1. 4

  37762 159876 Dario Pavić Uvod u znanstveni rad 2/2/0 60 1. 5

  165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

  17087 Temeljni zajednički predmeti 1. 2–3

  3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4 3839 Izborni predmeti I 1. 6 1770 Izborni predmeti II 1. 3 UKUPNO 1. 29–30

  45752 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 1* 2/2/0 60 2. 7

  159877 130891

  Ivan Balabanić / Ivan Perkov Društvo i održivost 2/1/0 45 2. 4

  37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

  Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

  0/2/0 30 2. 4

  165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

  17087 Temeljni zajednički predmeti 2. 2–3

  3840 Izborni predmeti I 2. 5 1770 Izborni predmeti II 2. 4

  2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 1.–2. 3–6

  UKUPNO 1.–2. 29–34

  SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI 

  119

  (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (45752) Sustavna sociologija 1 jest položen ispit iz predmeta (172495) Uvod u sociologiju. Uvjet za upis predmeta (45753) Sustavna sociologija 2 jest položen ispit iz predmeta (45752) Sustavna sociologija 1.

  AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4

  209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

  45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4

  TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (17087)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

  129992 Sandro Skansi / Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 LJ 2

  IZBORNI PREDMETI I (3839 i 3840)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 37771 200698 Vine Mihaljević Socijalna ekologija 1/1/0 30 1. 3

  37782 200699 Mislav Kukoč Povijest socijalnih teorija 2/0/0 30 1. 3

  159975 200700 Sara Ursić Sociologija prostora 1/1/0 30 2. 3

  177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 2. 2

  IZBORNI PREDMETI II (1770) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201333 215089

  Dario Vučenović / Goran Radoš Društveni menadžment 1/1/0 30 Z 3

  200664 215090

  Irena Cajner Mraović

  Društvo i maloljetnička delinkvencija 0/2/0 30 Z 3

  200665 214838

  Stjepan Šterc / Ivan Bota

  Izbori i društvene zakonitosti 0/2/0 30 Z 3

  214001 Nikša Dubreta Sociologija rada i organizacije 1/1/0 30 Z 3

  200703 215091

  Lovorka Brajković / Luka Janeš Psihijatrija i društvo 0/2/0 30 Z 3

 • 119

  SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI 

  118

  PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE – jednopredmetni studij Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica sociologije (univ. bacc. soc.) universitarius baccalaureus sociologiae / universitaria baccalaurea sociologiae

  University Bachelor in Sociology

  I. GODINA Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  172495 Marica Marinović Golubić / Marija Zelić

  Uvod u sociologiju 2/1/0 45 1. 5

  37766 215026 Andreja Sršen

  Sociologija hrvatskoga društva 1 – Sociologija hrvatskih regija

  1/2/0 45 1. 4

  37762 159876 Dario Pavić Uvod u znanstveni rad 2/2/0 60 1. 5

  165536 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 1 0/0/2 30 1. 0

  17087 Temeljni zajednički predmeti 1. 2–3

  3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.–6. 4 3839 Izborni predmeti I 1. 6 1770 Izborni predmeti II 1. 3 UKUPNO 1. 29–30

  45752 Renato Matić / Ivan Perkov Sustavna sociologija 1* 2/2/0 60 2. 7

  159877 130891

  Ivan Balabanić / Ivan Perkov Društvo i održivost 2/1/0 45 2. 4

  37769 Stipan Tadić / Petar Bilobrk

  Sociologija hrvatskoga društva 2 – Religijske promjene u Hrvatskoj

  0/2/0 30 2. 4

  165537 Lucijan Šupljika Gabelica Tjelesna kultura i šport 2 0/0/2 30 2. 0

  17087 Temeljni zajednički predmeti 2. 2–3

  3840 Izborni predmeti I 2. 5 1770 Izborni predmeti II 2. 4

  2960 Izborni temeljni zajednički predmeti 1.–2. 3–6

  UKUPNO 1.–2. 29–34

  SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI 

  119

  (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIŠE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (45752) Sustavna sociologija 1 jest položen ispit iz predmeta (172495) Uvod u sociologiju. Uvjet za upis predmeta (45753) Sustavna sociologija 2 jest položen ispit iz predmeta (45752) Sustavna sociologija 1.

  AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 45642 Lucia Miškulin Saletović Akademski engleski 0/4/0 60 1.–6. 4

  209486 Sanja Vulić Vranković / Stéphane Paul Michel Akademski francuski 1/0/3 60 1.–6. 4

  45829 Lucia Miškulin Saletović Akademski njemački 0/4/0 60 1.–6. 4

  TEMELJNI ZAJEDNIČKI PREDMETI (17087)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  188068 Ivana Kresnik Osnove hrvatske jezične kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

  129992 Sandro Skansi / Marko Kardum Akademska pismenost 1/0/2 45 LJ 2

  IZBORNI PREDMETI I (3839 i 3840)

  Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 37771 200698 Vine Mihaljević Socijalna ekologija 1/1/0 30 1. 3

  37782 200699 Mislav Kukoč Povijest socijalnih teorija 2/0/0 30 1. 3

  159975 200700 Sara Ursić Sociologija prostora 1/1/0 30 2. 3

  177435 Vanja-Ivan Savić Ljudska prava 2/0/0 30 2. 2

  IZBORNI PREDMETI II (1770) Šifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 201333 215089

  Dario Vučenović / Goran Radoš Društveni menadžment 1/1/0 30 Z 3

  200664 215090

  Irena Cajner Mraović

  Društvo i maloljetnička delinkvencija 0/2/0 30 Z 3

  200665 214838

  Stjepan Šterc / Ivan Bota

  Izbori i društvene zakonitosti 0/2/0 30 Z 3

  214001 Nikša Dubreta Sociologija rada i organizacije 1/1/0 30 Z 3

  200703 215091

  Lovorka Brajković / Luka Janeš Psihijatrija i društvo 0/2/0 30 Z 3

 • 120

  SOCIOLOGIJA. PREDDIPLOMSKI. JEDNOPREDMETNI 

  120

  52484 215096 Ivan Markešić Religije svijeta 2/0/0 30 Z 3

  200645 215115

  Marica Marinović Golubić Sociologija prehrane 2/0/0 30 Z 3

  52487 215116 Stipan Tadić

  Sociologija zdravlja i bolesti 2/0/0 30 Z 3

  37787 215117 Nenad Pokos Stanovništvo svijeta 2/0/0 30 Z 3

  200606 214839

  Stipan Tadić / Petar Bilobrk Suvremeni duhovni izazovi 1/1/0 30 Z 3

  209487