of 12/12
QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (5) Inspectie-ervaring Quercus op reis Cursusplanner 2011 Een bekentenis van een oude rot in het vak Nova Jaargang 12 Nr. 20 December 2010 • Eerste cursus in Kalmthout, België • Verslag open dag NOVA Walking around the ‘Christmas Tree’

Quercus PS

 • View
  236

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Quercus PS nieuwsbrief december 2010

Text of Quercus PS

 • QUERCUS PSMet o.a. Testen en inspecteren (5) Inspectie-ervaring Quercus opreis Cursusplanner 2011 Een bekentenis van een oude rot in het vak Nova

  Jaargang 12 Nr. 20 December 2010

  Eerste cursus in Kalmthout, Belgi Verslag open dagNO

  VA

  Walking around the C

  hristmas Tree

 • 2 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  VOORWOORD

  Quercus-PS is een uitgave van:

  Quercus Technical Services B.V.met als werkmaatschappijen:

  Quercus Technical Inspection Services, Quercus Examination Services & Quercus Technical Training Services

  Baileystraat 38013 RV ZwolleTelefoon 038 - 452 99 91Fax 038 - 452 56 90E-mail: [email protected]

  Quercus Technical Services B.V. December 2011Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd.

  Quercus Technical Training Services

  Platinastraat 662718 RX ZoetermeerTelefoon 038 - 452 99 91Fax 038 - 452 56 90E-mail: [email protected]

  Quercus PS verschijnt tweemaal per jaar.Het blad wordt gratis verzonden aanbedrijven en cursisten.

  Samenstelling en redactie:Quercus Zwolle en Quercus Zoetermeer.

  Internet:www.qts.nl

  COLOFON

  Vergeten we de techniek niet?

  Het lijkt wel of de gehele wereld bezig is met campagnes over veiligheid. Cursussen, programmas en voorlichting moeten bewerkstelligen dat iedereen veilig werkt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar laten we wel wezen, buiten de veiligheidsfunctionarissen om, voeren medewerkers werkzaam-heden uit binnen hun vakgebied. En binnen dat vakgebied moeten mensen presteren. Presteren betekent voor mij op een vak-kundige wijze werkzaamheden uitvoeren met als doel een functionele en veilige installatie. Dit geldt voor de ontwerper, de constructeur, de installateur, de gebruiker en degene die voor de instandhouding zorg draagt.

  Nu ligt de focus op veiligheid en ik bemerk steeds meer dat de competentie van medewerkers te wensen overlaat. Competentie betekent voor mij dat mensen zich kunnen verantwoorden voor hun daden. Dat wil zeggen dat zij datgene wat zij doen kunnen beredeneren. Anders is het toch een kunstje? Het resulteert in integriteit van een installatie. En dat geeft veiligheid.

  Vraag een techneut uit te leggen wat hij of zij doet. Het resultaat zal u wellicht niet verrassen. En toch is het de basis voor veilig-heid in alle opzichten in de competentie van onze medewerkers.Dat zal ik u uitleggen.Ik was aanwezig bij een symposium over veiligheid, gegeven door een professor aan de Universiteit van Leuven. Hij vertelde dat we maar liefst 11.000.000 bits per seconde krijgen aan impulsen uit onze omgeving (zien, horen, voelen, ruiken, proeven). Dit bepaalt ons gedrag! Hiervan zijn we ons van 10.999.960 bits per seconde niet bewust. Waar we ons bewust van zijn, zijn slechts 40 bits per seconde.

  Quercus Technical Services B.V.Paul Koop

  Als we aan die 10.999.960 bits per seconde niets kunnen doen dan moeten we toch werken aan die input van 40 bits per seconde waar we wel bewust van zijn? Hoe kunnen we die 40 bits optimaal benutten?

  .

  Begrijpend leren is onze doelstelling bij onze cursussen. Dan beklijft de lesstof. Mensen worden zich dan bewust van de gevaren. Zij kunnen dan weer binnen hun vakgebied beredeneren hoe apparatuur werkt. Dat draagt werkelijk bij tot veiligheid. Dat brengt mij weer terug tot de stelling dat veiligheid en kwaliteit een product is van competentie.

  Ik wil een lans breken voor competentie van onze medewerkers!Veiligheid krijgt gelukkig de aandacht die ons bewust maakt van de gevaren buiten ons vakgebied!

  Zorg dat je begrijpt wat je doet en alleen datgene doet wat je begrijpt. Concentreer je op je werk. Beredeneer en analyseer. Wees bezig met je werk. Wees gemotiveerd.

  Ofwel vindt je werk leuk, dan motiveert dat en dat draagt automatisch bij aan die 40 bits. Dan rijst de vraag, wanneer vindt iemandzijn werk leuk? Als er een uitdaging ligt, dan stimuleert en motiveert dat. Dit maakt ons bewust. Een sleur is gevaarlijk.

  We beseffen ons maar al te goed dat we dingen doen tegen beter weten in. We zijn dan even niet scherp. Gebeurt dat ook wanneer we bezig zijn met een hobby? Of hebben we dan opperste concentratie...

