pusat luar universiti malaysia sabah borang permohonan ...

 • Published on
  16-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA (KULIAH HUJUNG MINGGU)

  A . SESI KEMASUKAN :

  PUSAT PENGAJIAN :KOTA KINABALU/TAWAU/W.P.LABUAN SAHAJA (SILA RUJUK IKLAN KEMASUKAN SEBELUM MEMBUAT PILIHAN PROGRAM DAN PUSAT TEMPAT PENGAJIAN)

  PILIHAN PUSAT PENGAJIAN

  KOD PROGRAM

  PROGRAM PENGAJIAN

  Adakah anda bersetuju ditawarkan ke pusat pengajian lain selain dari pusat pilihan anda: YA: TIDAK: (sila Tandakan (/) MAKLUMAT PERIBADI

  Nama Penuh (Seperti Dalam Kad Pengenalan):

  No. Kad pengenalan Lama : / Umur : Tahun

  Baru : - -

  Tarikh Lahir : - - Tempat Lahir : ________________________________ Agama : ______________ Bangsa : ________________ Jantina : _______________ Warganegara : _____________________ Taraf Perkahwinan : _________________________

  Alamat Surat-menyurat :

  Poskod: Negeri :

  No. Telefon : - (Rumah) - (Pejabat)

  - (Tel. Bimbit)

  Nota :

  Sila tandakan [ ] pada bahagian yang berkaitan

  Lekatkan

  Gambar Terbaru

  2 0 1 6 2 0 1 7 /

 • Email (jika ada) : ______________________________ Pekerjaan : Kerajaan Swasta Sendiri Jawatan : ______________________________________________________ Kategori Jawatan: Pendapatan Sebulan : Tetap Kontrak Sambilan RM :

  Alamat Majikan:

  Poskod: Negeri:

  Telefon: -

  A. MAKLUMAT WARIS

  Nama Waris:

  Alamat Waris:

  Poskod: Negeri:

  Telefon: - Hubungan ____________________________________

  Pekerjaan: Kerajaan Swasta Sendiri Jawatan _______________________________________________

  Pendapatan Sebulan: RM : Bil. Tanggungan :

  Alamat Majikan:

  Poskod: Negeri:

  Telefon : -

 • B. MAKLUMAT AKADEMIK

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) (WAJIB)

  Tahun: Pangkat:

  Keputusan Peperiksaan

  SUBJEK GRED SUBJEK GRED SUBJEK GRED

  Bahasa Malaysia Perdagangan

  Bahasa Inggeris Ekonomi Asas

  Matematik Sejarah

  Matematik Tambahan Geografi

  Prinsip Akaun Fizik

  Kimia Biologi

  (Sila sertakan salinan sijil SPM yang telah disahkan) SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) (Sekiranya Ada)

  Tahun : Pangkat :

  MATAPELAJARAN GRED MATAPELAJARAN GRED

  (Sila sertakan salinan sijil STPM yang telah disahkan) DIPLOMA atau kelayakan lain (Nyatakan) : ________________________________________________________________ Program/ Kursus : ________________________________________________________________

  Tahun Dianugerahkan :

  Institusi : _______________________________________________________________

  Alamat Institusi : _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  PMK/PNGK/CGPA : Tarikh Ujian MUET : Keputusan : Tahap (Band)

  Pernah mengikuti Pengajian Luar Kampus/Sepenuh Masa di mana-mana IPTA: Ya Tidak Jika [ Ya ] Sila Nyatakan

  Tahun :

  Institusi : ________________________________________________________

  Sebab Berhenti : ________________________________________________________

  F. SUMBER KEWANGAN

  Tandakan di kotak berkenaan

  Biasiswa Pinjaman Pengajian Pembiayaan Sendiri

 • G. PENGAKUAN

  Saya mengaku semua keterangan di atas adalah benar dan Universiti Malaysia Sabah berhak menolak permohonan ini sekiranya keterangan tersebut didapati palsu dan/atau tidak lengkap.

  _______________________ ____________________________ Tarikh Tandatangan Pemohon

  H. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

  Tandakan di kotak berkenaan Permohonan ini Diterima Ditolak ______________________ ___________________________ Tarikh Tandatangan Nama & Cop Rasmi

  Catatan :

  __________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

 • I. PENGALAMAN KERJA

  Pekerjaan/ Jawatan:

  Nyatakan pekerjaan/jawatan dahulu hingga sekarang dan sertakan perakuan majikan bagi setiap pekerjaan/jawatan yang dinyatakan.

  Sila sertakan lampiran sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Pengesahan daripada majikan adalah WAJIB.