 • TESTEN EN INSPECTEREN (5)

  In de vorige nieuwsbrieven is er telkens een facet uitgelicht over het proces van inspecteren. Ter afsluiting wil ik het hebben over inspecteren en de relatie met andere bedrijfsactiviteiten.

  Een installatie dient een doel, daar kunnen we het over eens zijn. Het is de taak van de gebruiker om met die installatie verantwoord om te gaan. Alle andere activiteiten hebben als doel de installatie beschikbaar en veilig te houden. Welke activiteiten zijn dat zoal?

  Instandhouding Bij de oplevering hebben we een goede installatie overgedragen gekregen met een duidelijk beleid ten aanzien van de beheersing van de kritische beheersactiviteiten. Als dat niet zo is, dan moet u zich achter de oren krabben en wordt het tijd voor een gedegen inspectie met als doel een goede uitgangspositie te verkrijgen. Bij de instandhouding van de installatie moet u zeker stellen dat de status van de installatie niet verandert. Als u daar niet zeker van bent, dan bent u toe aan een inspectie.

  Oplossen van storingen Een storing treedt op in de installatie, omdat zich een niet geplande gebeurtenis heeft voorgedaan. Dit moet worden getraceerd en het euvel moet worden weggenomen. Indien u er niet zeker van bent dat medewerkers bij het oplossen van de storing zich niet schuldig maken aan het veranderen van de configuratie en instellingen, dan wordt het tijd voor een inspectie.

  Optimalisatie Elke verandering in de installatie, hoe miniem dan ook, moet optimalisatie als doel hebben. Veranderingen zoals uitbreiding, vernieuwen, vervangen, modificeren en herstellen. Is er geen grondslag voor optimalisatie, dan zijn de veranderingen illegaal. Aan optimalisatie liggen zorgsysteem- elementen ten grondslag. Zij hebben te maken met risicos en resultaat van de verbetering. Is deze activiteit niet gegarandeerd, dan wordt het tijd voor een inspectie.

  Inspectie Met een inspectie stellen we zeker dat de status van de installatie voldoet aan vooraf gestelde criteria. Niet alleen de wetgeving ligt hier aan ten grondslag maar ook criteria die de installatieverantwoordelijke aan geeft en die voor- namelijk te maken heeft met functionaliteit.

  Kunnen we dan concluderen dat wij druk zijn door de tekortkomingen bij de in- en uitvoering van deze genoemde activiteiten? Er is een andere conclusie die ik wil trekken uit bovenstaande. Hebben onderhoud (instandhouding), het oplossen van storingen en het optimaliseren van onze installaties niet een directe relatie met inspecteren?

  Onderhoud is inspecteren en inspecteren is onderhoud; zorg dan wel voor dynamiek in het onderhoud. Als een storing wordt opgelost dan vragen wij ons af waarom iets is gebeurd dat niet werd verwacht. Doen wij dit niet ook met inspecteren?Bij optimalisatie gaat het om de verbetering van de installatie met als doel functionaliteit of risicobeheersing. Een inventarisatie ligt hier aan ten grondslag. Ook dit heeft weer te maken met inspecteren.

  Mogen we dan stellen dat als we onze zaken op orde hebben we dan geen inspecties meer hoeven te doen? De ideale wereld. We hebben te maken met mensen en hun tekortkomingen. Waar we aan moeten werken is beheersing van onze primaire processen in de keten. Veel is terug te voeren op visie op de bedrijfsvoering en competentie van mensen die in het totale proces zijn betrokken.

  Wij blijven voorlopig uw inspecties uitvoeren, want een frisse blik van een buitenstaander is nooit weg.

  3 Testen en inspecteren (5)

  4 Inspectie-ervaring; De onver- wachte inspectie

  5 Quercus op reis; Singapore

  6 Cursusplanner 2011

  10 Bekentenis van een oude rotin het vak

  16 Korte Nova met o.a.: Verslag Open Dag Beursdeelname Eerste cursus gepland in Kalmthout

  INHOUD

  Quercus PS Jaargang 12 [20] | 3

 • 4 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  INSPECTIE ERVARING

  Reisverslag van de onverwachte inspectie

  Bij een eerdere inspectie heeft Berend al een beeld bij de installatie van het eiland. De eerste dag van de inspectie gaat het al mis. Een vrolijk uitstapje naar een satelite wordt verstoord door mist en dus moet hij halverwege alweer terug naar de kust, om vervolgens de volgende dag weer terug te keren naar zijn geliefde spullen die hij de vorige dag had achter-gelaten. In periode erop doen er verschillende situaties voor waarvan n in het bijzonder.

  Na een rustperiode keert Berend, nu samen met Jurgen, terug naar hetzelfdeeiland in de Noordzee en gaan ze samen verder met de inspectie van de installatie. Na wat zoek- en kijkwerk gaat de inspectie weer van start. Berend en Jurgen lopen zonder problemen het gehele eiland door. De laatste dag van de inspectie begint zoals zoveel eerdere dagen, maar na het eten gaat het mis. Berend en Jurgen staan klaar om hun inspectie uit te voeren op een ventilator op het bovenste dek, maar nog voor ze kunnen gaan beginnen horen ze dat de generatoren steeds langzamer gaan en uiteindelijk uitvallen. Het is nu helemaal stil op het normaal niet zo stille eiland. Over de portofoon klinkt dan de mededeling dat ze een black-out hebben en dat Quercus moet stoppen met de inspectie en terug kan keren naar de controlekamer. Nog voor we van het deck af zijn horen we nog over het PA-systeem dat ook alle werkzaamheden stil liggen en de vergunningen die nodig zijn om te kunnen werken ingetrokken zijn. Hierop besluiten we om de spullen maar helemaal op te ruimen en klaar te maken om definitief te stoppen, aangezien we die middag zouden vliegen en er 3 uur voor nodig is om het proces helemaal op te starten.

  Nadat we onze spullen hebben opgeruimd gaan we terug naar de controlekamer, waar iedereen hectisch heen en weer loopt. Wij besluiten hierop naar de kantine te gaan en ons rustig te houden, wel bieden we aan om te helpen en dit wordt wel geaccepteerd.Na enige tijd vragen we hoe de gang van zaken is en krijgen dan te horen wat bij sommige in 23 jaar nog nooit is voorgekomen. Ze gaan een plan maken om iedereen van het eiland te halen aangezien ze geen stroom meer hebben, dit houdt in dat er geen wc, koeling, luchtbehandeling en licht is. Ook vallen steeds meer noodverlichtingen uit, waardoor het lastig is om op trappen te lopen en je weg te vinden voor spullen uit de slaap-

  HET WOORD AAN... JURGEN BARTELSE

  kamer. Hierdoor is het dus niet mogelijk om te blijven, ondanks dat er mensen zijn die niet willen gaan. Bij de volgende uitleg wordt het een en ander duidelijk. De generatoren zijn uitgeval-len en de noodgenerator weigert om op te starten en geeft 500V in plaats van 400V. De spanningsregelaar is defect en zal dan ook vervangen moeten worden.

  Berend en Jurgen besluiten om te helpen met zoeken naar de regelaar. We vinden de regelaar zodat de elektricien deze kan vervangen en afregelen. Ondertussen zijn er al drie heli-kopters geregeld om het eiland leeg te halen. Ook is al een schema gemaakt voor wie met welke moet gaan, eerst de contractoren en dan het eigen personeel. Na het plannen en doorspreken van de volgorde, start de generator op en hebben we weer stroom op een van de generatoren, hieruit klink een positieve Yes. De tv begint weer met spelen en de lichten gaan weer aan. De plannen worden nog eens be-sproken en er wordt gekeken wat het beste is voor de mensen. Wij moeten ons klaarmaken voor vertrek en ja erg spannend was het wel. Het duurde in totaal maar 4 uur, maar het voelde als een complete dag.

 • Quercus PS Jaargang 12 [20] | 5

  In 2008 zijn inspecteurs Henk Slot en Rolf voor twee weken voor een inspectie op de Glas Dowr van Bluewater naar de Zuid Afrikaanse kust vertrokken. De Glas Dowr is een Floating Production Storage Offloading installatie en lijkt op een boot, maar het is meer een soort platform. Over deze inspectie heeftRolf al eerder een artikel geschreven. Onlangs is hijin opdracht van Quercus wederom voor twee weken naar Singapore vertrokken. Dit keer om personen op te leiden en te ondersteunen. Hieronder geeft hij opnieuw een kort verslag van zijn ervaringen en belevenissen.

  Tijdens mijn verblijf in Syri (zie nieuwsbrief nr. 19) heeft Quercus het verzoek gekregen om in Singapore een vijftal mensen uit India een update van hun kennis van ATEX te geven, plus begeleiding tijdens de eerste weken van de inspectie. Dit verzoek is mede door mijn bekendheid met de Glas Dowr bij mij terechtgekomen en ik moet zeggen dat ik deze opdracht ook weer met veel plezier heb uitgevoerd.

  QUERCUS OP REIS; Singapore

  De Bluewater FPSO Glas Dowr bevindt zich in Singapore en zal binnenkort worden ingezet op een gaslocatie in de buurt van Oost-Timor.

  Voordat deze installatie kan worden ingezet, worden er in Singapore diverse wijzigingen doorgevoerd. Een groot deel van de bestaande installatie wordt aangepast, vervangen of verwijderd.

  Mijn verblijf in een hotel in Singapore heeft ook zeker voordelen. Na te hebben gewerkt in redelijke tempera-turen met een hoge luchtvochtigheid kun je even ontspannen in het zwembad. Een luxe waar ik dan ook regelmatig gebruik van heb gemaakt.

  Mijn werkzaamheden bestonden in eerste instantie uit een opfrissingscursus CompEx en het begeleiden van de mensen. Later ben ik als ondersteuning gaan werken voor de inspectiecordinator van Bluewater. Deze gaat in december twee weken met vakantie enmij is gevraagd tijdens zijn afwezigheid zijn vervanger te assisteren. Dit houdt in dat ik in december opnieuw naar Singapore afreis. In een latere uitgave zal ik jullie weer op de hoogte brengen van mijn ervaringen.