  Bil Pekerjaan/Jawatan Gaji

  Sebulan (RM)

  Nama dan Alamat Majikan

  Kategori Majikan

  (Kerajaan / Swasta)

  Tarikh Berkhidmat Tarikh disahkan

  dalam Pekerjaan /

  Jawatan

  Sebab Berhenti Dari Hingga

  Tempoh Perkhidmatan

  Tahun Bulan

  Jumlah tempoh perkhidmatan : Tahun Bulan

  Nota:

  (Pengalaman kerja yang tidak disertakan dengan perakuan majikan tidak akan diambil kira di dalam tempoh perkhidmatan)

 • BORANG PENJAMIN KEWANGAN

  1. Sila kemukakan borang ini kepada penjamin kewangan anda lebih awal supaya dapat diproses bersama

  dengan permohonan anda.

  2. Anda perlu mempunyai 1 orang penjamin kewangan. Penjamin kewangan anda mestilah orang yang sanggup untuk membayar segala hutang pemohon jika pemohon gagal berbuat demikian.

  Sila tulis dalam HURUF BESAR dan tandakan yang berkaitan.

  Nama Penuh (mengikut kad pengenalan/paspot)

  No. Kad pengenalan/paspot)

  Program Dipohon : Ijazah Sarjana Muda Mod Pengajian: Kuliah Hujung Minggu

  Fakulti:_______________________________________________________________________________

  Pemohon di atas telah memohon untuk mengikuti program prasiswazah dan telah menamakan tuan/puan sebagai penjamin kewangan.

  Nama

  No. Kad Pengenalan / Paspot :

  Pekerjaan :

  Pendapatan Sebulan :

  Alamat :

  No. Telefon Rumah : Pejabat :

  Faks : E-mel :

  PENGAKUAN PENJAMIN

  Saya mengaku akan menjelaskan segala bayaran pengajian penama tersebut di UMS sekiranya penama tidak mampu / gagal menjelaskannya.

  Tandatangan Tarikh

  PERINGATAN KEPADA PEMOHON

  UNTUK DILENGKAPKAN OLEH PEMOHON

  UNTUK DILENGKAPKAN PENJAMIN

  UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah

 • PUSAT LUAR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  SENARAI SEMAK PERMOHONAN KE PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT

  IJAZAH SARJANA MUDA (KULIAH HUJUNG MINGGU) KEMASUKAN SESI AKADEMIK 2016/2017

  Universiti Malaysia Sabah mengucapkan terima kasih kepada saudara/i yang berminat untuk mengikuti Program Pengajian Di Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kuliah Hujung Minggu) Pusat Luar Universiti Malaysia Sabah bagi Sesi Akademik 2016/2017. PERHATIAN:

  TARIKH TUTUP PERMOHONAN : SILA RUJUK IKLAN DI AKHBAR SEBELUM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN, PERMOHON DIKEHENDAKI UNTUK MENGEMUKAKAN 3 SALINAN BORANG PERMOHONAN DAN SILA PASTIKAN SEMUA KEPERLUAN DAN DOKUMEN YANG DIKEHENDAKI ADALAH LENGKAP SEPERTI BERIKUT:-

  1. Sekeping gambar terkini berukuran passport 2. 3 salinan kad pengenalan yang disahkan

  3. 3 salinan keputusan SPM yang disahkan

  4. 3 salinan keputusan STPM yang disahkan (jika ada)

  5. 3 salinan Diploma dan Transkrip yang disahkan (jika ada)

  6. 3 Salinan Keputusan MUET ( Malaysian University English Test) yang disahkan (Wajib)

  7. 3 salinan sijil akademik lain yang disahkan (jika ada)

  8. 3 salinan surat asal kelulusan/perakuan/pengesahan/pelepasan daripada majikan

  atau pihak berkuasa berkenaan bagi mereka yang mempunyai pengalaman kerja untuk mengikuti program ini. (Wajib)

  9. Surat Pengesahan biasiswa/hadiah latihan/pinjaman pengajian (jika ada) 10. Borang Penjamin Kewangan (Wajib)

  11. Semua salinan hendaklah terang dan jelas

  * Kegagalan mematuhi perkara (1)-(11) akan menyebabkan borang permohonan tidak lengkap dan

  ia tidak akan dapat dipertimbangkan.

 • KAD JAWAPAN

  Kad Jawapan (Untuk Diisi Oleh Pemohon)

  __________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  Poskod :

  Nota : Borang Permohonan Kemasukan Anda Telah Diterima dan Masih di dalam Proses

  (Sila Tuliskan Nama Dan Alamat Sendiri)

  Pusat Luar

  Universiti Malaysia sabah

  Lekatkan

  Setem

  RM 1.00

Recommended

View more >