  Inspecteur Rolf Piccer

  wederom in warmere streken

 • CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS

  12/01/11, 08/03/11

  11/03/11, 06/04/11, 04/05/11

  n.v.t.

  7 ochtenden theorie en7 middagen praktijk

  1.900,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  75,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  VAKBEKWAAM PERSOON HOOGSPANNING

  HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAMPERSOON HOOGSPANNING

  01/02/11

  10/03/11

  n.v.t.

  4 ochtenden theorie en4 middagen praktijk

  1.190,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  75,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  INSTALLATIE-/WERKVERANT-WOORDELIJKE HOOGSPANNING

  17/01/11, 25/01/11 (eng.talig)

  24/01/11

  85,-

  Oosterhout: Op aanvraag

  5 dagen theorie en3 dagen praktijk

  2.150,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  85,-

  55,-

  220,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS

  CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS

  6 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  CURSUSPLANNER 2011 HOOGSPANNING LAAGSPANNING

  BASIS BEVEILIGINGSTECHNIEKHOOGSPANNING

  Op aanvraag

  03/02/11

  n.v.t.

  5 avonden of3 dagen theorie

  999,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  120,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  P-HBO ONTWERPDESKUNDIGEHOOGSPANNING

  Op aanvraag

  n.v.t.

  n.v.t.

  Arnhem: Op aanvraag

  4 avonden theorie

  600,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  De cursusprijs is incl. examenkosten enP-HBO certificaat.

  INSTALLATIE-/ WERKVERANT-WOORDELIJKE HOOGSPANNING + HOOGSPANNINGSDESKUNDIGE

  17/01/11

  24/01/11

  100,- (STIPEL & Quercus certificaat tezamen)

  n.v.t.

  9 dagen theorie en4 dagen praktijk

  2.980,- (incl. cursusmateriaal)

  100,- (STIPEL & Quercus certificaat tezamen)

  20,-

  220,-

  60,-

  220,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur worden 3 extra dagdelen ingepland voor de examens. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  03/02/11, 07/09/11

  25/01/11, 08/09/11

  n.v.t.

  4 dagen theorie en1 dag praktijk

  1.275,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  175,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  HOOGSPANNINGSDESKUNDIGE

  09/03/11, 09/05/11

  24/03/11, 03/05/11

  n.v.t.

  3 dagen theorie en1 dag praktijk

  1.250,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  85,-

  220,-

  55,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  HERKWALIFICATIE INSTALLATIE-/WERK-VERANTWOORDELIJKE HOOGSPANNING

  Dag: 27/01/11

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  10 avonden theorie en 2 dagen praktijkof 8 dagen theorie en 2 dagen praktijk

  2.480,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  220,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur worden 3 extra dagdelen ingepland voor het examen. De examens worden afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  ONTWERPDESKUNDIGE HOOGSPANNING

 • VERVOLG >>EXPLOSIEVEILIGHEID BIJZONDERE MODULEN

  HOOGSPANNING VOOR SCHEEPVAART

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  2 dagen theorie en1 dag praktijk

  1.100,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  80,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 4 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES. De cursusprijs is excl. certificaatkosten en examenkosten.Zowel in het Ned. als Engels mogelijk.

  UITVOERDER BEVEILIGINGS-TECHNIEK HOOGSPANNING

  Op aanvraag

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  3 dagen praktijk

  1.499,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  220,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  Op aanvraag

  n.v.t.

  Arnhem: Op aanvraag

  5 dagen theorie

  2.350,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.

  De cursusprijs is incl. bewijs van deelname.

  BEVEILIGING VAN MIDDENSPANNINGSNETTEN

  INSTALLATIE-/WERKVERANT-WOORDELIJKE LAAGSPANNING

  26/01/11

  03/05/11

  85,-

  n.v.t.

  4 dagen theorie en1 dag praktijk

  1.290,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  115,-

  150,-

  190,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  HERKWALIFICATIE INSTALLATIE-/WERK-VERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING

  08/03/11, 18/10/11

  12/05/11

  n.v.t.

  1 dag theorie en dag praktijk

  580,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  115,-

  190,-

  150,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  27/04/11

  25/02/11

  n.v.t.

  3 ochtenden theorie en3 middagen praktijk

  780,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  85,-

  200,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  VAKBEKWAAM PERSOONLAAGSPANNING

  03/05/11

  01/02/11

  n.v.t.

  1 dag theorie en 3 dagen praktijk

  1.400,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  85,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  INSPECTEUR LAAGSPANNING 1 HERKWALIFICATIE INSPECTEURLAAGSPANNING 1

  Op aanvraag

  29/03/11

  n.v.t.

  dag theorie en1 dag praktijk

  899,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  20,-

  85,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  85,-

  n.v.t.

  dag theorie en1 dag praktijk

  250,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  50,-

  n.v.t.

  75,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  | 7

  ONTWERPDESKUNDIGELAAGSPANNING

  Dag: 01/02/11, Avond: 05/09/11

  Dag: 26/01/11

  n.v.t.

  n.v.t.

  12 avonden of7 dagen theorie

  1.550,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  175,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  Op aanvraag

  20/01/11

  n.v.t.

  2 dagen theorie en2 dagen praktijk

  1.190,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  85,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  INSPECTEUR LAAGSPANNING 2 INSPECTEUR ELEKTRISCHEARBEIDSMIDDELEN

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  dag theorie en dag praktijk

  150,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  20,-

  50,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  COMBINATIECURSUSSEN

 • 8 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  CURSUSPLANNER HOOGSPANNING LAAGSPANNING

  CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS INSTALLATIE-/WERKANTWOORDELIJKEATEX

  14/10/10

  12/10/10

  n.v.t.

  3 dagen theorie

  850,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  n.v.t.

  120,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers. Naast de cursus wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen.De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  CompEx VAKBEKWAAM PERSOON E/I

  21/03/1128/02/11, 14/03/1104/04/11, 11/04/11

  n.v.t.

  n.v.t.

  2 dagen theorie en3 dagen praktijk

  1780,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.

  De cursusprijs is incl. certificaat- en examenkosten. Na het behalen van de examens, ontvangt de cursist het CompExcertificaat.

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  2 dagen theorie

  375,- (incl. cursusmateriaal)

  85,-

  40,-

  n.v.t.

  90,-

  n.v.t.-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  Toets aan het einde van de tweede cursus-dag. De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  VAKBEKWAAM PERSOON E/I ATEX[BASISTRAINING]

  CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS INSTALLATIE-/WERKANTWOORDELIJKEMECHANISCH ATEX

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  n.v.t.

  2 dagen theorie

  580,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  n.v.t.

  90,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  Toets aan het einde van de tweede cursus-dag. De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  12/05/11

  27/01/11

  n.v.t.

  2 dagen theorie en 1 dag praktijk

  490,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  n.v.t.

  90,-

  150,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers. Naast de cursus wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen.De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  INSPECTEUR E/I ATEX ONTWERPDESKUNDIGE E/I ATEX

  25/01/11

  Op aanvraag

  n.v.t.

  4 dagen theorie

  1.050,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  n.v.t.

  170,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers. Naast de cursus wordt 1 extra dagdeel ingepland voor het examen.De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  CURSUSDUUR

  LOCATIE & DATA ZOETERMEER

  ZWOLLE

  CURSUSPRIJS

  CERTIFICAATKOSTEN STIPEL

  QUERCUS

  BEWIJS VANDEELNAME

  THEORIE

  SCHAKELBRIEF

  PRAKTIJK

  EXAMENKOSTEN

  OPMERKINGEN

  ELDERS

  CURSUS

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  1 dagdeel theorie

  100,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  n.v.t.

  30,-

  n.v.t.-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Toets aan het einde van de cursusdag.De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON ATEX

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  1 dag theorie

  150,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  40,-

  n.v.t.

  30,-

  n.v.t.-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Toets aan het einde van de cursusdag.De cursusprijs is excl. certificaat- en examenkosten.

  OPERATOR ATEX

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  1 dag theorie

  380,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.

  BEDRIJFSVOERING ATEX-INSTALLATIESVOOR STAFFUNCTIONARISSEN

  Let op. Extra cursus in Kalmthout, Belgi: Ontwerpen van Explosieveilige installaties. Zie Nova, pag 12

 • Quercus PS Jaargang 12 [20] | 9

  EXPLOSIEVEILIGHEID BIJZONDERE MODULEN

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  2 dagen theorie

  320,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  20,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  MANAGEMENT VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

  06/04/11

  Op aanvraag

  n.v.t.

  1.550,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  165,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is incl. certificaatkosten enexamenkosten. Voor hoog- & laagspanning.

  n.v.t.

  Op aanvraag

  n.v.t.

  1 dag theorie en praktijk

  375,- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  20,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  POWER QUALITY

  n.v.t.

  Op aanvraag

  n.v.t.

  dag theorie en praktijk

  130- (incl. cursusmateriaal)

  n.v.t.

  n.v.t.

  20,-

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.

  WARTELMONTAGE

  COMBINATIECURSUSSEN

  3 dagen theorie

  n.v.t.

  BASISKENNIS ELEKTRISCHEENERGIETECHNIEK [Hoogspanning]

  01/02/11

  10/03/11

  n.v.t.

  5 ochtenden theorie en5 middagen praktijk

  1.390,- (incl. cursusmateriaal)

  140,-

  40,-

  20,-

  100,-

  220,-

  n.v.t.

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES. De cursusprijs is excl. certificaatkosten en examenkosten.

  VAKBEKWAAM PERSOON HOOG- & LAAGSPANNING

  Op aanvraag

  Op aanvraag

  n.v.t.

  2.190,- (incl. cursusmateriaal)

  40,-

  20,-

  100,-

  n.v.t.

  220,-

  Minimaal aantal deelnemers van 6 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES.De cursusprijs is excl. certificaatkostenen examenkosten.

  17/01/11, 25/01/11 (eng. talig)

  24/01/11

  n.v.t.

  7 dagen theorie en3 dagen praktijk

  2.800,- (incl. cursusmateriaal)

  140,-

  40,-

  20,-

  100,-

  220,-

  100,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES. De cursusprijs is excl. certificaatkosten en examenkosten.

  INSTALLATIE-/WERKVERANTWOOR-DELIJKE HOOG- & LAAGSPANNING

  09/03/11, 09/05/11

  24/03/11, 03/05/11

  n.v.t.

  4 dagen theorie en1 dag praktijk

  1480,- (incl. cursusmateriaal)

  140,-

  40,-

  20,-

  100,-

  200,-

  100,-

  Minimaal aantal deelnemers van 10 pers.Naast de cursusduur wordt 1 extra dag ingepland voor het examen. Het examen wordt afgenomen door QES. De cursusprijs is excl. certificaatkosten en examenkosten.

  HERKW. INSTALLATIE-/WERKVERANT-WOORDELIJKE HOOG- & LAAGSPANNING

  8 ochtenden theorie en8 middagen praktijk

  140,-

  HERKW. VAKBEKWAAM PERSOON HOOG- & LAAGSPANNING

  In Company Cursussen en Maatwerk Een aantal van onze cursussen is geschikt om op willekeurige locaties gegeven te worden. Als u kunt beschikken over een ruimte die als les- of instructielokaal kan dienen met daarbij voldoende faciliteiten ten aanzien van de uitrusting van dit lokaal, biedt dit voor u wellicht interessante mogelijkheden. Vaak zijn er flinke besparingen mogelijk door docent en cursus naar u toe te halen. De besparing op de cursuskosten, maar ook op de indirecte kosten veroorzaakt door reisuren en afwezigheidsuren, kan aanzienlijk zijn. De voorwaarden voor een In Company opdracht worden in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd.Ook maatwerk kan in onderling overleg geleverd worden. Samen met u kunnen we nagaan welke kennisgebieden voor uw doelgroep aanvulling behoeven en welke lesmodulen daarvoor in aanmerking komen. Zo ontstaat een maatcursus die precies aan uw behoeften voldoet. Het is zelfs mogelijk specifieke lesmodulen nieuw te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn de meeste theoretische cursussen geschikt om In Company gegeven te worden. Thans is het echter ook mogelijk de praktijkcursus Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning (UBT-HS) In Company te geven, doordat Quercus nu de beschikking heeft over diverse transporteerbare testmodules met beveiligingsrelais. Dit maakt het mogelijk deze cursus in een gewoon (les)lokaal te geven. Ook hier is maatwerk in overleg mogelijk.

  Quercus Examination ServicesQES is een onafhankelijke examenorganisatie die gespecialiseerd is in het afnemen van technische examens. QES neemt examens af voor Stipel en Quercus Technical Training Services. Naast het afnemen van reguliere examens is QES ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. De examenvragen over de bedrijfseigen voorschriften worden in nauwe samenwerking met het betreffende bedrijf opgezet. De kwaliteit van deze examens worden gewaarborgd door onafhankelijke examencommissies. Deze examencommissies houden toezicht op het verloop en de uitvoering van de examens. Regelmatig worden de examens geauditeerd door DNV, Stichting examenkamer of Quercus.De kwaliteit van de examens van de bedrijfseigen voorschriften wordt gewaarborgd door een onafhankelijke werkkamer. Deze werkkamer wordt opgericht door het bedrijf met behulp van Quercus en staat onder toezicht van DNV. Deze werkkamer houdt toezicht op het verloop en de uitvoering van bedrijfseigen examens.

  InformatieQuercus biedt tevens de mogelijkheid om alle cursussen engelstalig te verzorgen. Voor meer informatie over cursussen en examens kunt u contact opnemen met onze vestiging te Zwolle of surfen naar www.qts.nl.

 • Bekentenis van een oude rot in het vak

  10 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  Hoe kan het project verlopen als we samenwerken? Hoe in te vullen?1. Het is pas het laatste semester dat kandidaten de mogelijkheid krijgen om voor het aanvullende programma in aanmerking te komen. In een voorlichtingscampagne krijgen de kandidaten inzicht in de mogelijkheden en potentile werkkring. De kandidaat moet het intensieve vervolgtraject wel verdienen en aankunnen.

  2. Op verschillende niveaus kunnen de kandidaten, op basis van een vastgestelde kwalificatiestructuur, hun certificaten behalen gekoppeld aan eventuele persoonscertificatie volgens de ISO-IEC 17024 (Persoonscertificatie). Dit nationaal en internationaal geldend certificaat is voor vele bedrijven voorwaarde om te kunnen werken op de desbetreffende locaties. 3. De vervolgonderdelen 5 tot en met 8 zijn optioneel met een gerichte stage (9) ter afsluiting. Het programma is bepaald door inhoudsdeskundigen van de branche waar mensen te werk zullen worden gesteld.

  4. Het volgen van een gericht programma zoals geschetst, vormt de omvang van vakbekwaamheid toegevoegd aan het in 2 genoemde certificaat. Het is als het ware als met ISO certificering de omvang en het toepassingsgebied.

  5. Voor bepaalde bedrijven zal de kennis en de vaardig- heden voor het werken in of ten behoeve van de betreffende installaties niet voldoende zijn. De inzet vereist dan meer diepgang. Bepaalde elementen binnen het vakgebied worden hiervoor uitgelicht en extra behandeld.

  Vroeger hadden we meer tijd en ook meer geduld. Nu gaat alles sneller en kunnen we niet meer zonder onze moderne hulpmiddelen.Wel nu, hoe komt het toch dat het bedrijfsleven klaagt over het niveau van de jongeren, i.e. als ze tegenwoordig berhaupt al voor de techniek kiezen.

  Bedrijven denken ook wel het gebrek aan kennis en vaardig-heden af te dekken met veiligheid. Een gedachte die mij doet huiveren. Professionaliteit gaat hand in hand met kennis en vaardigheden en levert kwaliteit en veiligheid op: veilige installaties en veilige werkplekken.

  Hoe komt het nu dat het niet wil lukken om kort na de studie mensen verantwoord in te zetten in de bedrijfsvoering?

  Het is niet de schuld van de jongeren, zij zijn onwetend. Is het dan de schuld van de scholen? Waarom wordt de aansluiting gemist en weten zij de jongeren niet meer te enthousiasmeren? Ze weten wel waar de schoen wringt maar worden geremd in meerdere opzichten. Is het de schuld van het bedrijfsleven? Bedrijfsscholen zijn opgeheven en er is geen eenduidige structuur te bekennen. Onder het mom een opleiding is nooit weg en omdat het moet volgen vele medewerkers nodeloze cursussen. Is het de schuld van de aanbieders van de bedrijfs- cursussen. Zij moeten concurreren in een markt met aanbieders van diverse pluimage.

  De oplossing?Laten we gaan samenwerken! Daarin staan de jongeren centraal! Zij hebben de toekomst. En wij hebben de plicht het voor hen leuk te maken, aantrekkelijk, uitdagend. Dat lukt niet met een stoffige school met een praktijkruimte met ouwe troep. Techniek heeft uitstraling en maakt gebruik van state-of-the-art techniek. Dat nodigt uit!

  Het is voor de persoon het gevoel en dat is in de eerste minuut bepalend.

  Tijden veranderen en ook de mensheid verandert mee. De oudere generatie vindt dat de jeugd minder karakter heeft en de aansluiting met het bedrijfsleven mist. Ik maak mij daar ook schuldig aan. Al schrijvende sta ik nu toch even bij een aantal zaken stil. Hoe was het met mij toen ik net mijn technische opleiding afrondde? Wat had men toen aan mij? Nou de eerste jaren ook niet veel. Ja, ik had inzet en wilde verder komen maar het was een lange weg. Het was een zoektocht naar een positie waar ik me thuis zou voelen en de meeste toegevoegde waarde kon leveren. Ik vond op een bepaald moment de weg naar meer en beter. Deze zoektocht is hieronder geschetst. Hoe lang duurde het voordat u uw draai vond?

  StageBasis

  OpleidingBedrijfs-opleiding Opscholing

  ExtraModulen

  Installatie-kennis Ervaring

  BasisOpleiding Vertrouwen Inzet+ + + + + + + + =

 • Quercus PS Jaargang 12 [20] | 11

  10. De nieuwe medewerker zal in zeer korte tijd de nodige ervaring opdoen en is bekend met de bijzondere omstandigheden. Zijn of haar toegevoegde waarde is direct vanaf de indiensttreding een feit.

  11. Om te worden ingezet is vertrouwen nodig. Dit vertrouwen is wederzijds. De werkgever heeft ver- trouwen in zijn medewerker dat deze vakbekwaam is en zich optimaal inzet, de werknemer heeft ver- trouwen in de werkgever dat deze hem of haar zal ondersteunen in de breedste zin van het woord.

  12. Verloopt het proces zoals hier geschetst dan kan de werknemer worden ingezet met een formele aan- stelling op basis van vakbekwaamheid. Daarmee heeft de werkgever een werknemer binnen een zeer kort tijdsbestek waarop hij kan bouwen!

  Kunt u zich de tijdswinst en de besparing voorstellen die dit oplevert? En misschien wel het belangrijkst: wij kunnen weer de wereld aan en ons profileren als een echt kennisland. Hoe te realiseren? Ik kom het u graag vertellen.

  Paul Koop, directeur Quercus Technical Services.

  6. Binnen veel bedrijven gelden bijzondere omstandig- heden zoals gas- en of stofontploffingsgevaar, VCA en andere veiligheidseisen waar aan moet worden voldaan om toegang te krijgen en werkzaam- heden uit te voeren op locatie. Ook deze modulen kunnen aan het totale programma worden toegevoegd.

  7. Wil de kandidaat werken in de offshore industrie ten behoeve van windmolens of de olie en gasindustrie maar ook andere industrien dan betreft het specifieke installaties. Is het draagvlak groot genoeg dan kunnen maatwerkmodules worden gentroduceerd.

  8. In combinatie met 7 gelden ook bedrijfsvoorschriften. Deze dekken de kritische beheersaspecten af van de installaties waaraan of waarvoor gewerkt moet worden. Ook deze kunnen in cursusmateriaal worden omgezet.

  9. De stage zal met de opgedane kennis en vaardigheden doeltreffend zijn. Toezicht en begeleiding kan tijdens de stage op een ander niveau instoken worden, wat voor het bedrijf en de kandidaat een grote toe- gevoegde waarde geeft. Met het afronden van de stage is de kandidaat echt klaar voor de praktijk.

  Stage

  BasisOpleiding

  Bedrijfs-opleiding

  OpscholingExtra

  ModulenInstallatie-

  kennis

  Ervaring

  Bedrijfs-voorschriften

  Vertrouwen Inzet

  + Scope van vakbekwaamheid

  Programma te bepalen door een branche gerichte comm

  issie

  + + + +

  + =

  Gent

  egreerd

  programma van opleidingscentrum, opleidingsinstituut en branche organisatie

  Dynamiek in vakbekwaamheid

  1 2

  3

  4

  5 6 7 8 9

  10 11 12

 • 12 | Quercus PS Jaargang 12 [20]

  NOVA

  In het kader van de Landelijke Open Dag van het Onderhoud hield Quercus zaterdag 18 september Open Dag. Tijdens deze dag kregen de bezoekers onder het genot van een kopje koffie een rondleiding door o.a. het zelfontwikkelde hoog- en laagspannings-practicum en het explosieveiligheidspracticum. In het hoog- en laagspanningspracticum kregen de bezoekers een demonstratie van de zelfontworpen generatorsimulator. Vervolgens werden ze in het explosieveilig-heidspracticum verrast met een proef.

  Ook was n van onze inspecteurs, Joop Brokking, aanwezig om het n en ander over het inspectievak te vertellen, ondersteund met vele fotos en videos van boorplatformen. Vervolgens werd er door onze (enige) vrouwelijke docente, Wilma Hobers, een presentatie gegeven over vrouwen in de techniek. Tijdens haar presentatie vertelt ze wat haar ervaringen in de techniek zijn en waarom ze voor een baan in de techniek heeft gekozen.

  Na de rondleiding was er tijd voor koffie en thee en een gezellig praatje met andere bezoekers. Ondanks de wat lage opkomst was het toch nog een geslaagde dag!

  In de periode van 1 november t/m 1 december heeft Quercus een lezersonderzoek gehouden onder de abonnees van de Quercus PS. De Quercus PS nieuwsbrief bestaat sinds 1998 en telt momenteel meer dan 2000 abonnees. Met dit onderzoek wil de redactie inzicht krijgen in de wensen van onze lezers, de leesfrequentie, de leesintensiteit en de interesses van de abonnees.

  De enqutes zijn inmiddels binnen en aan de hand van de resultaten zal de Quercus PS in de toekomst in een nieuw jasje worden gestoken.

  Hierbij willen we alle lezers die de enqute hebben ingevuld hartelijk bedanken voor de moeite! In de maand januari maken we de winnaar van de prijzen via de website www.qts.nl bekend. De prijswinnaars worden via het opgegeven e-mailadres hierover genformeerd.

  De winnaar van het klanttevreden-heidsonderzoek is bekend. Onder de 130 respondenten is er n iPad verloot. Op zaterdag 18 september heeft Ingrid Kleine van de afdeling Communicatie de iPad overhandigd aan Karel Unij van Emmtec.Door onderzoek te doen naar de tevredenheid van onze klanten kan er meer specifieke informatie opgedaan worden over de wensen en behoeften van onze klanten. Zij kunnen vertellen over hunpositieve en negatieve ervaringen wat betreft de kwaliteit van de dienst-verlening en de service van Quercus.

  We willen alle klanten die de enqute hebben ingevuld bij deze hartelijk bedanken voor de moeite!

  Winnaar Enqute klanttevredenheidsonderzoek!

  OPEN DAG

  FIJNE KERSTDAGEN &

  EEN VEILIG 2011!

  BEURSDEELNAME

  Een tip om alvast in de agenda te noteren: van 21 t/m 24 maart 2011 staat Quercus op de vijfentwintigste editie van de Gastech. Het beursevenement wordt dit keer georganiseerd in de RAI in Amsterdam.

  De organisator van de Gastech, DMG World Media, verwacht honderden exposanten en meer dan 10.000 bezoekers uit meer dan 75 landen op het gebied van aardgaswinning, zeetransport, opslag, verwerking en landdistributie. En daarmee ook overheden en commercile bedrijven die betrokken zijn bij de aardgas-handel en bij de ontwikkeling, bouw en onderhoud van de bijbehorende installaties en processen.

  Dankwoord lezersonderzoek

  In de vorige nieuwsbrief is reeds vermeld dat Quercus een samenwerking is aangegaan met het Belgische opleidingsinstituut ACTA. Nu kunnen we met trots bekendmaken dat de eerste cursus explosieveiligheid in Belgi staat ingepland. Op 11 mei 2011 zal de cursus Ontwerpen van Explosieveilige installaties vanstart gaan in Kalmthout. De cursus bestaat uit vier dagen theorie en bedraagt 1090,- per persoon.

  EERSTE CURSUS EXPLOSIEVEILIGHEID IN BELGI

  nb_pag1_web.pdfnb_pag2_webnb_pag3_webnb_pag4_webnb_pag5_webnb_pag6_webnb_pag7_webnb_pag8_webnb_pag9_webnb_pag10_webnb_pag11_webnb_pag12_web